sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0981 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0981*000 » Tam hoa 0981*111 » Tam hoa 0981*222 » Tam hoa 0981*333 » Tam hoa 0981*444 » Tam hoa 0981*555 » Tam hoa 0981*666 » Tam hoa 0981*777 » Tam hoa 0981*888 » Tam hoa 0981*999 »
Tứ quý 0981*0000 » Tứ quý 0981*1111 » Tứ quý 0981*2222 » Tứ quý 0981*3333 » Tứ quý 0981*4444 » Tứ quý 0981*5555 » Tứ quý 0981*6666 » Tứ quý 0981*7777 » Tứ quý 0981*8888 » Tứ quý 0981*9999 »
0981*6868 lộc phát » 0981*8686 lộc phát » 0981*6886 lộc phát » 0981*8668 lộc phát » 0981*7979 thần tài » 0981*3939 thần tài » 0981*7878 ông địa » 0981*3838 ông địa » 0981*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981369948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981369948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981624508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981624508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0981390598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981390598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390598 ViettelĐặt Mua
0981811438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981811438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11438 ViettelĐặt Mua
0981510938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981510938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981954318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981954318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981051428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981051428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1428 ViettelĐặt Mua
0981233408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981233408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981364948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981364948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981430648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981430648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981440648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981440648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981446728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981446728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46728 ViettelĐặt Mua
0981476258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981476258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981487428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981487428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87428 ViettelĐặt Mua
0981493548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981493548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 ViettelĐặt Mua
0981495948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981495948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 ViettelĐặt Mua
0981526548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981526548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 526548 ViettelĐặt Mua
0981530548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981530548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981697048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981697048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0981716438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981716438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981739258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981739258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 ViettelĐặt Mua
0981474508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981474508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74508 ViettelĐặt Mua
0981794608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981794608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981479498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479498 ViettelĐặt Mua
0981479598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479598 ViettelĐặt Mua
0981474298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981474298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0981710298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981710298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710298 ViettelĐặt Mua
0981784718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981784718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 784718 ViettelĐặt Mua
0981310538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981310538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0981536428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981536428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36428 ViettelĐặt Mua
0981502058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981502058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02058 ViettelĐặt Mua
0981723958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981723958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23958 ViettelĐặt Mua
0981831458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981831458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981732458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981732458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0981036438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981036438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36438 ViettelĐặt Mua
0981129058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981129058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981961348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981961348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 ViettelĐặt Mua
0981321038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981321038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0981550218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981550218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 ViettelĐặt Mua
0981677628250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981677628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981641318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981641318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0981102648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981102648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 102648 ViettelĐặt Mua
0981602738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981602738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2738 ViettelĐặt Mua
0981723428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981723428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0981728058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981728058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0981931508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981931508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31508 ViettelĐặt Mua
0981951538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981951538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 ViettelĐặt Mua
0981546498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981546498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46498 ViettelĐặt Mua
0981425178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981425178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981649378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981649378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981937178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981937178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7178 ViettelĐặt Mua
0981790698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981790698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981706378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981706378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 706378 ViettelĐặt Mua
0981907408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07408 ViettelĐặt Mua
0981633178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981633178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3178 ViettelĐặt Mua
0981917008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981917008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917008 ViettelĐặt Mua
0981205818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981205818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981215808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981215808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981209858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981209858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9858 ViettelĐặt Mua
0981354258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981354258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0981974138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981974138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74138 ViettelĐặt Mua
0981394238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981394238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981994638250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981994638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0981566438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981566438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66438 ViettelĐặt Mua
0981524718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981524718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24718 ViettelĐặt Mua
0981164038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981164038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0981139458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981139458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 139458 ViettelĐặt Mua
0981430158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981430158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0981134538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981134538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34538 ViettelĐặt Mua
0981945698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981945698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0981125448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981125448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25448 ViettelĐặt Mua
0981729508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981729508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 729508 ViettelĐặt Mua
0981691408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981691408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 691408 ViettelĐặt Mua
0981396328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981396328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6328 ViettelĐặt Mua
0981619358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981619358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19358 ViettelĐặt Mua
0981508648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981508648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8648 ViettelĐặt Mua
0981146428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981146428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146428 ViettelĐặt Mua
0981152478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981152478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0981206418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981206418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981458708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981458708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58708 ViettelĐặt Mua
0981474608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981474608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74608 ViettelĐặt Mua
0981151438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981151438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0981368708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981368708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0981307048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981307048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 ViettelĐặt Mua
0981789408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981789408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9408 ViettelĐặt Mua
0981178738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981178738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981088578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981088578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088578 ViettelĐặt Mua
0981573298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981573298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 573298 ViettelĐặt Mua
0981747928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0981 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0981 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0981 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0981 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Hoàng
Đặt sim: 08546...72
Vào lúc: 12:55 19/9/2019

Lê Văn Anh
Đặt sim: 08962...93
Vào lúc: 12:53 19/9/2019

Ngô Phương Thy
Đặt sim: 08812...72
Vào lúc: 12:49 19/9/2019

Nguyễn Chí Đăng
Đặt sim: 09857...33
Vào lúc: 12:46 19/9/2019

Trần Minh Khoa
Đặt sim: 08428...48
Vào lúc: 12:43 19/9/2019

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08240...41
Vào lúc: 12:40 19/9/2019

Lê Kim Mai
Đặt sim: 08687...90
Vào lúc: 12:38 19/9/2019

Nguyễn Thục Thơ
Đặt sim: 09792...42
Vào lúc: 12:35 19/9/2019

Nguyễn Minh Thi
Đặt sim: 03253...13
Vào lúc: 12:32 19/9/2019

Trần Trung Kiên
Đặt sim: 09696...40
Vào lúc: 12:28 19/9/2019

Nguyễn Cát Thư
Đặt sim: 08852...40
Vào lúc: 12:25 19/9/2019

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 08885...21
Vào lúc: 12:23 19/9/2019

Ngô Đức Bảo
Đặt sim: 08248...48
Vào lúc: 12:19 19/9/2019

Nguyễn Văn Tân
Đặt sim: 08445...76
Vào lúc: 12:17 19/9/2019

Nguyễn Nhã Linh
Đặt sim: 03986...17
Vào lúc: 12:14 19/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333