sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0981 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0981*000 » Tam hoa 0981*111 » Tam hoa 0981*222 » Tam hoa 0981*333 » Tam hoa 0981*444 » Tam hoa 0981*555 » Tam hoa 0981*666 » Tam hoa 0981*777 » Tam hoa 0981*888 » Tam hoa 0981*999 »
Tứ quý 0981*0000 » Tứ quý 0981*1111 » Tứ quý 0981*2222 » Tứ quý 0981*3333 » Tứ quý 0981*4444 » Tứ quý 0981*5555 » Tứ quý 0981*6666 » Tứ quý 0981*7777 » Tứ quý 0981*8888 » Tứ quý 0981*9999 »
0981*6868 lộc phát » 0981*8686 lộc phát » 0981*6886 lộc phát » 0981*8668 lộc phát » 0981*7979 thần tài » 0981*3939 thần tài » 0981*7878 ông địa » 0981*3838 ông địa » 0981*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981948608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981948608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48608 ViettelĐặt Mua
0981317498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981317498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981059528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981059528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59528 ViettelĐặt Mua
0981667108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981667108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 667108 ViettelĐặt Mua
0981917238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981917238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917238 ViettelĐặt Mua
0981217948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981217948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981654098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981654098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 ViettelĐặt Mua
0981947018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981947018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981205458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981205458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5458 ViettelĐặt Mua
0981317528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981317528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981780428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981780428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 780428 ViettelĐặt Mua
0981072208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981072208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0981429008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981429008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29008 ViettelĐặt Mua
0981257318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981257318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7318 ViettelĐặt Mua
0981029758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981029758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29758 ViettelĐặt Mua
0981015738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981015738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981466938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981466938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66938 ViettelĐặt Mua
0981326448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981326448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26448 ViettelĐặt Mua
0981352738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981352738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0981259308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981259308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981713158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981713158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981910178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981910178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981396758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981396758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396758 ViettelĐặt Mua
0981747928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981757408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981757408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0981718398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981718398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981740998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981740998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740998 ViettelĐặt Mua
0981552798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981552798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 552798 ViettelĐặt Mua
0981533698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981533698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0981400428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981400428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00428 ViettelĐặt Mua
0981062698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981062698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 062698 ViettelĐặt Mua
0981727698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981727698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27698 ViettelĐặt Mua
0981743798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981743798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 743798 ViettelĐặt Mua
0981519318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981519318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981072148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981072148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072148 ViettelĐặt Mua
0981051458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981051458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0981830248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981830248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 ViettelĐặt Mua
0981680798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981680798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0981536758360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981536758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0981701328360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981701328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 701328 ViettelĐặt Mua
0981758018360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981758018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58018 ViettelĐặt Mua
0981471908360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981471908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471908 ViettelĐặt Mua
0981537548360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0981647328360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981647328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981658418360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981658418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0981264348360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981264348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981647598360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981647598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0981730118380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0981730118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 730118 ViettelĐặt Mua
0981235328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0981235328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 235328 ViettelĐặt Mua
0981063538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0981063538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3538 ViettelĐặt Mua
0981331538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0981331538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981065238380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0981065238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65238 ViettelĐặt Mua
0981037238380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0981037238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981884458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981884458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 884458 ViettelĐặt Mua
0981506308390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981506308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0981650538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981650538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981538608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981538608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538608 ViettelĐặt Mua
0981112758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981112758 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0981813328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981813328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13328 ViettelĐặt Mua
0981271558390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981271558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981961528390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981961528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0981074808390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981074808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0981420848390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981420848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20848 ViettelĐặt Mua
0981057398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981057398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981657298390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981657298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0981085448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981085448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0981549938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981549938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0981514038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0981514038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514038 ViettelĐặt Mua
0981715808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981715808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 715808 ViettelĐặt Mua
0981967428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981967428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67428 ViettelĐặt Mua
0981967408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981967408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67408 ViettelĐặt Mua
0981369948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981369948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981149338400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981149338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9338 ViettelĐặt Mua
0981300518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981300518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 300518 ViettelĐặt Mua
0981090418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981090418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0981110418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981110418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0981040218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981040218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040218 ViettelĐặt Mua
0981051018410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981051018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0981050918410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981050918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 050918 ViettelĐặt Mua
0981271178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981271178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0981150778410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981150778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981840778410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981840778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40778 ViettelĐặt Mua
0981680478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981680478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 680478 ViettelĐặt Mua
0981150478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981150478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50478 ViettelĐặt Mua
0981150278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981150278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50278 ViettelĐặt Mua
0981130278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981130278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981301208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981301208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981310208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981310208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310208 ViettelĐặt Mua
0981040108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0981040108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0981 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0981 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0981 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0981 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Trung Anh
Đặt sim: 09652...93
Vào lúc: 15:56 1/12/2021

Nguyễn Văn Sang
Đặt sim: 09371...79
Vào lúc: 15:52 1/12/2021

Nguyễn Duy Khoa
Đặt sim: 08375...74
Vào lúc: 15:49 1/12/2021

Hoàng Thục Linh
Đặt sim: 09766...53
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Nguyễn Văn Nhật
Đặt sim: 09799...53
Vào lúc: 15:44 1/12/2021

Phan Thị Trang
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Phan Chí Quỳnh
Đặt sim: 08238...78
Vào lúc: 15:38 1/12/2021

Trần Thục Thơ
Đặt sim: 09861...52
Vào lúc: 15:34 1/12/2021

Huỳnh Chí Anh
Đặt sim: 09117...31
Vào lúc: 15:31 1/12/2021

Ngô Thị Nhàn
Đặt sim: 09197...33
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Nguyễn Đức Khang
Đặt sim: 08320...36
Vào lúc: 15:25 1/12/2021

Nguyễn Đức Lợi
Đặt sim: 08331...25
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Trần Minh Cường
Đặt sim: 09875...50
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Trần Đức Nguyên
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Trần Minh Huy
Đặt sim: 08286...74
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333