sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 098*000 » Tam hoa 098*111 » Tam hoa 098*222 » Tam hoa 098*333 » Tam hoa 098*444 » Tam hoa 098*555 » Tam hoa 098*666 » Tam hoa 098*777 » Tam hoa 098*888 » Tam hoa 098*999 »
Tứ quý 098*0000 » Tứ quý 098*1111 » Tứ quý 098*2222 » Tứ quý 098*3333 » Tứ quý 098*4444 » Tứ quý 098*5555 » Tứ quý 098*6666 » Tứ quý 098*7777 » Tứ quý 098*8888 » Tứ quý 098*9999 »
098*6868 lộc phát » 098*8686 lộc phát » 098*6886 lộc phát » 098*8668 lộc phát » 098*7979 thần tài » 098*3939 thần tài » 098*7878 ông địa » 098*3838 ông địa » 098*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984696148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984696148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0987634158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987634158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34158 ViettelĐặt Mua
0986279948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986279948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279948 ViettelĐặt Mua
0989546438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989546438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0988168048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988168048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68048 ViettelĐặt Mua
0982358038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982358038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0985641458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985641458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 641458 ViettelĐặt Mua
0987840558250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987840558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984205538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984205538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0984833218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984833218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0983614548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983614548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4548 ViettelĐặt Mua
0985935318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985935318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35318 ViettelĐặt Mua
0984596208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984596208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 ViettelĐặt Mua
0988530418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988530418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30418 ViettelĐặt Mua
0986973528330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0986973528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0987314398330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0987314398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0984258408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984258408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0984565308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984565308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 ViettelĐặt Mua
0984450298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984450298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0985252748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985252748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52748 ViettelĐặt Mua
0985490108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985490108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985490278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985490278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 490278 ViettelĐặt Mua
0981967428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981967428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67428 ViettelĐặt Mua
0981967408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981967408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67408 ViettelĐặt Mua
0982712038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982712038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0988038508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988038508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038508 ViettelĐặt Mua
0989531058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989531058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 ViettelĐặt Mua
0989284178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989284178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0985219528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985219528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0984613358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984613358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0985038958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985038958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8958 ViettelĐặt Mua
0986604458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986604458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04458 ViettelĐặt Mua
0984806938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984806938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06938 ViettelĐặt Mua
0986359178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986359178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 359178 ViettelĐặt Mua
0987692378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987692378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0981481578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981481578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481578 ViettelĐặt Mua
0982580128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982580128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 ViettelĐặt Mua
0982672248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982672248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983187328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983187328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87328 ViettelĐặt Mua
0983298458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983298458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987059578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987059578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59578 ViettelĐặt Mua
0981772658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981772658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 772658 ViettelĐặt Mua
0987056318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987056318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0981490558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981490558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989716328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989716328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 716328 ViettelĐặt Mua
0981451258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981451258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988973578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988973578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985398018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985398018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986276158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986276158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989825018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989825018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 825018 ViettelĐặt Mua
0989951738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989951738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0981970748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981970748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0748 ViettelĐặt Mua
0981776748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981776748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6748 ViettelĐặt Mua
0981610748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981610748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981245048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981245048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 ViettelĐặt Mua
0981982718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981982718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981157518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981157518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 157518 ViettelĐặt Mua
0983950878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983950878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0878 ViettelĐặt Mua
0981145458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981145458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 145458 ViettelĐặt Mua
0983028308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983028308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028308 ViettelĐặt Mua
0984819348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984819348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19348 ViettelĐặt Mua
0981166308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981166308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984636918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984636918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6918 ViettelĐặt Mua
0985226318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985226318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26318 ViettelĐặt Mua
0984816278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984816278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0988540638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988540638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540638 ViettelĐặt Mua
0987391328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987391328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0982304348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982304348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04348 ViettelĐặt Mua
0987533278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987533278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981332138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981332138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 332138 ViettelĐặt Mua
0983314628350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983314628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14628 ViettelĐặt Mua
0989513958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989513958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981051458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981051458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981830248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981830248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830248 ViettelĐặt Mua
0982129278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982129278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129278 ViettelĐặt Mua
0986491848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986491848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 491848 ViettelĐặt Mua
0989125208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989125208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25208 ViettelĐặt Mua
0981491158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981491158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 ViettelĐặt Mua
0981680798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981680798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 ViettelĐặt Mua
0982967258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982967258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967258 ViettelĐặt Mua
0983049458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983049458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049458 ViettelĐặt Mua
0985379518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985379518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79518 ViettelĐặt Mua
0986064458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986064458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986953448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986953448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987229518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987229518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988583728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988583728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 583728 ViettelĐặt Mua
0984285448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984285448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985520028390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985520028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20028 ViettelĐặt Mua
0987762318390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987762318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 098 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 098 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 098 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 098 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Kim Thư
Đặt sim: 09115...79
Vào lúc: 10:56 5/7/2020

Hoàng Văn Đạt
Đặt sim: 08964...54
Vào lúc: 10:52 5/7/2020

Trần Chí Anh
Đặt sim: 08878...49
Vào lúc: 10:50 5/7/2020

Nguyễn Văn Bảo
Đặt sim: 09714...26
Vào lúc: 10:46 5/7/2020

Trần Đức Thế
Đặt sim: 08416...39
Vào lúc: 10:44 5/7/2020

Ngô Đức Tuấn
Đặt sim: 08398...88
Vào lúc: 10:40 5/7/2020

Nguyễn Đức Hậu
Đặt sim: 08684...37
Vào lúc: 10:38 5/7/2020

Ngô Chí Tùng
Đặt sim: 08831...70
Vào lúc: 10:35 5/7/2020

Nguyễn Văn Hiển
Đặt sim: 03238...37
Vào lúc: 10:31 5/7/2020

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 09361...28
Vào lúc: 10:29 5/7/2020

Trần Chí Nhật
Đặt sim: 08360...41
Vào lúc: 10:26 5/7/2020

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 08658...46
Vào lúc: 10:22 5/7/2020

Nguyễn Kim Nhàn
Đặt sim: 08551...93
Vào lúc: 10:19 5/7/2020

Lê Nhã Hoa
Đặt sim: 09185...77
Vào lúc: 10:17 5/7/2020

Trần Duy Hải
Đặt sim: 09047...68
Vào lúc: 10:14 5/7/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333