sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0976 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0976*000 » Tam hoa 0976*111 » Tam hoa 0976*222 » Tam hoa 0976*333 » Tam hoa 0976*444 » Tam hoa 0976*555 » Tam hoa 0976*666 » Tam hoa 0976*777 » Tam hoa 0976*888 » Tam hoa 0976*999 »
Tứ quý 0976*0000 » Tứ quý 0976*1111 » Tứ quý 0976*2222 » Tứ quý 0976*3333 » Tứ quý 0976*4444 » Tứ quý 0976*5555 » Tứ quý 0976*6666 » Tứ quý 0976*7777 » Tứ quý 0976*8888 » Tứ quý 0976*9999 »
0976*6868 lộc phát » 0976*8686 lộc phát » 0976*6886 lộc phát » 0976*8668 lộc phát » 0976*7979 thần tài » 0976*3939 thần tài » 0976*7878 ông địa » 0976*3838 ông địa » 0976*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0976843618190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0976843618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 843618 ViettelĐặt Mua
0976146428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976146428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146428 ViettelĐặt Mua
0976140438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976140438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 140438 ViettelĐặt Mua
0976327408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976327408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0976478028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976478028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976869428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976869428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976956418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976956418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56418 ViettelĐặt Mua
0976983748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976983748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83748 ViettelĐặt Mua
0976449178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976449178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 ViettelĐặt Mua
0976479088250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976479088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0976617378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976617378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0976758058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976758058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758058 ViettelĐặt Mua
0976038208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976038208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038208 ViettelĐặt Mua
0976085018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976085018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85018 ViettelĐặt Mua
0976087258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976087258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976237328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976237328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0976386028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976386028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976446238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976446238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446238 ViettelĐặt Mua
0976537358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976537358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 ViettelĐặt Mua
0976657908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976657908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657908 ViettelĐặt Mua
0976815508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976815508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15508 ViettelĐặt Mua
0976899218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976899218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0976619418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976619418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976952458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976952458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0976452258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976452258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2258 ViettelĐặt Mua
0976753598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976753598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53598 ViettelĐặt Mua
0976163518250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976163518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163518 ViettelĐặt Mua
0976178048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976178048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78048 ViettelĐặt Mua
0976694508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976694508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0976746378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0976110728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976110728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0976652478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0976243798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976243798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243798 ViettelĐặt Mua
0976980418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976980418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0976425798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976425798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0976750978250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976750978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 750978 ViettelĐặt Mua
0976460878250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976460878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0976483708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976483708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3708 ViettelĐặt Mua
0976649208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976649208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976703728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976703728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03728 ViettelĐặt Mua
0976353498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976353498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0976483618250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976483618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3618 ViettelĐặt Mua
0976403298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976403298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403298 ViettelĐặt Mua
0976415318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976415318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976591308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976591308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91308 ViettelĐặt Mua
0976218408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976218408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0976016918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976016918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976264808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976264808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0976059618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976059618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59618 ViettelĐặt Mua
0976031208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976031208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0976210108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976210108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0976310408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976310408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976044028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976044028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 ViettelĐặt Mua
0976134498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976134498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134498 ViettelĐặt Mua
0976144698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976144698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0976167498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976167498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0976318498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976318498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976680948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976680948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976830938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976830938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0976653288300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976653288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 653288 ViettelĐặt Mua
0976461708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976461708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61708 ViettelĐặt Mua
0976452398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976452398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976467298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976467298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976651498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976651498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 651498 ViettelĐặt Mua
0976742498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976742498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42498 ViettelĐặt Mua
0976800498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976800498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00498 ViettelĐặt Mua
0976894098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976894098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94098 ViettelĐặt Mua
0976237498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976237498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37498 ViettelĐặt Mua
0976079218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976079218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9218 ViettelĐặt Mua
0976601348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976601348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 601348 ViettelĐặt Mua
0976594348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976594348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 ViettelĐặt Mua
0976450508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976450508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0508 ViettelĐặt Mua
0976489408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976489408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0976046278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976046278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0976217098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976217098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217098 ViettelĐặt Mua
0976074698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976074698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74698 ViettelĐặt Mua
0976437108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976437108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37108 ViettelĐặt Mua
0976083498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976083498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0976953528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976953528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53528 ViettelĐặt Mua
0976007748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976007748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7748 ViettelĐặt Mua
0976736478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976736478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36478 ViettelĐặt Mua
0976657518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976657518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0976814708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976814708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976076638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976076638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6638 ViettelĐặt Mua
0976227548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976227548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 227548 ViettelĐặt Mua
0976382408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976382408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0976944108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976944108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44108 ViettelĐặt Mua
0976938718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976938718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938718 ViettelĐặt Mua
0976568018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976568018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68018 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0976 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0976 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0976 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0976 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Nam
Đặt sim: 08874...29
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 03298...15
Vào lúc: 22:53 19/1/2020

Nguyễn Cát Phương
Đặt sim: 03235...68
Vào lúc: 22:49 19/1/2020

Phạm Minh Nguyên
Đặt sim: 08832...82
Vào lúc: 22:46 19/1/2020

Trần Thục Phương
Đặt sim: 09197...19
Vào lúc: 22:44 19/1/2020

Hoàng Văn Quỳnh
Đặt sim: 03958...10
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Phạm Văn Hậu
Đặt sim: 09058...97
Vào lúc: 22:37 19/1/2020

Huỳnh Cát Tuyết
Đặt sim: 09182...34
Vào lúc: 22:35 19/1/2020

Phạm Kiều Nhi
Đặt sim: 08596...95
Vào lúc: 22:32 19/1/2020

Lê Minh Ken
Đặt sim: 08646...35
Vào lúc: 22:29 19/1/2020

Lê Đức Huỳnh
Đặt sim: 08477...70
Vào lúc: 22:26 19/1/2020

Trần Chí Hiền
Đặt sim: 08843...95
Vào lúc: 22:22 19/1/2020

Trần Duy Tùng
Đặt sim: 08327...38
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Hoàng Đức Lâm
Đặt sim: 09649...71
Vào lúc: 22:16 19/1/2020

Lê Thị Thơ
Đặt sim: 09393...56
Vào lúc: 22:13 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333