sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
Sim năm sinh 1950 » Sim năm sinh 1951 » Sim năm sinh 1952 » Sim năm sinh 1953 » Sim năm sinh 1954 » Sim năm sinh 1955 » Sim năm sinh 1956 » Sim năm sinh 1957 » Sim năm sinh 1958 » Sim năm sinh 1959 » Sim năm sinh 1960 » Sim năm sinh 1961 » Sim năm sinh 1962 » Sim năm sinh 1963 » Sim năm sinh 1964 » Sim năm sinh 1965 » Sim năm sinh 1966 » Sim năm sinh 1967 » Sim năm sinh 1968 » Sim năm sinh 1969 » Sim năm sinh 1970 » Sim năm sinh 1971 » Sim năm sinh 1972 » Sim năm sinh 1973 » Sim năm sinh 1974 » Sim năm sinh 1975 » Sim năm sinh 1976 » Sim năm sinh 1977 » Sim năm sinh 1978 » Sim năm sinh 1979 » Sim năm sinh 1980 » Sim năm sinh 1981 » Sim năm sinh 1982 » Sim năm sinh 1983 » Sim năm sinh 1984 » Sim năm sinh 1985 » Sim năm sinh 1986 » Sim năm sinh 1987 » Sim năm sinh 1988 » Sim năm sinh 1989 » Sim năm sinh 1990 » Sim năm sinh 1991 » Sim năm sinh 1992 » Sim năm sinh 1993 » Sim năm sinh 1994 » Sim năm sinh 1995 » Sim năm sinh 1996 » Sim năm sinh 1997 » Sim năm sinh 1998 » Sim năm sinh 1999 » Sim năm sinh 2000 » Sim năm sinh 2001 » Sim năm sinh 2002 » Sim năm sinh 2003 » Sim năm sinh 2004 » Sim năm sinh 2005 » Sim năm sinh 2006 » Sim năm sinh 2007 » Sim năm sinh 2008 » Sim năm sinh 2009 » Sim năm sinh 2010 » Sim năm sinh 2011 » Sim năm sinh 2012 » Sim năm sinh 2013 » Sim năm sinh 2014 » Sim năm sinh 2015 » Sim năm sinh 2016 » Sim năm sinh 2017 » Sim năm sinh 2018 » Sim năm sinh 2019 » Sim năm sinh 2020 »
SimViettelĐẹp.Com » Sim Năm Sinh
Xem thêm:Sim Năm Sinh Viettel | Sim Năm Sinh Vinaphone | Sim Năm Sinh Mobifone | Sim Năm Sinh Vietnamobile | Sim Năm Sinh Viettel 096
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0933201958200,000
240.000
Sim Năm Sinh Đuôi 201958 Mobifone Đặt Mua
0938471958200,000
240.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Mobifone Đặt Mua
0933551958250,000
300.000
Sim Năm Sinh Đuôi 51958 Mobifone Đặt Mua
0978421958300,000
360.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0937531958300,000
360.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Mobifone Đặt Mua
0971141958400,000
480.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0968431958400,000
480.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0978741958400,000
480.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0965461958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0982841958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Viettel Đặt Mua
0988751958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0971331958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 31958 Viettel Đặt Mua
0966131968490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 68 Viettel Đặt Mua
0962891958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0972171958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0984821958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Viettel Đặt Mua
0968291958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 91958 Viettel Đặt Mua
0936021958490,000
590.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Mobifone Đặt Mua
0961801958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 01958 Viettel Đặt Mua
0975421958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 21958 Viettel Đặt Mua
0934761958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Mobifone Đặt Mua
0947431968500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1968 Vinaphone Đặt Mua
0985711958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 11958 Viettel Đặt Mua
0932561958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Mobifone Đặt Mua
0905261958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 261958 Mobifone Đặt Mua
0935871958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Mobifone Đặt Mua
0985451958500,000
600.000
Sim Năm Sinh Đuôi 451958 Viettel Đặt Mua
0976302008550,000
660.000
Sim Năm Sinh Đuôi 08 Viettel Đặt Mua
0966731958550,000
660.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0962161958550,000
660.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0963941958550,000
660.000
Sim Năm Sinh Đuôi 41958 Viettel Đặt Mua
0965421958550,000
660.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0961571958590,000
710.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Viettel Đặt Mua
0931071958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 071958 Mobifone Đặt Mua
0961351958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0936971958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 71958 Mobifone Đặt Mua
0947351958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Vinaphone Đặt Mua
0968711958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0965261958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0971061958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 61958 Viettel Đặt Mua
0908241958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Mobifone Đặt Mua
0978201958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0934301958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 01958 Mobifone Đặt Mua
0966831958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 31958 Viettel Đặt Mua
0973301958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0933701958600,000
720.000
Sim Năm Sinh Đuôi 01958 Mobifone Đặt Mua
0975511958650,000
780.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Viettel Đặt Mua
0967131958690,000
830.000
Sim Năm Sinh Đuôi 131958 Viettel Đặt Mua
0965311958690,000
830.000
Sim Năm Sinh Đuôi 311958 Viettel Đặt Mua
0975141958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0964251958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 51958 Viettel Đặt Mua
0967271958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Viettel Đặt Mua
0903301958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 58 Mobifone Đặt Mua
0909511958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Mobifone Đặt Mua
0944011958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Vinaphone Đặt Mua
0969301958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Viettel Đặt Mua
0975171958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 171958 Viettel Đặt Mua
0974211958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 211958 Viettel Đặt Mua
0971301958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 301958 Viettel Đặt Mua
0983961958700,000
840.000
Sim Năm Sinh Đuôi 961958 Viettel Đặt Mua
0902421958710,000
850.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Mobifone Đặt Mua
0906341958730,000
880.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Mobifone Đặt Mua
0903851958730,000
880.000
Sim Năm Sinh Đuôi 51958 Mobifone Đặt Mua
0982281958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 81958 Viettel Đặt Mua
0981321958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 321958 Viettel Đặt Mua
0935231958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1958 Mobifone Đặt Mua
0961771958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0971451958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 451958 Viettel Đặt Mua
0945951958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 951958 Vinaphone Đặt Mua
0965921958740,000
890.000
Sim Năm Sinh Đuôi 958 Viettel Đặt Mua
0981121958750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 21958 Viettel Đặt Mua
0902701998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 998 Mobifone Đặt Mua
0932201998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 201998 Mobifone Đặt Mua
0932501998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 01998 Mobifone Đặt Mua
0932601978750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 601978 Mobifone Đặt Mua
0932701998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1998 Mobifone Đặt Mua
0937501978750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 78 Mobifone Đặt Mua
0937501998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 98 Mobifone Đặt Mua
0937801998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 98 Mobifone Đặt Mua
0939021998750,000
900.000
Sim Năm Sinh Đuôi 1998 Mobifone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Minh Dũng
Đặt sim: 08982...42
Vào lúc: 17:56 9/4/2020

