sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983840778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983840778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840778 ViettelĐặt Mua
0983587158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7158 ViettelĐặt Mua
0983786108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983786108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 786108 ViettelĐặt Mua
0983381498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983381498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 381498 ViettelĐặt Mua
0983178438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983178438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983599018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983599018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 ViettelĐặt Mua
0983313708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983313708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983714648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14648 ViettelĐặt Mua
0983072718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2718 ViettelĐặt Mua
0983731498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983731498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0983049458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983049458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983930538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983930538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30538 ViettelĐặt Mua
0983305278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983305278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 ViettelĐặt Mua
0983229738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983229738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0983834408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983834408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34408 ViettelĐặt Mua
0983194808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983194808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94808 ViettelĐặt Mua
0983027598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983027598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27598 ViettelĐặt Mua
0983617258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 617258 ViettelĐặt Mua
0983566308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983566308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0983136438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983136438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983417158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983417158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 417158 ViettelĐặt Mua
0983048728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983048728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48728 ViettelĐặt Mua
0983081498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983081498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983110448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983110448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10448 ViettelĐặt Mua
0983132848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983132848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32848 ViettelĐặt Mua
0983177408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983177408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 ViettelĐặt Mua
0983445208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983445208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445208 ViettelĐặt Mua
0983546158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983546158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0983607418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983607418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07418 ViettelĐặt Mua
0983650428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983650428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50428 ViettelĐặt Mua
0983651648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983651648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0983657448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983657448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657448 ViettelĐặt Mua
0983796218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983796218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96218 ViettelĐặt Mua
0983842448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983842448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42448 ViettelĐặt Mua
0983908528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983908528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8528 ViettelĐặt Mua
0983748598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983748598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48598 ViettelĐặt Mua
0983967158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983967158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7158 ViettelĐặt Mua
0983081948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983081948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 081948 ViettelĐặt Mua
0983219038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983219038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 219038 ViettelĐặt Mua
0983533438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983533438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983520798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983520798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 ViettelĐặt Mua
0983441648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983441648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1648 ViettelĐặt Mua
0983407608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983407608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983289498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983289498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 289498 ViettelĐặt Mua
0983177208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983177208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0983155728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983155728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0983041908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983041908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983963418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963418 ViettelĐặt Mua
0983563798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983563798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563798 ViettelĐặt Mua
0983590848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983590848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90848 ViettelĐặt Mua
0983462478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983462478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2478 ViettelĐặt Mua
0983187328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983187328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 187328 ViettelĐặt Mua
0983942808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983942808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42808 ViettelĐặt Mua
0983749128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983749128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 ViettelĐặt Mua
0983803128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983803128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983860308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983860308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0983035308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983035308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 ViettelĐặt Mua
0983648058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983648058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983542918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983542918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42918 ViettelĐặt Mua
0983576948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983576948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 ViettelĐặt Mua
0983517648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983517648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7648 ViettelĐặt Mua
0983733218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983733218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983254738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983254738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54738 ViettelĐặt Mua
0983702148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983702148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983500148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983500148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 ViettelĐặt Mua
0983689428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983689428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 689428 ViettelĐặt Mua
0983865498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983865498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0983409298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983409298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 409298 ViettelĐặt Mua
0983749778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983749778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49778 ViettelĐặt Mua
0983781058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983781058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81058 ViettelĐặt Mua
0983795308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983795308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983776028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983776028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6028 ViettelĐặt Mua
0983637448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983637448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 637448 ViettelĐặt Mua
0983409408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983409408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983132448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983132448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983087438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983087438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87438 ViettelĐặt Mua
0983304248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983304248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983482108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983482108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0983576208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983576208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76208 ViettelĐặt Mua
0983686708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983686708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6708 ViettelĐặt Mua
0983721708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983721708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0983760038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983760038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0983780358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983780358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0983941928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983941928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41928 ViettelĐặt Mua
0983971328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983971328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71328 ViettelĐặt Mua
0983591458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983591458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 591458 ViettelĐặt Mua
0983695218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983695218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5218 ViettelĐặt Mua
0983851308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983851308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1308 ViettelĐặt Mua
0983818028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983818028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818028 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Kiều Linh
Đặt sim: 09710...27
Vào lúc: 17:56 21/9/2020

Nguyễn Trung Anh
Đặt sim: 09727...55
Vào lúc: 17:53 21/9/2020

Nguyễn Minh Lộc
Đặt sim: 09015...79
Vào lúc: 17:49 21/9/2020

Phan Thị Phương
Đặt sim: 09349...93
Vào lúc: 17:47 21/9/2020

Phan Minh Huy
Đặt sim: 09777...65
Vào lúc: 17:44 21/9/2020

Hoàng Đức Anh
Đặt sim: 09057...48
Vào lúc: 17:40 21/9/2020

Nguyễn Văn Tuân
Đặt sim: 08922...50
Vào lúc: 17:37 21/9/2020

Nguyễn Tường Nhi
Đặt sim: 09062...20
Vào lúc: 17:34 21/9/2020

Lê Thị Nhân
Đặt sim: 09091...20
Vào lúc: 17:31 21/9/2020

Lê Chí Hiển
Đặt sim: 09862...75
Vào lúc: 17:29 21/9/2020

Nguyễn Duy Nhật
Đặt sim: 09784...90
Vào lúc: 17:25 21/9/2020

Ngô Thị Thư
Đặt sim: 03984...95
Vào lúc: 17:23 21/9/2020

Phan Minh Long
Đặt sim: 08930...43
Vào lúc: 17:19 21/9/2020

Nguyễn Đức Đạt
Đặt sim: 08518...99
Vào lúc: 17:17 21/9/2020

Phan Đức Sơn
Đặt sim: 09324...26
Vào lúc: 17:14 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333