sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0982 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0982*000 » Tam hoa 0982*111 » Tam hoa 0982*222 » Tam hoa 0982*333 » Tam hoa 0982*444 » Tam hoa 0982*555 » Tam hoa 0982*666 » Tam hoa 0982*777 » Tam hoa 0982*888 » Tam hoa 0982*999 »
Tứ quý 0982*0000 » Tứ quý 0982*1111 » Tứ quý 0982*2222 » Tứ quý 0982*3333 » Tứ quý 0982*4444 » Tứ quý 0982*5555 » Tứ quý 0982*6666 » Tứ quý 0982*7777 » Tứ quý 0982*8888 » Tứ quý 0982*9999 »
0982*6868 lộc phát » 0982*8686 lộc phát » 0982*6886 lộc phát » 0982*8668 lộc phát » 0982*7979 thần tài » 0982*3939 thần tài » 0982*7878 ông địa » 0982*3838 ông địa » 0982*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0982709438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982709438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982017028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982017028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0982073208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982073208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73208 ViettelĐặt Mua
0982207508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982207508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0982304058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982304058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982317508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982317508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317508 ViettelĐặt Mua
0982431928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982431928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 431928 ViettelĐặt Mua
0982755948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982755948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 755948 ViettelĐặt Mua
0982965438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982965438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65438 ViettelĐặt Mua
0982990548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982990548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0982346028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982346028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0982451158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982451158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51158 ViettelĐặt Mua
0982634498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982634498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982391208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982391208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91208 ViettelĐặt Mua
0982827418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982827418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 827418 ViettelĐặt Mua
0982665038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982665038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65038 ViettelĐặt Mua
0982483578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982483578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83578 ViettelĐặt Mua
0982060738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982060738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 060738 ViettelĐặt Mua
0982652718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982652718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982104538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982104538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104538 ViettelĐặt Mua
0982063518250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982063518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0982597158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982597158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982524928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982524928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24928 ViettelĐặt Mua
0982534418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982534418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534418 ViettelĐặt Mua
0982548098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982548098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982709948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982709948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0982264908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 ViettelĐặt Mua
0982310198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982310198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 ViettelĐặt Mua
0982071208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982071208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071208 ViettelĐặt Mua
0982869518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982869518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 869518 ViettelĐặt Mua
0982218608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982218608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218608 ViettelĐặt Mua
0982256208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982256208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256208 ViettelĐặt Mua
0982463018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982463018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3018 ViettelĐặt Mua
0982384948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982384948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0982351918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982351918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982878548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982878548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8548 ViettelĐặt Mua
0982730408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982730408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982200548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982200548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 200548 ViettelĐặt Mua
0982710478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982710478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0478 ViettelĐặt Mua
0982410498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982410498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982102318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982102318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 102318 ViettelĐặt Mua
0982237058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982237058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37058 ViettelĐặt Mua
0982391738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982391738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0982105808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982105808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105808 ViettelĐặt Mua
0982295978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982295978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5978 ViettelĐặt Mua
0982398418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982398418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0982726048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982726048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 ViettelĐặt Mua
0982972698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982972698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982583498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982583498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0982506138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982506138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6138 ViettelĐặt Mua
0982052408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982052408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2408 ViettelĐặt Mua
0982499708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982499708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982987408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982987408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87408 ViettelĐặt Mua
0982276518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982276518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0982487728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982487728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87728 ViettelĐặt Mua
0982409318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982409318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 409318 ViettelĐặt Mua
0982795058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982795058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 795058 ViettelĐặt Mua
0982049718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982049718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982873528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982873528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73528 ViettelĐặt Mua
0982376408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982376408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76408 ViettelĐặt Mua
0982857148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982857148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857148 ViettelĐặt Mua
0982142318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982142318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42318 ViettelĐặt Mua
0982977398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982977398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 ViettelĐặt Mua
0982683498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982683498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0982407648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982407648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0982940048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982940048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0982591058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982591058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 591058 ViettelĐặt Mua
0982698028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982698028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 ViettelĐặt Mua
0982675238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982675238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0982760748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982760748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60748 ViettelĐặt Mua
0982665208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982665208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982235798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982235798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5798 ViettelĐặt Mua
0982624478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982624478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0982915518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982915518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982237948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982237948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37948 ViettelĐặt Mua
0982601408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982601408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982857098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982857098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857098 ViettelĐặt Mua
0982411658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982411658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982126728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982126728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26728 ViettelĐặt Mua
0982976518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982976518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 976518 ViettelĐặt Mua
0982581508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982581508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0982841958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982841958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 841958 ViettelĐặt Mua
0982739848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982739848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0982341158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982341158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41158 ViettelĐặt Mua
0982503458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982503458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 503458 ViettelĐặt Mua
0982682208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982682208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82208 ViettelĐặt Mua
0982972598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982972598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982861418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982861418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 861418 ViettelĐặt Mua
0982647398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982647398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 647398 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0982 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0982 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0982 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0982 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Đức Hiếu
Đặt sim: 03256...77
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Trần Minh Huy
Đặt sim: 08380...78
Vào lúc: 22:52 19/1/2020

Ngô Văn Thi
Đặt sim: 09178...43
Vào lúc: 22:50 19/1/2020

Phạm Đức Kiên
Đặt sim: 08655...92
Vào lúc: 22:47 19/1/2020

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 08595...31
Vào lúc: 22:43 19/1/2020

Nguyễn Văn Huỳnh
Đặt sim: 09023...18
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Nguyễn Duy Hung
Đặt sim: 08528...12
Vào lúc: 22:37 19/1/2020

Phan Duy Khánh
Đặt sim: 08583...66
Vào lúc: 22:34 19/1/2020

Nguyễn Thị Hằng
Đặt sim: 08422...14
Vào lúc: 22:31 19/1/2020

Hoàng Văn Hảo
Đặt sim: 08820...26
Vào lúc: 22:29 19/1/2020

Trần Đức Hảo
Đặt sim: 03296...66
Vào lúc: 22:25 19/1/2020

Phạm Đức Chiến
Đặt sim: 08543...99
Vào lúc: 22:22 19/1/2020

Hoàng Duy Anh
Đặt sim: 09847...35
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Phan Minh Hiền
Đặt sim: 09664...58
Vào lúc: 22:17 19/1/2020

Nguyễn Trung Vinh
Đặt sim: 03987...11
Vào lúc: 22:14 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333