sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0979 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0979*000 » Tam hoa 0979*111 » Tam hoa 0979*222 » Tam hoa 0979*333 » Tam hoa 0979*444 » Tam hoa 0979*555 » Tam hoa 0979*666 » Tam hoa 0979*777 » Tam hoa 0979*888 » Tam hoa 0979*999 »
Tứ quý 0979*0000 » Tứ quý 0979*1111 » Tứ quý 0979*2222 » Tứ quý 0979*3333 » Tứ quý 0979*4444 » Tứ quý 0979*5555 » Tứ quý 0979*6666 » Tứ quý 0979*7777 » Tứ quý 0979*8888 » Tứ quý 0979*9999 »
0979*6868 lộc phát » 0979*8686 lộc phát » 0979*6886 lộc phát » 0979*8668 lộc phát » 0979*7979 thần tài » 0979*3939 thần tài » 0979*7878 ông địa » 0979*3838 ông địa » 0979*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0979937508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979937508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 937508 ViettelĐặt Mua
0979324158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979324158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24158 ViettelĐặt Mua
0979927528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979927528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 ViettelĐặt Mua
0979534098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979534098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979249708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979249708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979606498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979606498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0979402398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979402398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02398 ViettelĐặt Mua
0979724058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979724058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24058 ViettelĐặt Mua
0979429308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979429308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0979523208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979523208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0979549248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979549248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979069048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979069048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979824348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979824348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 ViettelĐặt Mua
0979229658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979229658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979127608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979127608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979341098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979341098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979352498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979352498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0979841398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979841398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841398 ViettelĐặt Mua
0979842398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979842398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42398 ViettelĐặt Mua
0979907018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979907018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0979052038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979052038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0979497338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979497338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0979646048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979646048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0979534138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979534138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 ViettelĐặt Mua
0979316848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979316848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979391808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979391808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91808 ViettelĐặt Mua
0979751328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979751328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51328 ViettelĐặt Mua
0979004128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979004128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0979403548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979403548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 ViettelĐặt Mua
0979286948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979286948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0979294598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979294598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 294598 ViettelĐặt Mua
0979298748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979298748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 ViettelĐặt Mua
0979311548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979311548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0979327148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979327148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0979349428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979349428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0979358948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979358948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358948 ViettelĐặt Mua
0979409648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979409648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0979415478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979415478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0979453958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979453958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453958 ViettelĐặt Mua
0979731928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979731928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0979765648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979765648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5648 ViettelĐặt Mua
0979779548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979779548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979786548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979786548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 786548 ViettelĐặt Mua
0979855728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979855728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5728 ViettelĐặt Mua
0979893728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979893728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 893728 ViettelĐặt Mua
0979949408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979949408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 949408 ViettelĐặt Mua
0979374108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979374108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0979527908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979527908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 527908 ViettelĐặt Mua
0979053448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979053448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053448 ViettelĐặt Mua
0979187528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979187528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87528 ViettelĐặt Mua
0979496098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979496098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496098 ViettelĐặt Mua
0979712048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979712048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 ViettelĐặt Mua
0979306738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979306738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 ViettelĐặt Mua
0979537448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979537448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537448 ViettelĐặt Mua
0979216008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979216008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6008 ViettelĐặt Mua
0979965018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979965018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0979613158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979613158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979928718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979928718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8718 ViettelĐặt Mua
0979834258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979834258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979613918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979613918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0979465358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979465358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 465358 ViettelĐặt Mua
0979698318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979698318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98318 ViettelĐặt Mua
0979349508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979349508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49508 ViettelĐặt Mua
0979273728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979273728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73728 ViettelĐặt Mua
0979782058360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0979782058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 782058 ViettelĐặt Mua
0979305338360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0979305338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 305338 ViettelĐặt Mua
0979319738360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0979319738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319738 ViettelĐặt Mua
0979609378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979609378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0979530378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979530378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0979825058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979825058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25058 ViettelĐặt Mua
0979866328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979866328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 866328 ViettelĐặt Mua
0979275538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979275538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275538 ViettelĐặt Mua
0979649858390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979649858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49858 ViettelĐặt Mua
0979471008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979471008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471008 ViettelĐặt Mua
0979205448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979205448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0979455648390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979455648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455648 ViettelĐặt Mua
0979378908390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979378908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0979062178390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979062178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0979215958390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979215958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0979175598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979175598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75598 ViettelĐặt Mua
0979202438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979202438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0979276358390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979276358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979265428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979265428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979269428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979269428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0979338758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0979338758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979749378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979749378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0979922498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979922498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979562608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979562608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979046298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979046298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6298 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0979 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0979 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0979 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0979 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Lộc
Đặt sim: 08342...88
Vào lúc: 17:56 24/11/2020

Lê Duy Việt
Đặt sim: 09824...75
Vào lúc: 17:53 24/11/2020

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 09831...31
Vào lúc: 17:49 24/11/2020

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 08966...46
Vào lúc: 17:46 24/11/2020

Phan Chí Anh
Đặt sim: 09122...11
Vào lúc: 17:44 24/11/2020

Nguyễn Văn Hiếu
Đặt sim: 09184...81
Vào lúc: 17:41 24/11/2020

Hoàng Văn Hoàng
Đặt sim: 08385...57
Vào lúc: 17:38 24/11/2020

Phạm Thị Phương
Đặt sim: 09623...64
Vào lúc: 17:34 24/11/2020

Nguyễn Diệp Hoa
Đặt sim: 08645...71
Vào lúc: 17:32 24/11/2020

Ngô Phương Linh
Đặt sim: 09715...70
Vào lúc: 17:28 24/11/2020

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 03964...89
Vào lúc: 17:26 24/11/2020

Nguyễn Văn Nhật
Đặt sim: 09366...29
Vào lúc: 17:22 24/11/2020

Ngô Duy Dương
Đặt sim: 08485...10
Vào lúc: 17:20 24/11/2020

Nguyễn Duy Quân
Đặt sim: 09137...17
Vào lúc: 17:17 24/11/2020

Lê Minh Huy
Đặt sim: 09757...89
Vào lúc: 17:13 24/11/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333