sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983402948180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0983402948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983170448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0983170448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70448 ViettelĐặt Mua
0983159148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983159148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 159148 ViettelĐặt Mua
0983295428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983295428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295428 ViettelĐặt Mua
0983313708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983313708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3708 ViettelĐặt Mua
0983009438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983009438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983385948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983385948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 ViettelĐặt Mua
0983087438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983087438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087438 ViettelĐặt Mua
0983304248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983304248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4248 ViettelĐặt Mua
0983437238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983437238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983482108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983482108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 482108 ViettelĐặt Mua
0983576208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983576208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0983686708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983686708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983721708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983721708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1708 ViettelĐặt Mua
0983760038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983760038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60038 ViettelĐặt Mua
0983780358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983780358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983941928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983941928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 ViettelĐặt Mua
0983971328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983971328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0983375848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983375848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375848 ViettelĐặt Mua
0983159418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983159418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0983950038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983950038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 950038 ViettelĐặt Mua
0983084698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983084698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084698 ViettelĐặt Mua
0983587158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983821348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983821348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0983349208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983349208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49208 ViettelĐặt Mua
0983549358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983549358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0983210358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983210358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210358 ViettelĐặt Mua
0983741938250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983741938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741938 ViettelĐặt Mua
0983730058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983730058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0983267818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983267818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67818 ViettelĐặt Mua
0983714648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4648 ViettelĐặt Mua
0983347258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983347258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983614948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983614948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14948 ViettelĐặt Mua
0983267208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983267208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0983077908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983077908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77908 ViettelĐặt Mua
0983347908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983347908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347908 ViettelĐặt Mua
0983935608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983935608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0983271318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983271318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 271318 ViettelĐặt Mua
0983016928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983016928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16928 ViettelĐặt Mua
0983005608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983005608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983994758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983994758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4758 ViettelĐặt Mua
0983975248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983975248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 975248 ViettelĐặt Mua
0983959618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983959618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 959618 ViettelĐặt Mua
0983259518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983259518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 ViettelĐặt Mua
0983781058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983781058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983795308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983795308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0983254738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983254738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983702148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983702148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02148 ViettelĐặt Mua
0983963418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63418 ViettelĐặt Mua
0983566708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983566708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983875278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983875278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983617258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17258 ViettelĐặt Mua
0983566308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983566308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66308 ViettelĐặt Mua
0983116508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983116508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 116508 ViettelĐặt Mua
0983201328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983201328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 ViettelĐặt Mua
0983309318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983309318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09318 ViettelĐặt Mua
0983473398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983473398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0983763358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983763358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3358 ViettelĐặt Mua
0983047928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983047928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0983857508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983857508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 ViettelĐặt Mua
0983307958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0983785798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983785798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 785798 ViettelĐặt Mua
0983033658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983033658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 033658 ViettelĐặt Mua
0983062158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983062158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983549198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983549198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 549198 ViettelĐặt Mua
0983041108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983041108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41108 ViettelĐặt Mua
0983763158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983763158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983197028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983197028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 ViettelĐặt Mua
0983548738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983548738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548738 ViettelĐặt Mua
0983183028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983183028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0983139978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983139978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0983769318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983769318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69318 ViettelĐặt Mua
0983209048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983209048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0983753658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983753658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 753658 ViettelĐặt Mua
0983741548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983741548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0983589208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983589208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0983750328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983750328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983253408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983253408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983746908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983746908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 746908 ViettelĐặt Mua
0983553498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983553498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0983970158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983970158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0983302538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983302538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983391038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391038 ViettelĐặt Mua
0983867618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983867618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0983362698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983362698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 362698 ViettelĐặt Mua
0983243008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983243008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0983946398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983946398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6398 ViettelĐặt Mua
0983036498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983036498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036498 ViettelĐặt Mua
0983713938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983713938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Linh
Đặt sim: 09018...25
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Trung Lực
Đặt sim: 08868...24
Vào lúc: 10:52 21/7/2019

Hoàng Duy Lộc
Đặt sim: 08422...97
Vào lúc: 10:50 21/7/2019

Phạm Nhã Thảo
Đặt sim: 03996...55
Vào lúc: 10:46 21/7/2019

Huỳnh Văn Khôi
Đặt sim: 08454...66
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 08899...64
Vào lúc: 10:41 21/7/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08361...97
Vào lúc: 10:38 21/7/2019

Nguyễn Chí Khôi
Đặt sim: 09881...83
Vào lúc: 10:34 21/7/2019

Trần Văn Hải
Đặt sim: 03929...47
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Trần Chí Quân
Đặt sim: 08699...11
Vào lúc: 10:28 21/7/2019

Trần Nhã Thy
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Duy Nhân
Đặt sim: 08885...38
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Nguyễn Thục Hoa
Đặt sim: 08668...62
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Ngô Phương Nhiên
Đặt sim: 08851...68
Vào lúc: 10:17 21/7/2019

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 09717...39
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333