sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Gmobile » Đầu Số 099 Gmobile »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 099*000 » Tam hoa 099*111 » Tam hoa 099*222 » Tam hoa 099*333 » Tam hoa 099*444 » Tam hoa 099*555 » Tam hoa 099*666 » Tam hoa 099*777 » Tam hoa 099*888 » Tam hoa 099*999 »
Tứ quý 099*0000 » Tứ quý 099*1111 » Tứ quý 099*2222 » Tứ quý 099*3333 » Tứ quý 099*4444 » Tứ quý 099*5555 » Tứ quý 099*6666 » Tứ quý 099*7777 » Tứ quý 099*8888 » Tứ quý 099*9999 »
099*6868 lộc phát » 099*8686 lộc phát » 099*6886 lộc phát » 099*8668 lộc phát » 099*7979 thần tài » 099*3939 thần tài » 099*7878 ông địa » 099*3838 ông địa » 099*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0993840968350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0993840968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840968 GmobileĐặt Mua
0995538378350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995538378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538378 GmobileĐặt Mua
0997138468350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997138468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0997920268350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997920268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 GmobileĐặt Mua
0994853568350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0994853568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 GmobileĐặt Mua
0997863468350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997863468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3468 GmobileĐặt Mua
0997714768350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997714768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 GmobileĐặt Mua
0995605808350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995605808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05808 GmobileĐặt Mua
0996239858350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996239858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39858 GmobileĐặt Mua
0995962048350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995962048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62048 GmobileĐặt Mua
0997339878350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997339878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 339878 GmobileĐặt Mua
0997340038350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 GmobileĐặt Mua
0997340048350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 GmobileĐặt Mua
0997340058350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340058 GmobileĐặt Mua
0997340068350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40068 GmobileĐặt Mua
0997340178350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340178 GmobileĐặt Mua
0997340188350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 GmobileĐặt Mua
0997340198350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 GmobileĐặt Mua
0997340218350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340218 GmobileĐặt Mua
0997340228350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40228 GmobileĐặt Mua
0997340238350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340238 GmobileĐặt Mua
0997340248350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340248 GmobileĐặt Mua
0997340258350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 GmobileĐặt Mua
0997340278350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 GmobileĐặt Mua
0997340288350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0288 GmobileĐặt Mua
0997340298350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 GmobileĐặt Mua
0997340308350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 GmobileĐặt Mua
0997340318350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40318 GmobileĐặt Mua
0997340348350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40348 GmobileĐặt Mua
0997340358350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40358 GmobileĐặt Mua
0997340368350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340368 GmobileĐặt Mua
0997340598350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 GmobileĐặt Mua
0997340618350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 GmobileĐặt Mua
0997340628350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 GmobileĐặt Mua
0997340638350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 GmobileĐặt Mua
0997340648350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 GmobileĐặt Mua
0997340658350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 GmobileĐặt Mua
0997340688350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0688 GmobileĐặt Mua
0997340698350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340698 GmobileĐặt Mua
0997340708350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997340708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340708 GmobileĐặt Mua
0997341758350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 GmobileĐặt Mua
0997341778350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341778 GmobileĐặt Mua
0997341788350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 GmobileĐặt Mua
0997341798350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41798 GmobileĐặt Mua
0997341808350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 GmobileĐặt Mua
0997341828350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0997341838350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41838 GmobileĐặt Mua
0997341858350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 GmobileĐặt Mua
0997341878350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41878 GmobileĐặt Mua
0997341898350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 GmobileĐặt Mua
0997341928350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341928 GmobileĐặt Mua
0997341908350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 GmobileĐặt Mua
0997341918350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 GmobileĐặt Mua
0997341938350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997341938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 GmobileĐặt Mua
0997749718350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997749718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49718 GmobileĐặt Mua
0997749728350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997749728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0997749748350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0997749748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 GmobileĐặt Mua
0996901958350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996901958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 958 GmobileĐặt Mua
0996921958350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996921958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 21958 GmobileĐặt Mua
0996931958350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996931958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 931958 GmobileĐặt Mua
0996941958350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996941958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 958 GmobileĐặt Mua
0996951958350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996951958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 958 GmobileĐặt Mua
0995200278350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995200278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 GmobileĐặt Mua
0995200768350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995200768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0995200858350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995200858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0858 GmobileĐặt Mua
0996677258350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996677258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677258 GmobileĐặt Mua
0996677508350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996677508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 GmobileĐặt Mua
0996677618350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996677618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77618 GmobileĐặt Mua
0996677628350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996677628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 GmobileĐặt Mua
0996027068350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996027068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 GmobileĐặt Mua
0996034768350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996034768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34768 GmobileĐặt Mua
0996035768350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996035768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35768 GmobileĐặt Mua
0996032768350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996032768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 GmobileĐặt Mua
0995040968350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995040968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0995041068350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995041068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0996029168350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0996029168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 GmobileĐặt Mua
0995344068350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995344068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44068 GmobileĐặt Mua
0995342768350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995342768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 GmobileĐặt Mua
0995375968350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995375968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 GmobileĐặt Mua
0995376068350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995376068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76068 GmobileĐặt Mua
0995852068350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995852068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52068 GmobileĐặt Mua
0995343828350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995343828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0995343848350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995343848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43848 GmobileĐặt Mua
0995343538350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995343538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 GmobileĐặt Mua
0995343588350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995343588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 343588 GmobileĐặt Mua
0995343738350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995343738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43738 GmobileĐặt Mua
0995343988350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995343988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 GmobileĐặt Mua
0995344188350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995344188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4188 GmobileĐặt Mua
0995851878350.000
420.000
Sim So Dep Gmobile 0995851878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 GmobileĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 099 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 099 là của mạng Gmobile.

Danh sách sim số đẹp 099 của mạng Gmobile giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 099 Gmobile 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 09152...81
Vào lúc: 19:55 20/4/2021

Nguyễn Chí Hưng
Đặt sim: 09033...17
Vào lúc: 19:52 20/4/2021

Nguyễn Duy Hảo
Đặt sim: 09868...48
Vào lúc: 19:49 20/4/2021

Huỳnh Minh Hoàng
Đặt sim: 08630...66
Vào lúc: 19:47 20/4/2021

Nguyễn Chí Phong
Đặt sim: 09680...49
Vào lúc: 19:43 20/4/2021

Trần Tường Hương
Đặt sim: 09774...48
Vào lúc: 19:41 20/4/2021

Trần Chí Cương
Đặt sim: 08888...18
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Nguyễn Trung Nhật
Đặt sim: 08891...69
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Trần Trung Hùng
Đặt sim: 09841...73
Vào lúc: 19:32 20/4/2021

Nguyễn Thị Ngọc
Đặt sim: 09740...79
Vào lúc: 19:29 20/4/2021

Trần Trung Nguyên
Đặt sim: 08859...68
Vào lúc: 19:26 20/4/2021

Ngô Thị Hằng
Đặt sim: 08899...58
Vào lúc: 19:22 20/4/2021

Nguyễn Văn Khải
Đặt sim: 08244...88
Vào lúc: 19:19 20/4/2021

Trần Thị Thi
Đặt sim: 03221...18
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Nguyễn Đức Khánh
Đặt sim: 08338...94
Vào lúc: 19:14 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333