sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 034 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 034*000 » Tam hoa 034*111 » Tam hoa 034*222 » Tam hoa 034*333 » Tam hoa 034*444 » Tam hoa 034*555 » Tam hoa 034*666 » Tam hoa 034*777 » Tam hoa 034*888 » Tam hoa 034*999 »
Tứ quý 034*0000 » Tứ quý 034*1111 » Tứ quý 034*2222 » Tứ quý 034*3333 » Tứ quý 034*4444 » Tứ quý 034*5555 » Tứ quý 034*6666 » Tứ quý 034*7777 » Tứ quý 034*8888 » Tứ quý 034*9999 »
034*6868 lộc phát » 034*8686 lộc phát » 034*6886 lộc phát » 034*8668 lộc phát » 034*7979 thần tài » 034*3939 thần tài » 034*7878 ông địa » 034*3838 ông địa » 034*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0342060378240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0342060378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60378 ViettelĐặt Mua
0345962358240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0345962358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62358 ViettelĐặt Mua
0343993108240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0343993108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 ViettelĐặt Mua
0348286038240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0348286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 286038 ViettelĐặt Mua
0349601878250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0349601878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 ViettelĐặt Mua
0349866228250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0349866228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66228 ViettelĐặt Mua
0342077998250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0342077998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0347900858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0347900858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 900858 ViettelĐặt Mua
0345495828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0345495828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495828 ViettelĐặt Mua
0346485898250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0346485898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5898 ViettelĐặt Mua
0343575228250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0343575228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0342656778250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0342656778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 656778 ViettelĐặt Mua
0349333658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0349333658 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0347352118250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0347352118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2118 ViettelĐặt Mua
0346978228270.000
320.000
Sim So Dep Viettel 0346978228 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0342918468280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342918468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0349714468280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349714468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4468 ViettelĐặt Mua
0349617468280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349617468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7468 ViettelĐặt Mua
0346085768280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0346085768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0345132768280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345132768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132768 ViettelĐặt Mua
0348267088280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348267088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67088 ViettelĐặt Mua
0344773088280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0344773088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73088 ViettelĐặt Mua
0348327388280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348327388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27388 ViettelĐặt Mua
0344508388280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0344508388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8388 ViettelĐặt Mua
0347739488280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347739488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0346907588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0346907588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0345704588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345704588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0344469588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0344469588 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 469588 ViettelĐặt Mua
0349420788280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349420788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0788 ViettelĐặt Mua
0347750788280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347750788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50788 ViettelĐặt Mua
0343508788280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343508788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0343261788280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343261788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1788 ViettelĐặt Mua
0342863788280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342863788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0345743988280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345743988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3988 ViettelĐặt Mua
0343637988280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343637988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 ViettelĐặt Mua
0349758228280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349758228 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 58228 ViettelĐặt Mua
0348610588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348610588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0347967188280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347967188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67188 ViettelĐặt Mua
0342104188280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342104188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0342980588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342980588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0588 ViettelĐặt Mua
0342734368280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342734368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0347741468280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347741468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1468 ViettelĐặt Mua
0344837188280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0344837188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37188 ViettelĐặt Mua
0346310468280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0346310468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10468 ViettelĐặt Mua
0345594288280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345594288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94288 ViettelĐặt Mua
0347152188280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347152188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52188 ViettelĐặt Mua
0348561768280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348561768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1768 ViettelĐặt Mua
0346634988280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0346634988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 ViettelĐặt Mua
0349217288280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349217288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0342980388280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342980388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80388 ViettelĐặt Mua
0349662788280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349662788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0345638448280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345638448 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0345697488280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345697488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97488 ViettelĐặt Mua
0343093288280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343093288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0347803268280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347803268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0342496568280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342496568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496568 ViettelĐặt Mua
0347840588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347840588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0349461588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349461588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1588 ViettelĐặt Mua
0344076188280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0344076188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76188 ViettelĐặt Mua
0346847388280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0346847388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847388 ViettelĐặt Mua
0349108768280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349108768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08768 ViettelĐặt Mua
0347008768280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347008768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0348964898280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348964898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64898 ViettelĐặt Mua
0348581488280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348581488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81488 ViettelĐặt Mua
0345275988280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0345275988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 ViettelĐặt Mua
0348173588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348173588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0348079588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348079588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79588 ViettelĐặt Mua
0342776388280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342776388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 776388 ViettelĐặt Mua
0346215768280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0346215768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5768 ViettelĐặt Mua
0342488778280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342488778 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0342958008280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342958008 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 8008 ViettelĐặt Mua
0343188008280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343188008 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 88008 ViettelĐặt Mua
0348858008280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348858008 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 58008 ViettelĐặt Mua
0347407388280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347407388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07388 ViettelĐặt Mua
0349121718280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0349121718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0348776658280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0348776658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0342805558280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0342805558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0347458548280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0347458548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0343708188280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343708188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708188 ViettelĐặt Mua
0343068288280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0343068288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068288 ViettelĐặt Mua
0344846588280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0344846588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0345274748290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0345274748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0342250138290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0342250138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 ViettelĐặt Mua
0346603588290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0346603588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3588 ViettelĐặt Mua
0348808558290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0348808558 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 808558 ViettelĐặt Mua
0347568838290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0347568838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8838 ViettelĐặt Mua
0346740228290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0346740228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0348132338290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0348132338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0346021008290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0346021008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 034 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 034 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 034 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 034 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Duy Quyền
Đặt sim: 08971...35
Vào lúc: 22:56 14/6/2021

Trần Chí Khoa
Đặt sim: 08915...90
Vào lúc: 22:52 14/6/2021

Nguyễn Văn Khải
Đặt sim: 08571...59
Vào lúc: 22:50 14/6/2021

Trần Minh Thế
Đặt sim: 09027...89
Vào lúc: 22:47 14/6/2021

Phạm Đức Hoàng
Đặt sim: 09393...82
Vào lúc: 22:44 14/6/2021

Lê Chí Hảo
Đặt sim: 03282...80
Vào lúc: 22:41 14/6/2021

Lê Thị Thơ
Đặt sim: 09746...80
Vào lúc: 22:38 14/6/2021

Hoàng Đức Hùng
Đặt sim: 08395...21
Vào lúc: 22:35 14/6/2021

Nguyễn Đức Khánh
Đặt sim: 08972...62
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Nguyễn Thị Lệ
Đặt sim: 09857...70
Vào lúc: 22:29 14/6/2021

Trần Chí Bảo
Đặt sim: 09748...14
Vào lúc: 22:26 14/6/2021

Trần Minh Kiên
Đặt sim: 03972...55
Vào lúc: 22:22 14/6/2021

Nguyễn Đức Khánh
Đặt sim: 03939...86
Vào lúc: 22:20 14/6/2021

Phạm Văn Khải
Đặt sim: 09376...98
Vào lúc: 22:17 14/6/2021

Nguyễn Đức Toàn
Đặt sim: 09831...91
Vào lúc: 22:14 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333