sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 098*000 » Tam hoa 098*111 » Tam hoa 098*222 » Tam hoa 098*333 » Tam hoa 098*444 » Tam hoa 098*555 » Tam hoa 098*666 » Tam hoa 098*777 » Tam hoa 098*888 » Tam hoa 098*999 »
Tứ quý 098*0000 » Tứ quý 098*1111 » Tứ quý 098*2222 » Tứ quý 098*3333 » Tứ quý 098*4444 » Tứ quý 098*5555 » Tứ quý 098*6666 » Tứ quý 098*7777 » Tứ quý 098*8888 » Tứ quý 098*9999 »
098*6868 lộc phát » 098*8686 lộc phát » 098*6886 lộc phát » 098*8668 lộc phát » 098*7979 thần tài » 098*3939 thần tài » 098*7878 ông địa » 098*3838 ông địa » 098*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0987832658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987832658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0981332138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981332138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2138 ViettelĐặt Mua
0989513958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989513958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13958 ViettelĐặt Mua
0984621398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984621398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 621398 ViettelĐặt Mua
0981166308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981166308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66308 ViettelĐặt Mua
0984636918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984636918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 636918 ViettelĐặt Mua
0985226318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985226318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26318 ViettelĐặt Mua
0984816278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984816278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6278 ViettelĐặt Mua
0988540638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988540638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0982304348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982304348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983314628350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983314628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14628 ViettelĐặt Mua
0987391328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987391328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391328 ViettelĐặt Mua
0987533278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987533278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0981838518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981838518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0981051458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981051458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51458 ViettelĐặt Mua
0981830248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981830248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982129278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982129278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129278 ViettelĐặt Mua
0986491848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986491848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 ViettelĐặt Mua
0989125208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989125208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25208 ViettelĐặt Mua
0981491158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981491158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 ViettelĐặt Mua
0981680798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981680798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80798 ViettelĐặt Mua
0982967258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982967258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0983049458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983049458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985379518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985379518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379518 ViettelĐặt Mua
0986064458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986064458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64458 ViettelĐặt Mua
0986953448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986953448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987229518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987229518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29518 ViettelĐặt Mua
0988583728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988583728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83728 ViettelĐặt Mua
0984285448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984285448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 285448 ViettelĐặt Mua
0981967428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981967428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981967408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981967408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0982712038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982712038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12038 ViettelĐặt Mua
0984258408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984258408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984565308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984565308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65308 ViettelĐặt Mua
0984450298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984450298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 ViettelĐặt Mua
0985252748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985252748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985490108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985490108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90108 ViettelĐặt Mua
0985490278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985490278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 490278 ViettelĐặt Mua
0984556458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984556458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989643158390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989643158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982906578390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982906578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06578 ViettelĐặt Mua
0985520028390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985520028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0987762318390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987762318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981640608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981640608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0982943038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982943038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943038 ViettelĐặt Mua
0983547758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983547758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7758 ViettelĐặt Mua
0982057708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982057708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57708 ViettelĐặt Mua
0984262538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984262538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0983972528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983972528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2528 ViettelĐặt Mua
0982255408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982255408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5408 ViettelĐặt Mua
0984106238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984106238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0981967418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981967418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 ViettelĐặt Mua
0983352248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983352248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52248 ViettelĐặt Mua
0985901498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985901498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01498 ViettelĐặt Mua
0982249238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982249238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982027398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982027398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 ViettelĐặt Mua
0987533548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987533548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33548 ViettelĐặt Mua
0987280638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987280638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0987230538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987230538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230538 ViettelĐặt Mua
0981968208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981968208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68208 ViettelĐặt Mua
0987228438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987228438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987866438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987866438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 866438 ViettelĐặt Mua
0985725958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985725958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0987280448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987280448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 ViettelĐặt Mua
0987284978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987284978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0984258438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984258438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258438 ViettelĐặt Mua
0985854098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985854098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0985480498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985480498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 ViettelĐặt Mua
0987075478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987075478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75478 ViettelĐặt Mua
0985427448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985427448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 427448 ViettelĐặt Mua
0987278438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987278438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78438 ViettelĐặt Mua
0982545738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982545738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45738 ViettelĐặt Mua
0981829178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981829178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 ViettelĐặt Mua
0987236478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987236478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0985425158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985425158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25158 ViettelĐặt Mua
0982449238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982449238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987281738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987281738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982147698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982147698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0981847928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981847928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0984031808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984031808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0987226248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987226248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26248 ViettelĐặt Mua
0982245438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982245438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0982452098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982452098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52098 ViettelĐặt Mua
0984118438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984118438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982970298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982970298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970298 ViettelĐặt Mua
0982147598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982147598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0981847918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981847918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0985892798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985892798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0985680488400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985680488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 680488 ViettelĐặt Mua
1 2 Xem Trang Tiếp Theo [Trang 3]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 098 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 098 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 098 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 098 Viettel 10 số giá rẻ nhất | Trang 2

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Việt
Đặt sim: 08931...49
Vào lúc: 22:56 25/5/2020

Nguyễn Văn Long
Đặt sim: 09773...21
Vào lúc: 22:52 25/5/2020

Hoàng Trung Thi
Đặt sim: 08370...58
Vào lúc: 22:50 25/5/2020

Ngô Minh Quân
Đặt sim: 09184...11
Vào lúc: 22:47 25/5/2020

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 09396...42
Vào lúc: 22:44 25/5/2020

Huỳnh Duy Lợi
Đặt sim: 08318...35
Vào lúc: 22:40 25/5/2020

Phan Minh Tuấn
Đặt sim: 09850...77
Vào lúc: 22:37 25/5/2020

Ngô Thị Thy
Đặt sim: 08553...27
Vào lúc: 22:34 25/5/2020

Huỳnh Minh Tuấn
Đặt sim: 08849...17
Vào lúc: 22:31 25/5/2020

Nguyễn Ngọc Bình
Đặt sim: 03942...97
Vào lúc: 22:28 25/5/2020

Ngô Duy Phong
Đặt sim: 09387...82
Vào lúc: 22:26 25/5/2020

Phan Chí Vinh
Đặt sim: 09690...58
Vào lúc: 22:23 25/5/2020

Trần Phương Thi
Đặt sim: 08946...87
Vào lúc: 22:19 25/5/2020

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08897...13
Vào lúc: 22:16 25/5/2020

Trần Thị Tuyết
Đặt sim: 09080...96
Vào lúc: 22:14 25/5/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333