sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983170448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0983170448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70448 ViettelĐặt Mua
0983009438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983009438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09438 ViettelĐặt Mua
0983402948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983402948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402948 ViettelĐặt Mua
0983697718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983697718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 697718 ViettelĐặt Mua
0983385948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983385948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983087438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983087438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087438 ViettelĐặt Mua
0983304248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983304248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304248 ViettelĐặt Mua
0983437238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983437238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0983482108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983482108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983576208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983576208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 ViettelĐặt Mua
0983686708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983686708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983721708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983721708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983760038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983760038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60038 ViettelĐặt Mua
0983780358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983780358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0983941928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983941928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 ViettelĐặt Mua
0983971328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983971328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 971328 ViettelĐặt Mua
0983591458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983591458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983865498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983865498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65498 ViettelĐặt Mua
0983262798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983262798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 262798 ViettelĐặt Mua
0983673298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983673298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0983566708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983566708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983178438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983178438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983056038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983056038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56038 ViettelĐặt Mua
0983599018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983599018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99018 ViettelĐặt Mua
0983451378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983451378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0983950038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983950038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 ViettelĐặt Mua
0983313708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983313708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13708 ViettelĐặt Mua
0983538598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983538598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38598 ViettelĐặt Mua
0983381498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983381498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0983587158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 587158 ViettelĐặt Mua
0983349208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983349208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983549358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983549358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983210358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983210358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0983741938250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983741938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983730058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983730058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0983254738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983254738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983702148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983702148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702148 ViettelĐặt Mua
0983062578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983062578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2578 ViettelĐặt Mua
0983082708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983082708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983084508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983084508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 ViettelĐặt Mua
0983247708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983247708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47708 ViettelĐặt Mua
0983658478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983658478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658478 ViettelĐặt Mua
0983857848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983857848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857848 ViettelĐặt Mua
0983966748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983966748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 966748 ViettelĐặt Mua
0983887948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983887948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87948 ViettelĐặt Mua
0983925478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983925478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983934508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983934508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0983942758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983942758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42758 ViettelĐặt Mua
0983945608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983945608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983982178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983982178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82178 ViettelĐặt Mua
0983330278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983330278 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0983019478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983019478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983120408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983120408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0983377718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983377718 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 77718 ViettelĐặt Mua
0983461428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983461428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983575058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983575058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 575058 ViettelĐặt Mua
0983575718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983575718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0983581808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983581808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983611108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983611108 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0983688738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983688738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0983721178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983721178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21178 ViettelĐặt Mua
0983894758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983894758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894758 ViettelĐặt Mua
0983909978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983909978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9978 ViettelĐặt Mua
0983758518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983758518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58518 ViettelĐặt Mua
0983461448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983461448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983390738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983390738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983254778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983254778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983003208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983003208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03208 ViettelĐặt Mua
0983994758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983994758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94758 ViettelĐặt Mua
0983975248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983975248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75248 ViettelĐặt Mua
0983041108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983041108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 041108 ViettelĐặt Mua
0983226548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 ViettelĐặt Mua
0983672178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983672178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2178 ViettelĐặt Mua
0983781058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983781058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0983795308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983795308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95308 ViettelĐặt Mua
0983637448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983637448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983409298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983409298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 409298 ViettelĐặt Mua
0983959618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983959618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9618 ViettelĐặt Mua
0983617258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0983566308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983566308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0983433068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983433068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 ViettelĐặt Mua
0983481948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983481948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 ViettelĐặt Mua
0983597928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983597928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7928 ViettelĐặt Mua
0983196608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983196608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96608 ViettelĐặt Mua
0983130328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983130328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30328 ViettelĐặt Mua
0983055218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983055218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 055218 ViettelĐặt Mua
0983271318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983271318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983016928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983016928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16928 ViettelĐặt Mua
0983259518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983259518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Huy
Đặt sim: 08922...49
Vào lúc: 14:56 21/9/2019

Huỳnh Văn Chiến
Đặt sim: 08916...51
Vào lúc: 14:52 21/9/2019

Trần Thục Linh
Đặt sim: 08837...98
Vào lúc: 14:50 21/9/2019

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08827...57
Vào lúc: 14:47 21/9/2019

Lê Trung Anh
Đặt sim: 08459...68
Vào lúc: 14:43 21/9/2019

Nguyễn Đức Hùng
Đặt sim: 08970...88
Vào lúc: 14:41 21/9/2019

Phan Thục Dương
Đặt sim: 09825...18
Vào lúc: 14:38 21/9/2019

Phạm Duy Hoàng
Đặt sim: 09872...77
Vào lúc: 14:35 21/9/2019

Ngô Duy Quang
Đặt sim: 09616...26
Vào lúc: 14:31 21/9/2019

Lê Đức Khiêm
Đặt sim: 08948...94
Vào lúc: 14:28 21/9/2019

Trần Cát Hoa
Đặt sim: 08812...34
Vào lúc: 14:25 21/9/2019

Nguyễn Minh Sang
Đặt sim: 08828...26
Vào lúc: 14:22 21/9/2019

Ngô Nhã Linh
Đặt sim: 03928...82
Vào lúc: 14:20 21/9/2019

Phạm Chí Nguyên
Đặt sim: 03244...11
Vào lúc: 14:16 21/9/2019

Ngô Văn Nhân
Đặt sim: 03952...69
Vào lúc: 14:13 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333