sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0984 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0984*000 » Tam hoa 0984*111 » Tam hoa 0984*222 » Tam hoa 0984*333 » Tam hoa 0984*444 » Tam hoa 0984*555 » Tam hoa 0984*666 » Tam hoa 0984*777 » Tam hoa 0984*888 » Tam hoa 0984*999 »
Tứ quý 0984*0000 » Tứ quý 0984*1111 » Tứ quý 0984*2222 » Tứ quý 0984*3333 » Tứ quý 0984*4444 » Tứ quý 0984*5555 » Tứ quý 0984*6666 » Tứ quý 0984*7777 » Tứ quý 0984*8888 » Tứ quý 0984*9999 »
0984*6868 lộc phát » 0984*8686 lộc phát » 0984*6886 lộc phát » 0984*8668 lộc phát » 0984*7979 thần tài » 0984*3939 thần tài » 0984*7878 ông địa » 0984*3838 ông địa » 0984*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984041458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984041458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984072758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984072758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0984713918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984713918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713918 ViettelĐặt Mua
0984047438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984047438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0984975448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984975448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75448 ViettelĐặt Mua
0984145138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984145138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45138 ViettelĐặt Mua
0984257108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984257108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 257108 ViettelĐặt Mua
0984799018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984799018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 ViettelĐặt Mua
0984989408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984989408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9408 ViettelĐặt Mua
0984118548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984118548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0984750208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984750208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0984364978250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984364978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4978 ViettelĐặt Mua
0984071758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984071758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071758 ViettelĐặt Mua
0984164578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984164578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0984255478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984255478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5478 ViettelĐặt Mua
0984800478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984800478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 800478 ViettelĐặt Mua
0984048498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984048498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0984438708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984438708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 ViettelĐặt Mua
0984840178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984840178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840178 ViettelĐặt Mua
0984406818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984406818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06818 ViettelĐặt Mua
0984395708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984395708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0984295038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984295038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295038 ViettelĐặt Mua
0984719398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984719398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984397358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984397358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 ViettelĐặt Mua
0984410138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984410138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10138 ViettelĐặt Mua
0984349918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984349918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9918 ViettelĐặt Mua
0984376958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984376958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6958 ViettelĐặt Mua
0984765298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984765298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0984792308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984792308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984561758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984561758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0984496108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984496108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6108 ViettelĐặt Mua
0984705098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984705098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 ViettelĐặt Mua
0984115308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984115308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15308 ViettelĐặt Mua
0984674018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984674018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 674018 ViettelĐặt Mua
0984425798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984425798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25798 ViettelĐặt Mua
0984076798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984076798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0984911158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984911158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984267318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984267318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7318 ViettelĐặt Mua
0984596208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984596208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0984361658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984361658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 361658 ViettelĐặt Mua
0984120208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984120208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120208 ViettelĐặt Mua
0984120608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984120608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120608 ViettelĐặt Mua
0984300408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984300408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0984160408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984160408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 160408 ViettelĐặt Mua
0984180308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984180308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 180308 ViettelĐặt Mua
0984977048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984977048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0984044598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984044598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 ViettelĐặt Mua
0984614138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984614138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984931638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984931638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1638 ViettelĐặt Mua
0984049648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984049648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49648 ViettelĐặt Mua
0984612808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984612808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12808 ViettelĐặt Mua
0984454398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984454398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 ViettelĐặt Mua
0984682798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984682798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984037718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984037718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984961698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984961698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961698 ViettelĐặt Mua
0984435178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984435178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0984916728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984916728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0984613308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984613308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984008358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984008358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8358 ViettelĐặt Mua
0984437328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984437328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437328 ViettelĐặt Mua
0984509238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984509238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0984612448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984612448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 ViettelĐặt Mua
0984086138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984086138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86138 ViettelĐặt Mua
0984490278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984490278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90278 ViettelĐặt Mua
0984461128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984461128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61128 ViettelĐặt Mua
0984402978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984402978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02978 ViettelĐặt Mua
0984593428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984593428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0984855108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984855108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0984905408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984905408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984639948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984639948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39948 ViettelĐặt Mua
0984476318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984476318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0984714208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984714208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14208 ViettelĐặt Mua
0984572148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984572148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984260658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984260658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 260658 ViettelĐặt Mua
0984783618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984783618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 783618 ViettelĐặt Mua
0984005958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984005958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005958 ViettelĐặt Mua
0984534328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984534328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534328 ViettelĐặt Mua
0984987508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984987508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87508 ViettelĐặt Mua
0984374538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984374538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984004798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984004798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 004798 ViettelĐặt Mua
0984080458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984080458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 080458 ViettelĐặt Mua
0984581328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984581328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984359478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984359478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59478 ViettelĐặt Mua
0984581528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984581528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 ViettelĐặt Mua
0984184738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984184738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84738 ViettelĐặt Mua
0984214018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984214018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4018 ViettelĐặt Mua
0984325408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984325408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984406948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984406948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 ViettelĐặt Mua
0984279598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984279598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0984 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0984 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0984 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0984 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Phương Linh
Đặt sim: 08932...48
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Ngô Phương Ðào
Đặt sim: 08276...44
Vào lúc: 22:53 19/1/2020

Ngô Nhã Nguyệt
Đặt sim: 08986...67
Vào lúc: 22:50 19/1/2020

Huỳnh Đức Nguyên
Đặt sim: 09040...61
Vào lúc: 22:46 19/1/2020

Hoàng Minh Tuấn
Đặt sim: 08574...75
Vào lúc: 22:44 19/1/2020

Huỳnh Minh Nhật
Đặt sim: 09198...36
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Trần Duy Nguyên
Đặt sim: 03930...32
Vào lúc: 22:37 19/1/2020

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08257...97
Vào lúc: 22:34 19/1/2020

Huỳnh Chí Hoàng
Đặt sim: 08345...39
Vào lúc: 22:31 19/1/2020

Nguyễn Chí Hiền
Đặt sim: 09332...64
Vào lúc: 22:28 19/1/2020

Ngô Đức Tuấn
Đặt sim: 09660...81
Vào lúc: 22:25 19/1/2020

Nguyễn Đức Hiền
Đặt sim: 08451...84
Vào lúc: 22:23 19/1/2020

Huỳnh Minh Vương
Đặt sim: 03947...53
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Nguyễn Trung Vinh
Đặt sim: 09389...19
Vào lúc: 22:17 19/1/2020

Trần Thị Hồng
Đặt sim: 09384...88
Vào lúc: 22:13 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333