sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0979 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0979*000 » Tam hoa 0979*111 » Tam hoa 0979*222 » Tam hoa 0979*333 » Tam hoa 0979*444 » Tam hoa 0979*555 » Tam hoa 0979*666 » Tam hoa 0979*777 » Tam hoa 0979*888 » Tam hoa 0979*999 »
Tứ quý 0979*0000 » Tứ quý 0979*1111 » Tứ quý 0979*2222 » Tứ quý 0979*3333 » Tứ quý 0979*4444 » Tứ quý 0979*5555 » Tứ quý 0979*6666 » Tứ quý 0979*7777 » Tứ quý 0979*8888 » Tứ quý 0979*9999 »
0979*6868 lộc phát » 0979*8686 lộc phát » 0979*6886 lộc phát » 0979*8668 lộc phát » 0979*7979 thần tài » 0979*3939 thần tài » 0979*7878 ông địa » 0979*3838 ông địa » 0979*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0979190728190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0979190728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 ViettelĐặt Mua
0979274148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0979274148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0979680548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0979680548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 ViettelĐặt Mua
0979907408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0979907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07408 ViettelĐặt Mua
0979845608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0979845608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979561748250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979561748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61748 ViettelĐặt Mua
0979469108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979469108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9108 ViettelĐặt Mua
0979362508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979362508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0979280408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979280408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0979551508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979551508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 ViettelĐặt Mua
0979027848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979027848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27848 ViettelĐặt Mua
0979412808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979412808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12808 ViettelĐặt Mua
0979046318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979046318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0979201598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979201598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0979143498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979143498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0979347928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979347928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0979527908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979527908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0979526458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979526458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26458 ViettelĐặt Mua
0979033058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979033058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0979243208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979243208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43208 ViettelĐặt Mua
0979552508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979552508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0979498018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979498018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498018 ViettelĐặt Mua
0979712048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979712048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12048 ViettelĐặt Mua
0979604348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979604348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0979171598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979171598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71598 ViettelĐặt Mua
0979275198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979275198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75198 ViettelĐặt Mua
0979584008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979584008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979186208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979186208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 ViettelĐặt Mua
0979245418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979245418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0979308148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979308148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08148 ViettelĐặt Mua
0979597848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979597848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97848 ViettelĐặt Mua
0979053448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979053448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0979695718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979695718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5718 ViettelĐặt Mua
0979934198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979934198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934198 ViettelĐặt Mua
0979204798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979204798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0979165018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979165018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5018 ViettelĐặt Mua
0979603378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979603378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 603378 ViettelĐặt Mua
0979043508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979043508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0979496098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979496098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6098 ViettelĐặt Mua
0979914218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979914218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4218 ViettelĐặt Mua
0979704728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979704728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4728 ViettelĐặt Mua
0979241528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979241528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 ViettelĐặt Mua
0979571608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979571608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0979735708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979735708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979550718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979550718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550718 ViettelĐặt Mua
0979085318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979085318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979741398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979741398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741398 ViettelĐặt Mua
0979259218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979259218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59218 ViettelĐặt Mua
0979136548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979136548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0979274018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979274018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0979315038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979315038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315038 ViettelĐặt Mua
0979018738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979018738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0979350938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979350938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0979774398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979774398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0979723538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979723538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0979886528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979886528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86528 ViettelĐặt Mua
0979241338400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979241338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241338 ViettelĐặt Mua
0979183418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979183418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0979661548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979661548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979351498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979351498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 351498 ViettelĐặt Mua
0979552398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979552398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 ViettelĐặt Mua
0979550738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979550738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50738 ViettelĐặt Mua
0979063198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979063198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0979014118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979014118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14118 ViettelĐặt Mua
0979148428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979148428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148428 ViettelĐặt Mua
0979119438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979119438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 ViettelĐặt Mua
0979419138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979419138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 419138 ViettelĐặt Mua
0979005348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979005348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05348 ViettelĐặt Mua
0979617138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979617138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0979923958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979923958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23958 ViettelĐặt Mua
0979702558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979702558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702558 ViettelĐặt Mua
0979892918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979892918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2918 ViettelĐặt Mua
0979273098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979273098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3098 ViettelĐặt Mua
0979623808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979623808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 623808 ViettelĐặt Mua
0979845718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979845718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45718 ViettelĐặt Mua
0979841218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979841218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41218 ViettelĐặt Mua
0979726178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979726178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 726178 ViettelĐặt Mua
0979512498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979512498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0979823408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979823408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 823408 ViettelĐặt Mua
0979319738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979319738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319738 ViettelĐặt Mua
0979359418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979359418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0979829008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979829008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29008 ViettelĐặt Mua
0979052198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979052198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979312198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979312198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0979720098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979720098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 ViettelĐặt Mua
0979916018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979916018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916018 ViettelĐặt Mua
0979253448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979253448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0979264008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979264008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979286618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979286618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0979 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0979 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0979 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0979 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Duy Nam
Đặt sim: 09810...73
Vào lúc: 22:55 15/7/2019

Ngô Phương Nhiên
Đặt sim: 08410...25
Vào lúc: 22:53 15/7/2019

Hoàng Chí Quốc
Đặt sim: 09657...12
Vào lúc: 22:49 15/7/2019

Lê Văn Kiên
Đặt sim: 09835...68
Vào lúc: 22:47 15/7/2019

Ngô Trung Vương
Đặt sim: 08825...82
Vào lúc: 22:44 15/7/2019

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 09026...36
Vào lúc: 22:40 15/7/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08876...90
Vào lúc: 22:38 15/7/2019

Nguyễn Văn Thuận
Đặt sim: 08663...33
Vào lúc: 22:35 15/7/2019

Nguyễn Minh Quân
Đặt sim: 09034...33
Vào lúc: 22:32 15/7/2019

Ngô Duy Lợi
Đặt sim: 08966...49
Vào lúc: 22:29 15/7/2019

Nguyễn Minh Khôi
Đặt sim: 08857...12
Vào lúc: 22:25 15/7/2019

Nguyễn Chí Hung
Đặt sim: 08833...12
Vào lúc: 22:22 15/7/2019

Lê Văn Hiếu
Đặt sim: 08967...17
Vào lúc: 22:20 15/7/2019

Trần Thục Thy
Đặt sim: 03266...55
Vào lúc: 22:16 15/7/2019

Hoàng Văn Huy
Đặt sim: 08853...31
Vào lúc: 22:14 15/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333