sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0985 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0985*000 » Tam hoa 0985*111 » Tam hoa 0985*222 » Tam hoa 0985*333 » Tam hoa 0985*444 » Tam hoa 0985*555 » Tam hoa 0985*666 » Tam hoa 0985*777 » Tam hoa 0985*888 » Tam hoa 0985*999 »
Tứ quý 0985*0000 » Tứ quý 0985*1111 » Tứ quý 0985*2222 » Tứ quý 0985*3333 » Tứ quý 0985*4444 » Tứ quý 0985*5555 » Tứ quý 0985*6666 » Tứ quý 0985*7777 » Tứ quý 0985*8888 » Tứ quý 0985*9999 »
0985*6868 lộc phát » 0985*8686 lộc phát » 0985*6886 lộc phát » 0985*8668 lộc phát » 0985*7979 thần tài » 0985*3939 thần tài » 0985*7878 ông địa » 0985*3838 ông địa » 0985*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0985954778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985954778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 ViettelĐặt Mua
0985736348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985736348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736348 ViettelĐặt Mua
0985315218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985315218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315218 ViettelĐặt Mua
0985363418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985363418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985026158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985026158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985317748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985317748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317748 ViettelĐặt Mua
0985329548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985329548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0985374008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985374008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374008 ViettelĐặt Mua
0985540718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985540718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0985340208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985340208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340208 ViettelĐặt Mua
0985230848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985230848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0985184378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985184378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 184378 ViettelĐặt Mua
0985211058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985211058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 211058 ViettelĐặt Mua
0985065428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985065428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0985524978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985524978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985712378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985712378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12378 ViettelĐặt Mua
0985317498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985317498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0985943798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985943798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 ViettelĐặt Mua
0985069498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985069498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985873028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985873028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873028 ViettelĐặt Mua
0985439658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985439658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 439658 ViettelĐặt Mua
0985394698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985394698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394698 ViettelĐặt Mua
0985379518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985379518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379518 ViettelĐặt Mua
0985108928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985108928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985235098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985235098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 ViettelĐặt Mua
0985436398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985436398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0985113528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985113528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3528 ViettelĐặt Mua
0985823608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985823608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 823608 ViettelĐặt Mua
0985802708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985802708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0985904038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985904038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 ViettelĐặt Mua
0985674048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985674048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74048 ViettelĐặt Mua
0985079418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985079418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0985124508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985124508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24508 ViettelĐặt Mua
0985141948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985141948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41948 ViettelĐặt Mua
0985192058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985192058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985292718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985292718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 292718 ViettelĐặt Mua
0985302948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985302948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0985327238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985327238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0985418508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985418508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418508 ViettelĐặt Mua
0985496438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985496438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0985572058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985572058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0985676308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985676308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0985783008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985783008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 783008 ViettelĐặt Mua
0985947128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985947128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0985947718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985947718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 947718 ViettelĐặt Mua
0985978058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985978058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78058 ViettelĐặt Mua
0985980728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985980728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980728 ViettelĐặt Mua
0985730598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985730598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985173598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985173598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 ViettelĐặt Mua
0985750498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985750498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0985782498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985782498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0985963058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985963058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963058 ViettelĐặt Mua
0985488458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985488458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985194758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985194758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94758 ViettelĐặt Mua
0985216038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985216038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16038 ViettelĐặt Mua
0985241448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985241448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0985374738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985374738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74738 ViettelĐặt Mua
0985409438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985409438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0985462448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985462448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0985630248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985630248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 630248 ViettelĐặt Mua
0985690278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985690278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0985722128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985722128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0985734228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985734228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 ViettelĐặt Mua
0985734938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985734938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34938 ViettelĐặt Mua
0985742848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985742848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742848 ViettelĐặt Mua
0985489298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985489298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89298 ViettelĐặt Mua
0985452198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985452198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985053048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985053048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53048 ViettelĐặt Mua
0985728948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985728948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28948 ViettelĐặt Mua
0985729848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985729848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0985925948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985925948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 ViettelĐặt Mua
0985984508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985984508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 ViettelĐặt Mua
0985022348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985022348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 022348 ViettelĐặt Mua
0985961148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985961148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961148 ViettelĐặt Mua
0985023698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985023698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0985762808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985762808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 ViettelĐặt Mua
0985407008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985407008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7008 ViettelĐặt Mua
0985219528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985219528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9528 ViettelĐặt Mua
0985398018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985398018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98018 ViettelĐặt Mua
0985384718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985384718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 384718 ViettelĐặt Mua
0985513408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985513408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 513408 ViettelĐặt Mua
0985369548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985369548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69548 ViettelĐặt Mua
0985619378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985619378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0985958748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985958748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0985936208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985936208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36208 ViettelĐặt Mua
0985836308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985836308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0985837708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985837708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 837708 ViettelĐặt Mua
0985840028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985840028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0028 ViettelĐặt Mua
0985446428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985446428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0985 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0985 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0985 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0985 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Nhân
Đặt sim: 09690...32
Vào lúc: 11:55 24/9/2020

Huỳnh Chí Khương
Đặt sim: 08833...10
Vào lúc: 11:52 24/9/2020

Nguyễn Tường Hoa
Đặt sim: 09161...27
Vào lúc: 11:49 24/9/2020

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08896...58
Vào lúc: 11:47 24/9/2020

Phạm Phương Dương
Đặt sim: 08878...42
Vào lúc: 11:43 24/9/2020

Hoàng Ngọc Thi
Đặt sim: 09168...94
Vào lúc: 11:40 24/9/2020

Lê Ngọc Hương
Đặt sim: 09190...75
Vào lúc: 11:38 24/9/2020

Hoàng Đức Thắng
Đặt sim: 08283...33
Vào lúc: 11:35 24/9/2020

Nguyễn Chí Luân
Đặt sim: 09394...97
Vào lúc: 11:31 24/9/2020

Trần Minh Khang
Đặt sim: 09065...93
Vào lúc: 11:28 24/9/2020

Ngô Minh Quốc
Đặt sim: 09774...32
Vào lúc: 11:26 24/9/2020

Trần Chí Khang
Đặt sim: 08225...25
Vào lúc: 11:22 24/9/2020

Lê Nhã Hồng
Đặt sim: 08849...78
Vào lúc: 11:19 24/9/2020

Ngô Văn Tuyên
Đặt sim: 09053...53
Vào lúc: 11:16 24/9/2020

Nguyễn Đức Khương
Đặt sim: 08995...26
Vào lúc: 11:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333