sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983170448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0983170448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983009438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983009438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983402948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983402948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983304248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983304248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983437238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983437238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0983482108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983482108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2108 ViettelĐặt Mua
0983576208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983576208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 ViettelĐặt Mua
0983686708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983686708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983721708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983721708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983760038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983760038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 ViettelĐặt Mua
0983780358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983780358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 780358 ViettelĐặt Mua
0983941928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983941928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 941928 ViettelĐặt Mua
0983971328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983971328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983591458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983591458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0983087438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983087438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983349208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983349208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 349208 ViettelĐặt Mua
0983773918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983773918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0983381498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983381498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983178438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983178438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78438 ViettelĐặt Mua
0983056038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983056038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 ViettelĐặt Mua
0983599018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983599018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 ViettelĐặt Mua
0983865498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983865498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 ViettelĐặt Mua
0983673298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983673298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0983262798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983262798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62798 ViettelĐặt Mua
0983313708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983313708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983587158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983758518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983758518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983461448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983461448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 ViettelĐặt Mua
0983390738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983390738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0983254778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983254778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983003208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983003208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983994758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983994758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94758 ViettelĐặt Mua
0983975248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983975248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5248 ViettelĐặt Mua
0983271318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983271318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 271318 ViettelĐặt Mua
0983016928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983016928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983409298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983409298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983201328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983201328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0983963418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63418 ViettelĐặt Mua
0983347908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983347908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7908 ViettelĐặt Mua
0983935608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983935608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983077908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983077908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77908 ViettelĐặt Mua
0983959618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983959618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9618 ViettelĐặt Mua
0983116508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983116508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983185208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983185208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 185208 ViettelĐặt Mua
0983653108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983653108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 653108 ViettelĐặt Mua
0983815308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983815308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15308 ViettelĐặt Mua
0983607418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983607418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983373458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983373458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3458 ViettelĐặt Mua
0983177408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983177408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983956408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983956408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56408 ViettelĐặt Mua
0983445208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983445208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445208 ViettelĐặt Mua
0983121058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983121058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21058 ViettelĐặt Mua
0983908528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983908528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8528 ViettelĐặt Mua
0983781058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983781058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81058 ViettelĐặt Mua
0983795308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983795308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95308 ViettelĐặt Mua
0983637448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983637448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7448 ViettelĐặt Mua
0983259518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983259518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983254738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983254738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0983702148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983702148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983500148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983500148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 ViettelĐặt Mua
0983226548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0983672178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983672178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672178 ViettelĐặt Mua
0983714648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0983347258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983347258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47258 ViettelĐặt Mua
0983005608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983005608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05608 ViettelĐặt Mua
0983036498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983036498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0983713938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983713938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0983970158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983970158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70158 ViettelĐặt Mua
0983553498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983553498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53498 ViettelĐặt Mua
0983548738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983548738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48738 ViettelĐặt Mua
0983302538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983302538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0983391038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391038 ViettelĐặt Mua
0983307958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0983857508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983857508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0983362698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983362698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2698 ViettelĐặt Mua
0983243008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983243008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983946398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983946398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46398 ViettelĐặt Mua
0983763158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983763158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983473398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983473398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0983867618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983867618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7618 ViettelĐặt Mua
0983972528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983972528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0983019438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983019438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19438 ViettelĐặt Mua
0983377948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983377948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983352248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983352248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0983547758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983547758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47758 ViettelĐặt Mua
0983033658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983033658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0983269908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983269908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0983614948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983614948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983174458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983174458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74458 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Đức Sơn
Đặt sim: 08854...75
Vào lúc: 20:56 22/11/2019

Nguyễn Thục Linh
Đặt sim: 09682...79
Vào lúc: 20:53 22/11/2019

Ngô Đức Đăng
Đặt sim: 09038...66
Vào lúc: 20:50 22/11/2019

Phan Duy Quyền
Đặt sim: 08861...16
Vào lúc: 20:47 22/11/2019

Trần Trung Khánh
Đặt sim: 08427...66
Vào lúc: 20:44 22/11/2019

Nguyễn Ngọc Thi
Đặt sim: 09676...95
Vào lúc: 20:41 22/11/2019

Nguyễn Minh Tuân
Đặt sim: 09166...35
Vào lúc: 20:37 22/11/2019

Trần Văn Quyền
Đặt sim: 08331...48
Vào lúc: 20:34 22/11/2019

Nguyễn Văn Huy
Đặt sim: 09379...32
Vào lúc: 20:32 22/11/2019

Phan Minh Long
Đặt sim: 09329...60
Vào lúc: 20:28 22/11/2019

Huỳnh Duy Lâm
Đặt sim: 09390...77
Vào lúc: 20:26 22/11/2019

Ngô Phương Linh
Đặt sim: 08939...30
Vào lúc: 20:22 22/11/2019

Trần Văn Hung
Đặt sim: 09110...48
Vào lúc: 20:20 22/11/2019

Phan Minh Khôi
Đặt sim: 08610...35
Vào lúc: 20:17 22/11/2019

Trần Chí Khôi
Đặt sim: 08443...79
Vào lúc: 20:14 22/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333