sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0989 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0989*000 » Tam hoa 0989*111 » Tam hoa 0989*222 » Tam hoa 0989*333 » Tam hoa 0989*444 » Tam hoa 0989*555 » Tam hoa 0989*666 » Tam hoa 0989*777 » Tam hoa 0989*888 » Tam hoa 0989*999 »
Tứ quý 0989*0000 » Tứ quý 0989*1111 » Tứ quý 0989*2222 » Tứ quý 0989*3333 » Tứ quý 0989*4444 » Tứ quý 0989*5555 » Tứ quý 0989*6666 » Tứ quý 0989*7777 » Tứ quý 0989*8888 » Tứ quý 0989*9999 »
0989*6868 lộc phát » 0989*8686 lộc phát » 0989*6886 lộc phát » 0989*8668 lộc phát » 0989*7979 thần tài » 0989*3939 thần tài » 0989*7878 ông địa » 0989*3838 ông địa » 0989*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0989006038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989006038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06038 ViettelĐặt Mua
0989204358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989204358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 ViettelĐặt Mua
0989043948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989043948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3948 ViettelĐặt Mua
0989057408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989057408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057408 ViettelĐặt Mua
0989294948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989294948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0989351348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989351348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989774508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989774508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0989805408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989805408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5408 ViettelĐặt Mua
0989813048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 ViettelĐặt Mua
0989493328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989493328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3328 ViettelĐặt Mua
0989195348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989195348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95348 ViettelĐặt Mua
0989045438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989045438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989732938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989732938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989570528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989570528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0989842538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989842538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989536108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989536108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989125208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989125208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989638258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989638258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638258 ViettelĐặt Mua
0989075618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989075618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 075618 ViettelĐặt Mua
0989877208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989877208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 877208 ViettelĐặt Mua
0989044918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989044918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0989045518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989045518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45518 ViettelĐặt Mua
0989064498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989064498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064498 ViettelĐặt Mua
0989164528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989164528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164528 ViettelĐặt Mua
0989249928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989249928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9928 ViettelĐặt Mua
0989515428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989515428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0989537498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989537498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37498 ViettelĐặt Mua
0989582148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989582148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989746318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989746318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46318 ViettelĐặt Mua
0989768018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989768018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68018 ViettelĐặt Mua
0989952438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989952438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989542298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989542298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2298 ViettelĐặt Mua
0989543158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989543158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0989492158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989492158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 492158 ViettelĐặt Mua
0989816718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989816718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989513008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989513008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 513008 ViettelĐặt Mua
0989514148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989514148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514148 ViettelĐặt Mua
0989747128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989747128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989436198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989436198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36198 ViettelĐặt Mua
0989198408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989198408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0989571518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989571518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0989531058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989531058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989284178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989284178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0989716328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989716328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 716328 ViettelĐặt Mua
0989825018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989825018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25018 ViettelĐặt Mua
0989951738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989951738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0989764378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989764378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4378 ViettelĐặt Mua
0989059448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989059448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989205418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989205418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 ViettelĐặt Mua
0989259108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989259108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0989067378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989067378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 067378 ViettelĐặt Mua
0989787348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989787348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 787348 ViettelĐặt Mua
0989546458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989546458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 546458 ViettelĐặt Mua
0989760018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989760018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0018 ViettelĐặt Mua
0989441608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989441608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 441608 ViettelĐặt Mua
0989217148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989217148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17148 ViettelĐặt Mua
0989616048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989616048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0989104948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989104948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0989144028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989144028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989937358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989937358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989565148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989565148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 565148 ViettelĐặt Mua
0989490848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989490848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0848 ViettelĐặt Mua
0989502148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989502148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02148 ViettelĐặt Mua
0989412498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989412498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0989401048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989401048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1048 ViettelĐặt Mua
0989633908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989633908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33908 ViettelĐặt Mua
0989275318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989275318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275318 ViettelĐặt Mua
0989358028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989358028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989216418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989216418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16418 ViettelĐặt Mua
0989377418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989377418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 ViettelĐặt Mua
0989193348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989193348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989429308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989429308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 429308 ViettelĐặt Mua
0989611708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989611708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 611708 ViettelĐặt Mua
0989694428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989694428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94428 ViettelĐặt Mua
0989797348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989797348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97348 ViettelĐặt Mua
0989360758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989360758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 ViettelĐặt Mua
0989245428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989245428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0989649758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989649758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989523728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989523728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23728 ViettelĐặt Mua
0989737408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989737408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989220548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989220548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0989562148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989562148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62148 ViettelĐặt Mua
0989540448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989540448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0989054418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989054418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989514048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989514048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989249518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989249518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 ViettelĐặt Mua
0989385418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989385418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85418 ViettelĐặt Mua
0989076518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989076518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6518 ViettelĐặt Mua
0989617058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989617058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0989 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0989 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0989 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0989 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Đức Thi
Đặt sim: 08642...88
Vào lúc: 22:55 26/9/2020

Ngô Duy Hoàng
Đặt sim: 08470...24
Vào lúc: 22:52 26/9/2020

Nguyễn Văn Lực
Đặt sim: 08527...82
Vào lúc: 22:49 26/9/2020

Hoàng Duy Tuấn
Đặt sim: 09670...19
Vào lúc: 22:46 26/9/2020

Nguyễn Minh Dũng
Đặt sim: 09339...12
Vào lúc: 22:44 26/9/2020

Lê Duy Hậu
Đặt sim: 08853...53
Vào lúc: 22:40 26/9/2020

Trần Phương Tuyết
Đặt sim: 09185...83
Vào lúc: 22:37 26/9/2020

Nguyễn Duy Nguyên
Đặt sim: 08473...97
Vào lúc: 22:35 26/9/2020

Nguyễn Thị Dương
Đặt sim: 08975...39
Vào lúc: 22:31 26/9/2020

Nguyễn Duy Tuấn
Đặt sim: 08935...55
Vào lúc: 22:29 26/9/2020

Nguyễn Minh Toàn
Đặt sim: 09073...31
Vào lúc: 22:25 26/9/2020

Trần Chí Tuấn
Đặt sim: 08242...26
Vào lúc: 22:22 26/9/2020

Nguyễn Văn Bảo
Đặt sim: 09638...82
Vào lúc: 22:20 26/9/2020

Lê Tường Hương
Đặt sim: 08943...91
Vào lúc: 22:16 26/9/2020

Trần Thục Thơ
Đặt sim: 08383...17
Vào lúc: 22:14 26/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333