sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0988 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0988*000 » Tam hoa 0988*111 » Tam hoa 0988*222 » Tam hoa 0988*333 » Tam hoa 0988*444 » Tam hoa 0988*555 » Tam hoa 0988*666 » Tam hoa 0988*777 » Tam hoa 0988*888 » Tam hoa 0988*999 »
Tứ quý 0988*0000 » Tứ quý 0988*1111 » Tứ quý 0988*2222 » Tứ quý 0988*3333 » Tứ quý 0988*4444 » Tứ quý 0988*5555 » Tứ quý 0988*6666 » Tứ quý 0988*7777 » Tứ quý 0988*8888 » Tứ quý 0988*9999 »
0988*6868 lộc phát » 0988*8686 lộc phát » 0988*6886 lộc phát » 0988*8668 lộc phát » 0988*7979 thần tài » 0988*3939 thần tài » 0988*7878 ông địa » 0988*3838 ông địa » 0988*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0988499248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988499248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99248 ViettelĐặt Mua
0988918048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988918048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18048 ViettelĐặt Mua
0988414328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988414328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 414328 ViettelĐặt Mua
0988443208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988443208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 ViettelĐặt Mua
0988760548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988760548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 ViettelĐặt Mua
0988761438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988761438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0988401798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988401798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0988154498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988154498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54498 ViettelĐặt Mua
0988940718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988940718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0988034208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988034208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34208 ViettelĐặt Mua
0988556418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988556418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 556418 ViettelĐặt Mua
0988237018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988237018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37018 ViettelĐặt Mua
0988434028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988434028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988024958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988024958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988583728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988583728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83728 ViettelĐặt Mua
0988023178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988023178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23178 ViettelĐặt Mua
0988476648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988476648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0988376138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988376138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6138 ViettelĐặt Mua
0988329518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988329518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 ViettelĐặt Mua
0988321438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988321438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0988412928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988412928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988634948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988634948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34948 ViettelĐặt Mua
0988476208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988476208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0988074028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988074028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988086348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988086348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0988137728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988137728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0988139208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988139208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988262108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988262108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62108 ViettelĐặt Mua
0988341608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988341608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341608 ViettelĐặt Mua
0988416328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988416328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16328 ViettelĐặt Mua
0988427918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988427918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988460538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988460538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0988467938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988467938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7938 ViettelĐặt Mua
0988486508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988486508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6508 ViettelĐặt Mua
0988491148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988491148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91148 ViettelĐặt Mua
0988498728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988498728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988519028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988519028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0988562498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988562498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0988593018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988593018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0988625128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988625128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0988672318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988672318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0988712948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988712948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712948 ViettelĐặt Mua
0988164298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988164298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0988342198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988342198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42198 ViettelĐặt Mua
0988448528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988448528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8528 ViettelĐặt Mua
0988362848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988362848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0988319908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988319908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19908 ViettelĐặt Mua
0988623808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988623808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23808 ViettelĐặt Mua
0988917258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988917258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917258 ViettelĐặt Mua
0988492258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988492258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988083158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988083158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0988264508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988264508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0988549718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988549718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 549718 ViettelĐặt Mua
0988519048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988519048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0988032708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988032708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32708 ViettelĐặt Mua
0988449618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988449618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49618 ViettelĐặt Mua
0988056508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0988592538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988592538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0988497708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988497708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988497748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988497748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0988924218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988924218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0988233748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988233748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233748 ViettelĐặt Mua
0988461948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988461948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61948 ViettelĐặt Mua
0988640148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988640148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0988437148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988437148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437148 ViettelĐặt Mua
0988054038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988054038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0988356408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988356408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0988542948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988542948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0988186728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86728 ViettelĐặt Mua
0988493718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988493718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0988725028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988725028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0988562748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988562748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 ViettelĐặt Mua
0988715428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988715428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5428 ViettelĐặt Mua
0988953048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988953048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0988967208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988967208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67208 ViettelĐặt Mua
0988453148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988453148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453148 ViettelĐặt Mua
0988739418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988739418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 739418 ViettelĐặt Mua
0988754928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988754928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 754928 ViettelĐặt Mua
0988774138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988774138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74138 ViettelĐặt Mua
0988447238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988447238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 447238 ViettelĐặt Mua
0988449308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988449308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988138408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988138408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0988236498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988236498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0988259108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988259108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9108 ViettelĐặt Mua
0988132208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988132208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0988709438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988709438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 ViettelĐặt Mua
0988564048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988564048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564048 ViettelĐặt Mua
0988816648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988816648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 16648 ViettelĐặt Mua
0988806428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988806428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 06428 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0988 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0988 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0988 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0988 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Thị Ngọc
Đặt sim: 09782...15
Vào lúc: 18:55 23/9/2020

Trần Minh Tuấn
Đặt sim: 08613...47
Vào lúc: 18:53 23/9/2020

Hoàng Đức Quân
Đặt sim: 09743...50
Vào lúc: 18:49 23/9/2020

Nguyễn Đức Nhật
Đặt sim: 09646...30
Vào lúc: 18:47 23/9/2020

Huỳnh Đức Thành
Đặt sim: 08956...31
Vào lúc: 18:44 23/9/2020

Phạm Thị Hồng
Đặt sim: 09054...55
Vào lúc: 18:41 23/9/2020

Trần Minh Việt
Đặt sim: 08870...63
Vào lúc: 18:38 23/9/2020

Phạm Văn Hậu
Đặt sim: 08952...70
Vào lúc: 18:35 23/9/2020

Nguyễn Chí Lợi
Đặt sim: 09817...38
Vào lúc: 18:31 23/9/2020

Nguyễn Chí Quang
Đặt sim: 08548...50
Vào lúc: 18:29 23/9/2020

Huỳnh Đức Lợi
Đặt sim: 08690...55
Vào lúc: 18:26 23/9/2020

Huỳnh Văn Hảo
Đặt sim: 09016...60
Vào lúc: 18:23 23/9/2020

Ngô Ngọc Hồng
Đặt sim: 03276...43
Vào lúc: 18:20 23/9/2020

Nguyễn Đức Toàn
Đặt sim: 08347...73
Vào lúc: 18:17 23/9/2020

Phan Minh Khang
Đặt sim: 08877...34
Vào lúc: 18:13 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333