sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0977 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0977*000 » Tam hoa 0977*111 » Tam hoa 0977*222 » Tam hoa 0977*333 » Tam hoa 0977*444 » Tam hoa 0977*555 » Tam hoa 0977*666 » Tam hoa 0977*777 » Tam hoa 0977*888 » Tam hoa 0977*999 »
Tứ quý 0977*0000 » Tứ quý 0977*1111 » Tứ quý 0977*2222 » Tứ quý 0977*3333 » Tứ quý 0977*4444 » Tứ quý 0977*5555 » Tứ quý 0977*6666 » Tứ quý 0977*7777 » Tứ quý 0977*8888 » Tứ quý 0977*9999 »
0977*6868 lộc phát » 0977*8686 lộc phát » 0977*6886 lộc phát » 0977*8668 lộc phát » 0977*7979 thần tài » 0977*3939 thần tài » 0977*7878 ông địa » 0977*3838 ông địa » 0977*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0977634908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977634908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634908 ViettelĐặt Mua
0977930648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977930648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930648 ViettelĐặt Mua
0977106538200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977106538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0977398928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977398928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398928 ViettelĐặt Mua
0977459718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977459718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0977134808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977134808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134808 ViettelĐặt Mua
0977342498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977342498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0977107498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977107498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07498 ViettelĐặt Mua
0977805378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977805378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0977386098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977386098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977473828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977473828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3828 ViettelĐặt Mua
0977758948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977758948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977632918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977632918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32918 ViettelĐặt Mua
0977035948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977035948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0977046738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977046738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0977066308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977066308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0977162958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977162958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62958 ViettelĐặt Mua
0977286908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977286908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86908 ViettelĐặt Mua
0977629038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977629038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0977074638250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977074638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 074638 ViettelĐặt Mua
0977487298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977487298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0977347438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977347438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0977037508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977037508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 037508 ViettelĐặt Mua
0977493478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977493478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0977121498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977121498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977764298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977764298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0977746508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977746508 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0977435758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977435758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0977404618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977404618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0977549928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977549928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0977947068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977947068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47068 ViettelĐặt Mua
0977329008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977329008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329008 ViettelĐặt Mua
0977214028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977214028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14028 ViettelĐặt Mua
0977397328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977397328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7328 ViettelĐặt Mua
0977019498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977019498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977786018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977786018 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 86018 ViettelĐặt Mua
0977795948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977795948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977897948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977897948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 897948 ViettelĐặt Mua
0977654348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977654348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54348 ViettelĐặt Mua
0977362058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977362058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 362058 ViettelĐặt Mua
0977699018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977699018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977316608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977316608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0977444898300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977444898 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 44898 ViettelĐặt Mua
0977117398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977117398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 ViettelĐặt Mua
0977819338300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977819338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0977968738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977968738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68738 ViettelĐặt Mua
0977051948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977051948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 ViettelĐặt Mua
0977813048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0977047408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977047408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977435048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977435048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977273698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977273698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0977533498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977533498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33498 ViettelĐặt Mua
0977624698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977624698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24698 ViettelĐặt Mua
0977180758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977180758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 ViettelĐặt Mua
0977934608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977934608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 ViettelĐặt Mua
0977625518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977625518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977973028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977973028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3028 ViettelĐặt Mua
0977614738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977614738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0977310538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977310538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0977094828300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977094828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0977082158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977082158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 ViettelĐặt Mua
0977665798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977665798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5798 ViettelĐặt Mua
0977005418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977005418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0977819638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977819638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 819638 ViettelĐặt Mua
0977987148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977987148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 987148 ViettelĐặt Mua
0977230538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977230538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 ViettelĐặt Mua
0977401548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977401548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977674308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977674308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74308 ViettelĐặt Mua
0977609348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977609348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09348 ViettelĐặt Mua
0977631598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977631598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977856518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977856518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6518 ViettelĐặt Mua
0977901158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977901158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01158 ViettelĐặt Mua
0977973518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0977973518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0977096938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977096938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0977847598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977847598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0977207958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977207958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07958 ViettelĐặt Mua
0977259758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977259758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259758 ViettelĐặt Mua
0977542858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977542858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 542858 ViettelĐặt Mua
0977955618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977955618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977284198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977284198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84198 ViettelĐặt Mua
0977036028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977036028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036028 ViettelĐặt Mua
0977276048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977276048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0977859548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977859548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 ViettelĐặt Mua
0977703858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977703858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 03858 ViettelĐặt Mua
0977221758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977221758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977455928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977455928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0977973708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977973708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 973708 ViettelĐặt Mua
0977464098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977464098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64098 ViettelĐặt Mua
0977124398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977124398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 124398 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0977 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0977 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0977 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0977 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Ngọc Thư
Đặt sim: 09694...71
Vào lúc: 20:55 6/4/2020

Nguyễn Trung Thuận
Đặt sim: 08950...21
Vào lúc: 20:52 6/4/2020

Trần Chí Huy
Đặt sim: 09182...47
Vào lúc: 20:49 6/4/2020

Huỳnh Đức Đạt
Đặt sim: 09031...68
Vào lúc: 20:46 6/4/2020

Phạm Nhã Tuyết
Đặt sim: 09349...78
Vào lúc: 20:43 6/4/2020

Nguyễn Thị Bình
Đặt sim: 03255...50
Vào lúc: 20:41 6/4/2020

Phạm Duy Tân
Đặt sim: 03273...72
Vào lúc: 20:37 6/4/2020

Nguyễn Trung Tân
Đặt sim: 08974...98
Vào lúc: 20:34 6/4/2020

Nguyễn Phương Thi
Đặt sim: 08836...68
Vào lúc: 20:31 6/4/2020

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 08578...39
Vào lúc: 20:28 6/4/2020

Nguyễn Trung Long
Đặt sim: 08294...16
Vào lúc: 20:26 6/4/2020

Phạm Đức Nguyên
Đặt sim: 08975...73
Vào lúc: 20:23 6/4/2020

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08557...41
Vào lúc: 20:20 6/4/2020

Huỳnh Trung Phong
Đặt sim: 09736...84
Vào lúc: 20:17 6/4/2020

Nguyễn Phương Nhiên
Đặt sim: 09058...18
Vào lúc: 20:14 6/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333