sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0985 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0985*000 » Tam hoa 0985*111 » Tam hoa 0985*222 » Tam hoa 0985*333 » Tam hoa 0985*444 » Tam hoa 0985*555 » Tam hoa 0985*666 » Tam hoa 0985*777 » Tam hoa 0985*888 » Tam hoa 0985*999 »
Tứ quý 0985*0000 » Tứ quý 0985*1111 » Tứ quý 0985*2222 » Tứ quý 0985*3333 » Tứ quý 0985*4444 » Tứ quý 0985*5555 » Tứ quý 0985*6666 » Tứ quý 0985*7777 » Tứ quý 0985*8888 » Tứ quý 0985*9999 »
0985*6868 lộc phát » 0985*8686 lộc phát » 0985*6886 lộc phát » 0985*8668 lộc phát » 0985*7979 thần tài » 0985*3939 thần tài » 0985*7878 ông địa » 0985*3838 ông địa » 0985*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0985067608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985067608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0985537358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985537358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 ViettelĐặt Mua
0985317748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985317748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0985329548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985329548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29548 ViettelĐặt Mua
0985374008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985374008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74008 ViettelĐặt Mua
0985540718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985540718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0985481478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985481478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 ViettelĐặt Mua
0985187498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985187498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0985380148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985380148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985443718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985443718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985108928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985108928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985235098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985235098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 ViettelĐặt Mua
0985363418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985363418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63418 ViettelĐặt Mua
0985340208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985340208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40208 ViettelĐặt Mua
0985394698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985394698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 ViettelĐặt Mua
0985736348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985736348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736348 ViettelĐặt Mua
0985814948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985814948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0985124508360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0985124508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985094428380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0985094428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4428 ViettelĐặt Mua
0985397208380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0985397208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985206708380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0985206708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6708 ViettelĐặt Mua
0985284708380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0985284708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84708 ViettelĐặt Mua
0985523428380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0985523428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3428 ViettelĐặt Mua
0985607258390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985607258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07258 ViettelĐặt Mua
0985264808390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985264808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0985840508390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985840508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0508 ViettelĐặt Mua
0985410938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985410938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985413038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985413038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 413038 ViettelĐặt Mua
0985419538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985419538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 419538 ViettelĐặt Mua
0985416278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985416278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416278 ViettelĐặt Mua
0985904038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985904038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 904038 ViettelĐặt Mua
0985332458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0985332458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0985252748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985252748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0985490108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985490108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90108 ViettelĐặt Mua
0985944198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985944198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0985625118410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985625118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625118 ViettelĐặt Mua
0985164598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985164598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0985537698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985537698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37698 ViettelĐặt Mua
0985621248410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985621248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1248 ViettelĐặt Mua
0985090208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985090208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985220108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985220108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985640978410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985640978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640978 ViettelĐặt Mua
0985180778410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985180778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80778 ViettelĐặt Mua
0985410478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985410478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 410478 ViettelĐặt Mua
0985790278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985790278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 ViettelĐặt Mua
0985630278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985630278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0985020178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985020178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20178 ViettelĐặt Mua
0985040718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0985040718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0985710448430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0985710448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985926398440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985926398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26398 ViettelĐặt Mua
0985173148440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985173148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73148 ViettelĐặt Mua
0985773658440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985773658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 773658 ViettelĐặt Mua
0985094258440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985094258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 094258 ViettelĐặt Mua
0985780448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985780448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 ViettelĐặt Mua
0985018308440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985018308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985077208440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985077208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985802438440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0985802438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0985435218450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0985435218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5218 ViettelĐặt Mua
0985023058450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0985023058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023058 ViettelĐặt Mua
0985290458450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0985290458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290458 ViettelĐặt Mua
0985934698470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0985934698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0985321418480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985321418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21418 ViettelĐặt Mua
0985238648480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985238648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38648 ViettelĐặt Mua
0985939108480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985939108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985437808480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985437808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437808 ViettelĐặt Mua
0985846178480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985846178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985553798480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985553798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0985458928480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985458928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0985465808480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985465808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65808 ViettelĐặt Mua
0985963498480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985963498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63498 ViettelĐặt Mua
0985144718480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0985144718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 ViettelĐặt Mua
0985936128490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985936128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985081058490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985081058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81058 ViettelĐặt Mua
0985113298490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985113298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985414628490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985414628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 414628 ViettelĐặt Mua
0985206438490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985206438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06438 ViettelĐặt Mua
0985629038490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985629038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985414038490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985414038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 ViettelĐặt Mua
0985414538490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985414538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0985504528490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985504528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04528 ViettelĐặt Mua
0985903808490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985903808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0985968038490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985968038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68038 ViettelĐặt Mua
0985447698490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985447698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47698 ViettelĐặt Mua
0985413058490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985413058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13058 ViettelĐặt Mua
0985143598490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985143598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 143598 ViettelĐặt Mua
0985093758490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985093758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0985946578490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985946578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985037528490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985037528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0985936728490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0985936728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 936728 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0985 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0985 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0985 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0985 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Lập
Đặt sim: 08527...38
Vào lúc: 22:55 7/12/2021

Phạm Văn Anh
Đặt sim: 08886...43
Vào lúc: 22:53 7/12/2021

Huỳnh Cát Phương
Đặt sim: 03957...21
Vào lúc: 22:50 7/12/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08999...84
Vào lúc: 22:46 7/12/2021

Phạm Văn Hiền
Đặt sim: 08299...69
Vào lúc: 22:44 7/12/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08654...75
Vào lúc: 22:40 7/12/2021

Ngô Chí Lợi
Đặt sim: 08921...97
Vào lúc: 22:38 7/12/2021

Nguyễn Ngọc Nhân
Đặt sim: 03996...87
Vào lúc: 22:34 7/12/2021

Huỳnh Đức Hoàng
Đặt sim: 03977...52
Vào lúc: 22:32 7/12/2021

Lê Minh Huỳnh
Đặt sim: 09734...99
Vào lúc: 22:29 7/12/2021

Nguyễn Minh Hoàng
Đặt sim: 09093...83
Vào lúc: 22:26 7/12/2021

Nguyễn Chí Hiếu
Đặt sim: 08521...74
Vào lúc: 22:22 7/12/2021

Ngô Đức Nam
Đặt sim: 08914...93
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Ngô Minh Khoa
Đặt sim: 09395...45
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Huỳnh Minh Khiêm
Đặt sim: 03233...77
Vào lúc: 22:14 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333