sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0988 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0988*000 » Tam hoa 0988*111 » Tam hoa 0988*222 » Tam hoa 0988*333 » Tam hoa 0988*444 » Tam hoa 0988*555 » Tam hoa 0988*666 » Tam hoa 0988*777 » Tam hoa 0988*888 » Tam hoa 0988*999 »
Tứ quý 0988*0000 » Tứ quý 0988*1111 » Tứ quý 0988*2222 » Tứ quý 0988*3333 » Tứ quý 0988*4444 » Tứ quý 0988*5555 » Tứ quý 0988*6666 » Tứ quý 0988*7777 » Tứ quý 0988*8888 » Tứ quý 0988*9999 »
0988*6868 lộc phát » 0988*8686 lộc phát » 0988*6886 lộc phát » 0988*8668 lộc phát » 0988*7979 thần tài » 0988*3939 thần tài » 0988*7878 ông địa » 0988*3838 ông địa » 0988*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0988476208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988476208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0988032708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988032708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988363208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0988363208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 363208 ViettelĐặt Mua
0988506058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988506058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0988074028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988074028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0988497548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988497548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7548 ViettelĐặt Mua
0988007418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988007418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 ViettelĐặt Mua
0988356408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988356408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 356408 ViettelĐặt Mua
0988715428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988715428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 715428 ViettelĐặt Mua
0988742128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988742128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742128 ViettelĐặt Mua
0988953048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988953048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953048 ViettelĐặt Mua
0988967208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988967208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0988401798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988401798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0988154498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988154498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54498 ViettelĐặt Mua
0988092148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988092148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0988940718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988940718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0988602758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0988602758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0988491148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988491148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 ViettelĐặt Mua
0988718358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988718358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0988759348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988759348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0988613718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988613718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613718 ViettelĐặt Mua
0988440358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988440358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 440358 ViettelĐặt Mua
0988017528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988017528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988289648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988289648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 289648 ViettelĐặt Mua
0988593018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988593018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93018 ViettelĐặt Mua
0988742918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988742918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42918 ViettelĐặt Mua
0988485198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988485198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5198 ViettelĐặt Mua
0988498728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988498728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8728 ViettelĐặt Mua
0988416328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988416328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0988551548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988551548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51548 ViettelĐặt Mua
0988179038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988179038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9038 ViettelĐặt Mua
0988139208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988139208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 139208 ViettelĐặt Mua
0988086348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988086348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6348 ViettelĐặt Mua
0988625128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988625128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625128 ViettelĐặt Mua
0988498378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988498378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0988467938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988467938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0988138408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988138408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38408 ViettelĐặt Mua
0988237018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988237018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37018 ViettelĐặt Mua
0988530418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988530418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988119548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988119548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19548 ViettelĐặt Mua
0988725028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988725028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 ViettelĐặt Mua
0988186728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0988493718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988493718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493718 ViettelĐặt Mua
0988523728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988523728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0988533408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988533408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988533418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988533418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 533418 ViettelĐặt Mua
0988652428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988652428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0988918048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988918048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0988813218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988813218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988420638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988420638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0638 ViettelĐặt Mua
0988264508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988264508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0988072248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0988072248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2248 ViettelĐặt Mua
0988366148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988366148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0988227438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988227438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 227438 ViettelĐặt Mua
0988374638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988374638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74638 ViettelĐặt Mua
0988375148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988375148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0988151758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988151758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0988735748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988735748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735748 ViettelĐặt Mua
0988597098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988597098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97098 ViettelĐặt Mua
0988176498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988176498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0988697208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988697208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97208 ViettelĐặt Mua
0988218058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988218058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0988054148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988054148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 054148 ViettelĐặt Mua
0988429258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988429258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 ViettelĐặt Mua
0988976448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988976448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76448 ViettelĐặt Mua
0988796608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988796608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0988163958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988163958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163958 ViettelĐặt Mua
0988956508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988956508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988042538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988042538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 042538 ViettelĐặt Mua
0988374358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988374358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 ViettelĐặt Mua
0988617748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988617748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17748 ViettelĐặt Mua
0988670618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988670618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0988450308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988450308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 ViettelĐặt Mua
0988459008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988459008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988463038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988463038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463038 ViettelĐặt Mua
0988473978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988473978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0988483778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988483778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 483778 ViettelĐặt Mua
0988490408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988490408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0988953038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988953038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53038 ViettelĐặt Mua
0988134758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988134758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34758 ViettelĐặt Mua
0988416378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988416378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416378 ViettelĐặt Mua
0988491138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988491138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1138 ViettelĐặt Mua
0988056508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56508 ViettelĐặt Mua
0988610958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988610958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610958 ViettelĐặt Mua
0988106608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988106608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06608 ViettelĐặt Mua
0988729358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988729358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988034138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988034138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0988232418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988232418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2418 ViettelĐặt Mua
0988710828490.000
590.000
Sim So Dep Viettel 0988710828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0988 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0988 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0988 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0988 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Hoàng
Đặt sim: 08546...72
Vào lúc: 12:55 19/9/2019

Lê Văn Anh
Đặt sim: 08962...93
Vào lúc: 12:53 19/9/2019

Ngô Phương Thy
Đặt sim: 08812...72
Vào lúc: 12:49 19/9/2019

Nguyễn Chí Đăng
Đặt sim: 09857...33
Vào lúc: 12:46 19/9/2019

Trần Minh Khoa
Đặt sim: 08428...48
Vào lúc: 12:43 19/9/2019

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08240...41
Vào lúc: 12:40 19/9/2019

Lê Kim Mai
Đặt sim: 08687...90
Vào lúc: 12:38 19/9/2019

Nguyễn Thục Thơ
Đặt sim: 09792...42
Vào lúc: 12:35 19/9/2019

Nguyễn Minh Thi
Đặt sim: 03253...13
Vào lúc: 12:32 19/9/2019

Trần Trung Kiên
Đặt sim: 09696...40
Vào lúc: 12:28 19/9/2019

Nguyễn Cát Thư
Đặt sim: 08852...40
Vào lúc: 12:25 19/9/2019

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 08885...21
Vào lúc: 12:23 19/9/2019

Ngô Đức Bảo
Đặt sim: 08248...48
Vào lúc: 12:19 19/9/2019

Nguyễn Văn Tân
Đặt sim: 08445...76
Vào lúc: 12:17 19/9/2019

Nguyễn Nhã Linh
Đặt sim: 03986...17
Vào lúc: 12:14 19/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333