sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0986 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0986*000 » Tam hoa 0986*111 » Tam hoa 0986*222 » Tam hoa 0986*333 » Tam hoa 0986*444 » Tam hoa 0986*555 » Tam hoa 0986*666 » Tam hoa 0986*777 » Tam hoa 0986*888 » Tam hoa 0986*999 »
Tứ quý 0986*0000 » Tứ quý 0986*1111 » Tứ quý 0986*2222 » Tứ quý 0986*3333 » Tứ quý 0986*4444 » Tứ quý 0986*5555 » Tứ quý 0986*6666 » Tứ quý 0986*7777 » Tứ quý 0986*8888 » Tứ quý 0986*9999 »
0986*6868 lộc phát » 0986*8686 lộc phát » 0986*6886 lộc phát » 0986*8668 lộc phát » 0986*7979 thần tài » 0986*3939 thần tài » 0986*7878 ông địa » 0986*3838 ông địa » 0986*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0986764508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986764508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0986076728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986076728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0986830718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986830718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0986014808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986014808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0986051848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986051848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51848 ViettelĐặt Mua
0986275928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986275928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0986705038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986705038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986771658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986771658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1658 ViettelĐặt Mua
0986624558250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986624558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986720818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986720818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720818 ViettelĐặt Mua
0986834708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986834708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0986529718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986529718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986761428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986761428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61428 ViettelĐặt Mua
0986764528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986764528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64528 ViettelĐặt Mua
0986409438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986409438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986501108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986501108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01108 ViettelĐặt Mua
0986327608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986327608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7608 ViettelĐặt Mua
0986067308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986067308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 067308 ViettelĐặt Mua
0986132448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986132448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986407178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986407178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0986301708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986301708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 301708 ViettelĐặt Mua
0986127258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986127258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0986562738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986562738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0986740698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0698 ViettelĐặt Mua
0986018148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986018148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018148 ViettelĐặt Mua
0986017958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986017958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0986714108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986714108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714108 ViettelĐặt Mua
0986794528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986794528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0986883048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986883048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83048 ViettelĐặt Mua
0986639128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986639128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 ViettelĐặt Mua
0986420758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986420758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420758 ViettelĐặt Mua
0986840118300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986840118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986373498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986373498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73498 ViettelĐặt Mua
0986047908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986047908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0986121028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986121028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1028 ViettelĐặt Mua
0986059608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986059608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0986710238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986710238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986065238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986065238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0986968438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986968438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8438 ViettelĐặt Mua
0986043418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986043418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 043418 ViettelĐặt Mua
0986673498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986673498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0986144978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986144978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44978 ViettelĐặt Mua
0986054118300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986054118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54118 ViettelĐặt Mua
0986064458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986064458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986495648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986495648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495648 ViettelĐặt Mua
0986496438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986496438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986953448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986953448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953448 ViettelĐặt Mua
0986929458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986929458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0986979448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986979448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0986707258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986707258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0986657038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986657038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986652048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986652048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986640328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986640328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40328 ViettelĐặt Mua
0986574838400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986574838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74838 ViettelĐặt Mua
0986142918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986142918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2918 ViettelĐặt Mua
0986352428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986352428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2428 ViettelĐặt Mua
0986417948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986417948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7948 ViettelĐặt Mua
0986470358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986470358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 ViettelĐặt Mua
0986753378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986753378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0986451848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986451848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 ViettelĐặt Mua
0986485538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986485538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986471598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986471598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471598 ViettelĐặt Mua
0986940798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986940798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 940798 ViettelĐặt Mua
0986646328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986646328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46328 ViettelĐặt Mua
0986814378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986814378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14378 ViettelĐặt Mua
0986610848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986610848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610848 ViettelĐặt Mua
0986605128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986605128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0986267058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986267058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986263928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986263928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63928 ViettelĐặt Mua
0986662438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986662438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 662438 ViettelĐặt Mua
0986829208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986829208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0986830458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986830458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0458 ViettelĐặt Mua
0986827058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986827058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27058 ViettelĐặt Mua
0986852518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986852518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986529358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986529358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29358 ViettelĐặt Mua
0986159408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986159408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 159408 ViettelĐặt Mua
0986189438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986189438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986298208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986298208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298208 ViettelĐặt Mua
0986564098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986564098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564098 ViettelĐặt Mua
0986799508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986799508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986092908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986092908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92908 ViettelĐặt Mua
0986270858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986270858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0858 ViettelĐặt Mua
0986710308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986710308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0986067448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986067448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67448 ViettelĐặt Mua
0986093378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986093378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0986467438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0986467438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0986396538490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0986396538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986742108490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0986742108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0986452408490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0986452408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452408 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0986 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0986 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0986 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0986 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Minh Thế
Đặt sim: 08611...62
Vào lúc: 20:55 20/5/2019

Phan Văn Khôi
Đặt sim: 08526...37
Vào lúc: 20:52 20/5/2019

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 08558...96
Vào lúc: 20:49 20/5/2019

Phan Văn Khôi
Đặt sim: 08693...65
Vào lúc: 20:46 20/5/2019

Nguyễn Đức Khải
Đặt sim: 03936...24
Vào lúc: 20:44 20/5/2019

Huỳnh Đức Hiệp
Đặt sim: 09758...12
Vào lúc: 20:40 20/5/2019

Phạm Trung Lâm
Đặt sim: 08937...69
Vào lúc: 20:37 20/5/2019

Ngô Văn Nguyên
Đặt sim: 08324...33
Vào lúc: 20:34 20/5/2019

Phan Kim Mai
Đặt sim: 03247...61
Vào lúc: 20:32 20/5/2019

Phạm Trung Tuyên
Đặt sim: 08850...43
Vào lúc: 20:29 20/5/2019

Trần Tường Thơ
Đặt sim: 08848...33
Vào lúc: 20:26 20/5/2019

Phan Cát Dương
Đặt sim: 09680...51
Vào lúc: 20:22 20/5/2019

Trần Thị Ngọc
Đặt sim: 08681...72
Vào lúc: 20:19 20/5/2019

Ngô Thị Lệ
Đặt sim: 08899...40
Vào lúc: 20:17 20/5/2019

Phạm Minh Khiêm
Đặt sim: 03915...46
Vào lúc: 20:13 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333