sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0979 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0979*000 » Tam hoa 0979*111 » Tam hoa 0979*222 » Tam hoa 0979*333 » Tam hoa 0979*444 » Tam hoa 0979*555 » Tam hoa 0979*666 » Tam hoa 0979*777 » Tam hoa 0979*888 » Tam hoa 0979*999 »
Tứ quý 0979*0000 » Tứ quý 0979*1111 » Tứ quý 0979*2222 » Tứ quý 0979*3333 » Tứ quý 0979*4444 » Tứ quý 0979*5555 » Tứ quý 0979*6666 » Tứ quý 0979*7777 » Tứ quý 0979*8888 » Tứ quý 0979*9999 »
0979*6868 lộc phát » 0979*8686 lộc phát » 0979*6886 lộc phát » 0979*8668 lộc phát » 0979*7979 thần tài » 0979*3939 thần tài » 0979*7878 ông địa » 0979*3838 ông địa » 0979*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0979221528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979221528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0979240128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979240128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 ViettelĐặt Mua
0979223548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979223548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0979230348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979230348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30348 ViettelĐặt Mua
0979241658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979241658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0979269128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979269128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0979289148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979289148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9148 ViettelĐặt Mua
0979289308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979289308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 289308 ViettelĐặt Mua
0979231648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979231648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31648 ViettelĐặt Mua
0979232508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979232508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979247058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979247058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47058 ViettelĐặt Mua
0979265908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979265908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979286408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979286408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0979300548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979300548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0979237748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979237748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237748 ViettelĐặt Mua
0979237348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979237348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237348 ViettelĐặt Mua
0979245028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979245028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45028 ViettelĐặt Mua
0979521928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979521928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0979216008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979216008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16008 ViettelĐặt Mua
0979965018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979965018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0979613158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979613158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613158 ViettelĐặt Mua
0979613918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979613918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 ViettelĐặt Mua
0979465358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979465358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5358 ViettelĐặt Mua
0979928718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979928718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8718 ViettelĐặt Mua
0979004128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979004128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979052038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979052038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0979306738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979306738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 306738 ViettelĐặt Mua
0979968418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979968418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979537448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979537448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979527908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979527908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27908 ViettelĐặt Mua
0979316848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979316848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16848 ViettelĐặt Mua
0979751328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979751328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0979836458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979836458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979391808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979391808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0979429308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979429308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29308 ViettelĐặt Mua
0979523208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979523208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979549248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979549248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979534138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979534138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534138 ViettelĐặt Mua
0979319738360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0979319738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0979782058360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0979782058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82058 ViettelĐặt Mua
0979455648390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979455648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455648 ViettelĐặt Mua
0979205448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979205448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979866328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979866328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979275538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979275538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275538 ViettelĐặt Mua
0979062178390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979062178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62178 ViettelĐặt Mua
0979215958390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979215958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0979175598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979175598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0979202438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979202438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02438 ViettelĐặt Mua
0979276358390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979276358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979265428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979265428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0979269428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979269428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9428 ViettelĐặt Mua
0979338758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979338758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0979825058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979825058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 825058 ViettelĐặt Mua
0979649858390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979649858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 649858 ViettelĐặt Mua
0979609378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979609378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09378 ViettelĐặt Mua
0979530378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979530378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0979710658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979710658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 ViettelĐặt Mua
0979532528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979532528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2528 ViettelĐặt Mua
0979298178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979298178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8178 ViettelĐặt Mua
0979136548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979136548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 136548 ViettelĐặt Mua
0979378428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979378428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979661548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979661548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61548 ViettelĐặt Mua
0979587138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979587138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87138 ViettelĐặt Mua
0979868728400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979868728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68728 ViettelĐặt Mua
0979531938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979531938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0979814518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979814518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4518 ViettelĐặt Mua
0979415158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979415158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5158 ViettelĐặt Mua
0979700498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979700498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 ViettelĐặt Mua
0979172808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979172808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0979749378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979749378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9378 ViettelĐặt Mua
0979623808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979623808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 623808 ViettelĐặt Mua
0979315038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979315038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 ViettelĐặt Mua
0979245418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979245418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 245418 ViettelĐặt Mua
0979145198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979145198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979864538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979864538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0979841178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979841178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1178 ViettelĐặt Mua
0979273098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979273098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979846138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979846138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46138 ViettelĐặt Mua
0979931448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979931448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 ViettelĐặt Mua
0979221348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979221348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0979863298420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0979863298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63298 ViettelĐặt Mua
0979310498430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0979310498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10498 ViettelĐặt Mua
0979225738430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0979225738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 225738 ViettelĐặt Mua
0979426138430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0979426138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26138 ViettelĐặt Mua
0979407138430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0979407138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 ViettelĐặt Mua
0979805328430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0979805328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979281418450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0979281418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 281418 ViettelĐặt Mua
0979299608450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0979299608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 299608 ViettelĐặt Mua
0979813848450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0979813848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3848 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0979 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0979 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0979 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0979 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Đức Tuấn
Đặt sim: 08595...54
Vào lúc: 19:55 20/4/2021

Lê Kiều Bình
Đặt sim: 09357...45
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 09190...22
Vào lúc: 19:50 20/4/2021

Lê Duy Toàn
Đặt sim: 08889...80
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Lê Đức Huy
Đặt sim: 08326...58
Vào lúc: 19:43 20/4/2021

Phan Duy Khiêm
Đặt sim: 08354...72
Vào lúc: 19:41 20/4/2021

Hoàng Cát Hương
Đặt sim: 08586...36
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Phan Trung Sang
Đặt sim: 08676...49
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Ngô Duy Lộc
Đặt sim: 08431...19
Vào lúc: 19:31 20/4/2021

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 03975...35
Vào lúc: 19:28 20/4/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08982...21
Vào lúc: 19:25 20/4/2021

Lê Đức Kiên
Đặt sim: 09891...45
Vào lúc: 19:22 20/4/2021

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 09072...11
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Hoàng Đức Nam
Đặt sim: 09374...16
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Trần Văn Chiến
Đặt sim: 09127...91
Vào lúc: 19:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333