sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0977 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0977*000 » Tam hoa 0977*111 » Tam hoa 0977*222 » Tam hoa 0977*333 » Tam hoa 0977*444 » Tam hoa 0977*555 » Tam hoa 0977*666 » Tam hoa 0977*777 » Tam hoa 0977*888 » Tam hoa 0977*999 »
Tứ quý 0977*0000 » Tứ quý 0977*1111 » Tứ quý 0977*2222 » Tứ quý 0977*3333 » Tứ quý 0977*4444 » Tứ quý 0977*5555 » Tứ quý 0977*6666 » Tứ quý 0977*7777 » Tứ quý 0977*8888 » Tứ quý 0977*9999 »
0977*6868 lộc phát » 0977*8686 lộc phát » 0977*6886 lộc phát » 0977*8668 lộc phát » 0977*7979 thần tài » 0977*3939 thần tài » 0977*7878 ông địa » 0977*3838 ông địa » 0977*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0977973518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977973518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 ViettelĐặt Mua
0977037508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977037508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 037508 ViettelĐặt Mua
0977813048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977051948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977051948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51948 ViettelĐặt Mua
0977957248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977957248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7248 ViettelĐặt Mua
0977594148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977594148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94148 ViettelĐặt Mua
0977861448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977861448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977590408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977590408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 590408 ViettelĐặt Mua
0977673258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977673258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 ViettelĐặt Mua
0977230328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977230328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 ViettelĐặt Mua
0977706218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977706218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0977130258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977130258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977097258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977097258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0977582378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977582378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2378 ViettelĐặt Mua
0977473808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977473808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977172348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977172348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2348 ViettelĐặt Mua
0977435048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977435048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 435048 ViettelĐặt Mua
0977983508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977983508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 ViettelĐặt Mua
0977853458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977853458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 853458 ViettelĐặt Mua
0977652908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977652908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52908 ViettelĐặt Mua
0977581908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977581908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 581908 ViettelĐặt Mua
0977961608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977961608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0977821028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977821028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0977155038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977155038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0977255038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977255038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 ViettelĐặt Mua
0977146598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977146598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0977273698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977273698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0977180758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977180758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 180758 ViettelĐặt Mua
0977625518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977625518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625518 ViettelĐặt Mua
0977256958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977256958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977356308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977356308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 ViettelĐặt Mua
0977695058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977695058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95058 ViettelĐặt Mua
0977827958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977827958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977066308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977066308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 ViettelĐặt Mua
0977162958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977162958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2958 ViettelĐặt Mua
0977951488400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977951488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 ViettelĐặt Mua
0977979608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977979608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79608 ViettelĐặt Mua
0977468328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977468328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8328 ViettelĐặt Mua
0977496298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977496298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977452608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977452608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2608 ViettelĐặt Mua
0977350158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977350158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 350158 ViettelĐặt Mua
0977673918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977673918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 ViettelĐặt Mua
0977096938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977096938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0977650318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977650318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0977832598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977832598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 832598 ViettelĐặt Mua
0977221758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977221758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977455928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977455928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455928 ViettelĐặt Mua
0977973708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977973708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 973708 ViettelĐặt Mua
0977833438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977833438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 833438 ViettelĐặt Mua
0977955618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977955618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 955618 ViettelĐặt Mua
0977284198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977284198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84198 ViettelĐặt Mua
0977519918420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977519918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 519918 ViettelĐặt Mua
0977532598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977532598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0977102598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977102598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977432298420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977432298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2298 ViettelĐặt Mua
0977651198420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977651198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977375298420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977375298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0977718498420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977718498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18498 ViettelĐặt Mua
0977460598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977460598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460598 ViettelĐặt Mua
0977682398420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977682398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82398 ViettelĐặt Mua
0977291698420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0977291698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0977533848430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0977533848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3848 ViettelĐặt Mua
0977634198430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0977634198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4198 ViettelĐặt Mua
0977490378430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0977490378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0977810158430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0977810158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10158 ViettelĐặt Mua
0977175328430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0977175328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75328 ViettelĐặt Mua
0977822498440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0977822498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0977760178450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977760178 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 60178 ViettelĐặt Mua
0977073958450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977073958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 073958 ViettelĐặt Mua
0977110928450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977110928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0977941218450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977941218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1218 ViettelĐặt Mua
0977629028450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977629028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29028 ViettelĐặt Mua
0977603108450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977603108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03108 ViettelĐặt Mua
0977609858450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977609858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0977380218450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977380218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977843788450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977843788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43788 ViettelĐặt Mua
0977803558450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977803558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03558 ViettelĐặt Mua
0977846748450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977846748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6748 ViettelĐặt Mua
0977923818450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977923818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3818 ViettelĐặt Mua
0977354838450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977354838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4838 ViettelĐặt Mua
0977872448450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977872448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 ViettelĐặt Mua
0977805358450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977805358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05358 ViettelĐặt Mua
0977341878450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977341878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41878 ViettelĐặt Mua
0977435018450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977435018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35018 ViettelĐặt Mua
0977873438450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977873438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0977830108450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977830108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977355958450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977355958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0977342848450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977342848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42848 ViettelĐặt Mua
0977047398450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977047398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0977 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0977 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0977 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0977 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 03234...71
Vào lúc: 21:55 26/1/2021

Huỳnh Đức Quang
Đặt sim: 09372...83
Vào lúc: 21:52 26/1/2021

Nguyễn Trung Hung
Đặt sim: 08912...38
Vào lúc: 21:50 26/1/2021

Ngô Trung Lợi
Đặt sim: 08868...65
Vào lúc: 21:46 26/1/2021

Phạm Chí An
Đặt sim: 08260...22
Vào lúc: 21:44 26/1/2021

Huỳnh Chí Hung
Đặt sim: 08815...50
Vào lúc: 21:40 26/1/2021

Phan Trung Thắng
Đặt sim: 09883...82
Vào lúc: 21:38 26/1/2021

Trần Đức Chiến
Đặt sim: 03271...19
Vào lúc: 21:34 26/1/2021

Nguyễn Minh Hậu
Đặt sim: 08829...62
Vào lúc: 21:31 26/1/2021

Phan Tường Hương
Đặt sim: 09320...59
Vào lúc: 21:29 26/1/2021

Nguyễn Duy Tân
Đặt sim: 09164...52
Vào lúc: 21:26 26/1/2021

Nguyễn Văn Hiệp
Đặt sim: 08893...69
Vào lúc: 21:22 26/1/2021

Ngô Nhã Thơ
Đặt sim: 08622...85
Vào lúc: 21:20 26/1/2021

Trần Minh Anh
Đặt sim: 08856...84
Vào lúc: 21:17 26/1/2021

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 09197...86
Vào lúc: 21:14 26/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333