sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 098*000 » Tam hoa 098*111 » Tam hoa 098*222 » Tam hoa 098*333 » Tam hoa 098*444 » Tam hoa 098*555 » Tam hoa 098*666 » Tam hoa 098*777 » Tam hoa 098*888 » Tam hoa 098*999 »
Tứ quý 098*0000 » Tứ quý 098*1111 » Tứ quý 098*2222 » Tứ quý 098*3333 » Tứ quý 098*4444 » Tứ quý 098*5555 » Tứ quý 098*6666 » Tứ quý 098*7777 » Tứ quý 098*8888 » Tứ quý 098*9999 »
098*6868 lộc phát » 098*8686 lộc phát » 098*6886 lộc phát » 098*8668 lộc phát » 098*7979 thần tài » 098*3939 thần tài » 098*7878 ông địa » 098*3838 ông địa » 098*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983557378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983557378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0984121578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984121578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987928178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987928178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928178 ViettelĐặt Mua
0981647558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981647558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7558 ViettelĐặt Mua
0981697278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981697278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7278 ViettelĐặt Mua
0982623418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982623418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0989006038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989006038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 ViettelĐặt Mua
0982400258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982400258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0258 ViettelĐặt Mua
0983786108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983786108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0981466938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981466938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 466938 ViettelĐặt Mua
0988434028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988434028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0984545708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984545708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985369548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985369548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0988376138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988376138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376138 ViettelĐặt Mua
0988329518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988329518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988321438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988321438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1438 ViettelĐặt Mua
0987553058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987553058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 ViettelĐặt Mua
0985053048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985053048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982264908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 ViettelĐặt Mua
0984578048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984578048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78048 ViettelĐặt Mua
0989198408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989198408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198408 ViettelĐặt Mua
0984469458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984469458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983041908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983041908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0981257318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981257318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57318 ViettelĐặt Mua
0982237058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982237058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7058 ViettelĐặt Mua
0982102318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982102318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 ViettelĐặt Mua
0981029758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981029758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0981015738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981015738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5738 ViettelĐặt Mua
0984008358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984008358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08358 ViettelĐặt Mua
0984863528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984863528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63528 ViettelĐặt Mua
0985108928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985108928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08928 ViettelĐặt Mua
0985235098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985235098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 ViettelĐặt Mua
0984109158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 109158 ViettelĐặt Mua
0981713158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981713158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3158 ViettelĐặt Mua
0982132398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982132398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0984322528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984322528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22528 ViettelĐặt Mua
0981910178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981910178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0178 ViettelĐặt Mua
0984039198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984039198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9198 ViettelĐặt Mua
0982416938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982416938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16938 ViettelĐặt Mua
0987839058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987839058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 ViettelĐặt Mua
0981259308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981259308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59308 ViettelĐặt Mua
0987677208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987548928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987548928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48928 ViettelĐặt Mua
0984416448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984416448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16448 ViettelĐặt Mua
0988499248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988499248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985363418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985363418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0984256908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984256908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256908 ViettelĐặt Mua
0981396758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981396758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396758 ViettelĐặt Mua
0989813048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0984046038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984046038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0986203048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986203048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 203048 ViettelĐặt Mua
0982446058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446058 ViettelĐặt Mua
0985340208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985340208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340208 ViettelĐặt Mua
0981059528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981059528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0981667108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981667108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7108 ViettelĐặt Mua
0983714648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714648 ViettelĐặt Mua
0986144978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986144978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144978 ViettelĐặt Mua
0984198308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984198308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0986414318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986414318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4318 ViettelĐặt Mua
0986952948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986952948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987391748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987391748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91748 ViettelĐặt Mua
0983072718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2718 ViettelĐặt Mua
0988034208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988034208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0981205458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981205458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0989570528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989570528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 570528 ViettelĐặt Mua
0986082458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986082458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82458 ViettelĐặt Mua
0984610378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10378 ViettelĐặt Mua
0984398028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984398028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0982756328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982756328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981947018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981947018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0984530148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984530148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0985394698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985394698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394698 ViettelĐặt Mua
0987199608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987199608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982074558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982074558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74558 ViettelĐặt Mua
0984350248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984350248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0984711558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984711558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0981718398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981718398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987410828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987410828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0981740998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981740998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0981552798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981552798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0981533698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981533698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0985230848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985230848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981747928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47928 ViettelĐặt Mua
0981757408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981757408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57408 ViettelĐặt Mua
0982463018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982463018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63018 ViettelĐặt Mua
0987012508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987012508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 ViettelĐặt Mua
0981475048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981475048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0981986728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981986728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0988056508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56508 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 098 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 098 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 098 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 098 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Cát Phương
Đặt sim: 08832...37
Vào lúc: 20:55 20/4/2021

Ngô Đức Hải
Đặt sim: 08866...70
Vào lúc: 20:52 20/4/2021

Phan Minh Thi
Đặt sim: 09693...95
Vào lúc: 20:50 20/4/2021

Ngô Duy Huy
Đặt sim: 09791...98
Vào lúc: 20:46 20/4/2021

Trần Văn Linh
Đặt sim: 03912...56
Vào lúc: 20:43 20/4/2021

Trần Văn Khiêm
Đặt sim: 08911...49
Vào lúc: 20:40 20/4/2021

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08826...65
Vào lúc: 20:38 20/4/2021

Trần Đức Hùng
Đặt sim: 09378...55
Vào lúc: 20:35 20/4/2021

Trần Chí Thành
Đặt sim: 08368...61
Vào lúc: 20:31 20/4/2021

Ngô Diệp Hương
Đặt sim: 08524...84
Vào lúc: 20:29 20/4/2021

Ngô Thị Ngọc
Đặt sim: 08875...94
Vào lúc: 20:26 20/4/2021

Trần Nhã Vân
Đặt sim: 08290...16
Vào lúc: 20:22 20/4/2021

Lê Đức Huy
Đặt sim: 08428...85
Vào lúc: 20:20 20/4/2021

Phạm Minh Anh
Đặt sim: 08387...94
Vào lúc: 20:17 20/4/2021

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 08659...68
Vào lúc: 20:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333