sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0977 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0977*000 » Tam hoa 0977*111 » Tam hoa 0977*222 » Tam hoa 0977*333 » Tam hoa 0977*444 » Tam hoa 0977*555 » Tam hoa 0977*666 » Tam hoa 0977*777 » Tam hoa 0977*888 » Tam hoa 0977*999 »
Tứ quý 0977*0000 » Tứ quý 0977*1111 » Tứ quý 0977*2222 » Tứ quý 0977*3333 » Tứ quý 0977*4444 » Tứ quý 0977*5555 » Tứ quý 0977*6666 » Tứ quý 0977*7777 » Tứ quý 0977*8888 » Tứ quý 0977*9999 »
0977*6868 lộc phát » 0977*8686 lộc phát » 0977*6886 lộc phát » 0977*8668 lộc phát » 0977*7979 thần tài » 0977*3939 thần tài » 0977*7878 ông địa » 0977*3838 ông địa » 0977*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0977653708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977653708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0977852608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977852608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52608 ViettelĐặt Mua
0977392498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977392498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 392498 ViettelĐặt Mua
0977161758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977161758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0977926538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977926538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26538 ViettelĐặt Mua
0977483518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977483518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977084108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977084108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0977179148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977179148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0977631598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977631598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31598 ViettelĐặt Mua
0977434128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977434128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0977106538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977106538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0977609348360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0977609348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 609348 ViettelĐặt Mua
0977955618390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0977955618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977284198390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0977284198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84198 ViettelĐặt Mua
0977263448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0977263448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63448 ViettelĐặt Mua
0977594148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977594148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977861448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977861448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977590408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977590408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0977957248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977957248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0977270518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977270518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0977090418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977090418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0977240318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977240318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977020318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977020318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977270218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977270218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0977532598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977532598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977102598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977102598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 ViettelĐặt Mua
0977432298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977432298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 432298 ViettelĐặt Mua
0977651198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977651198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1198 ViettelĐặt Mua
0977375298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977375298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0977718498410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977718498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 8498 ViettelĐặt Mua
0977460598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977460598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977682398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977682398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 682398 ViettelĐặt Mua
0977291698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977291698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0977230718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977230718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0977120718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977120718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120718 ViettelĐặt Mua
0977310478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977310478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10478 ViettelĐặt Mua
0977061208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977061208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977240508410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977240508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40508 ViettelĐặt Mua
0977040208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0977040208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040208 ViettelĐặt Mua
0977634198430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0977634198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34198 ViettelĐặt Mua
0977746298440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0977746298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 46298 ViettelĐặt Mua
0977805358440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0977805358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 805358 ViettelĐặt Mua
0977678748450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977678748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678748 ViettelĐặt Mua
0977630658450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977630658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 ViettelĐặt Mua
0977629028450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977629028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29028 ViettelĐặt Mua
0977603108450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0977603108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977851498470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0977851498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51498 ViettelĐặt Mua
0977320948470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0977320948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0977804258470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0977804258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0977485138470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0977485138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5138 ViettelĐặt Mua
0977921658470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0977921658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977057328480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977057328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0977882748480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977882748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 882748 ViettelĐặt Mua
0977105308480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977105308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977497708480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977497708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0977893728480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977893728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0977013028480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977013028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0977398508480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977398508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0977673258480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977673258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0977832598480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977832598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0977859358480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977859358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977473808480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977473808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473808 ViettelĐặt Mua
0977172348480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977172348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2348 ViettelĐặt Mua
0977096938480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977096938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 096938 ViettelĐặt Mua
0977813128480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977813128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3128 ViettelĐặt Mua
0977803758480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977803758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977230538480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977230538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30538 ViettelĐặt Mua
0977670658480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977670658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 ViettelĐặt Mua
0977253448480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977253448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0977350158480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977350158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 ViettelĐặt Mua
0977491318480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977491318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91318 ViettelĐặt Mua
0977973518480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0977973518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0977962658490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0977962658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2658 ViettelĐặt Mua
0977492328490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0977492328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0977463808490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0977463808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63808 ViettelĐặt Mua
0977215398490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0977215398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 215398 ViettelĐặt Mua
0977595438500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977595438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95438 ViettelĐặt Mua
0977687248500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977687248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7248 ViettelĐặt Mua
0977586238500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977586238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 586238 ViettelĐặt Mua
0977810158500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977810158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977175328500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977175328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175328 ViettelĐặt Mua
0977213328500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977213328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13328 ViettelĐặt Mua
0977807538500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977807538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07538 ViettelĐặt Mua
0977492218500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977492218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977443698500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977443698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 443698 ViettelĐặt Mua
0977832918500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977832918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32918 ViettelĐặt Mua
0977595738500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977595738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0977953328500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977953328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53328 ViettelĐặt Mua
0977899328500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0977899328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99328 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0977 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0977 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0977 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0977 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Huy
Đặt sim: 09648...78
Vào lúc: 15:55 1/12/2021

Nguyễn Duy Lợi
Đặt sim: 08869...11
Vào lúc: 15:53 1/12/2021

Trần Chí Hiệp
Đặt sim: 08649...12
Vào lúc: 15:50 1/12/2021

Ngô Minh Tiến
Đặt sim: 08223...41
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Ngô Chí Lợi
Đặt sim: 03228...32
Vào lúc: 15:44 1/12/2021

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 08966...69
Vào lúc: 15:41 1/12/2021

Trần Trung Khôi
Đặt sim: 09818...36
Vào lúc: 15:37 1/12/2021

Huỳnh Minh Đăng
Đặt sim: 09729...36
Vào lúc: 15:34 1/12/2021

Ngô Đức Nhật
Đặt sim: 08841...43
Vào lúc: 15:31 1/12/2021

Phạm Đức Quân
Đặt sim: 09846...84
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Trần Kiều Phương
Đặt sim: 08539...57
Vào lúc: 15:26 1/12/2021

Phạm Trung Anh
Đặt sim: 08458...75
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Ngô Tường Nhàn
Đặt sim: 08669...18
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hương
Đặt sim: 03923...85
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Phạm Văn An
Đặt sim: 09320...27
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333