Nguyễn Diệp Mai
Đặt sim: 08816...56
Vào lúc: 17:53 9/4/2020

Phạm Trung Khôi
Đặt sim: 09373...64
Vào lúc: 17:50 9/4/2020

Phạm Trung Tuyên
Đặt sim: 09627...21
Vào lúc: 17:46 9/4/2020

Trần Văn Khôi
Đặt sim: 08635...83
Vào lúc: 17:43 9/4/2020

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 09390...70
Vào lúc: 17:40 9/4/2020

Nguyễn Duy Nam
Đặt sim: 09045...90
Vào lúc: 17:38 9/4/2020

Hoàng Đức Hiếu
Đặt sim: 08988...10
Vào lúc: 17:35 9/4/2020

Phạm Minh Tuấn
Đặt sim: 08653...26
Vào lúc: 17:32 9/4/2020

Phạm Đức Đăng
Đặt sim: 09345...47
Vào lúc: 17:28 9/4/2020

Ngô Văn Khiêm
Đặt sim: 03976...39
Vào lúc: 17:26 9/4/2020

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 03994...25
Vào lúc: 17:22 9/4/2020

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08524...11
Vào lúc: 17:19 9/4/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 08966...28
Vào lúc: 17:16 9/4/2020

Huỳnh Văn Vinh
Đặt sim: 08982...33
Vào lúc: 17:14 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333