sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 082 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 082*000 » Tam hoa 082*111 » Tam hoa 082*222 » Tam hoa 082*333 » Tam hoa 082*444 » Tam hoa 082*555 » Tam hoa 082*666 » Tam hoa 082*777 » Tam hoa 082*888 » Tam hoa 082*999 »
Tứ quý 082*0000 » Tứ quý 082*1111 » Tứ quý 082*2222 » Tứ quý 082*3333 » Tứ quý 082*4444 » Tứ quý 082*5555 » Tứ quý 082*6666 » Tứ quý 082*7777 » Tứ quý 082*8888 » Tứ quý 082*9999 »
082*6868 lộc phát » 082*8686 lộc phát » 082*6886 lộc phát » 082*8668 lộc phát » 082*7979 thần tài » 082*3939 thần tài » 082*7878 ông địa » 082*3838 ông địa » 082*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0827636988200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827636988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 636988 VinaphoneĐặt Mua
0829829378200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829829378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 829378 VinaphoneĐặt Mua
0829813588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829813588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0829519588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829519588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19588 VinaphoneĐặt Mua
0829286188200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829286188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0828921588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828921588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0828869878200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828869878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0828816588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828816588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6588 VinaphoneĐặt Mua
0828683238200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828683238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0827827978200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827827978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0827827378200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827827378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 VinaphoneĐặt Mua
0826826278200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826826278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6278 VinaphoneĐặt Mua
0826356588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826356588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0825952588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825952588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52588 VinaphoneĐặt Mua
0825825578200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825825578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 825578 VinaphoneĐặt Mua
0825825278200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825825278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 VinaphoneĐặt Mua
0825612568200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825612568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0825159588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825159588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0823631288200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823631288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0823516588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823516588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0823216588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823216588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16588 VinaphoneĐặt Mua
0822907288200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822907288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07288 VinaphoneĐặt Mua
0822821588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822821588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0826724868200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826724868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 868 VinaphoneĐặt Mua
0828984088200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828984088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 VinaphoneĐặt Mua
0828876468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828876468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6468 VinaphoneĐặt Mua
0828705468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828705468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0825791488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825791488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91488 VinaphoneĐặt Mua
0825481488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825481488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0825163468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825163468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163468 VinaphoneĐặt Mua
0824959488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824959488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0824809468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824809468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 809468 VinaphoneĐặt Mua
0824780468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824780468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0824681488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824681488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 VinaphoneĐặt Mua
0824483468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824483468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 483468 VinaphoneĐặt Mua
0824389488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824389488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0823696488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823696488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0822860488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822860488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0488 VinaphoneĐặt Mua
0822504468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822504468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0826006118240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826006118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06118 VinaphoneĐặt Mua
0824160568240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0824160568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0826820968240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826820968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0968 VinaphoneĐặt Mua
0827340568240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827340568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340568 VinaphoneĐặt Mua
0828460568240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828460568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0826342988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826342988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2988 VinaphoneĐặt Mua
0827320968240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827320968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20968 VinaphoneĐặt Mua
0829712988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0829712988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0822672988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822672988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0827632988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827632988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2988 VinaphoneĐặt Mua
0828420968240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828420968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0823872988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823872988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2988 VinaphoneĐặt Mua
0825930998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0825930998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0822430968240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822430968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0968 VinaphoneĐặt Mua
0828748488240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828748488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748488 VinaphoneĐặt Mua
0824548188240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0824548188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0825576388240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0825576388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0823761588240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823761588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1588 VinaphoneĐặt Mua
0824416388240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0824416388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0822718488240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822718488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718488 VinaphoneĐặt Mua
0826273588240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826273588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 273588 VinaphoneĐặt Mua
0828570288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828570288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0822610288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822610288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0823971288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823971288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0827970288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827970288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970288 VinaphoneĐặt Mua
0826571588240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826571588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0827802388240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827802388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0826467988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826467988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7988 VinaphoneĐặt Mua
0826726288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0826726288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6288 VinaphoneĐặt Mua
0822436288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822436288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6288 VinaphoneĐặt Mua
0823746288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823746288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46288 VinaphoneĐặt Mua
0823476288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823476288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76288 VinaphoneĐặt Mua
0828304288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828304288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0824743988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0824743988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43988 VinaphoneĐặt Mua
0824473288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0824473288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473288 VinaphoneĐặt Mua
0822073988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822073988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 073988 VinaphoneĐặt Mua
0822416288240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822416288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0828213998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828213998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3998 VinaphoneĐặt Mua
0827750998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827750998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0998 VinaphoneĐặt Mua
0825450998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0825450998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0823295488240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823295488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0827650998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827650998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0822623998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822623998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0823742988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823742988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 VinaphoneĐặt Mua
0824872988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0824872988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 872988 VinaphoneĐặt Mua
0828302988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0828302988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302988 VinaphoneĐặt Mua
0823850998240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0823850998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50998 VinaphoneĐặt Mua
0827512988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827512988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2988 VinaphoneĐặt Mua
0822245988240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0822245988 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0827440568240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0827440568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40568 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 082 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 082 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 082 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 082 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Trung Nhân
Đặt sim: 08885...14
Vào lúc: 22:56 14/6/2021

Trần Văn Khôi
Đặt sim: 08481...20
Vào lúc: 22:52 14/6/2021

Nguyễn Minh Hưng
Đặt sim: 09888...66
Vào lúc: 22:50 14/6/2021

Nguyễn Đức An
Đặt sim: 09316...88
Vào lúc: 22:46 14/6/2021

Lê Minh Khang
Đặt sim: 03243...34
Vào lúc: 22:43 14/6/2021

Nguyễn Duy Ken
Đặt sim: 03297...51
Vào lúc: 22:40 14/6/2021

Trần Đức Nam
Đặt sim: 09612...36
Vào lúc: 22:38 14/6/2021

Trần Đức Anh
Đặt sim: 09827...46
Vào lúc: 22:35 14/6/2021

Trần Văn Nam
Đặt sim: 08387...77
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Hoàng Thị Hồng
Đặt sim: 09842...87
Vào lúc: 22:28 14/6/2021

Nguyễn Văn Lâm
Đặt sim: 09716...60
Vào lúc: 22:25 14/6/2021

Lê Nhã Ngọc
Đặt sim: 09354...83
Vào lúc: 22:23 14/6/2021

Huỳnh Minh Chiến
Đặt sim: 03284...87
Vào lúc: 22:19 14/6/2021

Ngô Chí Huy
Đặt sim: 09851...59
Vào lúc: 22:16 14/6/2021

Ngô Thị Thy
Đặt sim: 08560...30
Vào lúc: 22:14 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333