sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0984 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0984*000 » Tam hoa 0984*111 » Tam hoa 0984*222 » Tam hoa 0984*333 » Tam hoa 0984*444 » Tam hoa 0984*555 » Tam hoa 0984*666 » Tam hoa 0984*777 » Tam hoa 0984*888 » Tam hoa 0984*999 »
Tứ quý 0984*0000 » Tứ quý 0984*1111 » Tứ quý 0984*2222 » Tứ quý 0984*3333 » Tứ quý 0984*4444 » Tứ quý 0984*5555 » Tứ quý 0984*6666 » Tứ quý 0984*7777 » Tứ quý 0984*8888 » Tứ quý 0984*9999 »
0984*6868 lộc phát » 0984*8686 lộc phát » 0984*6886 lộc phát » 0984*8668 lộc phát » 0984*7979 thần tài » 0984*3939 thần tài » 0984*7878 ông địa » 0984*3838 ông địa » 0984*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984154778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984154778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0984147948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984147948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147948 ViettelĐặt Mua
0984416448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984416448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984397358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984397358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0984256908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984256908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56908 ViettelĐặt Mua
0984084038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984084038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84038 ViettelĐặt Mua
0984545708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984545708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984046038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984046038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 046038 ViettelĐặt Mua
0984164578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984164578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164578 ViettelĐặt Mua
0984255478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984255478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5478 ViettelĐặt Mua
0984800478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984800478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0984048498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984048498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048498 ViettelĐặt Mua
0984438708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984438708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0984395708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984395708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 395708 ViettelĐặt Mua
0984406818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984406818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06818 ViettelĐặt Mua
0984198308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984198308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984610378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0984398028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984398028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98028 ViettelĐặt Mua
0984530148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984530148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984906018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984906018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984350248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984350248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 ViettelĐặt Mua
0984285448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984285448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0984163258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984163258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0984106608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984106608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 106608 ViettelĐặt Mua
0984105508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105508 ViettelĐặt Mua
0984105358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05358 ViettelĐặt Mua
0984994548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984994548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984711558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984711558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1558 ViettelĐặt Mua
0984109728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09728 ViettelĐặt Mua
0984863528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984863528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0984109158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 109158 ViettelĐặt Mua
0984322528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984322528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0984039198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984039198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9198 ViettelĐặt Mua
0984685448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984685448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0984197728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984197728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984277398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984277398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0984154808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984154808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984008358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984008358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0984570048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984570048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984481038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984481038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81038 ViettelĐặt Mua
0984654018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984654018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4018 ViettelĐặt Mua
0984004798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984004798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984005958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984005958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0984015608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984015608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 015608 ViettelĐặt Mua
0984019458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984019458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984054798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984054798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0984107328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984107328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 107328 ViettelĐặt Mua
0984165708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984165708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984174008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984174008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4008 ViettelĐặt Mua
0984207908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984207908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07908 ViettelĐặt Mua
0984213048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984213048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 213048 ViettelĐặt Mua
0984272958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984272958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0984318748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984318748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318748 ViettelĐặt Mua
0984335308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984335308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35308 ViettelĐặt Mua
0984374538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984374538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74538 ViettelĐặt Mua
0984381718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984381718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 381718 ViettelĐặt Mua
0984426058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984426058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984453228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984453228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53228 ViettelĐặt Mua
0984476318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984476318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76318 ViettelĐặt Mua
0984507008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984507008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984534328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984534328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984534498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984534498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34498 ViettelĐặt Mua
0984550318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984550318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984572148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984572148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984714208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984714208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0984734538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984734538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0984736058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984736058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984749338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984749338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9338 ViettelĐặt Mua
0984783618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984783618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984855108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984855108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 855108 ViettelĐặt Mua
0984905408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984905408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05408 ViettelĐặt Mua
0984911448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984911448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 911448 ViettelĐặt Mua
0984917418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984917418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917418 ViettelĐặt Mua
0984702358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984702358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702358 ViettelĐặt Mua
0984367198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984367198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7198 ViettelĐặt Mua
0984430398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984430398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0984511398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984511398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 ViettelĐặt Mua
0984625758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984625758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0984251758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984251758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251758 ViettelĐặt Mua
0984274258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984274258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984377718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984377718 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 7718 ViettelĐặt Mua
0984973258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984973258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 ViettelĐặt Mua
0984279598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984279598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279598 ViettelĐặt Mua
0984116538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984116538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0984540638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984540638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984974308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984974308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4308 ViettelĐặt Mua
0984977308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984977308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984992748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984992748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 ViettelĐặt Mua
0984578048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984578048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0984 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0984 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0984 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0984 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Hưng
Đặt sim: 09719...77
Vào lúc: 22:55 21/9/2020

Trần Minh Khánh
Đặt sim: 09821...75
Vào lúc: 22:53 21/9/2020

Phạm Văn Khánh
Đặt sim: 08234...60
Vào lúc: 22:49 21/9/2020

Nguyễn Trung Nam
Đặt sim: 09619...80
Vào lúc: 22:46 21/9/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 08670...17
Vào lúc: 22:44 21/9/2020

Phan Đức Hung
Đặt sim: 08814...34
Vào lúc: 22:40 21/9/2020

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08443...15
Vào lúc: 22:37 21/9/2020

Nguyễn Minh Tùng
Đặt sim: 09046...32
Vào lúc: 22:34 21/9/2020

Hoàng Đức Toàn
Đặt sim: 08858...85
Vào lúc: 22:31 21/9/2020

Trần Văn Vũ
Đặt sim: 08991...43
Vào lúc: 22:29 21/9/2020

Ngô Văn Tùng
Đặt sim: 03921...62
Vào lúc: 22:25 21/9/2020

Trần Thục Hương
Đặt sim: 09041...58
Vào lúc: 22:23 21/9/2020

Nguyễn Đức Quang
Đặt sim: 09319...18
Vào lúc: 22:20 21/9/2020

Nguyễn Thị Nhiên
Đặt sim: 09118...81
Vào lúc: 22:16 21/9/2020

Nguyễn Minh Long
Đặt sim: 08486...66
Vào lúc: 22:14 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333