sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983417158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983417158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983081948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983081948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81948 ViettelĐặt Mua
0983903958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983903958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983081498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983081498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983776028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983776028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983786108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983786108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0983695098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983695098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983749128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983749128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983041908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983041908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41908 ViettelĐặt Mua
0983194808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983194808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983305278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983305278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 305278 ViettelĐặt Mua
0983229738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983229738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983219038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983219038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19038 ViettelĐặt Mua
0983820458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983820458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983451848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983451848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 ViettelĐặt Mua
0983136438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983136438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6438 ViettelĐặt Mua
0983942808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983942808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 ViettelĐặt Mua
0983254738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983254738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254738 ViettelĐặt Mua
0983702148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983702148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983500148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983500148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 ViettelĐặt Mua
0983731498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983731498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0983409298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983409298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983963418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0983187328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983187328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87328 ViettelĐặt Mua
0983520798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983520798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 ViettelĐặt Mua
0983441648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983441648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983407608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983407608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0983177208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983177208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77208 ViettelĐặt Mua
0983155728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983155728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983834408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983834408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34408 ViettelĐặt Mua
0983072718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983965478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983965478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0983027598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983027598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0983617258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983566308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983566308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983733218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983733218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 733218 ViettelĐặt Mua
0983689428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983689428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0983714648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714648 ViettelĐặt Mua
0983170648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983170648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983309148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983309148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983444908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983444908 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4908 ViettelĐặt Mua
0983481948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983481948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481948 ViettelĐặt Mua
0983518948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983518948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983623448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983623448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 623448 ViettelĐặt Mua
0983647138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983647138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 ViettelĐặt Mua
0983677528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983677528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677528 ViettelĐặt Mua
0983695458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983695458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 695458 ViettelĐặt Mua
0983717108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983717108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983934528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983934528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4528 ViettelĐặt Mua
0983937908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983937908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 937908 ViettelĐặt Mua
0983953648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983953648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953648 ViettelĐặt Mua
0983959148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983959148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0983539058360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0983539058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 ViettelĐặt Mua
0983648608360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0983648608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983473398380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983473398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73398 ViettelĐặt Mua
0983841848390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983841848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0983803128390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983803128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0983320938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983320938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320938 ViettelĐặt Mua
0983034628390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983034628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34628 ViettelĐặt Mua
0983064628390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983064628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983033418390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983033418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0983035748390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983035748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35748 ViettelĐặt Mua
0983983208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983983208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0983067008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983067008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67008 ViettelĐặt Mua
0983293448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983293448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983425008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983425008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0983145058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983145058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0983935448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983935448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983927758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983927758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927758 ViettelĐặt Mua
0983519028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983519028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9028 ViettelĐặt Mua
0983714358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983714358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0983695218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983695218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95218 ViettelĐặt Mua
0983590278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983590278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90278 ViettelĐặt Mua
0983079748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983079748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0983781058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983781058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 ViettelĐặt Mua
0983795308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983795308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95308 ViettelĐặt Mua
0983637448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983637448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983576208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983576208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0983686708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983686708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983760038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983760038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 ViettelĐặt Mua
0983780358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983780358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80358 ViettelĐặt Mua
0983971328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983971328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983591458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983591458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91458 ViettelĐặt Mua
0983409408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983409408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 409408 ViettelĐặt Mua
0983132448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983132448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983116348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983116348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983984008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983984008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983410438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983410438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983481218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983481218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1218 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 09764...69
Vào lúc: 22:55 26/11/2020

Nguyễn Chí Nhân
Đặt sim: 08822...44
Vào lúc: 22:53 26/11/2020

Phạm Chí Anh
Đặt sim: 09193...52
Vào lúc: 22:49 26/11/2020

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 08863...20
Vào lúc: 22:46 26/11/2020

Ngô Chí Khải
Đặt sim: 08859...49
Vào lúc: 22:44 26/11/2020

Ngô Nhã Hồng
Đặt sim: 09647...31
Vào lúc: 22:41 26/11/2020

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 09752...87
Vào lúc: 22:37 26/11/2020

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 03910...61
Vào lúc: 22:35 26/11/2020

Hoàng Minh Ninh
Đặt sim: 09819...70
Vào lúc: 22:32 26/11/2020

Trần Đức Hải
Đặt sim: 03262...72
Vào lúc: 22:29 26/11/2020

Trần Trung Thái
Đặt sim: 08686...21
Vào lúc: 22:26 26/11/2020

Ngô Duy Tuấn
Đặt sim: 08350...76
Vào lúc: 22:23 26/11/2020

Trần Cát Thi
Đặt sim: 09393...20
Vào lúc: 22:19 26/11/2020

Hoàng Đức Huy
Đặt sim: 09118...54
Vào lúc: 22:16 26/11/2020

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 08614...10
Vào lúc: 22:14 26/11/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333