sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0987 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0987*000 » Tam hoa 0987*111 » Tam hoa 0987*222 » Tam hoa 0987*333 » Tam hoa 0987*444 » Tam hoa 0987*555 » Tam hoa 0987*666 » Tam hoa 0987*777 » Tam hoa 0987*888 » Tam hoa 0987*999 »
Tứ quý 0987*0000 » Tứ quý 0987*1111 » Tứ quý 0987*2222 » Tứ quý 0987*3333 » Tứ quý 0987*4444 » Tứ quý 0987*5555 » Tứ quý 0987*6666 » Tứ quý 0987*7777 » Tứ quý 0987*8888 » Tứ quý 0987*9999 »
0987*6868 lộc phát » 0987*8686 lộc phát » 0987*6886 lộc phát » 0987*8668 lộc phát » 0987*7979 thần tài » 0987*3939 thần tài » 0987*7878 ông địa » 0987*3838 ông địa » 0987*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0987582498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987582498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0987391748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987391748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1748 ViettelĐặt Mua
0987411938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987411938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0987378408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987378408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378408 ViettelĐặt Mua
0987315238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987315238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15238 ViettelĐặt Mua
0987615448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987615448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15448 ViettelĐặt Mua
0987846278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987846278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987476318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987476318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76318 ViettelĐặt Mua
0987176708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987176708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0987286298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987286298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987839058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987839058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987677208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0987012508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987012508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 ViettelĐặt Mua
0987199608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987199608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0987410828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987410828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10828 ViettelĐặt Mua
0987944618360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0987944618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 944618 ViettelĐặt Mua
0987524218360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0987524218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987366548360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0987366548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987114638380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0987114638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987825048380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0987825048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987826928380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0987826928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 826928 ViettelĐặt Mua
0987636448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987636448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 ViettelĐặt Mua
0987003928390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987003928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03928 ViettelĐặt Mua
0987912538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987912538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0987942538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987942538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42538 ViettelĐặt Mua
0987641448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987641448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0987946038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987946038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 946038 ViettelĐặt Mua
0987941538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987941538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 941538 ViettelĐặt Mua
0987910438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987910438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 910438 ViettelĐặt Mua
0987940538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987940538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987231438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987231438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31438 ViettelĐặt Mua
0987555948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0987555948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 55948 ViettelĐặt Mua
0987313598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987313598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 ViettelĐặt Mua
0987518398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987518398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518398 ViettelĐặt Mua
0987855398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987855398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55398 ViettelĐặt Mua
0987514198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987514198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0987185298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987185298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987859048410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987859048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59048 ViettelĐặt Mua
0987200308410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987200308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 200308 ViettelĐặt Mua
0987040108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987040108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040108 ViettelĐặt Mua
0987191278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987191278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0987901278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987901278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0987031178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987031178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 031178 ViettelĐặt Mua
0987690978410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987690978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90978 ViettelĐặt Mua
0987480978410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987480978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0978 ViettelĐặt Mua
0987220878410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987220878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20878 ViettelĐặt Mua
0987630878410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987630878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 630878 ViettelĐặt Mua
0987790478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987790478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790478 ViettelĐặt Mua
0987220278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987220278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987130178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987130178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987100718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987100718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 100718 ViettelĐặt Mua
0987230518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987230518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0518 ViettelĐặt Mua
0987040418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987040418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987280418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0987280418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80418 ViettelĐặt Mua
0987915138430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0987915138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0987901858440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0987901858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01858 ViettelĐặt Mua
0987259128440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0987259128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259128 ViettelĐặt Mua
0987386608440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0987386608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987667508440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0987667508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987804958450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987804958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 804958 ViettelĐặt Mua
0987677058450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987677058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7058 ViettelĐặt Mua
0987026218450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987026218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987425398450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987425398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25398 ViettelĐặt Mua
0987514878460.000
550.000
Sim So Dep Viettel 0987514878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987062498460.000
550.000
Sim So Dep Viettel 0987062498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 062498 ViettelĐặt Mua
0987278648470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0987278648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8648 ViettelĐặt Mua
0987586978470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0987586978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6978 ViettelĐặt Mua
0987534448470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0987534448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 34448 ViettelĐặt Mua
0987873448470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0987873448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0987315948470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0987315948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 ViettelĐặt Mua
0987501038480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987501038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0987215658480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987215658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5658 ViettelĐặt Mua
0987607428480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987607428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0987610908480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987610908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987479358480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987479358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0987364348480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987364348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0987952758480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987952758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0987952808480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987952808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 ViettelĐặt Mua
0987231548480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987231548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0987106918480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987106918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987350748480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987350748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50748 ViettelĐặt Mua
0987093608480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987093608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987290728480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987290728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90728 ViettelĐặt Mua
0987307328480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987307328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7328 ViettelĐặt Mua
0987414698480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987414698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 ViettelĐặt Mua
0987593138480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987593138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 593138 ViettelĐặt Mua
0987821538480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987821538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987104098480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0987104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104098 ViettelĐặt Mua
0987079858490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0987079858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0987 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0987 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0987 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0987 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Minh Khánh
Đặt sim: 09398...69
Vào lúc: 18:55 6/12/2021

Nguyễn Văn Lợi
Đặt sim: 08225...99
Vào lúc: 18:52 6/12/2021

Nguyễn Văn Khánh
Đặt sim: 08211...80
Vào lúc: 18:49 6/12/2021

Nguyễn Chí Tùng
Đặt sim: 03956...74
Vào lúc: 18:46 6/12/2021

Trần Thị Thảo
Đặt sim: 08357...53
Vào lúc: 18:43 6/12/2021

Phạm Văn Anh
Đặt sim: 03212...55
Vào lúc: 18:41 6/12/2021

Nguyễn Kiều Trang
Đặt sim: 08833...99
Vào lúc: 18:37 6/12/2021

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 09791...84
Vào lúc: 18:34 6/12/2021

Hoàng Minh Nguyên
Đặt sim: 08443...97
Vào lúc: 18:32 6/12/2021

Phan Đức Vinh
Đặt sim: 09089...69
Vào lúc: 18:28 6/12/2021

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 08919...65
Vào lúc: 18:25 6/12/2021

Trần Đức Hiếu
Đặt sim: 08354...54
Vào lúc: 18:23 6/12/2021

Lê Văn Hiển
Đặt sim: 08881...44
Vào lúc: 18:19 6/12/2021

Nguyễn Ngọc Mai
Đặt sim: 03929...13
Vào lúc: 18:16 6/12/2021

Phan Thục Nhi
Đặt sim: 08488...47
Vào lúc: 18:13 6/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333