sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0976 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0976*000 » Tam hoa 0976*111 » Tam hoa 0976*222 » Tam hoa 0976*333 » Tam hoa 0976*444 » Tam hoa 0976*555 » Tam hoa 0976*666 » Tam hoa 0976*777 » Tam hoa 0976*888 » Tam hoa 0976*999 »
Tứ quý 0976*0000 » Tứ quý 0976*1111 » Tứ quý 0976*2222 » Tứ quý 0976*3333 » Tứ quý 0976*4444 » Tứ quý 0976*5555 » Tứ quý 0976*6666 » Tứ quý 0976*7777 » Tứ quý 0976*8888 » Tứ quý 0976*9999 »
0976*6868 lộc phát » 0976*8686 lộc phát » 0976*6886 lộc phát » 0976*8668 lộc phát » 0976*7979 thần tài » 0976*3939 thần tài » 0976*7878 ông địa » 0976*3838 ông địa » 0976*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0976429348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976429348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976061378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976061378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976437108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976437108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0976353018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976353018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0976613038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976613038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613038 ViettelĐặt Mua
0976163518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976163518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163518 ViettelĐặt Mua
0976746378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976110728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976110728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110728 ViettelĐặt Mua
0976652478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976243798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976243798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243798 ViettelĐặt Mua
0976980418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976980418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80418 ViettelĐặt Mua
0976425798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976425798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25798 ViettelĐặt Mua
0976953528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976953528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0976814708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976814708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14708 ViettelĐặt Mua
0976461708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976461708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61708 ViettelĐặt Mua
0976867518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976867518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976083498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976083498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976158928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976158928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0976016918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976016918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 016918 ViettelĐặt Mua
0976824528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976824528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976985828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976985828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0976603208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976603208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03208 ViettelĐặt Mua
0976587038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976587038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 ViettelĐặt Mua
0976393108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976393108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93108 ViettelĐặt Mua
0976643908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976643908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 643908 ViettelĐặt Mua
0976011908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976011908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 ViettelĐặt Mua
0976007748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976007748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976076638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976076638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0976753598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976753598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53598 ViettelĐặt Mua
0976551918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976551918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0976130238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976130238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30238 ViettelĐặt Mua
0976004028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976004028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0976587918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976587918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87918 ViettelĐặt Mua
0976564918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976564918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976649418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976649418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976016498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976016498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0976018298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976018298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976048598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976048598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048598 ViettelĐặt Mua
0976054298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976054298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0976074198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976074198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0976084518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976084518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084518 ViettelĐặt Mua
0976092318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976092318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 092318 ViettelĐặt Mua
0976109648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976109648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09648 ViettelĐặt Mua
0976125498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976125498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 ViettelĐặt Mua
0976136038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976136038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0976149618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976149618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 149618 ViettelĐặt Mua
0976227548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976227548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976243408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976243408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243408 ViettelĐặt Mua
0976306848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976306848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06848 ViettelĐặt Mua
0976317218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976317218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0976382408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976382408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0976403008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976403008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0976512208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976512208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2208 ViettelĐặt Mua
0976568018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976568018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568018 ViettelĐặt Mua
0976583798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976583798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 ViettelĐặt Mua
0976592458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976592458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0976622308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976622308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22308 ViettelĐặt Mua
0976645398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976645398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5398 ViettelĐặt Mua
0976681348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976681348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81348 ViettelĐặt Mua
0976722328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976722328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976806958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976806958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06958 ViettelĐặt Mua
0976814528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976814528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976845318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976845318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0976938718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976938718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8718 ViettelĐặt Mua
0976944108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976944108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976964728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976964728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 964728 ViettelĐặt Mua
0976135498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976135498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976007498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976007498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07498 ViettelĐặt Mua
0976395298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976395298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976378248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976378248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8248 ViettelĐặt Mua
0976049658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976049658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49658 ViettelĐặt Mua
0976309178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976309178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0976545938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976545938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0976745848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976745848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976890278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976890278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890278 ViettelĐặt Mua
0976923158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976923158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23158 ViettelĐặt Mua
0976984638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976984638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0976905818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976905818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0976646298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976646298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 646298 ViettelĐặt Mua
0976117398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976117398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17398 ViettelĐặt Mua
0976058798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976058798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8798 ViettelĐặt Mua
0976637238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976637238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 ViettelĐặt Mua
0976830938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976830938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30938 ViettelĐặt Mua
0976450248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976450248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0976418758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976418758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418758 ViettelĐặt Mua
0976837528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976837528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37528 ViettelĐặt Mua
0976848408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976848408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0976303318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976303318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976264808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976264808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264808 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0976 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0976 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0976 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0976 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Lập
Đặt sim: 08973...25
Vào lúc: 9:55 24/9/2020

Hoàng Cát Nhi
Đặt sim: 09378...49
Vào lúc: 9:52 24/9/2020

Nguyễn Văn Lộc
Đặt sim: 08825...43
Vào lúc: 9:50 24/9/2020

Phạm Thục Thi
Đặt sim: 08936...84
Vào lúc: 9:47 24/9/2020

Ngô Đức Linh
Đặt sim: 09619...23
Vào lúc: 9:44 24/9/2020

Nguyễn Thị Ngọc
Đặt sim: 08421...42
Vào lúc: 9:40 24/9/2020

Trần Văn Khôi
Đặt sim: 08688...19
Vào lúc: 9:37 24/9/2020

Phạm Minh Hoàng
Đặt sim: 08350...96
Vào lúc: 9:35 24/9/2020

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 08363...93
Vào lúc: 9:32 24/9/2020

Nguyễn Đức Tuấn
Đặt sim: 08932...20
Vào lúc: 9:29 24/9/2020

Nguyễn Chí Nguyên
Đặt sim: 09126...36
Vào lúc: 9:25 24/9/2020

Hoàng Văn Nguyên
Đặt sim: 03926...73
Vào lúc: 9:23 24/9/2020

Huỳnh Thị Hạ
Đặt sim: 09075...92
Vào lúc: 9:19 24/9/2020

Huỳnh Trung Sang
Đặt sim: 03937...50
Vào lúc: 9:16 24/9/2020

Trần Kiều Nhàn
Đặt sim: 09124...23
Vào lúc: 9:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333