sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0978 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0978*000 » Tam hoa 0978*111 » Tam hoa 0978*222 » Tam hoa 0978*333 » Tam hoa 0978*444 » Tam hoa 0978*555 » Tam hoa 0978*666 » Tam hoa 0978*777 » Tam hoa 0978*888 » Tam hoa 0978*999 »
Tứ quý 0978*0000 » Tứ quý 0978*1111 » Tứ quý 0978*2222 » Tứ quý 0978*3333 » Tứ quý 0978*4444 » Tứ quý 0978*5555 » Tứ quý 0978*6666 » Tứ quý 0978*7777 » Tứ quý 0978*8888 » Tứ quý 0978*9999 »
0978*6868 lộc phát » 0978*8686 lộc phát » 0978*6886 lộc phát » 0978*8668 lộc phát » 0978*7979 thần tài » 0978*3939 thần tài » 0978*7878 ông địa » 0978*3838 ông địa » 0978*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0978309138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978309138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978641358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978641358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41358 ViettelĐặt Mua
0978905378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978905378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0978241408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978241408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0978296028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978296028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0978316478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978316478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0978317208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978317208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317208 ViettelĐặt Mua
0978317408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978317408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17408 ViettelĐặt Mua
0978340528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978340528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 ViettelĐặt Mua
0978400738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978400738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0978401208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978401208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 ViettelĐặt Mua
0978440328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978440328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978448508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978448508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48508 ViettelĐặt Mua
0978453508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978453508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 ViettelĐặt Mua
0978472608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978472608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0978480248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978480248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 480248 ViettelĐặt Mua
0978486928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978486928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0978490378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978490378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 490378 ViettelĐặt Mua
0978494408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978494408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0978495908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978495908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95908 ViettelĐặt Mua
0978496538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978496538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96538 ViettelĐặt Mua
0978498748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978498748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98748 ViettelĐặt Mua
0978503028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978503028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 503028 ViettelĐặt Mua
0978509748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978509748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978516048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978516048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0978524278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978524278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978530438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978530438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0978532038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978532038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32038 ViettelĐặt Mua
0978540728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978540728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40728 ViettelĐặt Mua
0978542528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978542528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 542528 ViettelĐặt Mua
0978609478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978609478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9478 ViettelĐặt Mua
0978619148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978619148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0978623038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978623038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3038 ViettelĐặt Mua
0978635428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978635428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0978645448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978645448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45448 ViettelĐặt Mua
0978579108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978579108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9108 ViettelĐặt Mua
0978234328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978234328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978534298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978534298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978740698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40698 ViettelĐặt Mua
0978108058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978108058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8058 ViettelĐặt Mua
0978064058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978064058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64058 ViettelĐặt Mua
0978540308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978540308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978639948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978639948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978642598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978642598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978136378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978136378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 136378 ViettelĐặt Mua
0978572758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978572758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72758 ViettelĐặt Mua
0978306648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978306648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06648 ViettelĐặt Mua
0978168458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978168458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978325438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978325438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 ViettelĐặt Mua
0978962458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978962458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978037828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978037828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7828 ViettelĐặt Mua
0978076828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978076828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6828 ViettelĐặt Mua
0978214348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978214348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 214348 ViettelĐặt Mua
0978877508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978877508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 877508 ViettelĐặt Mua
0978903198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978903198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03198 ViettelĐặt Mua
0978510378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978510378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10378 ViettelĐặt Mua
0978770498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978770498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978273318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978273318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3318 ViettelĐặt Mua
0978449248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978449248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0978879428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978879428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 879428 ViettelĐặt Mua
0978001738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978001738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0978014558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978014558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4558 ViettelĐặt Mua
0978063028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978063028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3028 ViettelĐặt Mua
0978069948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978069948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 ViettelĐặt Mua
0978073328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978073328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978073438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978073438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978094398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978094398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0978096748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978096748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0978101438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978101438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978124008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978124008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24008 ViettelĐặt Mua
0978146758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978146758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6758 ViettelĐặt Mua
0978167598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978167598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0978279528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978279528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279528 ViettelĐặt Mua
0978451058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978451058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 451058 ViettelĐặt Mua
0978502598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978502598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978518458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978518458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0978519218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978519218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9218 ViettelĐặt Mua
0978540338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978540338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540338 ViettelĐặt Mua
0978541398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978541398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 ViettelĐặt Mua
0978591048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978591048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978600408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978600408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978639008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978639008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0978712608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978712608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12608 ViettelĐặt Mua
0978763418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978763418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0978782128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978782128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82128 ViettelĐặt Mua
0978859018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978859018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 ViettelĐặt Mua
0978947308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978947308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978109698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978109698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978500928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978500928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0978 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0978 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0978 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0978 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Cát Nhiên
Đặt sim: 03920...79
Vào lúc: 16:55 25/9/2020

Nguyễn Chí Quốc
Đặt sim: 08545...54
Vào lúc: 16:53 25/9/2020

Nguyễn Duy Vinh
Đặt sim: 08628...77
Vào lúc: 16:49 25/9/2020

Trần Duy Linh
Đặt sim: 08596...42
Vào lúc: 16:46 25/9/2020

Nguyễn Chí Đăng
Đặt sim: 09030...68
Vào lúc: 16:44 25/9/2020

Ngô Chí Bảo
Đặt sim: 08963...63
Vào lúc: 16:40 25/9/2020

Nguyễn Thị Thư
Đặt sim: 09633...16
Vào lúc: 16:38 25/9/2020

Nguyễn Ngọc Nhi
Đặt sim: 09710...12
Vào lúc: 16:35 25/9/2020

Nguyễn Thị Nguyệt
Đặt sim: 09645...65
Vào lúc: 16:31 25/9/2020

Lê Kim Ðào
Đặt sim: 08589...47
Vào lúc: 16:29 25/9/2020

Hoàng Chí Khoa
Đặt sim: 08584...29
Vào lúc: 16:25 25/9/2020

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 09172...61
Vào lúc: 16:23 25/9/2020

Phan Đức Lực
Đặt sim: 09187...72
Vào lúc: 16:20 25/9/2020

Phạm Đức Chiến
Đặt sim: 03944...32
Vào lúc: 16:16 25/9/2020

Huỳnh Kiều Thi
Đặt sim: 08568...28
Vào lúc: 16:14 25/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333