sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0976 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0976*000 » Tam hoa 0976*111 » Tam hoa 0976*222 » Tam hoa 0976*333 » Tam hoa 0976*444 » Tam hoa 0976*555 » Tam hoa 0976*666 » Tam hoa 0976*777 » Tam hoa 0976*888 » Tam hoa 0976*999 »
Tứ quý 0976*0000 » Tứ quý 0976*1111 » Tứ quý 0976*2222 » Tứ quý 0976*3333 » Tứ quý 0976*4444 » Tứ quý 0976*5555 » Tứ quý 0976*6666 » Tứ quý 0976*7777 » Tứ quý 0976*8888 » Tứ quý 0976*9999 »
0976*6868 lộc phát » 0976*8686 lộc phát » 0976*6886 lộc phát » 0976*8668 lộc phát » 0976*7979 thần tài » 0976*3939 thần tài » 0976*7878 ông địa » 0976*3838 ông địa » 0976*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0976353018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976353018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 353018 ViettelĐặt Mua
0976637238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976637238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0976415318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976415318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5318 ViettelĐặt Mua
0976603208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976603208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 ViettelĐặt Mua
0976613038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976613038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613038 ViettelĐặt Mua
0976867518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976867518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0976985828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976985828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976461708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976461708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976830938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976830938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0938 ViettelĐặt Mua
0976429348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976429348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0976587918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976587918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0976953528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976953528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976218848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976218848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0976731848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976731848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0976194808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976194808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0976044258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976044258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976371778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976371778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976500698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976500698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0976914808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976914808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14808 ViettelĐặt Mua
0976218408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976218408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218408 ViettelĐặt Mua
0976044028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976044028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0976564918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976564918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0976649418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976649418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976109648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976109648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09648 ViettelĐặt Mua
0976378248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976378248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378248 ViettelĐặt Mua
0976049658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976049658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0976592458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976592458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976890278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976890278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890278 ViettelĐặt Mua
0976274838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976274838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4838 ViettelĐặt Mua
0976426778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976426778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6778 ViettelĐặt Mua
0976659308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976659308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 ViettelĐặt Mua
0976923158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976923158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23158 ViettelĐặt Mua
0976980478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976980478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980478 ViettelĐặt Mua
0976905818360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0976905818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0976824528370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0976824528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976619658380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976619658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619658 ViettelĐặt Mua
0976327958380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976327958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976024358380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976024358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 ViettelĐặt Mua
0976658328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976658328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58328 ViettelĐặt Mua
0976181758380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976181758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81758 ViettelĐặt Mua
0976154408390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976154408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976742198390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976742198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742198 ViettelĐặt Mua
0976585328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976585328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5328 ViettelĐặt Mua
0976379328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976379328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0976098238390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976098238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0976443948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976443948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43948 ViettelĐặt Mua
0976991208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976991208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91208 ViettelĐặt Mua
0976286548390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976286548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976275398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976275398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75398 ViettelĐặt Mua
0976957098390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976957098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 957098 ViettelĐặt Mua
0976914898390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976914898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4898 ViettelĐặt Mua
0976122158390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976122158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976104298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976104298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976527238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976527238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 527238 ViettelĐặt Mua
0976316278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976316278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16278 ViettelĐặt Mua
0976291378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976291378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1378 ViettelĐặt Mua
0976329178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976329178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29178 ViettelĐặt Mua
0976652978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976652978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652978 ViettelĐặt Mua
0976575378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0976059378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976059378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976130238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976130238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0976247258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976247258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247258 ViettelĐặt Mua
0976428408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976428408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0976428278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976428278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0976491298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976491298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 ViettelĐặt Mua
0976490908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976490908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 490908 ViettelĐặt Mua
0976506378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976506378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976492358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976492358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2358 ViettelĐặt Mua
0976494028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976494028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 ViettelĐặt Mua
0976494128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976494128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494128 ViettelĐặt Mua
0976037848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976037848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 037848 ViettelĐặt Mua
0976943758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976943758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0976902758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976902758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 902758 ViettelĐặt Mua
0976883718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976883718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83718 ViettelĐặt Mua
0976393108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976393108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 ViettelĐặt Mua
0976587158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7158 ViettelĐặt Mua
0976678208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976678208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678208 ViettelĐặt Mua
0976999418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976999418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 99418 ViettelĐặt Mua
0976218908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976218908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8908 ViettelĐặt Mua
0976587038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976587038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0976435538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976435538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0976586448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976586448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86448 ViettelĐặt Mua
0976279028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976279028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976279008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976279008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9008 ViettelĐặt Mua
0976784458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976784458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84458 ViettelĐặt Mua
0976017128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976017128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976790348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976790348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790348 ViettelĐặt Mua
0976316108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976316108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976711938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976711938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1938 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0976 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0976 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0976 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0976 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Trang
Đặt sim: 08838...14
Vào lúc: 18:55 20/4/2021

Trần Minh Quốc
Đặt sim: 08920...69
Vào lúc: 18:52 20/4/2021

Nguyễn Tường Trang
Đặt sim: 08819...54
Vào lúc: 18:50 20/4/2021

Hoàng Duy Long
Đặt sim: 08965...84
Vào lúc: 18:47 20/4/2021

Ngô Minh Khương
Đặt sim: 09320...86
Vào lúc: 18:44 20/4/2021

Hoàng Văn Khương
Đặt sim: 09829...68
Vào lúc: 18:40 20/4/2021

Nguyễn Minh Hiệp
Đặt sim: 08258...37
Vào lúc: 18:37 20/4/2021

Hoàng Ngọc Linh
Đặt sim: 08858...69
Vào lúc: 18:34 20/4/2021

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08617...98
Vào lúc: 18:32 20/4/2021

Trần Duy Gia
Đặt sim: 08286...96
Vào lúc: 18:28 20/4/2021

Nguyễn Duy Tuấn
Đặt sim: 03258...75
Vào lúc: 18:25 20/4/2021

Hoàng Chí Thi
Đặt sim: 09349...51
Vào lúc: 18:22 20/4/2021

Huỳnh Văn Khang
Đặt sim: 08429...44
Vào lúc: 18:19 20/4/2021

Trần Chí Quân
Đặt sim: 08487...77
Vào lúc: 18:17 20/4/2021

Nguyễn Duy Hiệp
Đặt sim: 09368...42
Vào lúc: 18:14 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333