sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0981 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0981*000 » Tam hoa 0981*111 » Tam hoa 0981*222 » Tam hoa 0981*333 » Tam hoa 0981*444 » Tam hoa 0981*555 » Tam hoa 0981*666 » Tam hoa 0981*777 » Tam hoa 0981*888 » Tam hoa 0981*999 »
Tứ quý 0981*0000 » Tứ quý 0981*1111 » Tứ quý 0981*2222 » Tứ quý 0981*3333 » Tứ quý 0981*4444 » Tứ quý 0981*5555 » Tứ quý 0981*6666 » Tứ quý 0981*7777 » Tứ quý 0981*8888 » Tứ quý 0981*9999 »
0981*6868 lộc phát » 0981*8686 lộc phát » 0981*6886 lộc phát » 0981*8668 lộc phát » 0981*7979 thần tài » 0981*3939 thần tài » 0981*7878 ông địa » 0981*3838 ông địa » 0981*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981051428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981051428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981364948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981364948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0981430648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981430648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0648 ViettelĐặt Mua
0981440648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981440648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981446728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981446728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0981476258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981476258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76258 ViettelĐặt Mua
0981487428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981487428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0981493548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981493548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493548 ViettelĐặt Mua
0981495948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981495948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981526548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981526548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0981530548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981530548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 ViettelĐặt Mua
0981697048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981697048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0981716438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981716438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0981369948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981369948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981390598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981390598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90598 ViettelĐặt Mua
0981954318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981954318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954318 ViettelĐặt Mua
0981961008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981961008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61008 ViettelĐặt Mua
0981649828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981649828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49828 ViettelĐặt Mua
0981321478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981321478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21478 ViettelĐặt Mua
0981310538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981310538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10538 ViettelĐặt Mua
0981602738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981602738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0981723428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981723428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0981728058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981728058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28058 ViettelĐặt Mua
0981931508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981931508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 ViettelĐặt Mua
0981951538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981951538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51538 ViettelĐặt Mua
0981761348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981761348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61348 ViettelĐặt Mua
0981459728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981459728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0981483578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981483578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83578 ViettelĐặt Mua
0981390298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981390298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0981790698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981790698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981907408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981649378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981649378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 649378 ViettelĐặt Mua
0981937178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981937178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7178 ViettelĐặt Mua
0981425178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981425178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0981917008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981917008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17008 ViettelĐặt Mua
0981209858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981209858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0981461648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981461648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981354258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981354258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54258 ViettelĐặt Mua
0981215808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981215808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981205818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981205818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 205818 ViettelĐặt Mua
0981784718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981784718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 784718 ViettelĐặt Mua
0981546498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981546498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46498 ViettelĐặt Mua
0981474298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981474298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0981479598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479598 ViettelĐặt Mua
0981479498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0981710298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981710298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710298 ViettelĐặt Mua
0981840298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981840298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981254198250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981254198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4198 ViettelĐặt Mua
0981744398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981744398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 ViettelĐặt Mua
0981894298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981894298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894298 ViettelĐặt Mua
0981647098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981647098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47098 ViettelĐặt Mua
0981543098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981543098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0981458098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981458098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458098 ViettelĐặt Mua
0981584598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981584598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981770498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981770498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981641318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981641318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41318 ViettelĐặt Mua
0981430158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981430158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 ViettelĐặt Mua
0981597808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981597808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 ViettelĐặt Mua
0981192458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981192458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 192458 ViettelĐặt Mua
0981151108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981151108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51108 ViettelĐặt Mua
0981030208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981030208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0981249068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981249068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49068 ViettelĐặt Mua
0981071768300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981071768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0981455468300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981455468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0981687308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981687308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981822708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981822708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981823908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981823908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981824058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981824058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 824058 ViettelĐặt Mua
0981825508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981825508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 ViettelĐặt Mua
0981649358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981649358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981653418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981653418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 653418 ViettelĐặt Mua
0981661548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981661548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61548 ViettelĐặt Mua
0981477898300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981477898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0981074298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981074298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0981184798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981184798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4798 ViettelĐặt Mua
0981274698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981274698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 ViettelĐặt Mua
0981632308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981632308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32308 ViettelĐặt Mua
0981436978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981436978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0981528408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981528408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0981149338300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981149338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 149338 ViettelĐặt Mua
0981309978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981309978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0981430118300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981430118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0118 ViettelĐặt Mua
0981452768300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981452768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 ViettelĐặt Mua
0981447208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981447208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47208 ViettelĐặt Mua
0981519318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981519318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9318 ViettelĐặt Mua
0981270938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981270938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0938 ViettelĐặt Mua
0981639098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981639098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9098 ViettelĐặt Mua
0981747928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 747928 ViettelĐặt Mua
0981757408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981757408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0981 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0981 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0981 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0981 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Thị Thi
Đặt sim: 08263...67
Vào lúc: 10:56 22/1/2020

Phạm Đức Thắng
Đặt sim: 09765...23
Vào lúc: 10:52 22/1/2020

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 09716...34
Vào lúc: 10:49 22/1/2020

Trần Thục Thảo
Đặt sim: 08982...58
Vào lúc: 10:46 22/1/2020

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 08867...92
Vào lúc: 10:43 22/1/2020

Ngô Trung Dũng
Đặt sim: 08356...70
Vào lúc: 10:41 22/1/2020

Huỳnh Minh Hòa
Đặt sim: 08872...38
Vào lúc: 10:38 22/1/2020

Ngô Thị Mai
Đặt sim: 08383...33
Vào lúc: 10:34 22/1/2020

Huỳnh Đức Linh
Đặt sim: 09895...60
Vào lúc: 10:32 22/1/2020

Lê Đức Linh
Đặt sim: 09063...65
Vào lúc: 10:29 22/1/2020

Nguyễn Thị Ngọc
Đặt sim: 03249...88
Vào lúc: 10:26 22/1/2020

Nguyễn Minh Hiếu
Đặt sim: 09373...81
Vào lúc: 10:23 22/1/2020

Phạm Đức Lâm
Đặt sim: 03965...87
Vào lúc: 10:20 22/1/2020

Trần Văn Phong
Đặt sim: 08840...65
Vào lúc: 10:17 22/1/2020

Hoàng Thị Thy
Đặt sim: 09737...89
Vào lúc: 10:14 22/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333