sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 098*000 » Tam hoa 098*111 » Tam hoa 098*222 » Tam hoa 098*333 » Tam hoa 098*444 » Tam hoa 098*555 » Tam hoa 098*666 » Tam hoa 098*777 » Tam hoa 098*888 » Tam hoa 098*999 »
Tứ quý 098*0000 » Tứ quý 098*1111 » Tứ quý 098*2222 » Tứ quý 098*3333 » Tứ quý 098*4444 » Tứ quý 098*5555 » Tứ quý 098*6666 » Tứ quý 098*7777 » Tứ quý 098*8888 » Tứ quý 098*9999 »
098*6868 lộc phát » 098*8686 lộc phát » 098*6886 lộc phát » 098*8668 lộc phát » 098*7979 thần tài » 098*3939 thần tài » 098*7878 ông địa » 098*3838 ông địa » 098*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981647558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981647558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981697278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981697278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7278 ViettelĐặt Mua
0982623418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982623418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23418 ViettelĐặt Mua
0989006038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989006038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0987677208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0985954778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985954778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54778 ViettelĐặt Mua
0983840778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983840778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840778 ViettelĐặt Mua
0984154778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984154778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54778 ViettelĐặt Mua
0989204358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989204358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0986844718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986844718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 844718 ViettelĐặt Mua
0982870448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982870448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70448 ViettelĐặt Mua
0982673448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982673448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0985736348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985736348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0986106448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986106448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 106448 ViettelĐặt Mua
0984147948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984147948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987084308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987084308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84308 ViettelĐặt Mua
0981639098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981639098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9098 ViettelĐặt Mua
0981713198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981713198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987548928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987548928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548928 ViettelĐặt Mua
0984416448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984416448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416448 ViettelĐặt Mua
0988499248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988499248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99248 ViettelĐặt Mua
0984397358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984397358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 397358 ViettelĐặt Mua
0988918048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988918048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18048 ViettelĐặt Mua
0981319258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981319258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19258 ViettelĐặt Mua
0985315218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985315218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315218 ViettelĐặt Mua
0981662158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981662158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 ViettelĐặt Mua
0981636478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981636478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981319398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981319398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319398 ViettelĐặt Mua
0981672378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981672378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672378 ViettelĐặt Mua
0987710828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987710828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10828 ViettelĐặt Mua
0985363418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985363418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0984256908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984256908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0985026158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985026158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6158 ViettelĐặt Mua
0988414328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988414328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0986684008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986684008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 684008 ViettelĐặt Mua
0983587158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87158 ViettelĐặt Mua
0982400258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982400258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0258 ViettelĐặt Mua
0983786108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983786108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0981551538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981551538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982105808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982105808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105808 ViettelĐặt Mua
0984084038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984084038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0985317748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985317748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0985329548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985329548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0985374008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985374008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985540718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985540718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540718 ViettelĐặt Mua
0988443208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988443208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988760548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988760548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 760548 ViettelĐặt Mua
0988761438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988761438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0989043948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989043948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43948 ViettelĐặt Mua
0989057408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989057408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057408 ViettelĐặt Mua
0989294948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989294948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0989351348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989351348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 ViettelĐặt Mua
0989774508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989774508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0989805408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989805408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 805408 ViettelĐặt Mua
0981022048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981022048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 ViettelĐặt Mua
0984545708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984545708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0981396758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981396758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0989813048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0984046038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984046038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 046038 ViettelĐặt Mua
0986203048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986203048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0982446058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985340208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985340208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0981059528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981059528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059528 ViettelĐặt Mua
0981667108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981667108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67108 ViettelĐặt Mua
0985230848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985230848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230848 ViettelĐặt Mua
0987261408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987261408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0985184378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985184378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0985211058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985211058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0983381498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983381498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0985065428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985065428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 065428 ViettelĐặt Mua
0982634498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982634498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987467208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987467208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67208 ViettelĐặt Mua
0984164578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984164578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164578 ViettelĐặt Mua
0986626478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986626478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 626478 ViettelĐặt Mua
0985524978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985524978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24978 ViettelĐặt Mua
0985712378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985712378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712378 ViettelĐặt Mua
0984255478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984255478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 255478 ViettelĐặt Mua
0989493328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989493328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989195348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989195348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95348 ViettelĐặt Mua
0981790698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981790698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0987942938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987942938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0981907408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983178438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983178438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0982391208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982391208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985317498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985317498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0987647378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987647378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7378 ViettelĐặt Mua
0984800478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984800478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984048498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984048498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048498 ViettelĐặt Mua
0984438708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984438708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 098 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 098 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 098 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 098 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Tường Thi
Đặt sim: 08857...31
Vào lúc: 20:56 23/9/2020

Nguyễn Duy Dương
Đặt sim: 09886...95
Vào lúc: 20:52 23/9/2020

Nguyễn Minh Tuyên
Đặt sim: 09056...44
Vào lúc: 20:49 23/9/2020

Lê Duy Ken
Đặt sim: 08269...89
Vào lúc: 20:46 23/9/2020

Nguyễn Duy Bảo
Đặt sim: 09644...30
Vào lúc: 20:44 23/9/2020

Nguyễn Thục Thy
Đặt sim: 09170...51
Vào lúc: 20:40 23/9/2020

Hoàng Văn Huy
Đặt sim: 03227...14
Vào lúc: 20:38 23/9/2020

Trần Văn Anh
Đặt sim: 09357...30
Vào lúc: 20:34 23/9/2020

Nguyễn Trung Nam
Đặt sim: 09846...36
Vào lúc: 20:31 23/9/2020

Phan Tường Mai
Đặt sim: 09389...70
Vào lúc: 20:28 23/9/2020

Nguyễn Đức Nhân
Đặt sim: 08297...46
Vào lúc: 20:26 23/9/2020

Phan Văn Hiếu
Đặt sim: 09730...15
Vào lúc: 20:23 23/9/2020

Hoàng Nhã Lệ
Đặt sim: 08873...81
Vào lúc: 20:19 23/9/2020

Hoàng Ngọc Thi
Đặt sim: 09687...26
Vào lúc: 20:17 23/9/2020

Trần Văn Kiên
Đặt sim: 08872...96
Vào lúc: 20:14 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333