sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0978 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0978*000 » Tam hoa 0978*111 » Tam hoa 0978*222 » Tam hoa 0978*333 » Tam hoa 0978*444 » Tam hoa 0978*555 » Tam hoa 0978*666 » Tam hoa 0978*777 » Tam hoa 0978*888 » Tam hoa 0978*999 »
Tứ quý 0978*0000 » Tứ quý 0978*1111 » Tứ quý 0978*2222 » Tứ quý 0978*3333 » Tứ quý 0978*4444 » Tứ quý 0978*5555 » Tứ quý 0978*6666 » Tứ quý 0978*7777 » Tứ quý 0978*8888 » Tứ quý 0978*9999 »
0978*6868 lộc phát » 0978*8686 lộc phát » 0978*6886 lộc phát » 0978*8668 lộc phát » 0978*7979 thần tài » 0978*3939 thần tài » 0978*7878 ông địa » 0978*3838 ông địa » 0978*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0978903198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978903198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03198 ViettelĐặt Mua
0978510378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978510378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 ViettelĐặt Mua
0978214348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978214348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14348 ViettelĐặt Mua
0978234328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978234328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0978572758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978572758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572758 ViettelĐặt Mua
0978306648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978306648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6648 ViettelĐặt Mua
0978037828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978037828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 037828 ViettelĐặt Mua
0978076828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978076828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6828 ViettelĐặt Mua
0978445038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978445038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0978273318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978273318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0978938758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978938758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8758 ViettelĐặt Mua
0978040928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978040928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0978982038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978982038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 982038 ViettelĐặt Mua
0978604598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978604598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 ViettelĐặt Mua
0978199108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978199108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9108 ViettelĐặt Mua
0978601498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978601498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01498 ViettelĐặt Mua
0978401418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978401418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0978827038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978827038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0978043418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978043418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0978732128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978732128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732128 ViettelĐặt Mua
0978094398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978094398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 094398 ViettelĐặt Mua
0978115508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978115508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0978449248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978449248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 449248 ViettelĐặt Mua
0978502598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978502598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 502598 ViettelĐặt Mua
0978634338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978634338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4338 ViettelĐặt Mua
0978517008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978517008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 517008 ViettelĐặt Mua
0978095378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978095378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 095378 ViettelĐặt Mua
0978657498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978657498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0978399128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978399128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0978803448360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0978803448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03448 ViettelĐặt Mua
0978427578360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0978427578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0978316058360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0978316058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978289008360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0978289008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89008 ViettelĐặt Mua
0978940738380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978940738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0978460358380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978460358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460358 ViettelĐặt Mua
0978204138380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978204138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04138 ViettelĐặt Mua
0978493798380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978493798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493798 ViettelĐặt Mua
0978337498380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0978337498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 337498 ViettelĐặt Mua
0978536358390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978536358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36358 ViettelĐặt Mua
0978147208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978147208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147208 ViettelĐặt Mua
0978396538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978396538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396538 ViettelĐặt Mua
0978326538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978326538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0978420408390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978420408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0978419658390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978419658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9658 ViettelĐặt Mua
0978414058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978414058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978235458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978235458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978236708390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978236708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36708 ViettelĐặt Mua
0978235948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978235948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 ViettelĐặt Mua
0978413908390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978413908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13908 ViettelĐặt Mua
0978419708390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978419708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19708 ViettelĐặt Mua
0978417718390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978417718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0978417938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978417938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7938 ViettelĐặt Mua
0978027398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978027398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0978376598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978376598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76598 ViettelĐặt Mua
0978343398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978343398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 343398 ViettelĐặt Mua
0978354598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978354598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0978375818390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0978375818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 ViettelĐặt Mua
0978954658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978954658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54658 ViettelĐặt Mua
0978770498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978770498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0978441378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978441378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41378 ViettelĐặt Mua
0978120658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978120658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 ViettelĐặt Mua
0978325438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978325438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 ViettelĐặt Mua
0978307058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978307058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978641558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978641558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 641558 ViettelĐặt Mua
0978829498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978829498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 829498 ViettelĐặt Mua
0978030748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978030748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0978845958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978845958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0978539498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978539498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9498 ViettelĐặt Mua
0978941798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978941798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 941798 ViettelĐặt Mua
0978877508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978877508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 ViettelĐặt Mua
0978663648400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978663648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663648 ViettelĐặt Mua
0978730298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978730298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 ViettelĐặt Mua
0978861018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978861018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61018 ViettelĐặt Mua
0978692498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978692498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 692498 ViettelĐặt Mua
0978439048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978439048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0978566518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978566518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0978671048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978671048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0978254828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978254828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4828 ViettelĐặt Mua
0978334278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978334278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0978701938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978701938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0978476278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978476278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476278 ViettelĐặt Mua
0978982538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978982538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 982538 ViettelĐặt Mua
0978722098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978722098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 722098 ViettelĐặt Mua
0978657608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978657608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7608 ViettelĐặt Mua
0978665318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978665318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5318 ViettelĐặt Mua
0978395618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978395618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5618 ViettelĐặt Mua
0978168458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978168458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168458 ViettelĐặt Mua
0978595478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978595478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95478 ViettelĐặt Mua
0978923758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978923758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0978 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0978 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0978 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0978 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Thị Chi
Đặt sim: 09888...42
Vào lúc: 20:56 20/4/2021

Hoàng Duy Khoa
Đặt sim: 09361...66
Vào lúc: 20:52 20/4/2021

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 08894...23
Vào lúc: 20:50 20/4/2021

Lê Trung Khôi
Đặt sim: 08910...19
Vào lúc: 20:46 20/4/2021

Ngô Văn Thế
Đặt sim: 08435...70
Vào lúc: 20:44 20/4/2021

Nguyễn Thục Nhi
Đặt sim: 09146...70
Vào lúc: 20:40 20/4/2021

Phan Kiều Nhi
Đặt sim: 09396...80
Vào lúc: 20:38 20/4/2021

Phạm Văn Khoa
Đặt sim: 08433...41
Vào lúc: 20:35 20/4/2021

Trần Minh Hảo
Đặt sim: 08969...22
Vào lúc: 20:32 20/4/2021

Nguyễn Tường Thy
Đặt sim: 09312...18
Vào lúc: 20:29 20/4/2021

Hoàng Kiều Tuyết
Đặt sim: 09721...79
Vào lúc: 20:26 20/4/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08587...57
Vào lúc: 20:22 20/4/2021

Ngô Văn Hảo
Đặt sim: 08650...92
Vào lúc: 20:20 20/4/2021

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 03272...23
Vào lúc: 20:16 20/4/2021

Phạm Phương Thy
Đặt sim: 09027...60
Vào lúc: 20:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333