sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983698548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983698548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98548 ViettelĐặt Mua
0983279008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983279008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0983834408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983834408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 ViettelĐặt Mua
0983072718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72718 ViettelĐặt Mua
0983714648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983542918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983542918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2918 ViettelĐặt Mua
0983648058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983648058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648058 ViettelĐặt Mua
0983942808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983942808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983041908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983041908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0983963418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0983081498360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0983081498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 081498 ViettelĐặt Mua
0983302538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983302538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0983391038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0983451848390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983451848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0983820458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983820458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983385298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0983385298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983965478430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0983965478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983200448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983200448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00448 ViettelĐặt Mua
0983539058450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983539058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0983034628450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983034628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 ViettelĐặt Mua
0983064628450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983064628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983033418450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983033418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33418 ViettelĐặt Mua
0983035748450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983035748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035748 ViettelĐặt Mua
0983320758450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983320758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320758 ViettelĐặt Mua
0983092948450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0983092948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92948 ViettelĐặt Mua
0983620938470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0983620938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20938 ViettelĐặt Mua
0983314238470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0983314238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14238 ViettelĐặt Mua
0983901418480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983901418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0983981738480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983981738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0983390918480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983390918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0918 ViettelĐặt Mua
0983553498480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983553498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 553498 ViettelĐặt Mua
0983172778480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983172778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2778 ViettelĐặt Mua
0983166278480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983166278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166278 ViettelĐặt Mua
0983617258480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17258 ViettelĐặt Mua
0983358218480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983358218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58218 ViettelĐặt Mua
0983197028480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983197028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 ViettelĐặt Mua
0983087358480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983087358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087358 ViettelĐặt Mua
0983291428480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983291428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1428 ViettelĐặt Mua
0983590278480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983590278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983079748480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983079748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983487408480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983487408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 ViettelĐặt Mua
0983471448480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983471448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983686418480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983686418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6418 ViettelĐặt Mua
0983321428480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983321428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0983265398480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983265398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983994758480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983994758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4758 ViettelĐặt Mua
0983704308480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983704308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0983969948480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983969948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983174458480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983174458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0983614948480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983614948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983485948480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0983485948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983298058490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0983298058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8058 ViettelĐặt Mua
0983926318490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0983926318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0983877598490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0983877598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 877598 ViettelĐặt Mua
0983695098490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0983695098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983749128490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0983749128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 749128 ViettelĐặt Mua
0983614378490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0983614378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4378 ViettelĐặt Mua
0983307958500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07958 ViettelĐặt Mua
0983542158500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983542158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0983304458500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983304458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983063238500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983063238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63238 ViettelĐặt Mua
0983667608500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67608 ViettelĐặt Mua
0983539008500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983539008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39008 ViettelĐặt Mua
0983863148500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983863148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983053018500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983053018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053018 ViettelĐặt Mua
0983021628500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983021628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21628 ViettelĐặt Mua
0983892178500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983892178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2178 ViettelĐặt Mua
0983537848500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983537848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983352248500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983352248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983547758500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983547758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 547758 ViettelĐặt Mua
0983972528500.000
600.000
Sim So Dep Viettel 0983972528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 972528 ViettelĐặt Mua
0983519278520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983519278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 519278 ViettelĐặt Mua
0983956718520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983956718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 ViettelĐặt Mua
0983914178520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983914178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4178 ViettelĐặt Mua
0983461448520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983461448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61448 ViettelĐặt Mua
0983634298520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983634298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0983176848520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983176848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983803128520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983803128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0983320938520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983320938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320938 ViettelĐặt Mua
0983061848520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983061848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61848 ViettelĐặt Mua
0983849148520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983849148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 849148 ViettelĐặt Mua
0983750328520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983750328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 750328 ViettelĐặt Mua
0983209048520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983209048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0983769318520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983769318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983253408520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983253408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983746908520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983746908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 746908 ViettelĐặt Mua
0983753658520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983753658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53658 ViettelĐặt Mua
0983741548520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983741548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1548 ViettelĐặt Mua
0983589208520.000
620.000
Sim So Dep Viettel 0983589208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9208 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Cát Chi
Đặt sim: 08617...75
Vào lúc: 14:56 1/12/2021

Ngô Đức Sơn
Đặt sim: 08391...27
Vào lúc: 14:52 1/12/2021

Lê Duy Luân
Đặt sim: 08445...35
Vào lúc: 14:50 1/12/2021

Nguyễn Đức Lực
Đặt sim: 09082...97
Vào lúc: 14:46 1/12/2021

Trần Trung Bảo
Đặt sim: 09171...45
Vào lúc: 14:43 1/12/2021

Trần Văn Khang
Đặt sim: 09134...62
Vào lúc: 14:41 1/12/2021

Hoàng Duy Thái
Đặt sim: 08945...67
Vào lúc: 14:37 1/12/2021

Nguyễn Ngọc Hương
Đặt sim: 08963...56
Vào lúc: 14:35 1/12/2021

Nguyễn Duy Cường
Đặt sim: 09161...20
Vào lúc: 14:32 1/12/2021

Lê Tường Chi
Đặt sim: 09650...30
Vào lúc: 14:29 1/12/2021

Nguyễn Đức Dũng
Đặt sim: 03218...23
Vào lúc: 14:25 1/12/2021

Nguyễn Đức Cương
Đặt sim: 08961...43
Vào lúc: 14:23 1/12/2021

Lê Đức Nhân
Đặt sim: 08227...20
Vào lúc: 14:20 1/12/2021

Ngô Trung Khánh
Đặt sim: 03291...84
Vào lúc: 14:16 1/12/2021

Lê Trung Bách
Đặt sim: 08413...67
Vào lúc: 14:13 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333