sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0985 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0985*000 » Tam hoa 0985*111 » Tam hoa 0985*222 » Tam hoa 0985*333 » Tam hoa 0985*444 » Tam hoa 0985*555 » Tam hoa 0985*666 » Tam hoa 0985*777 » Tam hoa 0985*888 » Tam hoa 0985*999 »
Tứ quý 0985*0000 » Tứ quý 0985*1111 » Tứ quý 0985*2222 » Tứ quý 0985*3333 » Tứ quý 0985*4444 » Tứ quý 0985*5555 » Tứ quý 0985*6666 » Tứ quý 0985*7777 » Tứ quý 0985*8888 » Tứ quý 0985*9999 »
0985*6868 lộc phát » 0985*8686 lộc phát » 0985*6886 lộc phát » 0985*8668 lộc phát » 0985*7979 thần tài » 0985*3939 thần tài » 0985*7878 ông địa » 0985*3838 ông địa » 0985*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0985204948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985204948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985097708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985097708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985175308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985175308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175308 ViettelĐặt Mua
0985223728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985223728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23728 ViettelĐặt Mua
0985469148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985469148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469148 ViettelĐặt Mua
0985615738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985615738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 615738 ViettelĐặt Mua
0985674528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985674528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985641458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985641458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1458 ViettelĐặt Mua
0985442378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985442378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 442378 ViettelĐặt Mua
0985184378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985184378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 184378 ViettelĐặt Mua
0985211058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985211058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0985065428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985065428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0985524978250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985524978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985712378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985712378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12378 ViettelĐặt Mua
0985317498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985317498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17498 ViettelĐặt Mua
0985873028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985873028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73028 ViettelĐặt Mua
0985664838250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985664838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985943798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985943798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43798 ViettelĐặt Mua
0985069498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985069498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 069498 ViettelĐặt Mua
0985241428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985241428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1428 ViettelĐặt Mua
0985447298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985447298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7298 ViettelĐặt Mua
0985154798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985154798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985984018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985984018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 984018 ViettelĐặt Mua
0985317708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985317708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17708 ViettelĐặt Mua
0985214918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985214918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14918 ViettelĐặt Mua
0985417528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985417528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985561498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985561498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0985052538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985052538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985102208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985102208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2208 ViettelĐặt Mua
0985018908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985018908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18908 ViettelĐặt Mua
0985022348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985022348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2348 ViettelĐặt Mua
0985416278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985416278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416278 ViettelĐặt Mua
0985625378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985625378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985840508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985840508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40508 ViettelĐặt Mua
0985117608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985117608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0985139448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985139448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 139448 ViettelĐặt Mua
0985429038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985429038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9038 ViettelĐặt Mua
0985396518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985396518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0985910318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985910318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10318 ViettelĐặt Mua
0985294308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985294308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985694708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985694708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94708 ViettelĐặt Mua
0985487218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985487218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0985801458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985801458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1458 ViettelĐặt Mua
0985256028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985256028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6028 ViettelĐặt Mua
0985740098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985740098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740098 ViettelĐặt Mua
0985449298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985449298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985813518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985813518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0985026158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985026158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985294808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985294808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94808 ViettelĐặt Mua
0985454128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985454128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 ViettelĐặt Mua
0985315218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985315218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315218 ViettelĐặt Mua
0985302948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985302948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02948 ViettelĐặt Mua
0985192058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985192058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0985141948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985141948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41948 ViettelĐặt Mua
0985572058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985572058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572058 ViettelĐặt Mua
0985737538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985737538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 ViettelĐặt Mua
0985433958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985433958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 433958 ViettelĐặt Mua
0985933058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985933058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 ViettelĐặt Mua
0985351008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985351008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 351008 ViettelĐặt Mua
0985283108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985283108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0985938058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985938058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985602908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985602908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 ViettelĐặt Mua
0985063508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985063508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 ViettelĐặt Mua
0985525308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985525308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 525308 ViettelĐặt Mua
0985958748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985958748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 ViettelĐặt Mua
0985926318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985926318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985743428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985743428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 743428 ViettelĐặt Mua
0985802708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985802708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02708 ViettelĐặt Mua
0985310508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985310508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10508 ViettelĐặt Mua
0985730728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985730728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30728 ViettelĐặt Mua
0985472698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985472698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0985095528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985095528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985632598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985632598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632598 ViettelĐặt Mua
0985632738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985632738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2738 ViettelĐặt Mua
0985647798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985647798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0985893798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985893798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93798 ViettelĐặt Mua
0985680488400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985680488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0985716378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985716378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16378 ViettelĐặt Mua
0985176848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985176848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76848 ViettelĐặt Mua
0985176358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985176358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985144958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985144958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985352448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985352448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 ViettelĐặt Mua
0985041848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985041848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985620958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985620958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20958 ViettelĐặt Mua
0985633098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985633098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33098 ViettelĐặt Mua
0985560318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985560318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0985090328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985090328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 ViettelĐặt Mua
0985556948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985556948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985956908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985956908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956908 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0985 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0985 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0985 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0985 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Kiều Hồng
Đặt sim: 03978...14
Vào lúc: 22:56 29/1/2020

Nguyễn Trung Nguyên
Đặt sim: 09633...21
Vào lúc: 22:53 29/1/2020

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 09074...65
Vào lúc: 22:50 29/1/2020

Ngô Minh Huy
Đặt sim: 08684...17
Vào lúc: 22:47 29/1/2020

Trần Trung Hảo
Đặt sim: 09827...46
Vào lúc: 22:44 29/1/2020

Phạm Minh Thế
Đặt sim: 03996...75
Vào lúc: 22:40 29/1/2020

Trần Đức Hoàng
Đặt sim: 09114...71
Vào lúc: 22:37 29/1/2020

Trần Đức Thái
Đặt sim: 03291...61
Vào lúc: 22:34 29/1/2020

Trần Chí Hiệp
Đặt sim: 08991...34
Vào lúc: 22:31 29/1/2020

Lê Trung Khiêm
Đặt sim: 08869...11
Vào lúc: 22:29 29/1/2020

Trần Văn Luân
Đặt sim: 09133...95
Vào lúc: 22:26 29/1/2020

Nguyễn Chí Tuấn
Đặt sim: 08681...32
Vào lúc: 22:23 29/1/2020

Nguyễn Văn Ninh
Đặt sim: 03987...18
Vào lúc: 22:20 29/1/2020

Nguyễn Duy Khiêm
Đặt sim: 08655...31
Vào lúc: 22:16 29/1/2020

Trần Ngọc Hạ
Đặt sim: 08887...92
Vào lúc: 22:13 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333