sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0984 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0984*000 » Tam hoa 0984*111 » Tam hoa 0984*222 » Tam hoa 0984*333 » Tam hoa 0984*444 » Tam hoa 0984*555 » Tam hoa 0984*666 » Tam hoa 0984*777 » Tam hoa 0984*888 » Tam hoa 0984*999 »
Tứ quý 0984*0000 » Tứ quý 0984*1111 » Tứ quý 0984*2222 » Tứ quý 0984*3333 » Tứ quý 0984*4444 » Tứ quý 0984*5555 » Tứ quý 0984*6666 » Tứ quý 0984*7777 » Tứ quý 0984*8888 » Tứ quý 0984*9999 »
0984*6868 lộc phát » 0984*8686 lộc phát » 0984*6886 lộc phát » 0984*8668 lộc phát » 0984*7979 thần tài » 0984*3939 thần tài » 0984*7878 ông địa » 0984*3838 ông địa » 0984*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0984570048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984570048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70048 ViettelĐặt Mua
0984654018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984654018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54018 ViettelĐặt Mua
0984251758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984251758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1758 ViettelĐặt Mua
0984274258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984274258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984973258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984973258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 ViettelĐặt Mua
0984054798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984054798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 054798 ViettelĐặt Mua
0984367198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984367198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67198 ViettelĐặt Mua
0984430398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984430398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0984511398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984511398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 511398 ViettelĐặt Mua
0984534498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984534498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34498 ViettelĐặt Mua
0984679408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984679408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0984683708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984683708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83708 ViettelĐặt Mua
0984934248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984934248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4248 ViettelĐặt Mua
0984932438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984932438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32438 ViettelĐặt Mua
0984013118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984013118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013118 ViettelĐặt Mua
0984375798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984375798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75798 ViettelĐặt Mua
0984879128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984879128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0984769128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984769128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0984769528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984769528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69528 ViettelĐặt Mua
0984768158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984768158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68158 ViettelĐặt Mua
0984502608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984502608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0984406298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984406298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0984578048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984578048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0984469458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984469458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0984285448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984285448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984540638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984540638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0984341178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984341178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984106608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984106608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6608 ViettelĐặt Mua
0984105508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105508 ViettelĐặt Mua
0984105358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984105358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105358 ViettelĐặt Mua
0984350248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984350248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50248 ViettelĐặt Mua
0984397358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984397358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984053778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984053778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984116538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984116538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0984711558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984711558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11558 ViettelĐặt Mua
0984669328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984669328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69328 ViettelĐặt Mua
0984643238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984643238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43238 ViettelĐặt Mua
0984702358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984702358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02358 ViettelĐặt Mua
0984283458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984283458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3458 ViettelĐặt Mua
0984481038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984481038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984576848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984576848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 576848 ViettelĐặt Mua
0984184738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984184738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984214018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984214018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0984325408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984325408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25408 ViettelĐặt Mua
0984406948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984406948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984486518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984486518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486518 ViettelĐặt Mua
0984144518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984144518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0984071498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984071498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71498 ViettelĐặt Mua
0984613308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984613308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0984806938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984806938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0984802518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984802518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0984279598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984279598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79598 ViettelĐặt Mua
0984625758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984625758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625758 ViettelĐặt Mua
0984198308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984198308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198308 ViettelĐặt Mua
0984545708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984545708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45708 ViettelĐặt Mua
0984930598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984930598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930598 ViettelĐặt Mua
0984147948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984147948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984685448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984685448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85448 ViettelĐặt Mua
0984197728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984197728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97728 ViettelĐặt Mua
0984230558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984230558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230558 ViettelĐặt Mua
0984527138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984527138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0984957738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984957738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7738 ViettelĐặt Mua
0984376498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984376498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76498 ViettelĐặt Mua
0984907208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984907208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07208 ViettelĐặt Mua
0984610378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 ViettelĐặt Mua
0984398028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984398028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398028 ViettelĐặt Mua
0984416448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984416448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 ViettelĐặt Mua
0984046038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984046038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46038 ViettelĐặt Mua
0984109728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0984863528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984863528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3528 ViettelĐặt Mua
0984109158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984109158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0984322528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984322528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22528 ViettelĐặt Mua
0984039198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984039198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0984530148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984530148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0984256908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984256908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984008358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984008358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08358 ViettelĐặt Mua
0984401248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984401248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01248 ViettelĐặt Mua
0984045978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984045978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45978 ViettelĐặt Mua
0984152498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984152498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0984193128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984193128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0984193478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984193478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0984296448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984296448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96448 ViettelĐặt Mua
0984297158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984297158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0984378908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984378908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0984438748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984438748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438748 ViettelĐặt Mua
0984454048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984454048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 ViettelĐặt Mua
0984460178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984460178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0984468958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984468958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468958 ViettelĐặt Mua
0984494908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984494908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94908 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0984 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0984 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0984 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0984 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Trung Tuấn
Đặt sim: 08818...52
Vào lúc: 22:55 26/11/2020

Nguyễn Đức Hiếu
Đặt sim: 08692...13
Vào lúc: 22:53 26/11/2020

Hoàng Trung Quân
Đặt sim: 09791...65
Vào lúc: 22:50 26/11/2020

Trần Minh Huy
Đặt sim: 08683...38
Vào lúc: 22:47 26/11/2020

Nguyễn Nhã Nhiên
Đặt sim: 08966...15
Vào lúc: 22:44 26/11/2020

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 09174...11
Vào lúc: 22:40 26/11/2020

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 09633...23
Vào lúc: 22:38 26/11/2020

Phan Duy Dũng
Đặt sim: 08219...32
Vào lúc: 22:34 26/11/2020

Trần Minh Long
Đặt sim: 08971...77
Vào lúc: 22:31 26/11/2020

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09893...19
Vào lúc: 22:28 26/11/2020

Phạm Minh Quang
Đặt sim: 08516...13
Vào lúc: 22:26 26/11/2020

Trần Trung Tùng
Đặt sim: 09068...54
Vào lúc: 22:22 26/11/2020

Nguyễn Duy Tiến
Đặt sim: 03261...43
Vào lúc: 22:20 26/11/2020

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 03959...39
Vào lúc: 22:16 26/11/2020

Nguyễn Duy Lực
Đặt sim: 08312...88
Vào lúc: 22:13 26/11/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333