sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0984 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0984*000 » Tam hoa 0984*111 » Tam hoa 0984*222 » Tam hoa 0984*333 » Tam hoa 0984*444 » Tam hoa 0984*555 » Tam hoa 0984*666 » Tam hoa 0984*777 » Tam hoa 0984*888 » Tam hoa 0984*999 »
Tứ quý 0984*0000 » Tứ quý 0984*1111 » Tứ quý 0984*2222 » Tứ quý 0984*3333 » Tứ quý 0984*4444 » Tứ quý 0984*5555 » Tứ quý 0984*6666 » Tứ quý 0984*7777 » Tứ quý 0984*8888 » Tứ quý 0984*9999 »
0984*6868 lộc phát » 0984*8686 lộc phát » 0984*6886 lộc phát » 0984*8668 lộc phát » 0984*7979 thần tài » 0984*3939 thần tài » 0984*7878 ông địa » 0984*3838 ông địa » 0984*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984916728400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984916728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0984049648400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984049648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984321448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984321448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0984974008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984974008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 974008 ViettelĐặt Mua
0984258408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984258408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984565308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984565308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 565308 ViettelĐặt Mua
0984526258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984526258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984299648400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984299648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99648 ViettelĐặt Mua
0984734478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984734478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0984844608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984844608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 ViettelĐặt Mua
0984879358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984879358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79358 ViettelĐặt Mua
0984945648400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984945648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0984137598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984137598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37598 ViettelĐặt Mua
0984154398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984154398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54398 ViettelĐặt Mua
0984454398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984454398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 ViettelĐặt Mua
0984118548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984118548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984750208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984750208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 750208 ViettelĐặt Mua
0984149448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984149448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 149448 ViettelĐặt Mua
0984423148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984423148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 423148 ViettelĐặt Mua
0984439428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984439428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984326348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984326348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0984695718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984695718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95718 ViettelĐặt Mua
0984729318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984729318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9318 ViettelĐặt Mua
0984839308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984839308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984147858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984147858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984251348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984251348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251348 ViettelĐặt Mua
0984277398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984277398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77398 ViettelĐặt Mua
0984154808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984154808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154808 ViettelĐặt Mua
0984176068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984176068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6068 ViettelĐặt Mua
0984164498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984164498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164498 ViettelĐặt Mua
0984294738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984294738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94738 ViettelĐặt Mua
0984653908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984653908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984788038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984788038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0984502208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984502208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02208 ViettelĐặt Mua
0984500208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984500208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00208 ViettelĐặt Mua
0984786158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984786158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0984949248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984949248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49248 ViettelĐặt Mua
0984190928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984190928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0984331038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984331038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 ViettelĐặt Mua
0984391198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984391198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391198 ViettelĐặt Mua
0984267848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0984267848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0984588498410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0984588498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8498 ViettelĐặt Mua
0984932438420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0984932438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 932438 ViettelĐặt Mua
0984230558420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0984230558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0984926858420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0984926858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 926858 ViettelĐặt Mua
0984586098420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0984586098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0984632298420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0984632298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984015278430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0984015278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0984361738430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0984361738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0984411358450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984411358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1358 ViettelĐặt Mua
0984524728450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984524728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4728 ViettelĐặt Mua
0984795158450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984795158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984210828450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984210828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984401328450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984401328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 ViettelĐặt Mua
0984614138450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984614138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984453028450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984453028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0984521948450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984521948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0984813828450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984813828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0984734278450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984734278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 734278 ViettelĐặt Mua
0984208448450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984208448 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0984171498450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984171498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71498 ViettelĐặt Mua
0984163318450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984163318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3318 ViettelĐặt Mua
0984471308450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984471308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471308 ViettelĐặt Mua
0984038598450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984038598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984633928450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984633928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3928 ViettelĐặt Mua
0984613808450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984613808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0984433938450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984433938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3938 ViettelĐặt Mua
0984903448450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984903448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0984016728450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984016728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16728 ViettelĐặt Mua
0984241348450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984241348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0984926098450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984926098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0984051378450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984051378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984464178450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984464178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984026008450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984026008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6008 ViettelĐặt Mua
0984361378450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984361378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984971558450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984971558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71558 ViettelĐặt Mua
0984293308450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984293308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984772158450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984772158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 ViettelĐặt Mua
0984493198450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984493198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493198 ViettelĐặt Mua
0984349198450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984349198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0984447138450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984447138 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0984744398450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984744398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 ViettelĐặt Mua
0984852358450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984852358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52358 ViettelĐặt Mua
0984696618450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984696618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6618 ViettelĐặt Mua
0984692928450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984692928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2928 ViettelĐặt Mua
0984566518450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984566518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0984521218450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984521218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0984395328450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984395328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0984366518450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0984366518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66518 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0984 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0984 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0984 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0984 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Duy Anh
Đặt sim: 08830...78
Vào lúc: 22:56 24/2/2021

Hoàng Minh Thắng
Đặt sim: 08879...52
Vào lúc: 22:53 24/2/2021

Phan Tường Hạ
Đặt sim: 09823...83
Vào lúc: 22:49 24/2/2021

Ngô Đức Hiển
Đặt sim: 09149...41
Vào lúc: 22:46 24/2/2021

Phạm Minh Chiến
Đặt sim: 08936...30
Vào lúc: 22:44 24/2/2021

Trần Duy Khang
Đặt sim: 09323...68
Vào lúc: 22:40 24/2/2021

Nguyễn Chí Tùng
Đặt sim: 09676...85
Vào lúc: 22:38 24/2/2021

Nguyễn Ngọc Hương
Đặt sim: 03918...13
Vào lúc: 22:34 24/2/2021

Ngô Nhã Mai
Đặt sim: 09694...49
Vào lúc: 22:32 24/2/2021

Ngô Văn Hưng
Đặt sim: 09097...39
Vào lúc: 22:28 24/2/2021

Phan Thị Thi
Đặt sim: 09824...54
Vào lúc: 22:26 24/2/2021

Nguyễn Duy Nhật
Đặt sim: 08825...63
Vào lúc: 22:22 24/2/2021

Lê Chí Hoàng
Đặt sim: 08666...87
Vào lúc: 22:20 24/2/2021

Nguyễn Chí Khải
Đặt sim: 08842...37
Vào lúc: 22:17 24/2/2021

Phạm Kim Trang
Đặt sim: 08651...58
Vào lúc: 22:14 24/2/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333