sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0984 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0984*000 » Tam hoa 0984*111 » Tam hoa 0984*222 » Tam hoa 0984*333 » Tam hoa 0984*444 » Tam hoa 0984*555 » Tam hoa 0984*666 » Tam hoa 0984*777 » Tam hoa 0984*888 » Tam hoa 0984*999 »
Tứ quý 0984*0000 » Tứ quý 0984*1111 » Tứ quý 0984*2222 » Tứ quý 0984*3333 » Tứ quý 0984*4444 » Tứ quý 0984*5555 » Tứ quý 0984*6666 » Tứ quý 0984*7777 » Tứ quý 0984*8888 » Tứ quý 0984*9999 »
0984*6868 lộc phát » 0984*8686 lộc phát » 0984*6886 lộc phát » 0984*8668 lộc phát » 0984*7979 thần tài » 0984*3939 thần tài » 0984*7878 ông địa » 0984*3838 ông địa » 0984*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984198308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984198308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984398028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984398028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0984610378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 ViettelĐặt Mua
0984134798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984134798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984008358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984008358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984105358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05358 ViettelĐặt Mua
0984105508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105508 ViettelĐặt Mua
0984341648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984341648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0984084038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984084038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0984802518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984802518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0984341178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984341178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341178 ViettelĐặt Mua
0984613308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984613308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984545708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984545708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 545708 ViettelĐặt Mua
0984227458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984227458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27458 ViettelĐặt Mua
0984509098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984509098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09098 ViettelĐặt Mua
0984292378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984292378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984863528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984863528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3528 ViettelĐặt Mua
0984109158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984322528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984322528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0984039198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984039198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9198 ViettelĐặt Mua
0984256908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984256908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256908 ViettelĐặt Mua
0984046038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984046038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46038 ViettelĐặt Mua
0984530148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984530148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 ViettelĐặt Mua
0984147948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984147948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47948 ViettelĐặt Mua
0984907208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984907208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0984578048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984578048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78048 ViettelĐặt Mua
0984469458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984469458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984924698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984924698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984570048360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0984570048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 570048 ViettelĐặt Mua
0984596208360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0984596208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0984876308380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0984876308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76308 ViettelĐặt Mua
0984698028380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0984698028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0984459328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0984459328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59328 ViettelĐặt Mua
0984299648390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984299648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0984710208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984710208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710208 ViettelĐặt Mua
0984829608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984829608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0984540638390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984540638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984190928390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984190928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0928 ViettelĐặt Mua
0984331038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984331038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984391198390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984391198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0984977048390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984977048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 ViettelĐặt Mua
0984283458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984283458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 283458 ViettelĐặt Mua
0984481038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0984481038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984258408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984258408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58408 ViettelĐặt Mua
0984565308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984565308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 ViettelĐặt Mua
0984625758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984625758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0984267848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984267848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984586098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984586098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6098 ViettelĐặt Mua
0984632298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984632298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0984271208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984271208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71208 ViettelĐặt Mua
0984210608410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984210608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0608 ViettelĐặt Mua
0984230608410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984230608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984110508410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984110508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984130208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984130208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984120778410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984120778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120778 ViettelĐặt Mua
0984270478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984270478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70478 ViettelĐặt Mua
0984940478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984940478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40478 ViettelĐặt Mua
0984240178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984240178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984290618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984290618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0984130518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984130518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30518 ViettelĐặt Mua
0984140418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984140418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0984110418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984110418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984200418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984200418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984090418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984090418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0984633928440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0984633928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3928 ViettelĐặt Mua
0984038598440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0984038598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038598 ViettelĐặt Mua
0984734278440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0984734278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0984416448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0984416448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16448 ViettelĐặt Mua
0984184438450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984184438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4438 ViettelĐặt Mua
0984302158450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984302158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302158 ViettelĐặt Mua
0984053778450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984053778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0984642048450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984642048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984654738450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984654738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984645248450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984645248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45248 ViettelĐặt Mua
0984358148450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984358148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358148 ViettelĐặt Mua
0984658528450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984658528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0984633718450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984633718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33718 ViettelĐặt Mua
0984741398470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0984741398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984518498470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0984518498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984526798470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0984526798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6798 ViettelĐặt Mua
0984156648470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0984156648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 156648 ViettelĐặt Mua
0984502208480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984502208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2208 ViettelĐặt Mua
0984500208480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984500208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984164498480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984164498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164498 ViettelĐặt Mua
0984071498480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984071498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071498 ViettelĐặt Mua
0984135618480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984135618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984816278480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984816278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984439428480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984439428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0984423148480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0984423148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0984 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0984 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0984 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0984 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Thục Hồng
Đặt sim: 08458...47
Vào lúc: 17:56 6/12/2021

Nguyễn Văn Bảo
Đặt sim: 09884...11
Vào lúc: 17:53 6/12/2021

Phan Văn Tùng
Đặt sim: 08841...94
Vào lúc: 17:49 6/12/2021

Nguyễn Duy Linh
Đặt sim: 09323...36
Vào lúc: 17:47 6/12/2021

Trần Minh Tân
Đặt sim: 03279...23
Vào lúc: 17:43 6/12/2021

Nguyễn Văn Thế
Đặt sim: 09060...65
Vào lúc: 17:41 6/12/2021

Nguyễn Kim Nhàn
Đặt sim: 09662...14
Vào lúc: 17:38 6/12/2021

Phạm Diệp Chi
Đặt sim: 09344...75
Vào lúc: 17:35 6/12/2021

Ngô Minh Vũ
Đặt sim: 03266...33
Vào lúc: 17:31 6/12/2021

Huỳnh Trung Thái
Đặt sim: 08244...98
Vào lúc: 17:29 6/12/2021

Nguyễn Duy Hiếu
Đặt sim: 08862...91
Vào lúc: 17:25 6/12/2021

Lê Kim Khanh
Đặt sim: 08832...55
Vào lúc: 17:23 6/12/2021

Nguyễn Kiều Lệ
Đặt sim: 09015...53
Vào lúc: 17:20 6/12/2021

Lê Đức Lâm
Đặt sim: 09325...41
Vào lúc: 17:17 6/12/2021

Huỳnh Văn Hòa
Đặt sim: 08350...67
Vào lúc: 17:14 6/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333