sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0982 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0982*000 » Tam hoa 0982*111 » Tam hoa 0982*222 » Tam hoa 0982*333 » Tam hoa 0982*444 » Tam hoa 0982*555 » Tam hoa 0982*666 » Tam hoa 0982*777 » Tam hoa 0982*888 » Tam hoa 0982*999 »
Tứ quý 0982*0000 » Tứ quý 0982*1111 » Tứ quý 0982*2222 » Tứ quý 0982*3333 » Tứ quý 0982*4444 » Tứ quý 0982*5555 » Tứ quý 0982*6666 » Tứ quý 0982*7777 » Tứ quý 0982*8888 » Tứ quý 0982*9999 »
0982*6868 lộc phát » 0982*8686 lộc phát » 0982*6886 lộc phát » 0982*8668 lộc phát » 0982*7979 thần tài » 0982*3939 thần tài » 0982*7878 ông địa » 0982*3838 ông địa » 0982*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0982355458190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0982355458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0982293418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982293418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93418 ViettelĐặt Mua
0982597648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982597648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7648 ViettelĐặt Mua
0982705408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982705408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0982652718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982652718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52718 ViettelĐặt Mua
0982391208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0982391208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982827418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982827418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982665038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982665038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65038 ViettelĐặt Mua
0982104538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982104538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104538 ViettelĐặt Mua
0982060738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982060738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 060738 ViettelĐặt Mua
0982479848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982479848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0982259848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982259848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982047418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982047418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 ViettelĐặt Mua
0982634498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982634498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 ViettelĐặt Mua
0982261038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982261038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261038 ViettelĐặt Mua
0982709438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982709438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0982264908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0982017028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982017028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017028 ViettelĐặt Mua
0982073208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982073208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73208 ViettelĐặt Mua
0982207508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982207508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 207508 ViettelĐặt Mua
0982304058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982304058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0982317508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982317508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17508 ViettelĐặt Mua
0982360428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982360428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60428 ViettelĐặt Mua
0982431928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982431928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31928 ViettelĐặt Mua
0982755948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982755948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982965438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982965438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0982990548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982990548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 ViettelĐặt Mua
0982702398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982702398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 ViettelĐặt Mua
0982320108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982320108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0108 ViettelĐặt Mua
0982284258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982284258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 284258 ViettelĐặt Mua
0982317858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982317858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17858 ViettelĐặt Mua
0982524928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982524928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4928 ViettelĐặt Mua
0982534418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0982534418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4418 ViettelĐặt Mua
0982295978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982295978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295978 ViettelĐặt Mua
0982398418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982398418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398418 ViettelĐặt Mua
0982726048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982726048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 726048 ViettelĐặt Mua
0982972698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982972698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 972698 ViettelĐặt Mua
0982021358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982021358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982338148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982338148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338148 ViettelĐặt Mua
0982760748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982760748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982241648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982241648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1648 ViettelĐặt Mua
0982102318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982102318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 ViettelĐặt Mua
0982237058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982237058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237058 ViettelĐặt Mua
0982369718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982369718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982381948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982381948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982601408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982601408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 601408 ViettelĐặt Mua
0982237948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982237948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7948 ViettelĐặt Mua
0982437808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982437808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437808 ViettelĐặt Mua
0982425478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982425478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 425478 ViettelĐặt Mua
0982673008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982673008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0982941038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982941038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41038 ViettelĐặt Mua
0982916038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982916038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982052408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982052408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52408 ViettelĐặt Mua
0982254118300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982254118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254118 ViettelĐặt Mua
0982477518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982477518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 477518 ViettelĐặt Mua
0982583498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982583498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83498 ViettelĐặt Mua
0982105808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982105808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5808 ViettelĐặt Mua
0982967258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982967258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0982391738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982391738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0982488598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982488598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982412778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982412778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412778 ViettelĐặt Mua
0982384948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982384948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0982583308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982583308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0982470098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982470098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0982408138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982408138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0982463018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982463018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982035958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982035958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35958 ViettelĐặt Mua
0982730408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982730408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0982218608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982218608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0982256208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982256208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982351918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982351918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 ViettelĐặt Mua
0982874258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0982874258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 874258 ViettelĐặt Mua
0982575618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982575618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982063698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982063698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0982675278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982675278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0982264958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982264958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264958 ViettelĐặt Mua
0982049458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982049458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9458 ViettelĐặt Mua
0982572138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982572138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2138 ViettelĐặt Mua
0982074638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982074638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0982642318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982642318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0982636518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982636518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6518 ViettelĐặt Mua
0982961128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982961128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0982652428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982652428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0982604398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982604398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04398 ViettelĐặt Mua
0982433478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982433478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0982850418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982850418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 850418 ViettelĐặt Mua
0982806978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982806978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6978 ViettelĐặt Mua
0982631418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982631418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 ViettelĐặt Mua
0982069158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982069158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0982 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0982 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0982 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0982 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Văn Bảo
Đặt sim: 09725...35
Vào lúc: 22:56 15/7/2019

Lê Duy Quân
Đặt sim: 08556...95
Vào lúc: 22:53 15/7/2019

Trần Minh Tùng
Đặt sim: 08937...90
Vào lúc: 22:49 15/7/2019

Hoàng Chí Cường
Đặt sim: 09042...80
Vào lúc: 22:46 15/7/2019

Phan Chí Khang
Đặt sim: 09869...74
Vào lúc: 22:44 15/7/2019

Lê Đức Toàn
Đặt sim: 08924...74
Vào lúc: 22:41 15/7/2019

Phạm Đức Anh
Đặt sim: 08946...22
Vào lúc: 22:37 15/7/2019

Nguyễn Duy Tùng
Đặt sim: 08588...56
Vào lúc: 22:35 15/7/2019

Trần Tường Thư
Đặt sim: 09124...51
Vào lúc: 22:31 15/7/2019

Nguyễn Văn Tuấn
Đặt sim: 09160...99
Vào lúc: 22:28 15/7/2019

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08215...18
Vào lúc: 22:26 15/7/2019

Phạm Diệp Trang
Đặt sim: 08579...26
Vào lúc: 22:22 15/7/2019

Ngô Chí Long
Đặt sim: 08839...70
Vào lúc: 22:19 15/7/2019

Phan Minh Hung
Đặt sim: 08549...37
Vào lúc: 22:17 15/7/2019

Trần Văn Hiền
Đặt sim: 09058...99
Vào lúc: 22:13 15/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333