sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0986 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0986*000 » Tam hoa 0986*111 » Tam hoa 0986*222 » Tam hoa 0986*333 » Tam hoa 0986*444 » Tam hoa 0986*555 » Tam hoa 0986*666 » Tam hoa 0986*777 » Tam hoa 0986*888 » Tam hoa 0986*999 »
Tứ quý 0986*0000 » Tứ quý 0986*1111 » Tứ quý 0986*2222 » Tứ quý 0986*3333 » Tứ quý 0986*4444 » Tứ quý 0986*5555 » Tứ quý 0986*6666 » Tứ quý 0986*7777 » Tứ quý 0986*8888 » Tứ quý 0986*9999 »
0986*6868 lộc phát » 0986*8686 lộc phát » 0986*6886 lộc phát » 0986*8668 lộc phát » 0986*7979 thần tài » 0986*3939 thần tài » 0986*7878 ông địa » 0986*3838 ông địa » 0986*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0986278748170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0986278748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 ViettelĐặt Mua
0986830718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986830718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830718 ViettelĐặt Mua
0986076728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0986076728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 076728 ViettelĐặt Mua
0986067308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986067308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0986327608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986327608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986501108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986501108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01108 ViettelĐặt Mua
0986529718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986529718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29718 ViettelĐặt Mua
0986761428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986761428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61428 ViettelĐặt Mua
0986764528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986764528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0986834708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986834708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834708 ViettelĐặt Mua
0986573498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986573498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 573498 ViettelĐặt Mua
0986174478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986174478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 174478 ViettelĐặt Mua
0986014808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986014808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0986814378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986814378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4378 ViettelĐặt Mua
0986764508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986764508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0986443038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986443038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0986342428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986342428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0986340238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986340238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986275928250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986275928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75928 ViettelĐặt Mua
0986705038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0986705038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0986200538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986200538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 ViettelĐặt Mua
0986035178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986035178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5178 ViettelĐặt Mua
0986404278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986404278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0986597098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986597098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0986708498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986708498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0986714048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986714048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714048 ViettelĐặt Mua
0986829948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986829948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 829948 ViettelĐặt Mua
0986841798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986841798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0986859708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986859708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986887498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986887498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0986034978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986034978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4978 ViettelĐặt Mua
0986142478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986142478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0986145648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986145648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986250518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986250518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0986310498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986310498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310498 ViettelĐặt Mua
0986401878300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986401878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 ViettelĐặt Mua
0986468948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986468948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0986479548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986479548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79548 ViettelĐặt Mua
0986498978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986498978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0986698748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986698748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 ViettelĐặt Mua
0986784758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986784758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986785548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986785548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0986799428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986799428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 799428 ViettelĐặt Mua
0986885478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986885478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0986897508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986897508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0986929178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986929178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 ViettelĐặt Mua
0986230308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986230308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 ViettelĐặt Mua
0986459928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986459928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9928 ViettelĐặt Mua
0986585978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986585978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0986599278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986599278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99278 ViettelĐặt Mua
0986603978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986603978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0986608408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986608408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08408 ViettelĐặt Mua
0986609038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986609038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0986651488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986651488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0986714778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986714778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0986718018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986718018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18018 ViettelĐặt Mua
0986741178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986741178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41178 ViettelĐặt Mua
0986810778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986810778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0986874978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986874978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0986897488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986897488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97488 ViettelĐặt Mua
0986403208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986403208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03208 ViettelĐặt Mua
0986279508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986279508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279508 ViettelĐặt Mua
0986268718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986268718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268718 ViettelĐặt Mua
0986246458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986246458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0986713598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986713598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713598 ViettelĐặt Mua
0986047908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986047908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47908 ViettelĐặt Mua
0986219948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986219948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19948 ViettelĐặt Mua
0986408748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986408748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0986059608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986059608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059608 ViettelĐặt Mua
0986065238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986065238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 ViettelĐặt Mua
0986710238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986710238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0986968438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986968438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0986713418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986713418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713418 ViettelĐặt Mua
0986528408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986528408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0986043418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986043418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0986420758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986420758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0986673498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986673498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0986073528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986073528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0986740698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0698 ViettelĐặt Mua
0986562738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986562738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 562738 ViettelĐặt Mua
0986185478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986185478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 185478 ViettelĐặt Mua
0986450108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986450108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0108 ViettelĐặt Mua
0986853048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986853048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0986864978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986864978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64978 ViettelĐặt Mua
0986883048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986883048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0986017958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986017958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017958 ViettelĐặt Mua
0986929458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986929458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0986127258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986127258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0986301708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0986301708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1708 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0986 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0986 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0986 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0986 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Huy
Đặt sim: 08922...49
Vào lúc: 14:56 21/9/2019

Huỳnh Văn Chiến
Đặt sim: 08916...51
Vào lúc: 14:52 21/9/2019

Trần Thục Linh
Đặt sim: 08837...98
Vào lúc: 14:50 21/9/2019

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08827...57
Vào lúc: 14:47 21/9/2019

Lê Trung Anh
Đặt sim: 08459...68
Vào lúc: 14:43 21/9/2019

Nguyễn Đức Hùng
Đặt sim: 08970...88
Vào lúc: 14:41 21/9/2019

Phan Thục Dương
Đặt sim: 09825...18
Vào lúc: 14:38 21/9/2019

Phạm Duy Hoàng
Đặt sim: 09872...77
Vào lúc: 14:35 21/9/2019

Ngô Duy Quang
Đặt sim: 09616...26
Vào lúc: 14:31 21/9/2019

Lê Đức Khiêm
Đặt sim: 08948...94
Vào lúc: 14:28 21/9/2019

Trần Cát Hoa
Đặt sim: 08812...34
Vào lúc: 14:25 21/9/2019

Nguyễn Minh Sang
Đặt sim: 08828...26
Vào lúc: 14:22 21/9/2019

Ngô Nhã Linh
Đặt sim: 03928...82
Vào lúc: 14:20 21/9/2019

Phạm Chí Nguyên
Đặt sim: 03244...11
Vào lúc: 14:16 21/9/2019

Ngô Văn Nhân
Đặt sim: 03952...69
Vào lúc: 14:13 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333