sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0985 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0985*000 » Tam hoa 0985*111 » Tam hoa 0985*222 » Tam hoa 0985*333 » Tam hoa 0985*444 » Tam hoa 0985*555 » Tam hoa 0985*666 » Tam hoa 0985*777 » Tam hoa 0985*888 » Tam hoa 0985*999 »
Tứ quý 0985*0000 » Tứ quý 0985*1111 » Tứ quý 0985*2222 » Tứ quý 0985*3333 » Tứ quý 0985*4444 » Tứ quý 0985*5555 » Tứ quý 0985*6666 » Tứ quý 0985*7777 » Tứ quý 0985*8888 » Tứ quý 0985*9999 »
0985*6868 lộc phát » 0985*8686 lộc phát » 0985*6886 lộc phát » 0985*8668 lộc phát » 0985*7979 thần tài » 0985*3939 thần tài » 0985*7878 ông địa » 0985*3838 ông địa » 0985*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0985065428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985065428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65428 ViettelĐặt Mua
0985550248200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985550248 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 550248 ViettelĐặt Mua
0985204948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0985204948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 204948 ViettelĐặt Mua
0985097708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985097708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0985175308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985175308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985223728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985223728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 223728 ViettelĐặt Mua
0985469148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985469148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469148 ViettelĐặt Mua
0985615738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985615738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5738 ViettelĐặt Mua
0985211058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985211058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0985945848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985945848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45848 ViettelĐặt Mua
0985178848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985178848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178848 ViettelĐặt Mua
0985280448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985280448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80448 ViettelĐặt Mua
0985740448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985740448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 ViettelĐặt Mua
0985249448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985249448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985873028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985873028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0985943798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985943798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0985674528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985674528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985471258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985471258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0985438158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985438158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0985096458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985096458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 096458 ViettelĐặt Mua
0985297758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985297758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 297758 ViettelĐặt Mua
0985448158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985448158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985184358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985184358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985241428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0985241428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0985958748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985958748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985487218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985487218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985801458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985801458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0985256028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985256028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0985740098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985740098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740098 ViettelĐặt Mua
0985449298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985449298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985433958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985433958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985946578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985946578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985780448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985780448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 ViettelĐặt Mua
0985279918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985279918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985018908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985018908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018908 ViettelĐặt Mua
0985651028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985651028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985926318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985926318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26318 ViettelĐặt Mua
0985569028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985569028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69028 ViettelĐặt Mua
0985416278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985416278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16278 ViettelĐặt Mua
0985625378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985625378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625378 ViettelĐặt Mua
0985804178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985804178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985805738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985805738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05738 ViettelĐặt Mua
0985840508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985840508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40508 ViettelĐặt Mua
0985969408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985969408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0985117608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985117608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7608 ViettelĐặt Mua
0985910318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985910318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10318 ViettelĐặt Mua
0985396518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985396518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96518 ViettelĐặt Mua
0985743428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985743428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43428 ViettelĐặt Mua
0985022348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985022348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0985242218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0985242218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 242218 ViettelĐặt Mua
0985880718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985880718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 880718 ViettelĐặt Mua
0985584508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985584508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985970028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985970028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985590228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985590228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985405998400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985405998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 405998 ViettelĐặt Mua
0985352448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985352448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52448 ViettelĐặt Mua
0985534718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985534718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985112758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985112758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0985923278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985923278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3278 ViettelĐặt Mua
0985051738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985051738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0985287238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985287238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87238 ViettelĐặt Mua
0985816738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985816738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 ViettelĐặt Mua
0985699318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985699318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985876298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985876298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6298 ViettelĐặt Mua
0985367198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985367198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985099448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985099448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9448 ViettelĐặt Mua
0985279008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985279008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985560528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985560528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 ViettelĐặt Mua
0985379128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985379128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 ViettelĐặt Mua
0985092528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985092528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 092528 ViettelĐặt Mua
0985770718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985770718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 770718 ViettelĐặt Mua
0985906518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985906518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985556948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985556948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985328308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985328308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28308 ViettelĐặt Mua
0985735278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985735278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735278 ViettelĐặt Mua
0985664278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985664278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0985291448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985291448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0985450758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985450758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985204348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985204348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 ViettelĐặt Mua
0985902428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985902428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02428 ViettelĐặt Mua
0985176358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985176358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76358 ViettelĐặt Mua
0985176848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985176848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76848 ViettelĐặt Mua
0985716378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985716378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16378 ViettelĐặt Mua
0985704808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985704808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985930828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985930828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930828 ViettelĐặt Mua
0985956908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985956908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0985565418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985565418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 ViettelĐặt Mua
0985090328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985090328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90328 ViettelĐặt Mua
0985620958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985620958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20958 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0985 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0985 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0985 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0985 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Diệp Khanh
Đặt sim: 03953...70
Vào lúc: 11:56 21/7/2019

Trần Minh Hoàng
Đặt sim: 08948...47
Vào lúc: 11:53 21/7/2019

Hoàng Thị Nhàn
Đặt sim: 09748...71
Vào lúc: 11:49 21/7/2019

Huỳnh Văn Toàn
Đặt sim: 09160...25
Vào lúc: 11:46 21/7/2019

Hoàng Nhã Thư
Đặt sim: 08356...11
Vào lúc: 11:44 21/7/2019

Phan Minh Khang
Đặt sim: 09058...47
Vào lúc: 11:40 21/7/2019

Nguyễn Duy Quân
Đặt sim: 09169...51
Vào lúc: 11:38 21/7/2019

Phạm Trung Hiền
Đặt sim: 08419...21
Vào lúc: 11:35 21/7/2019

Nguyễn Đức Nam
Đặt sim: 08329...35
Vào lúc: 11:31 21/7/2019

Nguyễn Minh Vương
Đặt sim: 08390...28
Vào lúc: 11:29 21/7/2019

Phạm Trung Thuận
Đặt sim: 09846...19
Vào lúc: 11:25 21/7/2019

Hoàng Kim Thi
Đặt sim: 08828...24
Vào lúc: 11:22 21/7/2019

Ngô Thục Vân
Đặt sim: 08652...84
Vào lúc: 11:20 21/7/2019

Huỳnh Đức Bách
Đặt sim: 08874...79
Vào lúc: 11:17 21/7/2019

Huỳnh Thị Hồng
Đặt sim: 09826...84
Vào lúc: 11:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333