sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0988 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0988*000 » Tam hoa 0988*111 » Tam hoa 0988*222 » Tam hoa 0988*333 » Tam hoa 0988*444 » Tam hoa 0988*555 » Tam hoa 0988*666 » Tam hoa 0988*777 » Tam hoa 0988*888 » Tam hoa 0988*999 »
Tứ quý 0988*0000 » Tứ quý 0988*1111 » Tứ quý 0988*2222 » Tứ quý 0988*3333 » Tứ quý 0988*4444 » Tứ quý 0988*5555 » Tứ quý 0988*6666 » Tứ quý 0988*7777 » Tứ quý 0988*8888 » Tứ quý 0988*9999 »
0988*6868 lộc phát » 0988*8686 lộc phát » 0988*6886 lộc phát » 0988*8668 lộc phát » 0988*7979 thần tài » 0988*3939 thần tài » 0988*7878 ông địa » 0988*3838 ông địa » 0988*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0988032708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988032708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 032708 ViettelĐặt Mua
0988363208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988363208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63208 ViettelĐặt Mua
0988476208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988476208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0988391648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988391648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391648 ViettelĐặt Mua
0988154498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988154498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54498 ViettelĐặt Mua
0988092148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988092148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92148 ViettelĐặt Mua
0988715428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988715428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15428 ViettelĐặt Mua
0988742128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988742128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0988953048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988953048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953048 ViettelĐặt Mua
0988967208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988967208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988074028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988074028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988138408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988138408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0988652428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988652428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2428 ViettelĐặt Mua
0988523728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988523728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0988725028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988725028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25028 ViettelĐặt Mua
0988420638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988420638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420638 ViettelĐặt Mua
0988530418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988530418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988186728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 186728 ViettelĐặt Mua
0988493718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988493718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0988119548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988119548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 ViettelĐặt Mua
0988237018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988237018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0988533418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988533418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33418 ViettelĐặt Mua
0988533408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988533408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33408 ViettelĐặt Mua
0988432758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988432758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988289648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988289648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0988759348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988759348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0988613718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988613718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988440358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988440358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 ViettelĐặt Mua
0988017528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988017528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 ViettelĐặt Mua
0988718358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988718358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718358 ViettelĐặt Mua
0988602758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988602758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 ViettelĐặt Mua
0988227438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988227438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 227438 ViettelĐặt Mua
0988597098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988597098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0988176498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988176498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0988697208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988697208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97208 ViettelĐặt Mua
0988163958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988163958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163958 ViettelĐặt Mua
0988374358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988374358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 ViettelĐặt Mua
0988617748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988617748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0988054148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988054148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54148 ViettelĐặt Mua
0988735748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988735748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35748 ViettelĐặt Mua
0988491138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988491138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0988729358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988729358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0988034138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988034138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0988232418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988232418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 232418 ViettelĐặt Mua
0988732178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988732178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32178 ViettelĐặt Mua
0988537628400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988537628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988532128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988532128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2128 ViettelĐặt Mua
0988519258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988519258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19258 ViettelĐặt Mua
0988352658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988352658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52658 ViettelĐặt Mua
0988151758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988151758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51758 ViettelĐặt Mua
0988450308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988450308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988459008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988459008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0988463038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988463038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0988473978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988473978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473978 ViettelĐặt Mua
0988483778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988483778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3778 ViettelĐặt Mua
0988490408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988490408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90408 ViettelĐặt Mua
0988953038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988953038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953038 ViettelĐặt Mua
0988366148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988366148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 366148 ViettelĐặt Mua
0988106608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988106608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 106608 ViettelĐặt Mua
0988056508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988796608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988796608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6608 ViettelĐặt Mua
0988218058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988218058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18058 ViettelĐặt Mua
0988163148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988163148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163148 ViettelĐặt Mua
0988413918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988413918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988697108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988697108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988956508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988956508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988042538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988042538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0988416378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988416378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416378 ViettelĐặt Mua
0988497228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988497228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497228 ViettelĐặt Mua
0988374638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988374638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74638 ViettelĐặt Mua
0988372208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988372208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2208 ViettelĐặt Mua
0988375148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988375148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375148 ViettelĐặt Mua
0988134758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988134758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0988391778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988391778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1778 ViettelĐặt Mua
0988429258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988429258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 ViettelĐặt Mua
0988976448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988976448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76448 ViettelĐặt Mua
0988853258490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988853258 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3258 ViettelĐặt Mua
0988024958490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988024958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988041248490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988041248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 041248 ViettelĐặt Mua
0988324298490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988324298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0988425698490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988425698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 425698 ViettelĐặt Mua
0988401448490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988401448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0988583728490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988583728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988496328490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988496328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988650218490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988650218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988575308490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988575308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0988172908490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988172908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0988144708490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988144708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144708 ViettelĐặt Mua
0988307458490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988307458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0988 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0988 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0988 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0988 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Long
Đặt sim: 09039...81
Vào lúc: 10:55 23/7/2019

Ngô Văn Cường
Đặt sim: 09624...52
Vào lúc: 10:53 23/7/2019

Phan Đức Lập
Đặt sim: 08358...30
Vào lúc: 10:50 23/7/2019

Nguyễn Đức Quỳnh
Đặt sim: 03911...81
Vào lúc: 10:47 23/7/2019

Phan Cát Nhiên
Đặt sim: 08214...83
Vào lúc: 10:43 23/7/2019

Hoàng Minh Nam
Đặt sim: 09053...50
Vào lúc: 10:40 23/7/2019

Trần Đức Bảo
Đặt sim: 09775...60
Vào lúc: 10:37 23/7/2019

Nguyễn Minh Luân
Đặt sim: 08277...14
Vào lúc: 10:34 23/7/2019

Ngô Thị Thi
Đặt sim: 08892...71
Vào lúc: 10:32 23/7/2019

Ngô Kim Linh
Đặt sim: 08954...35
Vào lúc: 10:29 23/7/2019

Ngô Văn Anh
Đặt sim: 09888...87
Vào lúc: 10:25 23/7/2019

Phan Minh Sơn
Đặt sim: 09173...23
Vào lúc: 10:22 23/7/2019

Phan Duy Anh
Đặt sim: 08829...68
Vào lúc: 10:19 23/7/2019

Nguyễn Duy Hảo
Đặt sim: 08817...36
Vào lúc: 10:16 23/7/2019

Lê Văn Khoa
Đặt sim: 08655...67
Vào lúc: 10:14 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333