sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0987 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0987*000 » Tam hoa 0987*111 » Tam hoa 0987*222 » Tam hoa 0987*333 » Tam hoa 0987*444 » Tam hoa 0987*555 » Tam hoa 0987*666 » Tam hoa 0987*777 » Tam hoa 0987*888 » Tam hoa 0987*999 »
Tứ quý 0987*0000 » Tứ quý 0987*1111 » Tứ quý 0987*2222 » Tứ quý 0987*3333 » Tứ quý 0987*4444 » Tứ quý 0987*5555 » Tứ quý 0987*6666 » Tứ quý 0987*7777 » Tứ quý 0987*8888 » Tứ quý 0987*9999 »
0987*6868 lộc phát » 0987*8686 lộc phát » 0987*6886 lộc phát » 0987*8668 lộc phát » 0987*7979 thần tài » 0987*3939 thần tài » 0987*7878 ông địa » 0987*3838 ông địa » 0987*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0987430928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987430928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0928 ViettelĐặt Mua
0987503248200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987503248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987131738200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987131738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0987334708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987334708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334708 ViettelĐặt Mua
0987426928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987426928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26928 ViettelĐặt Mua
0987847328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0987847328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7328 ViettelĐặt Mua
0987192718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987192718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 192718 ViettelĐặt Mua
0987238028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987238028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0987428208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987428208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428208 ViettelĐặt Mua
0987500138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987500138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00138 ViettelĐặt Mua
0987619708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987619708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9708 ViettelĐặt Mua
0987739608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987739608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0987735408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987735408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5408 ViettelĐặt Mua
0987526178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987526178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987446038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987446038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446038 ViettelĐặt Mua
0987634158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987634158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634158 ViettelĐặt Mua
0987563038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987563038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563038 ViettelĐặt Mua
0987553058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987553058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 ViettelĐặt Mua
0987475538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987475538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5538 ViettelĐặt Mua
0987261408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987261408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987467208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987467208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987935278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987935278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 ViettelĐặt Mua
0987942938250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987942938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0987647378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987647378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0987105508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987105508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987117348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987117348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0987297378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987297378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0987056358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987056358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987949018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987949018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49018 ViettelĐặt Mua
0987857418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987857418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0987177498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987177498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0987572498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987572498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572498 ViettelĐặt Mua
0987343698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987343698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0987378408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987378408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0987309408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0987309408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09408 ViettelĐặt Mua
0987129608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987129608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987381108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987381108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987161008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987161008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0987310508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987310508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0987653068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987653068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0987295698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987295698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987193808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987193808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193808 ViettelĐặt Mua
0987615448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987615448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 615448 ViettelĐặt Mua
0987914798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987914798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14798 ViettelĐặt Mua
0987794328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987794328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0987347698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987347698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0987542798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987542798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2798 ViettelĐặt Mua
0987856018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987856018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56018 ViettelĐặt Mua
0987565408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987565408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5408 ViettelĐặt Mua
0987248758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987248758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48758 ViettelĐặt Mua
0987476318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987476318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6318 ViettelĐặt Mua
0987294348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987294348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0987430408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987430408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0408 ViettelĐặt Mua
0987946498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987946498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 946498 ViettelĐặt Mua
0987677208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0987064918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987064918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987934518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987934518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0987672948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987672948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72948 ViettelĐặt Mua
0987827948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987827948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 827948 ViettelĐặt Mua
0987056748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987056748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56748 ViettelĐặt Mua
0987162148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987162148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2148 ViettelĐặt Mua
0987217428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987217428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217428 ViettelĐặt Mua
0987130558300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987130558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987416538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987416538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16538 ViettelĐặt Mua
0987429008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987429008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29008 ViettelĐặt Mua
0987421448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987421448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 421448 ViettelĐặt Mua
0987408178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987408178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0987411748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987411748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 411748 ViettelĐặt Mua
0987406948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987406948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0987869278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987869278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9278 ViettelĐặt Mua
0987642088300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0987642088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42088 ViettelĐặt Mua
0987198428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987198428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0987548498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987548498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8498 ViettelĐặt Mua
0987428058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987428058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428058 ViettelĐặt Mua
0987231548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987231548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0987952808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987952808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52808 ViettelĐặt Mua
0987316848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987316848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0987580038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987580038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 ViettelĐặt Mua
0987495528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987495528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0987960238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987960238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 960238 ViettelĐặt Mua
0987284738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987284738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84738 ViettelĐặt Mua
0987684758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987684758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0987765758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987765758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65758 ViettelĐặt Mua
0987003928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987003928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3928 ViettelĐặt Mua
0987798458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987798458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98458 ViettelĐặt Mua
0987573358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987573358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73358 ViettelĐặt Mua
0987165008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987165008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0987054598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987054598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987448978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987448978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448978 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0987 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0987 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0987 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0987 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Kim Di
Đặt sim: 09662...47
Vào lúc: 21:56 29/1/2020

Nguyễn Trung Việt
Đặt sim: 08954...14
Vào lúc: 21:53 29/1/2020

Ngô Chí Toàn
Đặt sim: 09331...48
Vào lúc: 21:49 29/1/2020

Nguyễn Chí Hậu
Đặt sim: 08960...44
Vào lúc: 21:46 29/1/2020

Trần Đức Toàn
Đặt sim: 09691...72
Vào lúc: 21:43 29/1/2020

Nguyễn Đức Chiến
Đặt sim: 08969...18
Vào lúc: 21:40 29/1/2020

Nguyễn Minh Hậu
Đặt sim: 08957...98
Vào lúc: 21:38 29/1/2020

Trần Duy Thành
Đặt sim: 08881...47
Vào lúc: 21:35 29/1/2020

Trần Chí Sơn
Đặt sim: 08992...79
Vào lúc: 21:32 29/1/2020

Ngô Chí Nam
Đặt sim: 09642...32
Vào lúc: 21:28 29/1/2020

Hoàng Văn Nam
Đặt sim: 09120...40
Vào lúc: 21:26 29/1/2020

Ngô Thục Thy
Đặt sim: 08486...87
Vào lúc: 21:23 29/1/2020

Huỳnh Trung Khang
Đặt sim: 03953...21
Vào lúc: 21:19 29/1/2020

Trần Văn Anh
Đặt sim: 09896...71
Vào lúc: 21:17 29/1/2020

Nguyễn Kiều Nhân
Đặt sim: 03263...60
Vào lúc: 21:14 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333