sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0987 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0987*000 » Tam hoa 0987*111 » Tam hoa 0987*222 » Tam hoa 0987*333 » Tam hoa 0987*444 » Tam hoa 0987*555 » Tam hoa 0987*666 » Tam hoa 0987*777 » Tam hoa 0987*888 » Tam hoa 0987*999 »
Tứ quý 0987*0000 » Tứ quý 0987*1111 » Tứ quý 0987*2222 » Tứ quý 0987*3333 » Tứ quý 0987*4444 » Tứ quý 0987*5555 » Tứ quý 0987*6666 » Tứ quý 0987*7777 » Tứ quý 0987*8888 » Tứ quý 0987*9999 »
0987*6868 lộc phát » 0987*8686 lộc phát » 0987*6886 lộc phát » 0987*8668 lộc phát » 0987*7979 thần tài » 0987*3939 thần tài » 0987*7878 ông địa » 0987*3838 ông địa » 0987*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0987555948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987555948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987715818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987715818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15818 ViettelĐặt Mua
0987471128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987471128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1128 ViettelĐặt Mua
0987565408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987565408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 565408 ViettelĐặt Mua
0987248758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987248758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48758 ViettelĐặt Mua
0987607428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987607428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0987153258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987153258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 ViettelĐặt Mua
0987508358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987508358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0987593138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987593138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3138 ViettelĐặt Mua
0987580518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987580518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0987364348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987364348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 364348 ViettelĐặt Mua
0987106918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987106918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6918 ViettelĐặt Mua
0987326578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987326578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0987428058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987428058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0987798458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987798458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8458 ViettelĐặt Mua
0987202638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987202638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0987696608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987696608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0987188498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987188498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987352498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987352498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0987715218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987715218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0987803128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987803128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 803128 ViettelĐặt Mua
0987087498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987087498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0987295698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987295698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295698 ViettelĐặt Mua
0987860308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987860308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0987928098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987928098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928098 ViettelĐặt Mua
0987735408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987735408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987819058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987819058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 ViettelĐặt Mua
0987294558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987294558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4558 ViettelĐặt Mua
0987231548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987231548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0987952808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987952808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52808 ViettelĐặt Mua
0987231438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987231438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31438 ViettelĐặt Mua
0987910438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987910438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 ViettelĐặt Mua
0987912538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987912538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0987940538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987940538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40538 ViettelĐặt Mua
0987941538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987941538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41538 ViettelĐặt Mua
0987942538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987942538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42538 ViettelĐặt Mua
0987946038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987946038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46038 ViettelĐặt Mua
0987422418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987422418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0987316848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987316848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316848 ViettelĐặt Mua
0987351798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987351798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 351798 ViettelĐặt Mua
0987104098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987821538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987821538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 ViettelĐặt Mua
0987391328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987391328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 ViettelĐặt Mua
0987533278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987533278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3278 ViettelĐặt Mua
0987832658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987832658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32658 ViettelĐặt Mua
0987150848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987150848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0848 ViettelĐặt Mua
0987991158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987991158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 ViettelĐặt Mua
0987479358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987479358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9358 ViettelĐặt Mua
0987636448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987636448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 636448 ViettelĐặt Mua
0987365278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987365278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0987501038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987501038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987215658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987215658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0987003928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987003928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0987313598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0987313598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0987518398420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0987518398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518398 ViettelĐặt Mua
0987855398420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0987855398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5398 ViettelĐặt Mua
0987514198420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0987514198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514198 ViettelĐặt Mua
0987185298420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0987185298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 ViettelĐặt Mua
0987915138430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0987915138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915138 ViettelĐặt Mua
0987715938430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0987715938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987620608450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987620608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0987192208450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987192208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987918138450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987918138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18138 ViettelĐặt Mua
0987865518450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987865518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5518 ViettelĐặt Mua
0987221318450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987221318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21318 ViettelĐặt Mua
0987740218450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987740218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987746328450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987746328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46328 ViettelĐặt Mua
0987380618450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987380618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80618 ViettelĐặt Mua
0987936208450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987936208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36208 ViettelĐặt Mua
0987178958450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987178958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78958 ViettelĐặt Mua
0987512778450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987512778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 512778 ViettelĐặt Mua
0987901858450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987901858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1858 ViettelĐặt Mua
0987036118450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987036118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987840328450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987840328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0987963228450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987963228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0987296158450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987296158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96158 ViettelĐặt Mua
0987139498450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987139498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987634018450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987634018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0987130018450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987130018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0987542958450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987542958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0987527238450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987527238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 ViettelĐặt Mua
0987259128450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987259128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59128 ViettelĐặt Mua
0987078458450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987078458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78458 ViettelĐặt Mua
0987067478450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987067478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987201538450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987201538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987225438450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987225438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987460438450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987460438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60438 ViettelĐặt Mua
0987330938450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987330938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987330598450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0987330598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30598 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0987 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0987 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0987 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0987 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Huy
Đặt sim: 09064...50
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Nguyễn Chí Khánh
Đặt sim: 08812...83
Vào lúc: 22:52 0/3/2021

Nguyễn Duy Hiếu
Đặt sim: 08521...83
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Lê Cát Linh
Đặt sim: 09117...31
Vào lúc: 22:46 0/3/2021

Nguyễn Văn Thành
Đặt sim: 09776...30
Vào lúc: 22:44 0/3/2021

Lê Phương Hằng
Đặt sim: 09184...26
Vào lúc: 22:40 0/3/2021

Trần Chí Thuận
Đặt sim: 03255...17
Vào lúc: 22:38 0/3/2021

Trần Ngọc Hương
Đặt sim: 08628...24
Vào lúc: 22:35 0/3/2021

Nguyễn Đức Khoa
Đặt sim: 09817...13
Vào lúc: 22:31 0/3/2021

Trần Thị Hương
Đặt sim: 03288...87
Vào lúc: 22:28 0/3/2021

Ngô Đức Nguyên
Đặt sim: 08671...74
Vào lúc: 22:25 0/3/2021

Nguyễn Ngọc Vân
Đặt sim: 08878...89
Vào lúc: 22:22 0/3/2021

Phan Minh Hòa
Đặt sim: 09187...29
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Trần Chí Anh
Đặt sim: 08686...40
Vào lúc: 22:17 0/3/2021

Nguyễn Duy Quốc
Đặt sim: 03951...99
Vào lúc: 22:13 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333