sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 098*000 » Tam hoa 098*111 » Tam hoa 098*222 » Tam hoa 098*333 » Tam hoa 098*444 » Tam hoa 098*555 » Tam hoa 098*666 » Tam hoa 098*777 » Tam hoa 098*888 » Tam hoa 098*999 »
Tứ quý 098*0000 » Tứ quý 098*1111 » Tứ quý 098*2222 » Tứ quý 098*3333 » Tứ quý 098*4444 » Tứ quý 098*5555 » Tứ quý 098*6666 » Tứ quý 098*7777 » Tứ quý 098*8888 » Tứ quý 098*9999 »
098*6868 lộc phát » 098*8686 lộc phát » 098*6886 lộc phát » 098*8668 lộc phát » 098*7979 thần tài » 098*3939 thần tài » 098*7878 ông địa » 098*3838 ông địa » 098*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981948608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981948608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983698548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983698548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698548 ViettelĐặt Mua
0983279008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983279008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0986303798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986303798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0981317498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981317498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17498 ViettelĐặt Mua
0987846278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987846278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984341178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984341178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41178 ViettelĐặt Mua
0989537848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989537848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0985481478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985481478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81478 ViettelĐặt Mua
0984802518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984802518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981059528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981059528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059528 ViettelĐặt Mua
0981667108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981667108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0984105358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105358 ViettelĐặt Mua
0984105508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05508 ViettelĐặt Mua
0983834408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983834408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 ViettelĐặt Mua
0989680448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989680448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0986371348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986371348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0981917238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981917238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17238 ViettelĐặt Mua
0981217948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981217948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987582498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987582498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0981654098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981654098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 654098 ViettelĐặt Mua
0984198308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984198308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986414318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986414318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14318 ViettelĐặt Mua
0986952948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986952948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52948 ViettelĐặt Mua
0983072718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72718 ViettelĐặt Mua
0987391748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987391748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391748 ViettelĐặt Mua
0981947018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981947018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 947018 ViettelĐặt Mua
0982756328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982756328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0983714648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714648 ViettelĐặt Mua
0984398028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984398028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 ViettelĐặt Mua
0984610378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610378 ViettelĐặt Mua
0986082458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986082458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986144978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986144978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0989570528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989570528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 570528 ViettelĐặt Mua
0981205458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981205458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5458 ViettelĐặt Mua
0988034208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988034208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0983542918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983542918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981317528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981317528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17528 ViettelĐặt Mua
0983648058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983648058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48058 ViettelĐặt Mua
0984227458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984227458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989546458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989546458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0986455948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986455948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985187498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985187498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987176708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987176708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76708 ViettelĐặt Mua
0988924218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988924218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0982271448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982271448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 ViettelĐặt Mua
0985380148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985380148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981780428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981780428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0981072208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981072208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985443718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985443718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3718 ViettelĐặt Mua
0981429008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981429008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9008 ViettelĐặt Mua
0984509098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984509098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981257318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981257318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982237058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982237058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982102318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982102318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0981029758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981029758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0981015738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981015738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984008358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984008358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8358 ViettelĐặt Mua
0981466938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981466938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66938 ViettelĐặt Mua
0988434028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988434028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0989215058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989215058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 ViettelĐặt Mua
0985067608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985067608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 067608 ViettelĐặt Mua
0984134798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984134798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0981326448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981326448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981352738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981352738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0988056508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987839058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987839058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0981259308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981259308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984863528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984863528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863528 ViettelĐặt Mua
0985108928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985108928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0985235098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985235098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35098 ViettelĐặt Mua
0984109158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09158 ViettelĐặt Mua
0981713158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981713158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713158 ViettelĐặt Mua
0982132398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982132398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984322528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984322528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2528 ViettelĐặt Mua
0981910178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981910178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10178 ViettelĐặt Mua
0984039198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984039198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982416938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982416938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16938 ViettelĐặt Mua
0987677208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677208 ViettelĐặt Mua
0985363418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985363418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 363418 ViettelĐặt Mua
0984256908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984256908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0981396758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981396758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396758 ViettelĐặt Mua
0989813048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984046038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984046038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0986203048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986203048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 203048 ViettelĐặt Mua
0982446058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0985340208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985340208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981747928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7928 ViettelĐặt Mua
0981757408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981757408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 098 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 098 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 098 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 098 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Tuấn
Đặt sim: 08977...88
Vào lúc: 16:55 1/12/2021

Nguyễn Thục Ngọc
Đặt sim: 08379...91
Vào lúc: 16:53 1/12/2021

Trần Minh Nguyên
Đặt sim: 09386...25
Vào lúc: 16:50 1/12/2021

Ngô Duy Nam
Đặt sim: 08351...29
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Trần Chí Khải
Đặt sim: 08852...93
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Trần Chí Hoàng
Đặt sim: 08223...50
Vào lúc: 16:41 1/12/2021

Trần Minh Tiến
Đặt sim: 08935...12
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Huỳnh Kiều Hạ
Đặt sim: 09147...46
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Huỳnh Văn Anh
Đặt sim: 08220...36
Vào lúc: 16:32 1/12/2021

Trần Thị Ngọc
Đặt sim: 08981...99
Vào lúc: 16:29 1/12/2021

Ngô Văn Linh
Đặt sim: 08850...97
Vào lúc: 16:26 1/12/2021

Trần Minh Lâm
Đặt sim: 09330...13
Vào lúc: 16:23 1/12/2021

Trần Chí Lộc
Đặt sim: 09833...41
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Trần Phương Khanh
Đặt sim: 09864...68
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Lê Minh An
Đặt sim: 08862...28
Vào lúc: 16:13 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333