sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0978 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0978*000 » Tam hoa 0978*111 » Tam hoa 0978*222 » Tam hoa 0978*333 » Tam hoa 0978*444 » Tam hoa 0978*555 » Tam hoa 0978*666 » Tam hoa 0978*777 » Tam hoa 0978*888 » Tam hoa 0978*999 »
Tứ quý 0978*0000 » Tứ quý 0978*1111 » Tứ quý 0978*2222 » Tứ quý 0978*3333 » Tứ quý 0978*4444 » Tứ quý 0978*5555 » Tứ quý 0978*6666 » Tứ quý 0978*7777 » Tứ quý 0978*8888 » Tứ quý 0978*9999 »
0978*6868 lộc phát » 0978*8686 lộc phát » 0978*6886 lộc phát » 0978*8668 lộc phát » 0978*7979 thần tài » 0978*3939 thần tài » 0978*7878 ông địa » 0978*3838 ông địa » 0978*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0978541398160.000
190.000
Sim So Dep Viettel 0978541398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 541398 ViettelĐặt Mua
0978014428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978014428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 014428 ViettelĐặt Mua
0978041548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978041548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1548 ViettelĐặt Mua
0978274038200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978274038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 274038 ViettelĐặt Mua
0978361148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978361148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61148 ViettelĐặt Mua
0978472348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978472348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72348 ViettelĐặt Mua
0978533048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978533048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978804348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978804348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978020948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978020948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 ViettelĐặt Mua
0978007348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978007348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 007348 ViettelĐặt Mua
0978024608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978024608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 024608 ViettelĐặt Mua
0978599308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978599308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 599308 ViettelĐặt Mua
0978497358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978497358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497358 ViettelĐặt Mua
0978408158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978408158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0978310058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978310058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310058 ViettelĐặt Mua
0978102028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978102028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978425958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978425958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0978266148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978266148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 266148 ViettelĐặt Mua
0978108058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978108058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8058 ViettelĐặt Mua
0978064058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978064058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64058 ViettelĐặt Mua
0978740698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740698 ViettelĐặt Mua
0978540308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978540308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978068148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978068148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068148 ViettelĐặt Mua
0978534298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978534298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978652058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978652058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978172038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978172038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72038 ViettelĐặt Mua
0978215508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978215508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 ViettelĐặt Mua
0978631528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978631528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31528 ViettelĐặt Mua
0978677518250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978677518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677518 ViettelĐặt Mua
0978917328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978917328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978367038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978367038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 367038 ViettelĐặt Mua
0978134208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978134208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0978892948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978892948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978803448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978803448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0978488458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978488458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488458 ViettelĐặt Mua
0978645338300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978645338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978342738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978342738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2738 ViettelĐặt Mua
0978072598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978072598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72598 ViettelĐặt Mua
0978533798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978533798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 ViettelĐặt Mua
0978872598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978872598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 ViettelĐặt Mua
0978724038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978724038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24038 ViettelĐặt Mua
0978413558300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978413558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13558 ViettelĐặt Mua
0978184198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978184198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84198 ViettelĐặt Mua
0978294698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978294698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94698 ViettelĐặt Mua
0978294798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978294798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0978301358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978301358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0978330498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978330498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978581548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978581548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81548 ViettelĐặt Mua
0978792658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978792658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92658 ViettelĐặt Mua
0978268608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978268608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268608 ViettelĐặt Mua
0978306358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978306358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978436308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978436308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0978708928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978708928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978692498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978692498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92498 ViettelĐặt Mua
0978513498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978513498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 513498 ViettelĐặt Mua
0978512938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978512938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2938 ViettelĐặt Mua
0978517258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978517258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0978215328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978215328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15328 ViettelĐặt Mua
0978306648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978306648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6648 ViettelĐặt Mua
0978572758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978572758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572758 ViettelĐặt Mua
0978315488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978315488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0978580638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978580638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978358408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978358408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58408 ViettelĐặt Mua
0978912648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978912648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0978043418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978043418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43418 ViettelĐặt Mua
0978825308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978825308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 825308 ViettelĐặt Mua
0978656038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978656038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978657498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978657498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0978548408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978548408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0978146928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978146928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146928 ViettelĐặt Mua
0978106058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978106058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0978153308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978153308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53308 ViettelĐặt Mua
0978194218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978194218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4218 ViettelĐặt Mua
0978613528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0978613528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978803518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978803518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 803518 ViettelĐặt Mua
0978606908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978606908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 606908 ViettelĐặt Mua
0978128308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978128308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978464038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978464038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0978059438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978059438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059438 ViettelĐặt Mua
0978463358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978463358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978930148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978930148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930148 ViettelĐặt Mua
0978569908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978569908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0978841398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978841398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0978923758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978923758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0978180528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978180528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 ViettelĐặt Mua
0978283618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978283618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83618 ViettelĐặt Mua
0978533598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978533598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 ViettelĐặt Mua
0978844748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978844748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44748 ViettelĐặt Mua
0978476278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978476278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476278 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0978 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0978 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0978 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0978 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Lâm
Đặt sim: 09177...31
Vào lúc: 11:55 23/7/2019

Lê Trung Hùng
Đặt sim: 09022...71
Vào lúc: 11:53 23/7/2019

Nguyễn Chí Vũ
Đặt sim: 08291...57
Vào lúc: 11:50 23/7/2019

Nguyễn Thị Nguyệt
Đặt sim: 08355...82
Vào lúc: 11:46 23/7/2019

Nguyễn Văn Hưng
Đặt sim: 08575...77
Vào lúc: 11:43 23/7/2019

Nguyễn Thị Di
Đặt sim: 08851...86
Vào lúc: 11:40 23/7/2019

Nguyễn Chí Khang
Đặt sim: 08326...83
Vào lúc: 11:37 23/7/2019

Hoàng Đức Thế
Đặt sim: 08860...34
Vào lúc: 11:35 23/7/2019

Nguyễn Minh Gia
Đặt sim: 08368...53
Vào lúc: 11:31 23/7/2019

Nguyễn Chí Lập
Đặt sim: 09136...59
Vào lúc: 11:29 23/7/2019

Nguyễn Ngọc Hồng
Đặt sim: 09735...89
Vào lúc: 11:25 23/7/2019

Ngô Chí Gia
Đặt sim: 08252...89
Vào lúc: 11:22 23/7/2019

Ngô Trung Anh
Đặt sim: 08971...23
Vào lúc: 11:20 23/7/2019

Trần Thị Chi
Đặt sim: 09314...48
Vào lúc: 11:16 23/7/2019

Trần Trung Quỳnh
Đặt sim: 08258...13
Vào lúc: 11:13 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333