sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Gmobile » Đầu Số 099 Gmobile »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 099*000 » Tam hoa 099*111 » Tam hoa 099*222 » Tam hoa 099*333 » Tam hoa 099*444 » Tam hoa 099*555 » Tam hoa 099*666 » Tam hoa 099*777 » Tam hoa 099*888 » Tam hoa 099*999 »
Tứ quý 099*0000 » Tứ quý 099*1111 » Tứ quý 099*2222 » Tứ quý 099*3333 » Tứ quý 099*4444 » Tứ quý 099*5555 » Tứ quý 099*6666 » Tứ quý 099*7777 » Tứ quý 099*8888 » Tứ quý 099*9999 »
099*6868 lộc phát » 099*8686 lộc phát » 099*6886 lộc phát » 099*8668 lộc phát » 099*7979 thần tài » 099*3939 thần tài » 099*7878 ông địa » 099*3838 ông địa » 099*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0993140118250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993140118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0118 GmobileĐặt Mua
0993246118250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993246118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 246118 GmobileĐặt Mua
0993246158250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993246158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0993246458250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993246458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 GmobileĐặt Mua
0993246828250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993246828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 GmobileĐặt Mua
0993247508250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993247508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47508 GmobileĐặt Mua
0993248068250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0993248068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0994978478250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0994978478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78478 GmobileĐặt Mua
0996967608250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996967608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 GmobileĐặt Mua
0996967618250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996967618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967618 GmobileĐặt Mua
0996967628250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996967628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7628 GmobileĐặt Mua
0996967648250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996967648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 GmobileĐặt Mua
0996967928250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996967928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 GmobileĐặt Mua
0996967958250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996967958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967958 GmobileĐặt Mua
0996968208250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68208 GmobileĐặt Mua
0996968318250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8318 GmobileĐặt Mua
0996968348250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 GmobileĐặt Mua
0996968408250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968408 GmobileĐặt Mua
0996968428250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 GmobileĐặt Mua
0996968438250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68438 GmobileĐặt Mua
0996968598250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68598 GmobileĐặt Mua
0996968708250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 GmobileĐặt Mua
0996968718250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 GmobileĐặt Mua
0996968728250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968728 GmobileĐặt Mua
0996968748250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 GmobileĐặt Mua
0996968758250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0996968908250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996968908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8908 GmobileĐặt Mua
0996969348250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996969348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 969348 GmobileĐặt Mua
0996969408250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996969408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 969408 GmobileĐặt Mua
0996969418250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996969418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 GmobileĐặt Mua
0996969428250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996969428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0996969548250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996969548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69548 GmobileĐặt Mua
0996970048250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 GmobileĐặt Mua
0996970058250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70058 GmobileĐặt Mua
0996970078250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70078 GmobileĐặt Mua
0996970128250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 GmobileĐặt Mua
0996970138250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970138 GmobileĐặt Mua
0996970148250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 GmobileĐặt Mua
0996970158250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0996970218250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 GmobileĐặt Mua
0996970228250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970228 GmobileĐặt Mua
0996970238250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970238 GmobileĐặt Mua
0996970248250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970248 GmobileĐặt Mua
0996970278250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 GmobileĐặt Mua
0996970298250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 GmobileĐặt Mua
0996970308250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 GmobileĐặt Mua
0996970318250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0318 GmobileĐặt Mua
0996970328250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970328 GmobileĐặt Mua
0996970338250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 GmobileĐặt Mua
0996970398250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 GmobileĐặt Mua
0996970408250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 GmobileĐặt Mua
0996970448250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 GmobileĐặt Mua
0996970538250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 GmobileĐặt Mua
0996970548250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996970548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 GmobileĐặt Mua
0996965128250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996965128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 965128 GmobileĐặt Mua
0996965148250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996965148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65148 GmobileĐặt Mua
0996965228250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996965228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 GmobileĐặt Mua
0996965248250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996965248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5248 GmobileĐặt Mua
0996659428250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0996659458250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0996659478250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9478 GmobileĐặt Mua
0996659498250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 GmobileĐặt Mua
0996659648250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 GmobileĐặt Mua
0996659708250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59708 GmobileĐặt Mua
0996659718250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 659718 GmobileĐặt Mua
0996659728250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59728 GmobileĐặt Mua
0996659758250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59758 GmobileĐặt Mua
0996659818250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 GmobileĐặt Mua
0996659828250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 659828 GmobileĐặt Mua
0996659838250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 659838 GmobileĐặt Mua
0996659878250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 GmobileĐặt Mua
0996659928250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59928 GmobileĐặt Mua
0996659958250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 GmobileĐặt Mua
0996659978250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996659978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 659978 GmobileĐặt Mua
0996665458250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996665458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 665458 GmobileĐặt Mua
0996665498250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996665498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 GmobileĐặt Mua
0996667048250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996667048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 7048 GmobileĐặt Mua
0996667408250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0996667408 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 7408 GmobileĐặt Mua
0995396648250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995396648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 GmobileĐặt Mua
0995397598250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 GmobileĐặt Mua
0995397628250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 GmobileĐặt Mua
0995397638250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 GmobileĐặt Mua
0995397518250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 397518 GmobileĐặt Mua
0995397008250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 GmobileĐặt Mua
0995397508250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 397508 GmobileĐặt Mua
0995397498250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97498 GmobileĐặt Mua
0995397488250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995397488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 397488 GmobileĐặt Mua
0995200858250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0995200858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00858 GmobileĐặt Mua
0997749738250.000
300.000
Sim So Dep Gmobile 0997749738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9738 GmobileĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 099 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 099 là của mạng Gmobile.

Danh sách sim số đẹp 099 của mạng Gmobile giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 099 Gmobile 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Linh
Đặt sim: 09018...25
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Trung Lực
Đặt sim: 08868...24
Vào lúc: 10:52 21/7/2019

Hoàng Duy Lộc
Đặt sim: 08422...97
Vào lúc: 10:50 21/7/2019

Phạm Nhã Thảo
Đặt sim: 03996...55
Vào lúc: 10:46 21/7/2019

Huỳnh Văn Khôi
Đặt sim: 08454...66
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 08899...64
Vào lúc: 10:41 21/7/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08361...97
Vào lúc: 10:38 21/7/2019

Nguyễn Chí Khôi
Đặt sim: 09881...83
Vào lúc: 10:34 21/7/2019

Trần Văn Hải
Đặt sim: 03929...47
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Trần Chí Quân
Đặt sim: 08699...11
Vào lúc: 10:28 21/7/2019

Trần Nhã Thy
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Duy Nhân
Đặt sim: 08885...38
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Nguyễn Thục Hoa
Đặt sim: 08668...62
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Ngô Phương Nhiên
Đặt sim: 08851...68
Vào lúc: 10:17 21/7/2019

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 09717...39
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333