sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0976 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0976*000 » Tam hoa 0976*111 » Tam hoa 0976*222 » Tam hoa 0976*333 » Tam hoa 0976*444 » Tam hoa 0976*555 » Tam hoa 0976*666 » Tam hoa 0976*777 » Tam hoa 0976*888 » Tam hoa 0976*999 »
Tứ quý 0976*0000 » Tứ quý 0976*1111 » Tứ quý 0976*2222 » Tứ quý 0976*3333 » Tứ quý 0976*4444 » Tứ quý 0976*5555 » Tứ quý 0976*6666 » Tứ quý 0976*7777 » Tứ quý 0976*8888 » Tứ quý 0976*9999 »
0976*6868 lộc phát » 0976*8686 lộc phát » 0976*6886 lộc phát » 0976*8668 lộc phát » 0976*7979 thần tài » 0976*3939 thần tài » 0976*7878 ông địa » 0976*3838 ông địa » 0976*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0976843618190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0976843618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3618 ViettelĐặt Mua
0976983748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976983748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3748 ViettelĐặt Mua
0976344958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976344958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 344958 ViettelĐặt Mua
0976394758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976394758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394758 ViettelĐặt Mua
0976951108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976951108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976163518250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976163518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976746378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46378 ViettelĐặt Mua
0976110728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976110728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 ViettelĐặt Mua
0976652478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0976243798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976243798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43798 ViettelĐặt Mua
0976980418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976980418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0976425798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976425798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25798 ViettelĐặt Mua
0976289348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976289348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0976952458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976952458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0976324248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976324248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0976587548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976587548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87548 ViettelĐặt Mua
0976146428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976146428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46428 ViettelĐặt Mua
0976038208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976038208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0976085018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976085018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 085018 ViettelĐặt Mua
0976087258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976087258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87258 ViettelĐặt Mua
0976140438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976140438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0976237328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976237328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0976327408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976327408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976386028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976386028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86028 ViettelĐặt Mua
0976478028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976478028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0976537358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976537358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0976657908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976657908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7908 ViettelĐặt Mua
0976815508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976815508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0976899218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976899218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976540748250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976540748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0748 ViettelĐặt Mua
0976483708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976483708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83708 ViettelĐặt Mua
0976649208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976649208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9208 ViettelĐặt Mua
0976703728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976703728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0976353498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976353498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0976403298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976403298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403298 ViettelĐặt Mua
0976753598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976753598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0976415318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976415318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15318 ViettelĐặt Mua
0976591308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976591308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 591308 ViettelĐặt Mua
0976084178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976084178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0976640748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976640748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40748 ViettelĐặt Mua
0976051108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976051108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976100208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976100208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0208 ViettelĐặt Mua
0976602348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976602348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602348 ViettelĐặt Mua
0976218408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976218408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18408 ViettelĐặt Mua
0976016918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976016918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6918 ViettelĐặt Mua
0976489408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976489408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89408 ViettelĐặt Mua
0976046278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976046278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0976217098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976217098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217098 ViettelĐặt Mua
0976074698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976074698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74698 ViettelĐặt Mua
0976083498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976083498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0976953528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976953528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0976007748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976007748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07748 ViettelĐặt Mua
0976461708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976461708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0976594348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976594348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 ViettelĐặt Mua
0976450508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976450508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0976437108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976437108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0976004028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976004028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976587918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976587918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976676208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976676208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76208 ViettelĐặt Mua
0976324458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976324458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0976634758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976634758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34758 ViettelĐặt Mua
0976830938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976830938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30938 ViettelĐặt Mua
0976601348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976601348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976576438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976576438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 576438 ViettelĐặt Mua
0976068428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976068428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068428 ViettelĐặt Mua
0976144528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976144528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4528 ViettelĐặt Mua
0976732048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976732048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32048 ViettelĐặt Mua
0976915018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976915018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915018 ViettelĐặt Mua
0976134498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976134498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134498 ViettelĐặt Mua
0976144698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976144698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44698 ViettelĐặt Mua
0976167498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976167498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0976318498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976318498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18498 ViettelĐặt Mua
0976452398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976452398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452398 ViettelĐặt Mua
0976467298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976467298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467298 ViettelĐặt Mua
0976651498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976651498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0976742498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976742498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742498 ViettelĐặt Mua
0976800498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976800498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976894098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976894098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976237498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976237498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976079218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976079218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 079218 ViettelĐặt Mua
0976164698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976164698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0976109028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976109028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0976814708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976814708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14708 ViettelĐặt Mua
0976646598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976646598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0976906748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976906748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0976497398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976497398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97398 ViettelĐặt Mua
0976044028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976044028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 044028 ViettelĐặt Mua
0976657518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976657518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57518 ViettelĐặt Mua
0976637238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0976637238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 637238 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0976 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0976 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0976 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0976 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Chí Nguyên
Đặt sim: 08258...86
Vào lúc: 22:55 9/4/2020

Huỳnh Minh Thành
Đặt sim: 08324...70
Vào lúc: 22:52 9/4/2020

Ngô Đức Quân
Đặt sim: 09020...18
Vào lúc: 22:49 9/4/2020

Ngô Minh Lợi
Đặt sim: 09149...70
Vào lúc: 22:46 9/4/2020

Nguyễn Minh Lộc
Đặt sim: 08327...81
Vào lúc: 22:43 9/4/2020

Nguyễn Trung Toàn
Đặt sim: 03956...95
Vào lúc: 22:40 9/4/2020

Lê Đức Khôi
Đặt sim: 08837...29
Vào lúc: 22:38 9/4/2020

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 09099...85
Vào lúc: 22:35 9/4/2020

Phan Văn Thế
Đặt sim: 03260...67
Vào lúc: 22:31 9/4/2020

Lê Đức Huy
Đặt sim: 08812...34
Vào lúc: 22:28 9/4/2020

Nguyễn Đức Khiêm
Đặt sim: 08534...64
Vào lúc: 22:26 9/4/2020

Nguyễn Minh Đạt
Đặt sim: 09765...79
Vào lúc: 22:22 9/4/2020

Ngô Minh Khôi
Đặt sim: 08917...30
Vào lúc: 22:19 9/4/2020

Phan Minh Khiêm
Đặt sim: 08982...79
Vào lúc: 22:17 9/4/2020

Nguyễn Đức Hiệp
Đặt sim: 03987...91
Vào lúc: 22:13 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333