sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0982 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0982*000 » Tam hoa 0982*111 » Tam hoa 0982*222 » Tam hoa 0982*333 » Tam hoa 0982*444 » Tam hoa 0982*555 » Tam hoa 0982*666 » Tam hoa 0982*777 » Tam hoa 0982*888 » Tam hoa 0982*999 »
Tứ quý 0982*0000 » Tứ quý 0982*1111 » Tứ quý 0982*2222 » Tứ quý 0982*3333 » Tứ quý 0982*4444 » Tứ quý 0982*5555 » Tứ quý 0982*6666 » Tứ quý 0982*7777 » Tứ quý 0982*8888 » Tứ quý 0982*9999 »
0982*6868 lộc phát » 0982*8686 lộc phát » 0982*6886 lộc phát » 0982*8668 lộc phát » 0982*7979 thần tài » 0982*3939 thần tài » 0982*7878 ông địa » 0982*3838 ông địa » 0982*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0982623418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982623418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 623418 ViettelĐặt Mua
0982870448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982870448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70448 ViettelĐặt Mua
0982673448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982673448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0982400258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982400258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00258 ViettelĐặt Mua
0982105808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982105808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0982446058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 ViettelĐặt Mua
0982634498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982634498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0982391208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982391208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91208 ViettelĐặt Mua
0982827418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982827418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27418 ViettelĐặt Mua
0982665038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982665038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 665038 ViettelĐặt Mua
0982652718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982652718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652718 ViettelĐặt Mua
0982104538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982104538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104538 ViettelĐặt Mua
0982945378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982945378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5378 ViettelĐặt Mua
0982463018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982463018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463018 ViettelĐặt Mua
0982756328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982756328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6328 ViettelĐặt Mua
0982074558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982074558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0982129278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982129278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129278 ViettelĐặt Mua
0982967258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982967258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67258 ViettelĐặt Mua
0982985408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982985408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85408 ViettelĐặt Mua
0982132398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982132398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32398 ViettelĐặt Mua
0982416938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982416938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6938 ViettelĐặt Mua
0982237058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982237058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0982102318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982102318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02318 ViettelĐặt Mua
0982411658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982411658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 411658 ViettelĐặt Mua
0982126728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982126728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0982749408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982749408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9408 ViettelĐặt Mua
0982405348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982405348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982006498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982006498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0982049718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982049718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049718 ViettelĐặt Mua
0982052158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982052158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0982142318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982142318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0982191508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982191508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91508 ViettelĐặt Mua
0982197048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982197048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0982221748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982221748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 21748 ViettelĐặt Mua
0982276518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982276518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6518 ViettelĐặt Mua
0982324928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982324928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 324928 ViettelĐặt Mua
0982340108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982340108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0982346148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982346148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346148 ViettelĐặt Mua
0982376408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982376408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76408 ViettelĐặt Mua
0982407648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982407648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0982409318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982409318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9318 ViettelĐặt Mua
0982499708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982499708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9708 ViettelĐặt Mua
0982591058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982591058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 ViettelĐặt Mua
0982657398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982657398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 ViettelĐặt Mua
0982683498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982683498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982683948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982683948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83948 ViettelĐặt Mua
0982698028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982698028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0982781498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982781498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0982795058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982795058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 ViettelĐặt Mua
0982857148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982857148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0982873528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982873528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3528 ViettelĐặt Mua
0982917698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982917698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982940048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982940048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0982954208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982954208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954208 ViettelĐặt Mua
0982968438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982968438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68438 ViettelĐặt Mua
0982971848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982971848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 ViettelĐặt Mua
0982977398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982977398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0982987408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982987408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982397848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982397848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982417058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982417058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 417058 ViettelĐặt Mua
0982721008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982721008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0982155548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982155548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 55548 ViettelĐặt Mua
0982763198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982763198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63198 ViettelĐặt Mua
0982448798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982448798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48798 ViettelĐặt Mua
0982418598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982418598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8598 ViettelĐặt Mua
0982446498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982446498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0982264908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 ViettelĐặt Mua
0982893648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982893648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 893648 ViettelĐặt Mua
0982702398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982702398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0982536198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982536198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36198 ViettelĐặt Mua
0982796438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982796438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 796438 ViettelĐặt Mua
0982672248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982672248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2248 ViettelĐặt Mua
0982580128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982580128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 ViettelĐặt Mua
0982152398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982152398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 ViettelĐặt Mua
0982034108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982034108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034108 ViettelĐặt Mua
0982714408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982714408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714408 ViettelĐặt Mua
0982467708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982467708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467708 ViettelĐặt Mua
0982632048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982632048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0982971728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982971728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71728 ViettelĐặt Mua
0982259028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982259028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0982775498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982775498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0982410498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982410498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0982957408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982957408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57408 ViettelĐặt Mua
0982206398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982206398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06398 ViettelĐặt Mua
0982271448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982271448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71448 ViettelĐặt Mua
0982237948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982237948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0982601408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982601408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 601408 ViettelĐặt Mua
0982768408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982768408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0982712038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982712038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0982 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0982 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0982 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0982 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Hảo
Đặt sim: 08569...42
Vào lúc: 16:56 25/9/2020

Nguyễn Duy Anh
Đặt sim: 09137...60
Vào lúc: 16:53 25/9/2020

Phạm Thị Hồng
Đặt sim: 09687...34
Vào lúc: 16:50 25/9/2020

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08988...21
Vào lúc: 16:47 25/9/2020

Phan Văn Long
Đặt sim: 08270...75
Vào lúc: 16:44 25/9/2020

Trần Thị Hằng
Đặt sim: 09837...18
Vào lúc: 16:40 25/9/2020

Trần Đức Luân
Đặt sim: 08818...70
Vào lúc: 16:38 25/9/2020

Phan Ngọc Hạ
Đặt sim: 09322...32
Vào lúc: 16:35 25/9/2020

Nguyễn Thị Di
Đặt sim: 08816...53
Vào lúc: 16:31 25/9/2020

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 08479...64
Vào lúc: 16:28 25/9/2020

Nguyễn Văn Hòa
Đặt sim: 08544...36
Vào lúc: 16:25 25/9/2020

Ngô Minh Vương
Đặt sim: 03282...53
Vào lúc: 16:23 25/9/2020

Phạm Diệp Thơ
Đặt sim: 09740...88
Vào lúc: 16:19 25/9/2020

Lê Minh Nguyên
Đặt sim: 08879...90
Vào lúc: 16:16 25/9/2020

Trần Minh Lộc
Đặt sim: 09339...60
Vào lúc: 16:14 25/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333