sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0979 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0979*000 » Tam hoa 0979*111 » Tam hoa 0979*222 » Tam hoa 0979*333 » Tam hoa 0979*444 » Tam hoa 0979*555 » Tam hoa 0979*666 » Tam hoa 0979*777 » Tam hoa 0979*888 » Tam hoa 0979*999 »
Tứ quý 0979*0000 » Tứ quý 0979*1111 » Tứ quý 0979*2222 » Tứ quý 0979*3333 » Tứ quý 0979*4444 » Tứ quý 0979*5555 » Tứ quý 0979*6666 » Tứ quý 0979*7777 » Tứ quý 0979*8888 » Tứ quý 0979*9999 »
0979*6868 lộc phát » 0979*8686 lộc phát » 0979*6886 lộc phát » 0979*8668 lộc phát » 0979*7979 thần tài » 0979*3939 thần tài » 0979*7878 ông địa » 0979*3838 ông địa » 0979*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0979190728190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0979190728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979243208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979243208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979487428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979487428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0979166418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979166418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66418 ViettelĐặt Mua
0979886548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979886548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979905608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979905608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 905608 ViettelĐặt Mua
0979687208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979687208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87208 ViettelĐặt Mua
0979613158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979613158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3158 ViettelĐặt Mua
0979221418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979221418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 221418 ViettelĐặt Mua
0979005248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979005248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979845608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979845608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45608 ViettelĐặt Mua
0979143498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979143498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979358148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979358148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979670378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979670378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0979631478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979631478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0979201598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979201598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0979649278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979649278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 649278 ViettelĐặt Mua
0979551508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979551508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 ViettelĐặt Mua
0979347928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979347928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7928 ViettelĐặt Mua
0979810408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979810408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10408 ViettelĐặt Mua
0979249708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979249708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9708 ViettelĐặt Mua
0979606498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979606498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979402398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979402398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0979724058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979724058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24058 ViettelĐặt Mua
0979712048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979712048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 ViettelĐặt Mua
0979841068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979841068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841068 ViettelĐặt Mua
0979604348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979604348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979259218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979259218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59218 ViettelĐặt Mua
0979564418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979564418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979877438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979877438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7438 ViettelĐặt Mua
0979502278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979502278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 502278 ViettelĐặt Mua
0979194708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979194708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 194708 ViettelĐặt Mua
0979684508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979684508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84508 ViettelĐặt Mua
0979410798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979410798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979470328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979470328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70328 ViettelĐặt Mua
0979153748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979153748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153748 ViettelĐặt Mua
0979432648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979432648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32648 ViettelĐặt Mua
0979187498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979187498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0979695718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979695718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95718 ViettelĐặt Mua
0979934198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979934198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979171598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979171598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 171598 ViettelĐặt Mua
0979745148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979745148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0979425648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979425648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979184548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979184548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0979500618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979500618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979254128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979254128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54128 ViettelĐặt Mua
0979724108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979724108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24108 ViettelĐặt Mua
0979305938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979305938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05938 ViettelĐặt Mua
0979087228300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979087228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087228 ViettelĐặt Mua
0979707438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979707438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7438 ViettelĐặt Mua
0979550718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979550718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50718 ViettelĐặt Mua
0979043508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979043508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43508 ViettelĐặt Mua
0979308148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979308148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8148 ViettelĐặt Mua
0979053448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979053448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0979187528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979187528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 ViettelĐặt Mua
0979496098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979496098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0979527908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0979527908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7908 ViettelĐặt Mua
0979845718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979845718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5718 ViettelĐặt Mua
0979841218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979841218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41218 ViettelĐặt Mua
0979264008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979264008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264008 ViettelĐặt Mua
0979286618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979286618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979253448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979253448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53448 ViettelĐặt Mua
0979079348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979079348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0979636608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979636608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0979815258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979815258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0979964498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979964498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64498 ViettelĐặt Mua
0979512498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979512498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 512498 ViettelĐặt Mua
0979823408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979823408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3408 ViettelĐặt Mua
0979018498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979018498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18498 ViettelĐặt Mua
0979622598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979622598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0979681328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979681328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0979916018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979916018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 ViettelĐặt Mua
0979197658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979197658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0979720098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979720098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20098 ViettelĐặt Mua
0979723538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979723538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3538 ViettelĐặt Mua
0979886528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979886528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 886528 ViettelĐặt Mua
0979241338400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979241338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0979552398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979552398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 ViettelĐặt Mua
0979550738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979550738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550738 ViettelĐặt Mua
0979014118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979014118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14118 ViettelĐặt Mua
0979148428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979148428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0979119438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979119438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0979774398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979774398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774398 ViettelĐặt Mua
0979315038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979315038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0979018738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979018738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8738 ViettelĐặt Mua
0979350938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979350938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0938 ViettelĐặt Mua
0979106738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979106738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0979814518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979814518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14518 ViettelĐặt Mua
0979567148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979567148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67148 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0979 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0979 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0979 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0979 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Diệp Hồng
Đặt sim: 08497...74
Vào lúc: 22:55 29/1/2020

Trần Văn Đăng
Đặt sim: 03979...64
Vào lúc: 22:52 29/1/2020

Trần Chí Tuấn
Đặt sim: 08973...63
Vào lúc: 22:49 29/1/2020

Trần Phương Thơ
Đặt sim: 08855...97
Vào lúc: 22:46 29/1/2020

Phan Minh Hiển
Đặt sim: 03217...77
Vào lúc: 22:44 29/1/2020

Ngô Văn Sang
Đặt sim: 08595...11
Vào lúc: 22:41 29/1/2020

Ngô Duy Khang
Đặt sim: 08520...94
Vào lúc: 22:37 29/1/2020

Ngô Đức Lực
Đặt sim: 09374...80
Vào lúc: 22:35 29/1/2020

Nguyễn Diệp Thy
Đặt sim: 08947...74
Vào lúc: 22:32 29/1/2020

Lê Duy Hùng
Đặt sim: 08419...92
Vào lúc: 22:28 29/1/2020

Hoàng Duy Hiển
Đặt sim: 08382...16
Vào lúc: 22:25 29/1/2020

Ngô Văn Quỳnh
Đặt sim: 08588...99
Vào lúc: 22:22 29/1/2020

Lê Thị Thư
Đặt sim: 09397...55
Vào lúc: 22:20 29/1/2020

Phan Chí Anh
Đặt sim: 08895...69
Vào lúc: 22:17 29/1/2020

Lê Đức Khánh
Đặt sim: 09017...25
Vào lúc: 22:14 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333