sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 098*000 » Tam hoa 098*111 » Tam hoa 098*222 » Tam hoa 098*333 » Tam hoa 098*444 » Tam hoa 098*555 » Tam hoa 098*666 » Tam hoa 098*777 » Tam hoa 098*888 » Tam hoa 098*999 »
Tứ quý 098*0000 » Tứ quý 098*1111 » Tứ quý 098*2222 » Tứ quý 098*3333 » Tứ quý 098*4444 » Tứ quý 098*5555 » Tứ quý 098*6666 » Tứ quý 098*7777 » Tứ quý 098*8888 » Tứ quý 098*9999 »
098*6868 lộc phát » 098*8686 lộc phát » 098*6886 lộc phát » 098*8668 lộc phát » 098*7979 thần tài » 098*3939 thần tài » 098*7878 ông địa » 098*3838 ông địa » 098*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0989125748170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0989125748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986278748170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0986278748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78748 ViettelĐặt Mua
0983402948180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0983402948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402948 ViettelĐặt Mua
0987526058180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0987526058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0983170448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0983170448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70448 ViettelĐặt Mua
0982355458190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0982355458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0989726508190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0989726508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26508 ViettelĐặt Mua
0981329848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981329848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0988476208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988476208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0983009438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983009438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09438 ViettelĐặt Mua
0984041458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984041458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0981051428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981051428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 051428 ViettelĐặt Mua
0984072758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984072758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0985204948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985204948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 204948 ViettelĐặt Mua
0981207148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981207148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0981233408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981233408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33408 ViettelĐặt Mua
0982293418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982293418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0987334708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987334708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334708 ViettelĐặt Mua
0981364948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981364948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0987379048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987379048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0981416548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981416548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987426928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987426928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26928 ViettelĐặt Mua
0981430648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981430648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430648 ViettelĐặt Mua
0981440648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981440648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981446728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981446728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0987450428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987450428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50428 ViettelĐặt Mua
0981460318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981460318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460318 ViettelĐặt Mua
0987463148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987463148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981476258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981476258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476258 ViettelĐặt Mua
0981487428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981487428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87428 ViettelĐặt Mua
0981493548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981493548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 ViettelĐặt Mua
0981495948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981495948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95948 ViettelĐặt Mua
0981520048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981520048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0048 ViettelĐặt Mua
0981526548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981526548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981530548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981530548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30548 ViettelĐặt Mua
0981697048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981697048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 697048 ViettelĐặt Mua
0984713918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984713918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13918 ViettelĐặt Mua
0981716438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981716438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6438 ViettelĐặt Mua
0987847328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987847328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47328 ViettelĐặt Mua
0981853948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981853948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 853948 ViettelĐặt Mua
0987974428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987974428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 974428 ViettelĐặt Mua
0987430928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987430928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0928 ViettelĐặt Mua
0983385948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983385948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0984370958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984370958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0981624508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981624508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24508 ViettelĐặt Mua
0981390598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981390598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0981954318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981954318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0981976108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981976108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984975448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984975448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75448 ViettelĐặt Mua
0981811438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981811438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11438 ViettelĐặt Mua
0981453118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981453118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53118 ViettelĐặt Mua
0988363208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988363208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0981510938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981510938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0938 ViettelĐặt Mua
0984908218200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984908218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908218 ViettelĐặt Mua
0986830718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986830718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30718 ViettelĐặt Mua
0985246528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985246528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 246528 ViettelĐặt Mua
0988032708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988032708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 ViettelĐặt Mua
0989636048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989636048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 ViettelĐặt Mua
0981102648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981102648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0989921018200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989921018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21018 ViettelĐặt Mua
0982597648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982597648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 597648 ViettelĐặt Mua
0983159148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983159148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0982705408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982705408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0981842348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981842348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 842348 ViettelĐặt Mua
0983295428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983295428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0989064158200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989064158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4158 ViettelĐặt Mua
0984791148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984791148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 ViettelĐặt Mua
0983313708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983313708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3708 ViettelĐặt Mua
0986764508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986764508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764508 ViettelĐặt Mua
0982652718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982652718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652718 ViettelĐặt Mua
0981142038200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981142038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987942938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987942938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0988391648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988391648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981907408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0984438708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984438708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438708 ViettelĐặt Mua
0987105508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05508 ViettelĐặt Mua
0987117348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987117348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0987467208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987467208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467208 ViettelĐặt Mua
0985065428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985065428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0987949058200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987949058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49058 ViettelĐặt Mua
0982391208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982391208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 ViettelĐặt Mua
0986076728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986076728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0981739258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981739258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0981474508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981474508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474508 ViettelĐặt Mua
0981794608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981794608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0987347918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987347918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47918 ViettelĐặt Mua
0984911158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984911158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 11158 ViettelĐặt Mua
0986122218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986122218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988497548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988497548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497548 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 098 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 098 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 098 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 098 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Tân
Đặt sim: 09162...34
Vào lúc: 22:55 15/7/2019

Nguyễn Kiều Di
Đặt sim: 03283...29
Vào lúc: 22:52 15/7/2019

Trần Đức Khoa
Đặt sim: 09349...10
Vào lúc: 22:49 15/7/2019

Huỳnh Văn Chiến
Đặt sim: 09192...78
Vào lúc: 22:47 15/7/2019

Ngô Diệp Thơ
Đặt sim: 08912...99
Vào lúc: 22:43 15/7/2019

Hoàng Minh Lập
Đặt sim: 08867...34
Vào lúc: 22:41 15/7/2019

Nguyễn Duy Hiếu
Đặt sim: 08217...53
Vào lúc: 22:38 15/7/2019

Trần Ngọc Ngọc
Đặt sim: 09886...35
Vào lúc: 22:35 15/7/2019

Trần Kim Linh
Đặt sim: 08445...23
Vào lúc: 22:32 15/7/2019

Phạm Minh Khải
Đặt sim: 08550...62
Vào lúc: 22:29 15/7/2019

Nguyễn Duy Cường
Đặt sim: 08260...46
Vào lúc: 22:26 15/7/2019

Trần Văn Khôi
Đặt sim: 09078...31
Vào lúc: 22:23 15/7/2019

Phạm Đức Khôi
Đặt sim: 09653...28
Vào lúc: 22:19 15/7/2019

Trần Duy Chiến
Đặt sim: 08430...92
Vào lúc: 22:17 15/7/2019

Nguyễn Chí Khôi
Đặt sim: 08983...49
Vào lúc: 22:13 15/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333