sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0981 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0981*000 » Tam hoa 0981*111 » Tam hoa 0981*222 » Tam hoa 0981*333 » Tam hoa 0981*444 » Tam hoa 0981*555 » Tam hoa 0981*666 » Tam hoa 0981*777 » Tam hoa 0981*888 » Tam hoa 0981*999 »
Tứ quý 0981*0000 » Tứ quý 0981*1111 » Tứ quý 0981*2222 » Tứ quý 0981*3333 » Tứ quý 0981*4444 » Tứ quý 0981*5555 » Tứ quý 0981*6666 » Tứ quý 0981*7777 » Tứ quý 0981*8888 » Tứ quý 0981*9999 »
0981*6868 lộc phát » 0981*8686 lộc phát » 0981*6886 lộc phát » 0981*8668 lộc phát » 0981*7979 thần tài » 0981*3939 thần tài » 0981*7878 ông địa » 0981*3838 ông địa » 0981*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981369948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981369948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 369948 ViettelĐặt Mua
0981624508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981624508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981739258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981739258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39258 ViettelĐặt Mua
0981390598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981390598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90598 ViettelĐặt Mua
0981954318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981954318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954318 ViettelĐặt Mua
0981051428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981051428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 051428 ViettelĐặt Mua
0981364948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981364948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981430648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981430648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0648 ViettelĐặt Mua
0981440648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981440648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0981446728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981446728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0981476258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981476258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0981487428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981487428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87428 ViettelĐặt Mua
0981493548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981493548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93548 ViettelĐặt Mua
0981495948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981495948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981526548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981526548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26548 ViettelĐặt Mua
0981530548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981530548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0981697048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981697048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 697048 ViettelĐặt Mua
0981716438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981716438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981223718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981223718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0981051308200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981051308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981961008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981961008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0981649828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981649828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49828 ViettelĐặt Mua
0981784718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981784718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 ViettelĐặt Mua
0981310538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981310538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310538 ViettelĐặt Mua
0981602738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981602738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981723428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981723428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23428 ViettelĐặt Mua
0981728058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981728058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0981931508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981931508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31508 ViettelĐặt Mua
0981951538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981951538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 951538 ViettelĐặt Mua
0981761348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981761348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 ViettelĐặt Mua
0981459728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981459728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59728 ViettelĐặt Mua
0981546498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981546498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0981502058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981502058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 502058 ViettelĐặt Mua
0981855348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981855348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0981677628250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981677628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 ViettelĐặt Mua
0981185548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981185548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0981947238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981947238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0981479498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479498 ViettelĐặt Mua
0981479598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981474298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981474298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0981710298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981710298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710298 ViettelĐặt Mua
0981790698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981790698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790698 ViettelĐặt Mua
0981907408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0981649378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981649378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981937178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981937178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7178 ViettelĐặt Mua
0981425178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981425178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25178 ViettelĐặt Mua
0981657478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981657478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981757608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981757608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981701908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981701908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 ViettelĐặt Mua
0981641318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981641318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0981894298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981894298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94298 ViettelĐặt Mua
0981770498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981770498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0981647098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981647098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47098 ViettelĐặt Mua
0981584598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981584598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 584598 ViettelĐặt Mua
0981543098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981543098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43098 ViettelĐặt Mua
0981458098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981458098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0981191498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981191498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0981917008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981917008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17008 ViettelĐặt Mua
0981215808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981215808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15808 ViettelĐặt Mua
0981205818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981205818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05818 ViettelĐặt Mua
0981209858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981209858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0981461648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981461648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1648 ViettelĐặt Mua
0981354258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981354258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0981709848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981709848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0981411848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981411848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 411848 ViettelĐặt Mua
0981765578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981765578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65578 ViettelĐặt Mua
0981753798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981753798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 ViettelĐặt Mua
0981566438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981566438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 566438 ViettelĐặt Mua
0981524718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981524718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981164038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981164038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981139458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981139458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981134538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981134538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4538 ViettelĐặt Mua
0981685478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981685478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5478 ViettelĐặt Mua
0981662158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981662158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 662158 ViettelĐặt Mua
0981319258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981319258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981747928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0981757408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981757408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 757408 ViettelĐặt Mua
0981394018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981394018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394018 ViettelĐặt Mua
0981733508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981733508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0981757428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981757428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0981464538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981464538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0981952458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981952458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952458 ViettelĐặt Mua
0981823548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981823548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 823548 ViettelĐặt Mua
0981931248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981931248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981874158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981874158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4158 ViettelĐặt Mua
0981390358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981390358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981390308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981390308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 ViettelĐặt Mua
0981640138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981640138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640138 ViettelĐặt Mua
0981192458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981192458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 192458 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0981 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0981 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0981 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0981 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Văn Khánh
Đặt sim: 08224...10
Vào lúc: 11:55 21/11/2019

Phan Minh Tiến
Đặt sim: 09674...53
Vào lúc: 11:53 21/11/2019

Hoàng Cát Hằng
Đặt sim: 08942...73
Vào lúc: 11:50 21/11/2019

Ngô Minh Anh
Đặt sim: 09841...55
Vào lúc: 11:46 21/11/2019

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 08488...78
Vào lúc: 11:43 21/11/2019

Trần Chí Bách
Đặt sim: 09726...83
Vào lúc: 11:41 21/11/2019

Hoàng Duy Đăng
Đặt sim: 08399...33
Vào lúc: 11:38 21/11/2019

Nguyễn Duy Dũng
Đặt sim: 09365...70
Vào lúc: 11:34 21/11/2019

Ngô Duy Việt
Đặt sim: 08416...97
Vào lúc: 11:31 21/11/2019

Phan Thị Lệ
Đặt sim: 09371...46
Vào lúc: 11:28 21/11/2019

Nguyễn Thục Trang
Đặt sim: 09830...82
Vào lúc: 11:25 21/11/2019

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 03958...69
Vào lúc: 11:23 21/11/2019

Nguyễn Văn Phong
Đặt sim: 08260...33
Vào lúc: 11:19 21/11/2019

Nguyễn Minh Chiến
Đặt sim: 08210...14
Vào lúc: 11:16 21/11/2019

Trần Trung Hải
Đặt sim: 08971...25
Vào lúc: 11:13 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333