sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0989 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0989*000 » Tam hoa 0989*111 » Tam hoa 0989*222 » Tam hoa 0989*333 » Tam hoa 0989*444 » Tam hoa 0989*555 » Tam hoa 0989*666 » Tam hoa 0989*777 » Tam hoa 0989*888 » Tam hoa 0989*999 »
Tứ quý 0989*0000 » Tứ quý 0989*1111 » Tứ quý 0989*2222 » Tứ quý 0989*3333 » Tứ quý 0989*4444 » Tứ quý 0989*5555 » Tứ quý 0989*6666 » Tứ quý 0989*7777 » Tứ quý 0989*8888 » Tứ quý 0989*9999 »
0989*6868 lộc phát » 0989*8686 lộc phát » 0989*6886 lộc phát » 0989*8668 lộc phát » 0989*7979 thần tài » 0989*3939 thần tài » 0989*7878 ông địa » 0989*3838 ông địa » 0989*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0989726508190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0989726508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 726508 ViettelĐặt Mua
0989636048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0989636048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0989193348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989193348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193348 ViettelĐặt Mua
0989210648250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989210648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210648 ViettelĐặt Mua
0989317438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989317438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7438 ViettelĐặt Mua
0989429308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989429308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29308 ViettelĐặt Mua
0989471448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989471448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0989611708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989611708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11708 ViettelĐặt Mua
0989694428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989694428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0989797348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989797348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97348 ViettelĐặt Mua
0989948018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989948018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8018 ViettelĐặt Mua
0989537128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989537128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37128 ViettelĐặt Mua
0989546438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989546438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0989643858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989643858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43858 ViettelĐặt Mua
0989732938250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989732938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0989493328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989493328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989195348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989195348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989045438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989045438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0989055308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989055308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0989412498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989412498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0989177848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989177848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77848 ViettelĐặt Mua
0989737408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989737408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0989450768300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989450768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0989104638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989104638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104638 ViettelĐặt Mua
0989431028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989431028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989275318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989275318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275318 ViettelĐặt Mua
0989514048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989514048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 ViettelĐặt Mua
0989064528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989064528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64528 ViettelĐặt Mua
0989493958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989493958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989216418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989216418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0989449258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989449258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989350248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989350248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 350248 ViettelĐặt Mua
0989806448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989806448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 806448 ViettelĐặt Mua
0989536108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989536108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0989582148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989582148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0989045518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989045518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989952438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989952438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52438 ViettelĐặt Mua
0989515428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989515428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989633208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989633208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 ViettelĐặt Mua
0989338508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989338508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0989525508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989525508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25508 ViettelĐặt Mua
0989602208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989602208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989113508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989113508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13508 ViettelĐặt Mua
0989514148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989514148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514148 ViettelĐặt Mua
0989022498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989022498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0989415738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989415738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5738 ViettelĐặt Mua
0989502148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989502148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02148 ViettelĐặt Mua
0989075618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989075618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5618 ViettelĐặt Mua
0989877208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989877208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0989187308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989187308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989834068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989834068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 ViettelĐặt Mua
0989361498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0989361498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 361498 ViettelĐặt Mua
0989805458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989805458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05458 ViettelĐặt Mua
0989859508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989859508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989188608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989188608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989290278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989290278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90278 ViettelĐặt Mua
0989369028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989369028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9028 ViettelĐặt Mua
0989953448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989953448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953448 ViettelĐặt Mua
0989211248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989211248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11248 ViettelĐặt Mua
0989258038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989258038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989519738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989519738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989530508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989530508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0989759538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989759538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 759538 ViettelĐặt Mua
0989769008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989769008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9008 ViettelĐặt Mua
0989769378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989769378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69378 ViettelĐặt Mua
0989794548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989794548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989856728400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989856728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 856728 ViettelĐặt Mua
0989971848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989971848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 ViettelĐặt Mua
0989973348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989973348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 973348 ViettelĐặt Mua
0989567148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989567148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 567148 ViettelĐặt Mua
0989331108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989331108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31108 ViettelĐặt Mua
0989169028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989169028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69028 ViettelĐặt Mua
0989329758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989329758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9758 ViettelĐặt Mua
0989074108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989074108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0989494128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989494128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 ViettelĐặt Mua
0989737908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989737908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989322718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989322718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0989592518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989592518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0989053298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989053298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0989687358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989687358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87358 ViettelĐặt Mua
0989935258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989935258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0989056508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0989046378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989046378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46378 ViettelĐặt Mua
0989437298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989437298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37298 ViettelĐặt Mua
0989954378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989954378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0989024418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989024418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4418 ViettelĐặt Mua
0989441308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989441308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989507748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989507748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0989924138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989924138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 924138 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0989 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0989 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0989 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0989 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Văn Vương
Đặt sim: 09064...82
Vào lúc: 22:56 29/1/2020

Trần Trung Quỳnh
Đặt sim: 03270...95
Vào lúc: 22:53 29/1/2020

Ngô Văn Sang
Đặt sim: 08487...82
Vào lúc: 22:50 29/1/2020

Phạm Văn Đạt
Đặt sim: 08234...21
Vào lúc: 22:46 29/1/2020

Ngô Văn Tân
Đặt sim: 08431...13
Vào lúc: 22:44 29/1/2020

Phạm Chí Quỳnh
Đặt sim: 03991...38
Vào lúc: 22:41 29/1/2020

Trần Thị Thi
Đặt sim: 08996...62
Vào lúc: 22:38 29/1/2020

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 09781...29
Vào lúc: 22:35 29/1/2020

Ngô Đức Khang
Đặt sim: 08833...47
Vào lúc: 22:31 29/1/2020

Trần Minh Hậu
Đặt sim: 08879...23
Vào lúc: 22:28 29/1/2020

Phan Văn Việt
Đặt sim: 08699...13
Vào lúc: 22:25 29/1/2020

Trần Văn Anh
Đặt sim: 08262...53
Vào lúc: 22:23 29/1/2020

Nguyễn Thục Nhiên
Đặt sim: 03934...29
Vào lúc: 22:19 29/1/2020

Nguyễn Minh Huỳnh
Đặt sim: 08825...49
Vào lúc: 22:17 29/1/2020

Trần Đức Khoa
Đặt sim: 09034...48
Vào lúc: 22:14 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333