sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0976 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0976*000 » Tam hoa 0976*111 » Tam hoa 0976*222 » Tam hoa 0976*333 » Tam hoa 0976*444 » Tam hoa 0976*555 » Tam hoa 0976*666 » Tam hoa 0976*777 » Tam hoa 0976*888 » Tam hoa 0976*999 »
Tứ quý 0976*0000 » Tứ quý 0976*1111 » Tứ quý 0976*2222 » Tứ quý 0976*3333 » Tứ quý 0976*4444 » Tứ quý 0976*5555 » Tứ quý 0976*6666 » Tứ quý 0976*7777 » Tứ quý 0976*8888 » Tứ quý 0976*9999 »
0976*6868 lộc phát » 0976*8686 lộc phát » 0976*6886 lộc phát » 0976*8668 lộc phát » 0976*7979 thần tài » 0976*3939 thần tài » 0976*7878 ông địa » 0976*3838 ông địa » 0976*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0976579648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976579648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0976659308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976659308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 ViettelĐặt Mua
0976127648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976127648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 127648 ViettelĐặt Mua
0976948258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976948258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948258 ViettelĐặt Mua
0976830938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976830938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830938 ViettelĐặt Mua
0976044258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976044258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44258 ViettelĐặt Mua
0976914808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976914808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0976147098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976147098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147098 ViettelĐặt Mua
0976603208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976603208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 ViettelĐặt Mua
0976613038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976613038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13038 ViettelĐặt Mua
0976461708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976461708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1708 ViettelĐặt Mua
0976429348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976429348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976415318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976415318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976564918360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0976564918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976649418360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0976649418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49418 ViettelĐặt Mua
0976109648360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0976109648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09648 ViettelĐặt Mua
0976619658370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0976619658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619658 ViettelĐặt Mua
0976123908380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976123908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23908 ViettelĐặt Mua
0976184958380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976184958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 184958 ViettelĐặt Mua
0976953248380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976953248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53248 ViettelĐặt Mua
0976725448380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976725448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 725448 ViettelĐặt Mua
0976742198380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976742198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0976585328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976585328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85328 ViettelĐặt Mua
0976379328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976379328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79328 ViettelĐặt Mua
0976098238380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0976098238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098238 ViettelĐặt Mua
0976579608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976579608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0976927508390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976927508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976044028390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976044028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976453228390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976453228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0976592458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0976592458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 592458 ViettelĐặt Mua
0976334428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976334428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976491298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976491298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976490908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976490908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90908 ViettelĐặt Mua
0976506378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976506378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06378 ViettelĐặt Mua
0976492358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976492358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0976494028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976494028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976494128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976494128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94128 ViettelĐặt Mua
0976300248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976300248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0976274838400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976274838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74838 ViettelĐặt Mua
0976185398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976185398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5398 ViettelĐặt Mua
0976359298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976359298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0976083098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976083098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 083098 ViettelĐặt Mua
0976635498410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976635498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35498 ViettelĐặt Mua
0976051108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976051108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51108 ViettelĐặt Mua
0976290108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976290108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976250108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976250108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976491278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976491278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976811178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976811178 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976360478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976360478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 360478 ViettelĐặt Mua
0976041218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976041218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976021018410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976021018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0976031018410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976031018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 ViettelĐặt Mua
0976030618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976030618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 030618 ViettelĐặt Mua
0976310518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976310518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976120318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976120318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20318 ViettelĐặt Mua
0976220318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976220318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 220318 ViettelĐặt Mua
0976050218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0976050218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 ViettelĐặt Mua
0976595758420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0976595758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0976426698430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0976426698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 426698 ViettelĐặt Mua
0976961938440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976961938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0976133658440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976133658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33658 ViettelĐặt Mua
0976302758440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976302758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976830658440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976830658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 ViettelĐặt Mua
0976157428440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976157428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0976844408440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976844408 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976061308440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976061308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 061308 ViettelĐặt Mua
0976391538440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976391538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91538 ViettelĐặt Mua
0976734378440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976734378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976672128440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0976672128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0976443948450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0976443948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976991208450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0976991208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 991208 ViettelĐặt Mua
0976286548450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0976286548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 286548 ViettelĐặt Mua
0976917738450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0976917738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917738 ViettelĐặt Mua
0976487128450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0976487128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87128 ViettelĐặt Mua
0976905818460.000
550.000
Sim So Dep Viettel 0976905818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0976181758470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0976181758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81758 ViettelĐặt Mua
0976658328470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0976658328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8328 ViettelĐặt Mua
0976024358470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0976024358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24358 ViettelĐặt Mua
0976957098470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0976957098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 957098 ViettelĐặt Mua
0976911948470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0976911948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11948 ViettelĐặt Mua
0976642538480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976642538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0976235458480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976235458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976853458480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976853458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976540358480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976540358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40358 ViettelĐặt Mua
0976315348480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976315348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15348 ViettelĐặt Mua
0976428408480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976428408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976428278480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976428278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428278 ViettelĐặt Mua
0976289348480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976289348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 289348 ViettelĐặt Mua
0976833208480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0976833208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0976 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0976 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0976 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0976 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Diệp Nhàn
Đặt sim: 08369...16
Vào lúc: 22:56 7/12/2021

Ngô Văn Hoàng
Đặt sim: 09183...53
Vào lúc: 22:52 7/12/2021

Phan Thục Nhân
Đặt sim: 08354...86
Vào lúc: 22:50 7/12/2021

Hoàng Duy Khương
Đặt sim: 09899...13
Vào lúc: 22:47 7/12/2021

Ngô Kiều Mai
Đặt sim: 03211...18
Vào lúc: 22:43 7/12/2021

Ngô Trung Tùng
Đặt sim: 03231...37
Vào lúc: 22:41 7/12/2021

Nguyễn Đức Khiêm
Đặt sim: 09874...10
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 08824...91
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Trần Minh Tân
Đặt sim: 09158...57
Vào lúc: 22:31 7/12/2021

Ngô Chí Khang
Đặt sim: 03226...44
Vào lúc: 22:28 7/12/2021

Trần Văn Khoa
Đặt sim: 03922...89
Vào lúc: 22:25 7/12/2021

Trần Chí Thi
Đặt sim: 09083...28
Vào lúc: 22:23 7/12/2021

Ngô Minh Cương
Đặt sim: 08542...23
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Trần Minh Bảo
Đặt sim: 03911...36
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Trần Văn Anh
Đặt sim: 09386...95
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333