sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0978 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0978*000 » Tam hoa 0978*111 » Tam hoa 0978*222 » Tam hoa 0978*333 » Tam hoa 0978*444 » Tam hoa 0978*555 » Tam hoa 0978*666 » Tam hoa 0978*777 » Tam hoa 0978*888 » Tam hoa 0978*999 »
Tứ quý 0978*0000 » Tứ quý 0978*1111 » Tứ quý 0978*2222 » Tứ quý 0978*3333 » Tứ quý 0978*4444 » Tứ quý 0978*5555 » Tứ quý 0978*6666 » Tứ quý 0978*7777 » Tứ quý 0978*8888 » Tứ quý 0978*9999 »
0978*6868 lộc phát » 0978*8686 lộc phát » 0978*6886 lộc phát » 0978*8668 lộc phát » 0978*7979 thần tài » 0978*3939 thần tài » 0978*7878 ông địa » 0978*3838 ông địa » 0978*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0978020948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978020948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 ViettelĐặt Mua
0978014428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978014428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978041548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978041548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978274038200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978274038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 ViettelĐặt Mua
0978361148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978361148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 361148 ViettelĐặt Mua
0978472348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978472348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0978533048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978533048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0978804348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978804348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04348 ViettelĐặt Mua
0978134208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978134208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34208 ViettelĐặt Mua
0978641358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978641358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41358 ViettelĐặt Mua
0978599308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978599308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 599308 ViettelĐặt Mua
0978367038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978367038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 367038 ViettelĐặt Mua
0978172038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978172038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 172038 ViettelĐặt Mua
0978215508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978215508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0978497358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978497358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97358 ViettelĐặt Mua
0978408158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978408158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8158 ViettelĐặt Mua
0978652058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978652058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978310058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978310058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0978102028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978102028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 102028 ViettelĐặt Mua
0978425958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978425958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 ViettelĐặt Mua
0978266148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978266148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0978711128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978711128 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978758298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978758298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978469298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978469298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978346408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978346408 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978157708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978157708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 157708 ViettelĐặt Mua
0978166498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978166498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166498 ViettelĐặt Mua
0978631528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978631528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0978677518250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978677518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77518 ViettelĐặt Mua
0978917328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978917328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7328 ViettelĐặt Mua
0978673498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978673498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73498 ViettelĐặt Mua
0978608278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978608278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08278 ViettelĐặt Mua
0978740698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0698 ViettelĐặt Mua
0978644378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978644378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0978774378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978774378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978144178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978144178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978752378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978752378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2378 ViettelĐặt Mua
0978534298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978534298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978136378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978136378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0978108058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978108058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08058 ViettelĐặt Mua
0978064058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978064058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978639948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978639948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 ViettelĐặt Mua
0978642598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978642598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978540308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978540308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540308 ViettelĐặt Mua
0978068148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978068148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978153308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978153308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978194218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978194218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0978613528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978613528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613528 ViettelĐặt Mua
0978319698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978319698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319698 ViettelĐặt Mua
0978413558300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978413558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 413558 ViettelĐặt Mua
0978912648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978912648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912648 ViettelĐặt Mua
0978572758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978572758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0978306648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978306648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6648 ViettelĐặt Mua
0978227518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978227518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0978223728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978223728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978183528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978183528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 183528 ViettelĐặt Mua
0978031258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978031258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0978548408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978548408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0978146928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978146928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978106058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978106058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0978724038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978724038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0978334308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978334308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334308 ViettelĐặt Mua
0978947308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978947308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0978063028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978063028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 063028 ViettelĐặt Mua
0978881708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978881708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 881708 ViettelĐặt Mua
0978505478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978505478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0978547278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978547278 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978803448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978803448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0978043418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978043418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0978656038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978656038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978512938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978512938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12938 ViettelĐặt Mua
0978692498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978692498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92498 ViettelĐặt Mua
0978513498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978513498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0978972058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978972058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0978892948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978892948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978827038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978827038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 ViettelĐặt Mua
0978072598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978072598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0978872598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978872598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 872598 ViettelĐặt Mua
0978184198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978184198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0978294698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978294698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94698 ViettelĐặt Mua
0978294798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978294798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94798 ViettelĐặt Mua
0978301358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978301358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978330498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978330498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30498 ViettelĐặt Mua
0978533798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978533798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0978581548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978581548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0978792658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978792658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92658 ViettelĐặt Mua
0978342738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978342738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2738 ViettelĐặt Mua
0978268608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978268608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978306358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978306358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6358 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0978 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0978 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0978 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0978 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Lực
Đặt sim: 09153...40
Vào lúc: 13:56 19/9/2019

Nguyễn Chí Tiến
Đặt sim: 09790...32
Vào lúc: 13:53 19/9/2019

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 09041...96
Vào lúc: 13:50 19/9/2019

Nguyễn Văn Bảo
Đặt sim: 09127...24
Vào lúc: 13:47 19/9/2019

Nguyễn Văn Lập
Đặt sim: 08561...94
Vào lúc: 13:44 19/9/2019

Lê Ngọc Vân
Đặt sim: 08959...39
Vào lúc: 13:40 19/9/2019

Nguyễn Đức Anh
Đặt sim: 08699...52
Vào lúc: 13:38 19/9/2019

Phạm Duy Nam
Đặt sim: 08245...81
Vào lúc: 13:34 19/9/2019

Lê Chí Hòa
Đặt sim: 08847...17
Vào lúc: 13:31 19/9/2019

Trần Duy Thành
Đặt sim: 08931...75
Vào lúc: 13:29 19/9/2019

Trần Duy Tuấn
Đặt sim: 08270...87
Vào lúc: 13:26 19/9/2019

Trần Minh Luân
Đặt sim: 08332...18
Vào lúc: 13:23 19/9/2019

Nguyễn Chí Hoàng
Đặt sim: 08250...76
Vào lúc: 13:19 19/9/2019

Trần Đức Việt
Đặt sim: 03943...56
Vào lúc: 13:17 19/9/2019

Lê Trung Anh
Đặt sim: 08611...75
Vào lúc: 13:13 19/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333