sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0989 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0989*000 » Tam hoa 0989*111 » Tam hoa 0989*222 » Tam hoa 0989*333 » Tam hoa 0989*444 » Tam hoa 0989*555 » Tam hoa 0989*666 » Tam hoa 0989*777 » Tam hoa 0989*888 » Tam hoa 0989*999 »
Tứ quý 0989*0000 » Tứ quý 0989*1111 » Tứ quý 0989*2222 » Tứ quý 0989*3333 » Tứ quý 0989*4444 » Tứ quý 0989*5555 » Tứ quý 0989*6666 » Tứ quý 0989*7777 » Tứ quý 0989*8888 » Tứ quý 0989*9999 »
0989*6868 lộc phát » 0989*8686 lộc phát » 0989*6886 lộc phát » 0989*8668 lộc phát » 0989*7979 thần tài » 0989*3939 thần tài » 0989*7878 ông địa » 0989*3838 ông địa » 0989*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0989125748170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0989125748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125748 ViettelĐặt Mua
0989726508190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0989726508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989140508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989140508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 140508 ViettelĐặt Mua
0989064158200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989064158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064158 ViettelĐặt Mua
0989021758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989021758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0989636048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989636048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989455158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989455158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0989972848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989972848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 972848 ViettelĐặt Mua
0989045438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989045438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45438 ViettelĐặt Mua
0989081348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989081348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989391608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989391608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 ViettelĐặt Mua
0989195438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989195438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989739218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989739218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9218 ViettelĐặt Mua
0989718048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989718048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0989417738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989417738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7738 ViettelĐặt Mua
0989611708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989611708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0989471448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989471448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 ViettelĐặt Mua
0989429308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989429308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 ViettelĐặt Mua
0989694428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989694428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989317438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989317438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0989797348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989797348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7348 ViettelĐặt Mua
0989537548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0989210648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989210648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0989440948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989440948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0989241128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989241128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41128 ViettelĐặt Mua
0989193348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989193348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193348 ViettelĐặt Mua
0989302738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989302738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02738 ViettelĐặt Mua
0989035448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989035448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989072718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989290058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989290058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290058 ViettelĐặt Mua
0989682948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989682948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82948 ViettelĐặt Mua
0989374658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989374658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989350248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989350248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50248 ViettelĐặt Mua
0989459328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989459328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9328 ViettelĐặt Mua
0989745598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989745598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0989536108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989536108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989720438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989720438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720438 ViettelĐặt Mua
0989825718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989825718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0989737408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989737408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37408 ViettelĐặt Mua
0989502148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989502148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0989559148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989559148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989970328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989970328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70328 ViettelĐặt Mua
0989940408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989940408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0989738418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989738418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738418 ViettelĐặt Mua
0989022498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989022498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 022498 ViettelĐặt Mua
0989275318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989275318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989493958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989493958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989541338300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989541338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41338 ViettelĐặt Mua
0989462518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989462518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62518 ViettelĐặt Mua
0989449258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989449258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 ViettelĐặt Mua
0989340058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989340058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340058 ViettelĐặt Mua
0989736318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989736318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989961608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989961608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989064278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989064278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0989259508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989259508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989530638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989530638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989643228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989643228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43228 ViettelĐặt Mua
0989422058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989422058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 422058 ViettelĐặt Mua
0989225148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989225148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0989115408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989115408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0989823978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989823978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3978 ViettelĐặt Mua
0989876148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989876148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 876148 ViettelĐặt Mua
0989954378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989954378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0989138028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989138028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 ViettelĐặt Mua
0989634398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989634398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634398 ViettelĐặt Mua
0989674008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989674008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74008 ViettelĐặt Mua
0989010458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989010458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10458 ViettelĐặt Mua
0989934008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989934008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934008 ViettelĐặt Mua
0989082918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989082918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0989321378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989321378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21378 ViettelĐặt Mua
0989531808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989531808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 ViettelĐặt Mua
0989437298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989437298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7298 ViettelĐặt Mua
0989204358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989204358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0989056508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0989046378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989046378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0989936478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989936478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 936478 ViettelĐặt Mua
0989759378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989759378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 759378 ViettelĐặt Mua
0989213928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989213928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3928 ViettelĐặt Mua
0989304278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989304278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0989304038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989304038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0989308048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989308048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308048 ViettelĐặt Mua
0989322718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989322718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0989581508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989581508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81508 ViettelĐặt Mua
0989775518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989775518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5518 ViettelĐặt Mua
0989173498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989173498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0989117148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989117148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0989116758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989116758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16758 ViettelĐặt Mua
0989369028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989369028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 369028 ViettelĐặt Mua
0989805458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989805458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0989 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0989 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0989 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0989 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Hưng
Đặt sim: 08667...33
Vào lúc: 21:55 20/5/2019

Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08226...20
Vào lúc: 21:53 20/5/2019

Ngô Minh Nguyên
Đặt sim: 08340...81
Vào lúc: 21:50 20/5/2019

Trần Văn Nam
Đặt sim: 09684...26
Vào lúc: 21:47 20/5/2019

Lê Văn Long
Đặt sim: 09747...93
Vào lúc: 21:43 20/5/2019

Phan Duy Quốc
Đặt sim: 08274...39
Vào lúc: 21:40 20/5/2019

Trần Trung Quân
Đặt sim: 08819...68
Vào lúc: 21:37 20/5/2019

Trần Đức Thái
Đặt sim: 08492...73
Vào lúc: 21:34 20/5/2019

Nguyễn Trung Hiếu
Đặt sim: 08875...77
Vào lúc: 21:32 20/5/2019

Hoàng Văn Vũ
Đặt sim: 09354...31
Vào lúc: 21:28 20/5/2019

Ngô Duy Nhật
Đặt sim: 03267...93
Vào lúc: 21:26 20/5/2019

Phạm Đức Tuân
Đặt sim: 08375...31
Vào lúc: 21:22 20/5/2019

Nguyễn Đức Thi
Đặt sim: 03926...11
Vào lúc: 21:19 20/5/2019

Huỳnh Đức Tuấn
Đặt sim: 09649...51
Vào lúc: 21:16 20/5/2019

Trần Chí Khang
Đặt sim: 08984...47
Vào lúc: 21:14 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333