sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0981 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0981*000 » Tam hoa 0981*111 » Tam hoa 0981*222 » Tam hoa 0981*333 » Tam hoa 0981*444 » Tam hoa 0981*555 » Tam hoa 0981*666 » Tam hoa 0981*777 » Tam hoa 0981*888 » Tam hoa 0981*999 »
Tứ quý 0981*0000 » Tứ quý 0981*1111 » Tứ quý 0981*2222 » Tứ quý 0981*3333 » Tứ quý 0981*4444 » Tứ quý 0981*5555 » Tứ quý 0981*6666 » Tứ quý 0981*7777 » Tứ quý 0981*8888 » Tứ quý 0981*9999 »
0981*6868 lộc phát » 0981*8686 lộc phát » 0981*6886 lộc phát » 0981*8668 lộc phát » 0981*7979 thần tài » 0981*3939 thần tài » 0981*7878 ông địa » 0981*3838 ông địa » 0981*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981369948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981369948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 ViettelĐặt Mua
0981390598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981390598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390598 ViettelĐặt Mua
0981811438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981811438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981453118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981453118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981510938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981510938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10938 ViettelĐặt Mua
0981739258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981739258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 739258 ViettelĐặt Mua
0981954318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981954318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4318 ViettelĐặt Mua
0981051428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981051428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51428 ViettelĐặt Mua
0981233408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981233408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33408 ViettelĐặt Mua
0981364948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981364948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64948 ViettelĐặt Mua
0981430648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981430648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30648 ViettelĐặt Mua
0981440648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981440648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40648 ViettelĐặt Mua
0981446728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981446728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0981476258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981476258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76258 ViettelĐặt Mua
0981487428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981487428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7428 ViettelĐặt Mua
0981493548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981493548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0981495948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981495948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0981526548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981526548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0981530548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981530548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30548 ViettelĐặt Mua
0981697048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981697048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97048 ViettelĐặt Mua
0981716438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981716438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 716438 ViettelĐặt Mua
0981624508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981624508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24508 ViettelĐặt Mua
0981329848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981329848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0981842348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981842348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 842348 ViettelĐặt Mua
0981142038200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981142038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981907408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0981907408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07408 ViettelĐặt Mua
0981309848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981309848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09848 ViettelĐặt Mua
0981362808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981362808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62808 ViettelĐặt Mua
0981312848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981312848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0981835848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981835848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0981196848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981196848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6848 ViettelĐặt Mua
0981837438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981837438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37438 ViettelĐặt Mua
0981423228250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981423228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 423228 ViettelĐặt Mua
0981479498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981479598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981479598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9598 ViettelĐặt Mua
0981474298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981474298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474298 ViettelĐặt Mua
0981710298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981710298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0981536428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981536428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 536428 ViettelĐặt Mua
0981502058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981502058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981723958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981723958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23958 ViettelĐặt Mua
0981831458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981831458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1458 ViettelĐặt Mua
0981732458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981732458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981036438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981036438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36438 ViettelĐặt Mua
0981129058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981129058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981961348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981961348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981321038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981321038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21038 ViettelĐặt Mua
0981550218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981550218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0981677628250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981677628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7628 ViettelĐặt Mua
0981917008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981917008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7008 ViettelĐặt Mua
0981593008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981593008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93008 ViettelĐặt Mua
0981041778250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981041778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0981205818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981205818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 ViettelĐặt Mua
0981215808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981215808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0981461648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981461648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1648 ViettelĐặt Mua
0981526578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981526578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981790698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981790698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0698 ViettelĐặt Mua
0981657478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981657478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57478 ViettelĐặt Mua
0981706378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981706378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06378 ViettelĐặt Mua
0981502178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981502178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0981209858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981209858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9858 ViettelĐặt Mua
0981454718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981454718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981310538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981310538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981602738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981602738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0981671708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981671708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1708 ViettelĐặt Mua
0981057858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981057858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981723428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981723428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23428 ViettelĐặt Mua
0981728058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981728058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728058 ViettelĐặt Mua
0981931508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981931508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981951538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981951538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 ViettelĐặt Mua
0981546498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981546498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46498 ViettelĐặt Mua
0981784718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981784718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 784718 ViettelĐặt Mua
0981399258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981399258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0981641318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981641318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41318 ViettelĐặt Mua
0981102648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981102648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 102648 ViettelĐặt Mua
0981474508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981474508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 ViettelĐặt Mua
0981794608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981794608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 ViettelĐặt Mua
0981597808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981597808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 ViettelĐặt Mua
0981524748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981524748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524748 ViettelĐặt Mua
0981751708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981751708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981390358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981390358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90358 ViettelĐặt Mua
0981390308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981390308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90308 ViettelĐặt Mua
0981394018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981394018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94018 ViettelĐặt Mua
0981733508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981733508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 ViettelĐặt Mua
0981757428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981757428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981464538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981464538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4538 ViettelĐặt Mua
0981952458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981952458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52458 ViettelĐặt Mua
0981823548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981823548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 823548 ViettelĐặt Mua
0981931248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981931248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31248 ViettelĐặt Mua
0981874158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0981874158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4158 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0981 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0981 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0981 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0981 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Chí Hoàng
Đặt sim: 08288...58
Vào lúc: 10:56 23/7/2019

Nguyễn Trung Tuyên
Đặt sim: 09716...89
Vào lúc: 10:53 23/7/2019

Ngô Văn Khang
Đặt sim: 09684...25
Vào lúc: 10:50 23/7/2019

Hoàng Ngọc Hoa
Đặt sim: 09711...63
Vào lúc: 10:46 23/7/2019

Nguyễn Duy Lâm
Đặt sim: 08657...55
Vào lúc: 10:44 23/7/2019

Nguyễn Trung Hậu
Đặt sim: 09743...54
Vào lúc: 10:41 23/7/2019

Trần Trung Nam
Đặt sim: 03250...95
Vào lúc: 10:37 23/7/2019

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08849...30
Vào lúc: 10:35 23/7/2019

Nguyễn Tường Thư
Đặt sim: 08387...62
Vào lúc: 10:32 23/7/2019

Lê Duy Cương
Đặt sim: 09767...73
Vào lúc: 10:28 23/7/2019

Hoàng Chí Dũng
Đặt sim: 03944...12
Vào lúc: 10:25 23/7/2019

Nguyễn Văn Thái
Đặt sim: 03969...31
Vào lúc: 10:22 23/7/2019

Trần Cát Thơ
Đặt sim: 08890...71
Vào lúc: 10:20 23/7/2019

Hoàng Văn Gia
Đặt sim: 08619...99
Vào lúc: 10:17 23/7/2019

Trần Tường Nhi
Đặt sim: 09736...72
Vào lúc: 10:14 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333