sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0985 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0985*000 » Tam hoa 0985*111 » Tam hoa 0985*222 » Tam hoa 0985*333 » Tam hoa 0985*444 » Tam hoa 0985*555 » Tam hoa 0985*666 » Tam hoa 0985*777 » Tam hoa 0985*888 » Tam hoa 0985*999 »
Tứ quý 0985*0000 » Tứ quý 0985*1111 » Tứ quý 0985*2222 » Tứ quý 0985*3333 » Tứ quý 0985*4444 » Tứ quý 0985*5555 » Tứ quý 0985*6666 » Tứ quý 0985*7777 » Tứ quý 0985*8888 » Tứ quý 0985*9999 »
0985*6868 lộc phát » 0985*8686 lộc phát » 0985*6886 lộc phát » 0985*8668 lộc phát » 0985*7979 thần tài » 0985*3939 thần tài » 0985*7878 ông địa » 0985*3838 ông địa » 0985*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0985772418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985772418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2418 ViettelĐặt Mua
0985380148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985380148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80148 ViettelĐặt Mua
0985775208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985775208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75208 ViettelĐặt Mua
0985187498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985187498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985154798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985154798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4798 ViettelĐặt Mua
0985417528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985417528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17528 ViettelĐặt Mua
0985561498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985561498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 561498 ViettelĐặt Mua
0985037598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985037598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0985241428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985241428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241428 ViettelĐặt Mua
0985674048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985674048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0985124508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985124508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 124508 ViettelĐặt Mua
0985194758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985194758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94758 ViettelĐặt Mua
0985476738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985476738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76738 ViettelĐặt Mua
0985154038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985154038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54038 ViettelĐặt Mua
0985947718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985947718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 947718 ViettelĐặt Mua
0985621248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985621248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21248 ViettelĐặt Mua
0985730598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985730598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0985241448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985241448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241448 ViettelĐặt Mua
0985462448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985462448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985734228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985734228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0985904038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985904038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0985496438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985496438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96438 ViettelĐặt Mua
0985742848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985742848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742848 ViettelĐặt Mua
0985216038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985216038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 ViettelĐặt Mua
0985374738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985374738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985409438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985409438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 ViettelĐặt Mua
0985734938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985734938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985630248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985630248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30248 ViettelĐặt Mua
0985332458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985332458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2458 ViettelĐặt Mua
0985836308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985836308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36308 ViettelĐặt Mua
0985837708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985837708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 837708 ViettelĐặt Mua
0985838418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985838418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838418 ViettelĐặt Mua
0985750408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985750408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50408 ViettelĐặt Mua
0985958748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985958748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985022348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985022348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22348 ViettelĐặt Mua
0985369548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985369548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0985362848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985362848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2848 ViettelĐặt Mua
0985936728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985936728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985839728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985839728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0985839758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985839758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0985379518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985379518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 ViettelĐặt Mua
0985619378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985619378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0985264808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985264808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264808 ViettelĐặt Mua
0985664478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985664478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0985363418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985363418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0985026158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985026158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26158 ViettelĐặt Mua
0985267958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985267958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0985278948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985278948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8948 ViettelĐặt Mua
0985389648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985389648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0985438648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985438648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38648 ViettelĐặt Mua
0985454948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985454948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985477958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985477958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 477958 ViettelĐặt Mua
0985486278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985486278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486278 ViettelĐặt Mua
0985486448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985486448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486448 ViettelĐặt Mua
0985486748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985486748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86748 ViettelĐặt Mua
0985649978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985649978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49978 ViettelĐặt Mua
0985758948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985758948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58948 ViettelĐặt Mua
0985807758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985807758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07758 ViettelĐặt Mua
0985839418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985839418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 839418 ViettelĐặt Mua
0985848908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985848908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848908 ViettelĐặt Mua
0985884348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985884348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985896408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985896408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6408 ViettelĐặt Mua
0985906418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985906418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985471578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985471578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1578 ViettelĐặt Mua
0985802708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985802708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 ViettelĐặt Mua
0985743428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985743428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0985447408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985447408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985018908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985018908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985398018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985398018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0985913058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985913058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0985740098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985740098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740098 ViettelĐặt Mua
0985489298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985489298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0985452198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985452198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452198 ViettelĐặt Mua
0985690278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985690278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0985173598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985173598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985750498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985750498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985963058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985963058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963058 ViettelĐặt Mua
0985416278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985416278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16278 ViettelĐặt Mua
0985840508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985840508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40508 ViettelĐặt Mua
0985121158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985121158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0985736348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985736348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0985394698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985394698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94698 ViettelĐặt Mua
0985439658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985439658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 439658 ViettelĐặt Mua
0985230848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985230848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0985340208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985340208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340208 ViettelĐặt Mua
0985053048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985053048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0985108928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985108928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08928 ViettelĐặt Mua
0985235098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985235098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 ViettelĐặt Mua
0985720248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985720248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20248 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0985 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0985 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0985 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0985 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Thị Hạ
Đặt sim: 09828...81
Vào lúc: 18:55 24/11/2020

Huỳnh Chí Tuyên
Đặt sim: 08658...25
Vào lúc: 18:52 24/11/2020

Nguyễn Ngọc Thi
Đặt sim: 09117...73
Vào lúc: 18:50 24/11/2020

Trần Đức Đăng
Đặt sim: 08940...84
Vào lúc: 18:46 24/11/2020

Ngô Kim Thy
Đặt sim: 08244...84
Vào lúc: 18:44 24/11/2020

Ngô Chí Dũng
Đặt sim: 08417...62
Vào lúc: 18:41 24/11/2020

Trần Minh An
Đặt sim: 08213...56
Vào lúc: 18:37 24/11/2020

Ngô Minh Khang
Đặt sim: 08881...77
Vào lúc: 18:35 24/11/2020

Trần Đức Huỳnh
Đặt sim: 09364...92
Vào lúc: 18:32 24/11/2020

Phạm Văn Anh
Đặt sim: 08884...11
Vào lúc: 18:29 24/11/2020

Trần Ngọc Tuyết
Đặt sim: 09724...53
Vào lúc: 18:25 24/11/2020

Nguyễn Minh Tuyên
Đặt sim: 09784...28
Vào lúc: 18:22 24/11/2020

Lê Minh Lộc
Đặt sim: 08917...83
Vào lúc: 18:20 24/11/2020

Trần Cát Nhân
Đặt sim: 08368...61
Vào lúc: 18:17 24/11/2020

Trần Duy Sơn
Đặt sim: 08297...26
Vào lúc: 18:14 24/11/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333