sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0982 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0982*000 » Tam hoa 0982*111 » Tam hoa 0982*222 » Tam hoa 0982*333 » Tam hoa 0982*444 » Tam hoa 0982*555 » Tam hoa 0982*666 » Tam hoa 0982*777 » Tam hoa 0982*888 » Tam hoa 0982*999 »
Tứ quý 0982*0000 » Tứ quý 0982*1111 » Tứ quý 0982*2222 » Tứ quý 0982*3333 » Tứ quý 0982*4444 » Tứ quý 0982*5555 » Tứ quý 0982*6666 » Tứ quý 0982*7777 » Tứ quý 0982*8888 » Tứ quý 0982*9999 »
0982*6868 lộc phát » 0982*8686 lộc phát » 0982*6886 lộc phát » 0982*8668 lộc phát » 0982*7979 thần tài » 0982*3939 thần tài » 0982*7878 ông địa » 0982*3838 ông địa » 0982*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0982623418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982623418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982400258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982400258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982264908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264908 ViettelĐặt Mua
0982237058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982237058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37058 ViettelĐặt Mua
0982102318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982102318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982132398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982132398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132398 ViettelĐặt Mua
0982416938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982416938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16938 ViettelĐặt Mua
0982446058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0982756328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982756328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0982074558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982074558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74558 ViettelĐặt Mua
0982463018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982463018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0982870448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982870448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0982073958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982073958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0982673448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982673448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73448 ViettelĐặt Mua
0982411658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982411658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1658 ViettelĐặt Mua
0982126728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982126728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 126728 ViettelĐặt Mua
0982971728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982971728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0982259028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982259028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59028 ViettelĐặt Mua
0982534418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982534418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4418 ViettelĐặt Mua
0982405348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982405348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0982749408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982749408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 749408 ViettelĐặt Mua
0982346148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982346148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982417058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982417058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 417058 ViettelĐặt Mua
0982657398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982657398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657398 ViettelĐặt Mua
0982077438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982077438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0982702398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982702398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02398 ViettelĐặt Mua
0982291258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982291258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291258 ViettelĐặt Mua
0982981478360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0982981478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 ViettelĐặt Mua
0982675058380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0982675058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0982189328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982189328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0982064798390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982064798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982334728390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982334728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4728 ViettelĐặt Mua
0982277018390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982277018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0982037008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982037008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7008 ViettelĐặt Mua
0982063158390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982063158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0982419458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982419458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0982104938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982104938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0982239348390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982239348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982317928390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982317928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317928 ViettelĐặt Mua
0982672518390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982672518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0982312948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982312948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0982326218390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982326218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 326218 ViettelĐặt Mua
0982736498390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982736498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0982341648390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982341648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1648 ViettelĐặt Mua
0982743348390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982743348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3348 ViettelĐặt Mua
0982671948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982671948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71948 ViettelĐặt Mua
0982329048390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982329048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982320348390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982320348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320348 ViettelĐặt Mua
0982754638390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982754638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0982316158390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982316158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982175008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0982175008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0982453958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982453958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453958 ViettelĐặt Mua
0982551578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982551578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51578 ViettelĐặt Mua
0982161378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982161378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 161378 ViettelĐặt Mua
0982017178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982017178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17178 ViettelĐặt Mua
0982365058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982365058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 365058 ViettelĐặt Mua
0982264958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982264958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4958 ViettelĐặt Mua
0982712038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982712038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0982168048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982168048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168048 ViettelĐặt Mua
0982482118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982482118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2118 ViettelĐặt Mua
0982996438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982996438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96438 ViettelĐặt Mua
0982948548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982948548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948548 ViettelĐặt Mua
0982025208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982025208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0982035308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982035308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982042418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982042418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0982375958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982375958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375958 ViettelĐặt Mua
0982074638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982074638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74638 ViettelĐặt Mua
0982854108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982854108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0982909378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982909378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09378 ViettelĐặt Mua
0982439278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982439278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0982631418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982631418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 ViettelĐặt Mua
0982886718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982886718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0982790478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982790478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0478 ViettelĐặt Mua
0982439808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982439808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39808 ViettelĐặt Mua
0982895008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982895008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0982058208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982058208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058208 ViettelĐặt Mua
0982553108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982553108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 ViettelĐặt Mua
0982610308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982610308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610308 ViettelĐặt Mua
0982237598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0982237598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37598 ViettelĐặt Mua
0982802598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0982802598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982573598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0982573598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 ViettelĐặt Mua
0982641318420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0982641318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41318 ViettelĐặt Mua
0982239048430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0982239048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 239048 ViettelĐặt Mua
0982394958430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0982394958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394958 ViettelĐặt Mua
0982850498430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0982850498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 ViettelĐặt Mua
0982348758430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0982348758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348758 ViettelĐặt Mua
0982316498430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0982316498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316498 ViettelĐặt Mua
0982613808450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0982613808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613808 ViettelĐặt Mua
0982594178450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0982594178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 594178 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0982 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0982 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0982 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0982 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Sang
Đặt sim: 03232...32
Vào lúc: 19:55 20/4/2021

Lê Minh Nguyên
Đặt sim: 09716...88
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Lê Thục Lệ
Đặt sim: 08272...23
Vào lúc: 19:50 20/4/2021

Lê Văn Lực
Đặt sim: 09856...81
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Ngô Văn Lâm
Đặt sim: 03247...62
Vào lúc: 19:43 20/4/2021

Nguyễn Đức Sơn
Đặt sim: 08283...15
Vào lúc: 19:41 20/4/2021

Phạm Chí Vinh
Đặt sim: 09312...45
Vào lúc: 19:38 20/4/2021

Phan Duy Hoàng
Đặt sim: 08898...61
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Hoàng Chí Gia
Đặt sim: 09373...39
Vào lúc: 19:32 20/4/2021

Lê Thị Chi
Đặt sim: 08973...26
Vào lúc: 19:28 20/4/2021

Huỳnh Minh Tuấn
Đặt sim: 08672...15
Vào lúc: 19:25 20/4/2021

Trần Phương Hồng
Đặt sim: 08315...77
Vào lúc: 19:22 20/4/2021

Lê Thị Thi
Đặt sim: 08281...99
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Lê Đức Nguyên
Đặt sim: 08341...53
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Ngô Cát Hương
Đặt sim: 08938...68
Vào lúc: 19:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333