sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0987 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0987*000 » Tam hoa 0987*111 » Tam hoa 0987*222 » Tam hoa 0987*333 » Tam hoa 0987*444 » Tam hoa 0987*555 » Tam hoa 0987*666 » Tam hoa 0987*777 » Tam hoa 0987*888 » Tam hoa 0987*999 »
Tứ quý 0987*0000 » Tứ quý 0987*1111 » Tứ quý 0987*2222 » Tứ quý 0987*3333 » Tứ quý 0987*4444 » Tứ quý 0987*5555 » Tứ quý 0987*6666 » Tứ quý 0987*7777 » Tứ quý 0987*8888 » Tứ quý 0987*9999 »
0987*6868 lộc phát » 0987*8686 lộc phát » 0987*6886 lộc phát » 0987*8668 lộc phát » 0987*7979 thần tài » 0987*3939 thần tài » 0987*7878 ông địa » 0987*3838 ông địa » 0987*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0987129608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987129608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0987173258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987173258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0987615448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987615448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987840328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987840328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840328 ViettelĐặt Mua
0987381108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987381108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0987946498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987946498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0987430928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987430928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430928 ViettelĐặt Mua
0987503248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987503248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987266108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987266108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66108 ViettelĐặt Mua
0987859048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987859048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0987255748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987255748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987630478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987630478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987639918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987639918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39918 ViettelĐặt Mua
0987561608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987561608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61608 ViettelĐặt Mua
0987295698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987295698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5698 ViettelĐặt Mua
0987347698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987347698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0987542798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987542798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2798 ViettelĐặt Mua
0987856018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987856018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987522098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987522098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0987860308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987860308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0987928098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987928098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8098 ViettelĐặt Mua
0987172498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987172498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987248608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987248608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987192718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987192718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987428208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987428208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8208 ViettelĐặt Mua
0987619708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987619708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987739608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987739608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39608 ViettelĐặt Mua
0987735408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987735408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5408 ViettelĐặt Mua
0987847328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987847328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7328 ViettelĐặt Mua
0987217098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987217098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217098 ViettelĐặt Mua
0987243598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987243598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43598 ViettelĐặt Mua
0987541398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987541398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 541398 ViettelĐặt Mua
0987649098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987649098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49098 ViettelĐặt Mua
0987685498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987685498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85498 ViettelĐặt Mua
0987087498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987087498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0987188498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987188498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8498 ViettelĐặt Mua
0987352498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987352498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52498 ViettelĐặt Mua
0987715218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987715218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 715218 ViettelĐặt Mua
0987803128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987803128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 803128 ViettelĐặt Mua
0987960598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987960598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0598 ViettelĐặt Mua
0987202638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987202638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2638 ViettelĐặt Mua
0987696608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987696608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 696608 ViettelĐặt Mua
0987984008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987984008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 984008 ViettelĐặt Mua
0987182398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987182398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 182398 ViettelĐặt Mua
0987679928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987679928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9928 ViettelĐặt Mua
0987410598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987410598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0987132938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987132938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132938 ViettelĐặt Mua
0987294528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987294528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0987954658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987954658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4658 ViettelĐặt Mua
0987017508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987017508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 ViettelĐặt Mua
0987768428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987768428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0987326438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987326438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0987751938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987751938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51938 ViettelĐặt Mua
0987214108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987214108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0987089748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987089748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9748 ViettelĐặt Mua
0987193748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987193748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193748 ViettelĐặt Mua
0987091038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987091038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91038 ViettelĐặt Mua
0987553058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987553058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0987176708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987176708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0987642248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987642248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 642248 ViettelĐặt Mua
0987776058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987776058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 776058 ViettelĐặt Mua
0987347758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987347758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987452748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987452748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52748 ViettelĐặt Mua
0987819008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987819008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9008 ViettelĐặt Mua
0987551298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987551298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 ViettelĐặt Mua
0987059578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987059578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59578 ViettelĐặt Mua
0987056318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987056318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056318 ViettelĐặt Mua
0987846278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987846278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6278 ViettelĐặt Mua
0987918038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987918038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0987056748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987056748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0987162148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987162148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 162148 ViettelĐặt Mua
0987217428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987217428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17428 ViettelĐặt Mua
0987672328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987672328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0987934518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987934518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987419658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987419658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 419658 ViettelĐặt Mua
0987698358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987698358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8358 ViettelĐặt Mua
0987366548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987366548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0987944618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987944618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4618 ViettelĐặt Mua
0987130558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987130558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987140258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987140258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987676048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987676048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 676048 ViettelĐặt Mua
0987697508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987697508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987867018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987867018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67018 ViettelĐặt Mua
0987524218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987524218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24218 ViettelĐặt Mua
0987471008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987471008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471008 ViettelĐặt Mua
0987479118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987479118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79118 ViettelĐặt Mua
0987492448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987492448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0987562848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987562848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0987106278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987106278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0987 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0987 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0987 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0987 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Trung Anh
Đặt sim: 08447...13
Vào lúc: 22:55 24/10/2020

Ngô Văn Nguyên
Đặt sim: 08560...55
Vào lúc: 22:53 24/10/2020

Trần Diệp Nguyệt
Đặt sim: 08823...96
Vào lúc: 22:49 24/10/2020

Hoàng Đức Kiên
Đặt sim: 09188...53
Vào lúc: 22:47 24/10/2020

Phạm Văn Khải
Đặt sim: 03954...87
Vào lúc: 22:44 24/10/2020

Nguyễn Duy Cương
Đặt sim: 08823...48
Vào lúc: 22:41 24/10/2020

Phạm Thị Thi
Đặt sim: 08817...76
Vào lúc: 22:38 24/10/2020

Hoàng Trung Cương
Đặt sim: 08383...94
Vào lúc: 22:34 24/10/2020

Nguyễn Chí Huy
Đặt sim: 09719...31
Vào lúc: 22:32 24/10/2020

Nguyễn Duy Khoa
Đặt sim: 03983...61
Vào lúc: 22:29 24/10/2020

Trần Chí Sang
Đặt sim: 03911...46
Vào lúc: 22:25 24/10/2020

Nguyễn Duy Ken
Đặt sim: 08889...33
Vào lúc: 22:22 24/10/2020

Trần Minh Vũ
Đặt sim: 08687...74
Vào lúc: 22:20 24/10/2020

Nguyễn Đức Dương
Đặt sim: 08255...50
Vào lúc: 22:16 24/10/2020

Nguyễn Kiều Hương
Đặt sim: 03248...23
Vào lúc: 22:14 24/10/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333