sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0987 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0987*000 » Tam hoa 0987*111 » Tam hoa 0987*222 » Tam hoa 0987*333 » Tam hoa 0987*444 » Tam hoa 0987*555 » Tam hoa 0987*666 » Tam hoa 0987*777 » Tam hoa 0987*888 » Tam hoa 0987*999 »
Tứ quý 0987*0000 » Tứ quý 0987*1111 » Tứ quý 0987*2222 » Tứ quý 0987*3333 » Tứ quý 0987*4444 » Tứ quý 0987*5555 » Tứ quý 0987*6666 » Tứ quý 0987*7777 » Tứ quý 0987*8888 » Tứ quý 0987*9999 »
0987*6868 lộc phát » 0987*8686 lộc phát » 0987*6886 lộc phát » 0987*8668 lộc phát » 0987*7979 thần tài » 0987*3939 thần tài » 0987*7878 ông địa » 0987*3838 ông địa » 0987*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0987839058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987839058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0987294348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987294348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0987430408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987430408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430408 ViettelĐặt Mua
0987946498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987946498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987646258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987646258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987503728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987503728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0987658708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987658708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 ViettelĐặt Mua
0987852508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987852508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987677208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677208 ViettelĐặt Mua
0987084308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987084308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084308 ViettelĐặt Mua
0987548928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987548928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0987710828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987710828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0828 ViettelĐặt Mua
0987261408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987261408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261408 ViettelĐặt Mua
0987467208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987467208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467208 ViettelĐặt Mua
0987942938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987942938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0987647378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987647378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47378 ViettelĐặt Mua
0987105508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05508 ViettelĐặt Mua
0987117348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987117348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7348 ViettelĐặt Mua
0987056358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987056358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6358 ViettelĐặt Mua
0987935278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987935278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0987835608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987835608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0987254808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987254808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254808 ViettelĐặt Mua
0987703348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987703348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987235528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987235528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35528 ViettelĐặt Mua
0987064918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987064918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987012508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987012508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 012508 ViettelĐặt Mua
0987476318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987476318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476318 ViettelĐặt Mua
0987391748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987391748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987840328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987840328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 ViettelĐặt Mua
0987129608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987129608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0987615448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987615448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0987172038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987172038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0987672418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987672418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0987565408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987565408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5408 ViettelĐặt Mua
0987248758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987248758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0987380618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987380618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0987702508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987702508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987609508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987609508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987936208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987936208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 ViettelĐặt Mua
0987084908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987084908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 ViettelĐặt Mua
0987971478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987971478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0987740218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987740218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740218 ViettelĐặt Mua
0987746328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987746328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6328 ViettelĐặt Mua
0987199608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987199608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99608 ViettelĐặt Mua
0987524218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987524218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524218 ViettelĐặt Mua
0987366548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987366548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66548 ViettelĐặt Mua
0987944618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987944618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0987041598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987041598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987072498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987072498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072498 ViettelĐặt Mua
0987725358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987725358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0987479118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987479118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987106278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987106278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06278 ViettelĐặt Mua
0987419658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987419658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0987492448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987492448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 492448 ViettelĐặt Mua
0987698358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987698358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698358 ViettelĐặt Mua
0987091598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987091598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0987471008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987471008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71008 ViettelĐặt Mua
0987672328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987672328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0987676048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987676048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0987697508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987697508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987867018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987867018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987875008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987875008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0987934518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987934518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987056748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987056748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56748 ViettelĐặt Mua
0987130558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987130558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987140258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987140258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987162148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987162148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 162148 ViettelĐặt Mua
0987217428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987217428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17428 ViettelĐặt Mua
0987430928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987430928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430928 ViettelĐặt Mua
0987503248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987503248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03248 ViettelĐặt Mua
0987266108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987266108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987859048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987859048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 859048 ViettelĐặt Mua
0987641448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987641448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0987211538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987211538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 211538 ViettelĐặt Mua
0987053008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987053008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987841408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987841408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41408 ViettelĐặt Mua
0987776058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987776058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987347758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987347758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7758 ViettelĐặt Mua
0987452748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987452748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 ViettelĐặt Mua
0987176708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987176708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987642248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987642248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0987819008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987819008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 819008 ViettelĐặt Mua
0987410828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987410828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0987632448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987632448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987596738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987596738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0987381108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987381108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 381108 ViettelĐặt Mua
0987918038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987918038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918038 ViettelĐặt Mua
0987294528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987294528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0987954658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987954658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54658 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0987 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0987 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0987 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0987 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Linh
Đặt sim: 08854...30
Vào lúc: 12:55 12/8/2020

Phạm Trung Tiến
Đặt sim: 08932...27
Vào lúc: 12:53 12/8/2020

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08216...99
Vào lúc: 12:50 12/8/2020

Lê Văn Chiến
Đặt sim: 08885...54
Vào lúc: 12:46 12/8/2020

Nguyễn Văn Lộc
Đặt sim: 09053...87
Vào lúc: 12:44 12/8/2020

Nguyễn Phương Hồng
Đặt sim: 08613...27
Vào lúc: 12:41 12/8/2020

Trần Minh Quân
Đặt sim: 09796...24
Vào lúc: 12:38 12/8/2020

Ngô Chí Hưng
Đặt sim: 08682...31
Vào lúc: 12:34 12/8/2020

Nguyễn Đức Hiếu
Đặt sim: 08577...33
Vào lúc: 12:32 12/8/2020

Hoàng Văn Thắng
Đặt sim: 08956...64
Vào lúc: 12:28 12/8/2020

Ngô Thị Nhàn
Đặt sim: 09315...91
Vào lúc: 12:26 12/8/2020

Phan Minh Đăng
Đặt sim: 09770...72
Vào lúc: 12:22 12/8/2020

Lê Thị Nguyệt
Đặt sim: 09719...58
Vào lúc: 12:19 12/8/2020

Hoàng Minh Nhật
Đặt sim: 08492...39
Vào lúc: 12:17 12/8/2020

Huỳnh Duy Khang
Đặt sim: 08421...16
Vào lúc: 12:13 12/8/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333