sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0978 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0978*000 » Tam hoa 0978*111 » Tam hoa 0978*222 » Tam hoa 0978*333 » Tam hoa 0978*444 » Tam hoa 0978*555 » Tam hoa 0978*666 » Tam hoa 0978*777 » Tam hoa 0978*888 » Tam hoa 0978*999 »
Tứ quý 0978*0000 » Tứ quý 0978*1111 » Tứ quý 0978*2222 » Tứ quý 0978*3333 » Tứ quý 0978*4444 » Tứ quý 0978*5555 » Tứ quý 0978*6666 » Tứ quý 0978*7777 » Tứ quý 0978*8888 » Tứ quý 0978*9999 »
0978*6868 lộc phát » 0978*8686 lộc phát » 0978*6886 lộc phát » 0978*8668 lộc phát » 0978*7979 thần tài » 0978*3939 thần tài » 0978*7878 ông địa » 0978*3838 ông địa » 0978*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0978601498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978601498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0978485278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978485278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85278 ViettelĐặt Mua
0978085108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978085108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5108 ViettelĐặt Mua
0978704098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978704098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 ViettelĐặt Mua
0978911498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978911498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0978306648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978306648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978590218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978590218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 ViettelĐặt Mua
0978149458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978149458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9458 ViettelĐặt Mua
0978714618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978714618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14618 ViettelĐặt Mua
0978294718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978294718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 294718 ViettelĐặt Mua
0978706748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978706748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0978733608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978733608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33608 ViettelĐặt Mua
0978214348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978214348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14348 ViettelĐặt Mua
0978903198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978903198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3198 ViettelĐặt Mua
0978510378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978510378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 510378 ViettelĐặt Mua
0978037828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978037828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7828 ViettelĐặt Mua
0978076828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978076828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6828 ViettelĐặt Mua
0978732128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978732128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978982038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978982038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82038 ViettelĐặt Mua
0978241408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978241408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241408 ViettelĐặt Mua
0978296028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978296028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978316478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978316478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978317208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978317208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0978317408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978317408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17408 ViettelĐặt Mua
0978340528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978340528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978400738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978400738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0978401208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978401208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0978440328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978440328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 ViettelĐặt Mua
0978448508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978448508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978453508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978453508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0978472608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978472608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72608 ViettelĐặt Mua
0978480248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978480248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 ViettelĐặt Mua
0978486928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978486928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978490378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978490378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978494408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978494408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0978495908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978495908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978498748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978498748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498748 ViettelĐặt Mua
0978503028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978503028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 503028 ViettelĐặt Mua
0978509748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978509748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 509748 ViettelĐặt Mua
0978516048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978516048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 ViettelĐặt Mua
0978524278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978524278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0978530438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978530438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0978532038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978532038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978540728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978540728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40728 ViettelĐặt Mua
0978542528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978542528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42528 ViettelĐặt Mua
0978609478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978609478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0978619148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978619148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619148 ViettelĐặt Mua
0978623038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978623038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23038 ViettelĐặt Mua
0978635428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978635428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5428 ViettelĐặt Mua
0978645448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978645448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45448 ViettelĐặt Mua
0978548408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978548408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48408 ViettelĐặt Mua
0978657498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978657498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978043418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978043418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0978962458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978962458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962458 ViettelĐặt Mua
0978449248360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0978449248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9248 ViettelĐặt Mua
0978803448360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0978803448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03448 ViettelĐặt Mua
0978940738370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0978940738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0978460358370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0978460358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 ViettelĐặt Mua
0978396538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978396538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396538 ViettelĐặt Mua
0978326538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978326538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0978502598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978502598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978634338390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978634338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0978307058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978307058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07058 ViettelĐặt Mua
0978641558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978641558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 641558 ViettelĐặt Mua
0978829498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978829498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29498 ViettelĐặt Mua
0978030748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978030748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30748 ViettelĐặt Mua
0978845958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978845958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 ViettelĐặt Mua
0978539498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978539498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 539498 ViettelĐặt Mua
0978954658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978954658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54658 ViettelĐặt Mua
0978334278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978334278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0978260418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978260418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0978040318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978040318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0978135298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978135298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0978151398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978151398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 151398 ViettelĐặt Mua
0978749598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978749598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49598 ViettelĐặt Mua
0978301698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978301698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978253298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978253298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0978509698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978509698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9698 ViettelĐặt Mua
0978003098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978003098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0978710098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978710098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710098 ViettelĐặt Mua
0978731198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978731198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731198 ViettelĐặt Mua
0978907298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978907298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0978482498410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978482498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0978521398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978521398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978053198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978053198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978849198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978849198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0978107698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978107698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07698 ViettelĐặt Mua
0978251218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978251218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51218 ViettelĐặt Mua
0978031018410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0978031018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0978 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0978 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0978 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0978 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Cường
Đặt sim: 09792...77
Vào lúc: 16:56 1/12/2021

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 08490...70
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Hoàng Đức Quyền
Đặt sim: 08970...51
Vào lúc: 16:50 1/12/2021

Nguyễn Ngọc Hằng
Đặt sim: 09892...45
Vào lúc: 16:47 1/12/2021

Nguyễn Văn Khánh
Đặt sim: 08632...14
Vào lúc: 16:43 1/12/2021

Huỳnh Chí Hiếu
Đặt sim: 08952...93
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Đức Gia
Đặt sim: 09855...62
Vào lúc: 16:37 1/12/2021

Huỳnh Đức Hiếu
Đặt sim: 09143...74
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 09346...49
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Ngô Phương Thi
Đặt sim: 09192...74
Vào lúc: 16:29 1/12/2021

Ngô Tường Mai
Đặt sim: 08566...62
Vào lúc: 16:26 1/12/2021

Phan Văn Hải
Đặt sim: 08956...27
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Văn Phong
Đặt sim: 08495...74
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Đức Dương
Đặt sim: 09837...60
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Lê Thục Thi
Đặt sim: 09819...72
Vào lúc: 16:13 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333