sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983170448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0983170448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983737608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983737608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0983892748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983892748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0983996758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983996758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983741498200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0983741498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0983381498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983381498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81498 ViettelĐặt Mua
0983178438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983178438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983599018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983599018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0983313708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983313708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 313708 ViettelĐặt Mua
0983614548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983614548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4548 ViettelĐặt Mua
0983432638250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983432638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983587158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983587158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87158 ViettelĐặt Mua
0983087438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983087438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983304248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983304248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304248 ViettelĐặt Mua
0983437238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983437238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37238 ViettelĐặt Mua
0983482108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983482108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983576208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983576208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 ViettelĐặt Mua
0983686708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983686708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983721708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983721708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983760038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983760038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983780358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983780358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80358 ViettelĐặt Mua
0983941928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983941928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 ViettelĐặt Mua
0983971328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983971328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 971328 ViettelĐặt Mua
0983591458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983591458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91458 ViettelĐặt Mua
0983865498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983865498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0983004098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983004098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04098 ViettelĐặt Mua
0983229738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983229738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983270638250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983270638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 270638 ViettelĐặt Mua
0983409408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983409408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 409408 ViettelĐặt Mua
0983232438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983232438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2438 ViettelĐặt Mua
0983553148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983553148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983935608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983935608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0983347258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983347258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47258 ViettelĐặt Mua
0983617258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0983566308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983566308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66308 ViettelĐặt Mua
0983201328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983201328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 ViettelĐặt Mua
0983215988300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983215988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5988 ViettelĐặt Mua
0983500148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983500148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 ViettelĐặt Mua
0983254738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983254738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54738 ViettelĐặt Mua
0983702148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983702148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0983226548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 ViettelĐặt Mua
0983077908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983077908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0983304648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983304648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04648 ViettelĐặt Mua
0983125448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983125448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125448 ViettelĐặt Mua
0983095448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983095448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983781058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983781058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 781058 ViettelĐặt Mua
0983795308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983795308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 795308 ViettelĐặt Mua
0983637448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983637448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37448 ViettelĐặt Mua
0983132448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983132448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 ViettelĐặt Mua
0983594988300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983594988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94988 ViettelĐặt Mua
0983547398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983547398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47398 ViettelĐặt Mua
0983409298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983409298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09298 ViettelĐặt Mua
0983714648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0983963418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63418 ViettelĐặt Mua
0983956538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983956538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0983243008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983243008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243008 ViettelĐặt Mua
0983946398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983946398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983362698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983362698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983036498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983036498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0983713938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983713938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0983614948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983614948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0983174458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983174458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0983019438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983019438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983377948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983377948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983269008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983269008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0983064818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983064818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983089218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983089218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983857508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983857508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0983302538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983302538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02538 ViettelĐặt Mua
0983391038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0983970158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983970158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983172778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983172778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72778 ViettelĐặt Mua
0983166278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983166278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983197028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983197028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983033658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983033658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983928498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983928498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28498 ViettelĐặt Mua
0983854048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983854048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 ViettelĐặt Mua
0983958708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983958708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983531158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983531158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983499308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983499308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99308 ViettelĐặt Mua
0983307958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983765798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983765798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0983685308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983685308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 ViettelĐặt Mua
0983590278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983590278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0983079748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983079748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79748 ViettelĐặt Mua
0983069028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983069028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0983024638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983024638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24638 ViettelĐặt Mua
0983013228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983013228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0983984008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983984008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84008 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Huy
Đặt sim: 08410...74
Vào lúc: 19:56 6/4/2020

Nguyễn Đức Lâm
Đặt sim: 08521...18
Vào lúc: 19:52 6/4/2020

Ngô Văn Nguyên
Đặt sim: 08659...77
Vào lúc: 19:50 6/4/2020

Trần Trung Bảo
Đặt sim: 08824...97
Vào lúc: 19:46 6/4/2020

Nguyễn Ngọc Linh
Đặt sim: 09086...97
Vào lúc: 19:43 6/4/2020

Phạm Minh Khang
Đặt sim: 08475...34
Vào lúc: 19:40 6/4/2020

Hoàng Đức Gia
Đặt sim: 08833...53
Vào lúc: 19:38 6/4/2020

Phan Duy Sang
Đặt sim: 08824...15
Vào lúc: 19:34 6/4/2020

Trần Văn Chiến
Đặt sim: 08226...95
Vào lúc: 19:32 6/4/2020

Nguyễn Minh Tân
Đặt sim: 08515...57
Vào lúc: 19:28 6/4/2020

Trần Chí Tiến
Đặt sim: 08841...28
Vào lúc: 19:25 6/4/2020

Huỳnh Thị Thi
Đặt sim: 08933...73
Vào lúc: 19:23 6/4/2020

Trần Duy Toàn
Đặt sim: 08317...77
Vào lúc: 19:20 6/4/2020

Trần Minh Anh
Đặt sim: 08816...81
Vào lúc: 19:16 6/4/2020

Nguyễn Văn Lợi
Đặt sim: 08662...65
Vào lúc: 19:13 6/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333