sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0976 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0976*000 » Tam hoa 0976*111 » Tam hoa 0976*222 » Tam hoa 0976*333 » Tam hoa 0976*444 » Tam hoa 0976*555 » Tam hoa 0976*666 » Tam hoa 0976*777 » Tam hoa 0976*888 » Tam hoa 0976*999 »
Tứ quý 0976*0000 » Tứ quý 0976*1111 » Tứ quý 0976*2222 » Tứ quý 0976*3333 » Tứ quý 0976*4444 » Tứ quý 0976*5555 » Tứ quý 0976*6666 » Tứ quý 0976*7777 » Tứ quý 0976*8888 » Tứ quý 0976*9999 »
0976*6868 lộc phát » 0976*8686 lộc phát » 0976*6886 lộc phát » 0976*8668 lộc phát » 0976*7979 thần tài » 0976*3939 thần tài » 0976*7878 ông địa » 0976*3838 ông địa » 0976*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0976282248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976282248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2248 ViettelĐặt Mua
0976133658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976133658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3658 ViettelĐặt Mua
0976351858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976351858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 351858 ViettelĐặt Mua
0976269938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976269938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69938 ViettelĐặt Mua
0976576438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976576438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 576438 ViettelĐặt Mua
0976601348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976601348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01348 ViettelĐặt Mua
0976300248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976300248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 ViettelĐặt Mua
0976016918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976016918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 016918 ViettelĐặt Mua
0976491298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976491298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0976490908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976490908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0976506378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976506378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6378 ViettelĐặt Mua
0976492358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976492358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0976494028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976494028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494028 ViettelĐặt Mua
0976494128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976494128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494128 ViettelĐặt Mua
0976130238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976130238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30238 ViettelĐặt Mua
0976247258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976247258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0976943758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976943758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976902758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976902758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0976883718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976883718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83718 ViettelĐặt Mua
0976334428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976334428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976784458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976784458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4458 ViettelĐặt Mua
0976017128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976017128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017128 ViettelĐặt Mua
0976790348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976790348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790348 ViettelĐặt Mua
0976279028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976279028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279028 ViettelĐặt Mua
0976279008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976279008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79008 ViettelĐặt Mua
0976527238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976527238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 ViettelĐặt Mua
0976316278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976316278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316278 ViettelĐặt Mua
0976291378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976291378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976329178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976329178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 ViettelĐặt Mua
0976652978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976652978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976575378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976059378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976059378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9378 ViettelĐặt Mua
0976428408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976428408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28408 ViettelĐặt Mua
0976428278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976428278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0976068428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976068428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976144528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976144528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144528 ViettelĐặt Mua
0976732048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976732048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 ViettelĐặt Mua
0976915018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976915018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5018 ViettelĐặt Mua
0976314018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976314018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14018 ViettelĐặt Mua
0976601028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976601028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0976393508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976393508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 393508 ViettelĐặt Mua
0976068218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976068218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68218 ViettelĐặt Mua
0976955608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976955608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55608 ViettelĐặt Mua
0976139058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976139058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 ViettelĐặt Mua
0976351128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976351128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51128 ViettelĐặt Mua
0976182108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976182108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2108 ViettelĐặt Mua
0976460398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976460398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 ViettelĐặt Mua
0976263798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976263798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976539808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976539808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 539808 ViettelĐặt Mua
0976237498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976237498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0976065958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976065958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 065958 ViettelĐặt Mua
0976085018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976085018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85018 ViettelĐặt Mua
0976386028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976386028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976815508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976815508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15508 ViettelĐặt Mua
0976899218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976899218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99218 ViettelĐặt Mua
0976540748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976540748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0976833208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976833208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 833208 ViettelĐặt Mua
0976453228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976453228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0976104298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976104298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04298 ViettelĐặt Mua
0976372498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976372498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 372498 ViettelĐặt Mua
0976540358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976540358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40358 ViettelĐặt Mua
0976452778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976452778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0976591848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976591848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 ViettelĐặt Mua
0976635848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976635848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0976171148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976171148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 171148 ViettelĐặt Mua
0976035208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976035208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5208 ViettelĐặt Mua
0976316108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976316108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316108 ViettelĐặt Mua
0976711938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976711938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0976483178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976483178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0976491138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976491138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 491138 ViettelĐặt Mua
0976911458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976911458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 911458 ViettelĐặt Mua
0976524758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976524758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24758 ViettelĐặt Mua
0976181948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976181948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0976315348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976315348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0976814708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976814708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976648798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976648798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0976129108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976129108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129108 ViettelĐặt Mua
0976642538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976642538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 642538 ViettelĐặt Mua
0976235458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976235458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35458 ViettelĐặt Mua
0976853458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976853458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 853458 ViettelĐặt Mua
0976587158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87158 ViettelĐặt Mua
0976037848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976037848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0976606478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976606478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6478 ViettelĐặt Mua
0976619658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976619658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19658 ViettelĐặt Mua
0976156148420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0976156148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6148 ViettelĐặt Mua
0976185398420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0976185398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 185398 ViettelĐặt Mua
0976359298420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0976359298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 359298 ViettelĐặt Mua
0976083098420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0976083098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976635498420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0976635498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35498 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0976 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0976 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0976 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0976 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Ngọc Lệ
Đặt sim: 03260...79
Vào lúc: 16:56 21/1/2021

Lê Đức Bách
Đặt sim: 08618...93
Vào lúc: 16:53 21/1/2021

Lê Văn Hảo
Đặt sim: 09344...16
Vào lúc: 16:50 21/1/2021

Trần Minh Hiếu
Đặt sim: 08582...23
Vào lúc: 16:47 21/1/2021

Nguyễn Thị Khanh
Đặt sim: 09023...83
Vào lúc: 16:43 21/1/2021

Hoàng Văn Việt
Đặt sim: 03295...49
Vào lúc: 16:41 21/1/2021

Trần Duy Lực
Đặt sim: 09611...88
Vào lúc: 16:38 21/1/2021

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 03940...84
Vào lúc: 16:35 21/1/2021

Huỳnh Đức Lợi
Đặt sim: 08324...40
Vào lúc: 16:32 21/1/2021

Phan Đức Quân
Đặt sim: 08522...20
Vào lúc: 16:28 21/1/2021

Ngô Văn Lực
Đặt sim: 09183...73
Vào lúc: 16:26 21/1/2021

Phạm Kim Linh
Đặt sim: 08349...94
Vào lúc: 16:22 21/1/2021

Phan Minh Linh
Đặt sim: 03955...10
Vào lúc: 16:20 21/1/2021

Nguyễn Đức Chiến
Đặt sim: 08434...84
Vào lúc: 16:17 21/1/2021

Nguyễn Thị Nhân
Đặt sim: 09726...88
Vào lúc: 16:14 21/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333