sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0984 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0984*000 » Tam hoa 0984*111 » Tam hoa 0984*222 » Tam hoa 0984*333 » Tam hoa 0984*444 » Tam hoa 0984*555 » Tam hoa 0984*666 » Tam hoa 0984*777 » Tam hoa 0984*888 » Tam hoa 0984*999 »
Tứ quý 0984*0000 » Tứ quý 0984*1111 » Tứ quý 0984*2222 » Tứ quý 0984*3333 » Tứ quý 0984*4444 » Tứ quý 0984*5555 » Tứ quý 0984*6666 » Tứ quý 0984*7777 » Tứ quý 0984*8888 » Tứ quý 0984*9999 »
0984*6868 lộc phát » 0984*8686 lộc phát » 0984*6886 lộc phát » 0984*8668 lộc phát » 0984*7979 thần tài » 0984*3939 thần tài » 0984*7878 ông địa » 0984*3838 ông địa » 0984*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984041458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984041458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 041458 ViettelĐặt Mua
0984072758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984072758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984713918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984713918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0984047438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984047438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47438 ViettelĐặt Mua
0984370958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984370958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984975448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0984975448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 975448 ViettelĐặt Mua
0984635278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984635278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35278 ViettelĐặt Mua
0984994218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984994218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94218 ViettelĐặt Mua
0984171928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984171928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 ViettelĐặt Mua
0984788058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984788058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88058 ViettelĐặt Mua
0984911158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984911158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984145138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984145138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45138 ViettelĐặt Mua
0984257108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984257108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984799018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984799018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 799018 ViettelĐặt Mua
0984989408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984989408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984118548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984118548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0984750208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984750208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984376958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984376958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376958 ViettelĐặt Mua
0984765298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984765298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0984792308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984792308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984561758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984561758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0984496108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984496108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984705098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984705098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984676598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984676598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 676598 ViettelĐặt Mua
0984115308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984115308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15308 ViettelĐặt Mua
0984674018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984674018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74018 ViettelĐặt Mua
0984425798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984425798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0984800478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984800478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 800478 ViettelĐặt Mua
0984048498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984048498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48498 ViettelĐặt Mua
0984438708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984438708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984006178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984006178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 006178 ViettelĐặt Mua
0984984578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984984578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84578 ViettelĐặt Mua
0984840178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984840178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984807178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984807178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0984395708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984395708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984406818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984406818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406818 ViettelĐặt Mua
0984071758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984071758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0984551508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984551508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0984770758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984770758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984028458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984028458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984782038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984782038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82038 ViettelĐặt Mua
0984696148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984696148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6148 ViettelĐặt Mua
0984873978250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984873978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0984491248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984491248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0984719398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984719398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984397358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984397358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97358 ViettelĐặt Mua
0984410138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984410138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 410138 ViettelĐặt Mua
0984349918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0984349918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 349918 ViettelĐặt Mua
0984184738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984184738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984214018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984214018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4018 ViettelĐặt Mua
0984325408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984325408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25408 ViettelĐặt Mua
0984406948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984406948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06948 ViettelĐặt Mua
0984086138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984086138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6138 ViettelĐặt Mua
0984490278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984490278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0984461128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984461128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0984402978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984402978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984361658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984361658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984968218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984968218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984442938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984442938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984000758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984000758 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984110418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984110418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10418 ViettelĐặt Mua
0984479758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984479758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984487548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984487548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0984503178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984503178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03178 ViettelĐặt Mua
0984556748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984556748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0984579048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984579048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0984583808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984583808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83808 ViettelĐặt Mua
0984595258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984595258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95258 ViettelĐặt Mua
0984683458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984683458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0984709278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984709278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09278 ViettelĐặt Mua
0984855508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984855508 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984864978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984864978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64978 ViettelĐặt Mua
0984132488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984132488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 ViettelĐặt Mua
0984141018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984141018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 ViettelĐặt Mua
0984146278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984146278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146278 ViettelĐặt Mua
0984160978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984160978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0978 ViettelĐặt Mua
0984165458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984165458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5458 ViettelĐặt Mua
0984246908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984246908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0984260918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984260918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60918 ViettelĐặt Mua
0984273548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984273548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0984334528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984334528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984344458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984344458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 44458 ViettelĐặt Mua
0984377708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984377708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984460398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984460398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460398 ViettelĐặt Mua
0984482548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984482548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0984495578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984495578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495578 ViettelĐặt Mua
0984573278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984573278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0984646418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984646418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 646418 ViettelĐặt Mua
0984689478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0984689478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0984 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0984 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0984 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0984 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Minh Tân
Đặt sim: 09321...24
Vào lúc: 15:55 21/9/2019

Lê Chí Long
Đặt sim: 09310...12
Vào lúc: 15:52 21/9/2019

Trần Đức Sang
Đặt sim: 09724...18
Vào lúc: 15:49 21/9/2019

Nguyễn Văn Vương
Đặt sim: 09051...94
Vào lúc: 15:46 21/9/2019

Lê Nhã Linh
Đặt sim: 08447...50
Vào lúc: 15:44 21/9/2019

Nguyễn Ngọc Khanh
Đặt sim: 03219...24
Vào lúc: 15:40 21/9/2019

Nguyễn Chí Vũ
Đặt sim: 08385...56
Vào lúc: 15:38 21/9/2019

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08461...95
Vào lúc: 15:35 21/9/2019

Huỳnh Đức Ninh
Đặt sim: 09868...51
Vào lúc: 15:31 21/9/2019

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 09858...30
Vào lúc: 15:28 21/9/2019

Trần Thị Dương
Đặt sim: 09385...19
Vào lúc: 15:26 21/9/2019

Trần Đức Khiêm
Đặt sim: 09186...44
Vào lúc: 15:22 21/9/2019

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09892...98
Vào lúc: 15:19 21/9/2019

Nguyễn Văn Kiên
Đặt sim: 08994...92
Vào lúc: 15:17 21/9/2019

Nguyễn Trung Nhật
Đặt sim: 09613...86
Vào lúc: 15:14 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333