sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0986 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0986*000 » Tam hoa 0986*111 » Tam hoa 0986*222 » Tam hoa 0986*333 » Tam hoa 0986*444 » Tam hoa 0986*555 » Tam hoa 0986*666 » Tam hoa 0986*777 » Tam hoa 0986*888 » Tam hoa 0986*999 »
Tứ quý 0986*0000 » Tứ quý 0986*1111 » Tứ quý 0986*2222 » Tứ quý 0986*3333 » Tứ quý 0986*4444 » Tứ quý 0986*5555 » Tứ quý 0986*6666 » Tứ quý 0986*7777 » Tứ quý 0986*8888 » Tứ quý 0986*9999 »
0986*6868 lộc phát » 0986*8686 lộc phát » 0986*6886 lộc phát » 0986*8668 lộc phát » 0986*7979 thần tài » 0986*3939 thần tài » 0986*7878 ông địa » 0986*3838 ông địa » 0986*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0986844718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986844718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 844718 ViettelĐặt Mua
0986106448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986106448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 106448 ViettelĐặt Mua
0986684008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986684008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 684008 ViettelĐặt Mua
0986203048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986203048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0986626478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986626478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 626478 ViettelĐặt Mua
0986764508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986764508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64508 ViettelĐặt Mua
0986443038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986443038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43038 ViettelĐặt Mua
0986144978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986144978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44978 ViettelĐặt Mua
0986414318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986414318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4318 ViettelĐặt Mua
0986952948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986952948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52948 ViettelĐặt Mua
0986082458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986082458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986491848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986491848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91848 ViettelĐặt Mua
0986064458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986064458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0986953448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986953448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986916908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986916908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16908 ViettelĐặt Mua
0986498748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986498748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98748 ViettelĐặt Mua
0986704598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986704598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0986745728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986745728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5728 ViettelĐặt Mua
0986073528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986073528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0986010538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986010538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 010538 ViettelĐặt Mua
0986040948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986040948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40948 ViettelĐặt Mua
0986051918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986051918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0986087538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986087538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986127428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986127428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0986144708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986144708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144708 ViettelĐặt Mua
0986151498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986151498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0986151948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986151948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51948 ViettelĐặt Mua
0986180658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986180658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80658 ViettelĐặt Mua
0986274158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986274158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74158 ViettelĐặt Mua
0986297048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986297048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0986346748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986346748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346748 ViettelĐặt Mua
0986351548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986351548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 351548 ViettelĐặt Mua
0986370528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986370528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 ViettelĐặt Mua
0986425928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986425928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0986548438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986548438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8438 ViettelĐặt Mua
0986937158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986937158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986956498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986956498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0986272658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986272658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 272658 ViettelĐặt Mua
0986762448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986762448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 ViettelĐặt Mua
0986934828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986934828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0986512138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986512138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12138 ViettelĐặt Mua
0986194238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986194238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4238 ViettelĐặt Mua
0986975738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986975738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75738 ViettelĐặt Mua
0986852798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986852798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0986620738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986620738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986158548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986158548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158548 ViettelĐặt Mua
0986812908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986812908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 ViettelĐặt Mua
0986403408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986403408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986765948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986765948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0986892648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986892648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 892648 ViettelĐặt Mua
0986604458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986604458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0986276158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986276158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0986075958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986075958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 ViettelĐặt Mua
0986530548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986530548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0986297548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986297548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986740698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0986527758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986527758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986595428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986595428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0986108718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986108718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108718 ViettelĐặt Mua
0986586448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986586448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0986018148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986018148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0986501418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986501418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986272038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986272038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 272038 ViettelĐặt Mua
0986149758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986149758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 149758 ViettelĐặt Mua
0986767948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986767948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67948 ViettelĐặt Mua
0986455948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986455948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986346498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986346498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0986646148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986646148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6148 ViettelĐặt Mua
0986814928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986814928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4928 ViettelĐặt Mua
0986015748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986015748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0986299048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986299048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986069048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986069048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0986753348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986753348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3348 ViettelĐặt Mua
0986953918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986953918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953918 ViettelĐặt Mua
0986817128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986817128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7128 ViettelĐặt Mua
0986151478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986151478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 ViettelĐặt Mua
0986125808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986125808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0986208598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986208598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08598 ViettelĐặt Mua
0986059608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986059608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986710238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986710238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10238 ViettelĐặt Mua
0986968438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986968438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68438 ViettelĐặt Mua
0986713418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986713418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0986528408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986528408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986523448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986523448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986327608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986327608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27608 ViettelĐặt Mua
0986501108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986501108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986529718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986529718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986761428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986761428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 761428 ViettelĐặt Mua
0986764528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986764528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0986 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0986 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0986 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0986 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Cát Linh
Đặt sim: 09818...95
Vào lúc: 22:56 26/9/2020

Huỳnh Đức Tuấn
Đặt sim: 09053...97
Vào lúc: 22:52 26/9/2020

Nguyễn Thị Bình
Đặt sim: 09819...50
Vào lúc: 22:49 26/9/2020

Trần Văn Hiển
Đặt sim: 03950...96
Vào lúc: 22:47 26/9/2020

Trần Duy Khiêm
Đặt sim: 08312...40
Vào lúc: 22:44 26/9/2020

Phạm Chí Tuấn
Đặt sim: 09311...16
Vào lúc: 22:41 26/9/2020

Trần Văn Hoàng
Đặt sim: 03927...21
Vào lúc: 22:37 26/9/2020

Ngô Trung Khôi
Đặt sim: 08994...47
Vào lúc: 22:35 26/9/2020

Huỳnh Chí Nguyên
Đặt sim: 09866...55
Vào lúc: 22:32 26/9/2020

Nguyễn Minh Ken
Đặt sim: 09335...42
Vào lúc: 22:29 26/9/2020

Nguyễn Diệp Chi
Đặt sim: 08516...94
Vào lúc: 22:25 26/9/2020

Hoàng Duy Huy
Đặt sim: 08346...37
Vào lúc: 22:22 26/9/2020

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 09092...16
Vào lúc: 22:20 26/9/2020

Trần Thị Ngọc
Đặt sim: 08975...33
Vào lúc: 22:16 26/9/2020

Nguyễn Trung Hoàng
Đặt sim: 03287...41
Vào lúc: 22:14 26/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333