sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 088 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 088*000 » Tam hoa 088*111 » Tam hoa 088*222 » Tam hoa 088*333 » Tam hoa 088*444 » Tam hoa 088*555 » Tam hoa 088*666 » Tam hoa 088*777 » Tam hoa 088*888 » Tam hoa 088*999 »
Tứ quý 088*0000 » Tứ quý 088*1111 » Tứ quý 088*2222 » Tứ quý 088*3333 » Tứ quý 088*4444 » Tứ quý 088*5555 » Tứ quý 088*6666 » Tứ quý 088*7777 » Tứ quý 088*8888 » Tứ quý 088*9999 »
088*6868 lộc phát » 088*8686 lộc phát » 088*6886 lộc phát » 088*8668 lộc phát » 088*7979 thần tài » 088*3939 thần tài » 088*7878 ông địa » 088*3838 ông địa » 088*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0886370358200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886370358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 VinaphoneĐặt Mua
0888934058200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888934058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0888279748200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888279748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 748 VinaphoneĐặt Mua
0888153548200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888153548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 548 VinaphoneĐặt Mua
0889665298200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889665298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 VinaphoneĐặt Mua
0889532238200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889532238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32238 VinaphoneĐặt Mua
0889412488200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889412488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 VinaphoneĐặt Mua
0889359958200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889359958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0889219088200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889219088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0888119598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888119598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888112598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888112598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888056598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888056598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 56598 VinaphoneĐặt Mua
0888053598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888053598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 053598 VinaphoneĐặt Mua
0888026598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888026598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0886590598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886590598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90598 VinaphoneĐặt Mua
0886571598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886571598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71598 VinaphoneĐặt Mua
0886545598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886545598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0886537598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886537598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537598 VinaphoneĐặt Mua
0886533598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886533598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0886176598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886176598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888973998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888973998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888921858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888921858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 21858 VinaphoneĐặt Mua
0888920598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888920598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 20598 VinaphoneĐặt Mua
0888769558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888769558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0888766858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888766858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 766858 VinaphoneĐặt Mua
0888726998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888726998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 26998 VinaphoneĐặt Mua
0888663598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888663598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 63598 VinaphoneĐặt Mua
0888633598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888633598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888632598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888632598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 632598 VinaphoneĐặt Mua
0888629558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888629558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0888626598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888626598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 26598 VinaphoneĐặt Mua
0888623598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888623598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 23598 VinaphoneĐặt Mua
0888623558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888623558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 623558 VinaphoneĐặt Mua
0888621558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888621558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 21558 VinaphoneĐặt Mua
0888615998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888615998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 15998 VinaphoneĐặt Mua
0888613558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888613558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0888612858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888612858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 12858 VinaphoneĐặt Mua
0888593898200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888593898 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3898 VinaphoneĐặt Mua
0888591898200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888591898 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 91898 VinaphoneĐặt Mua
0888582598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888582598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888576998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888576998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0888556598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888556598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 56598 VinaphoneĐặt Mua
0888553598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888553598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888536598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888536598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6598 VinaphoneĐặt Mua
0888520598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888520598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888519598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888519598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 19598 VinaphoneĐặt Mua
0888519558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888519558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 519558 VinaphoneĐặt Mua
0888389558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888389558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 89558 VinaphoneĐặt Mua
0888382598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888382598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 382598 VinaphoneĐặt Mua
0888366598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888366598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6598 VinaphoneĐặt Mua
0888361858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888361858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0888326858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888326858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0888326598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888326598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 326598 VinaphoneĐặt Mua
0888325598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888325598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888319558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888319558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 319558 VinaphoneĐặt Mua
0888315598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888315598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888313598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888313598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888302598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888302598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888296858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888296858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 96858 VinaphoneĐặt Mua
0888293598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888293598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 93598 VinaphoneĐặt Mua
0888287998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888287998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 7998 VinaphoneĐặt Mua
0888281558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888281558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1558 VinaphoneĐặt Mua
0888269858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888269858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 69858 VinaphoneĐặt Mua
0888267998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888267998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888261858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888261858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 61858 VinaphoneĐặt Mua
0888253598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888253598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888251858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888251858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1858 VinaphoneĐặt Mua
0888239858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888239858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 39858 VinaphoneĐặt Mua
0888232598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888232598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2598 VinaphoneĐặt Mua
0888221558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888221558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0888211598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888211598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888203598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888203598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3598 VinaphoneĐặt Mua
0888191598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888191598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888172998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888172998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 172998 VinaphoneĐặt Mua
0888163598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888163598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888156858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888156858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 156858 VinaphoneĐặt Mua
0888153598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888153598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 153598 VinaphoneĐặt Mua
0888138598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888138598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 138598 VinaphoneĐặt Mua
0888137858200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888137858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 137858 VinaphoneĐặt Mua
0888136598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888136598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888136558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888136558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 36558 VinaphoneĐặt Mua
0888135598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888135598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0888132898200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888132898 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 132898 VinaphoneĐặt Mua
0888131598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888131598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 31598 VinaphoneĐặt Mua
0888125598200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888125598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 25598 VinaphoneĐặt Mua
0889946558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889946558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 946558 VinaphoneĐặt Mua
0889692768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889692768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0889649768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889649768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0888236918240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0888236918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 236918 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 088 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 088 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 088 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 088 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Đức Kiên
Đặt sim: 08422...43
Vào lúc: 22:56 19/6/2021

Phạm Văn Bảo
Đặt sim: 08663...39
Vào lúc: 22:52 19/6/2021

Lê Văn Lực
Đặt sim: 03964...91
Vào lúc: 22:50 19/6/2021

Nguyễn Diệp Hồng
Đặt sim: 08629...46
Vào lúc: 22:47 19/6/2021

Nguyễn Diệp Thơ
Đặt sim: 08826...62
Vào lúc: 22:44 19/6/2021

Nguyễn Đức Thái
Đặt sim: 08836...68
Vào lúc: 22:40 19/6/2021

Trần Thị Chi
Đặt sim: 08844...60
Vào lúc: 22:37 19/6/2021

Trần Tường Nhiên
Đặt sim: 09315...79
Vào lúc: 22:35 19/6/2021

Ngô Duy Long
Đặt sim: 09685...66
Vào lúc: 22:32 19/6/2021

Trần Duy Bảo
Đặt sim: 03214...89
Vào lúc: 22:28 19/6/2021

Ngô Nhã Thơ
Đặt sim: 08898...98
Vào lúc: 22:25 19/6/2021

Nguyễn Chí Huy
Đặt sim: 09631...76
Vào lúc: 22:22 19/6/2021

Phạm Cát Thơ
Đặt sim: 09717...96
Vào lúc: 22:19 19/6/2021

Lê Văn Thi
Đặt sim: 08836...76
Vào lúc: 22:17 19/6/2021

Nguyễn Văn Việt
Đặt sim: 08941...70
Vào lúc: 22:14 19/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333