sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Mobifone » Đầu Số 089 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 089*000 » Tam hoa 089*111 » Tam hoa 089*222 » Tam hoa 089*333 » Tam hoa 089*444 » Tam hoa 089*555 » Tam hoa 089*666 » Tam hoa 089*777 » Tam hoa 089*888 » Tam hoa 089*999 »
Tứ quý 089*0000 » Tứ quý 089*1111 » Tứ quý 089*2222 » Tứ quý 089*3333 » Tứ quý 089*4444 » Tứ quý 089*5555 » Tứ quý 089*6666 » Tứ quý 089*7777 » Tứ quý 089*8888 » Tứ quý 089*9999 »
089*6868 lộc phát » 089*8686 lộc phát » 089*6886 lộc phát » 089*8668 lộc phát » 089*7979 thần tài » 089*3939 thần tài » 089*7878 ông địa » 089*3838 ông địa » 089*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0899568258200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0899568258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568258 MobifoneĐặt Mua
0898551258200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0898551258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 MobifoneĐặt Mua
0896568958200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0896568958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0898596158200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0898596158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 596158 MobifoneĐặt Mua
0896558238200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0896558238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0896568198240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0896568198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8198 MobifoneĐặt Mua
0896559768240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0896559768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 MobifoneĐặt Mua
0896566338240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0896566338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 MobifoneĐặt Mua
0896553698240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0896553698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53698 MobifoneĐặt Mua
0898582328240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0898582328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 582328 MobifoneĐặt Mua
0898569198240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0898569198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0899591238240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0899591238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 MobifoneĐặt Mua
0898599798240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0898599798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99798 MobifoneĐặt Mua
0898593138240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0898593138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 MobifoneĐặt Mua
0899596228240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0899596228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96228 MobifoneĐặt Mua
0899590338240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0899590338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0338 MobifoneĐặt Mua
0898567118240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0898567118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0898586258280.000
340.000
Sim So Dep Mobifone 0898586258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6258 MobifoneĐặt Mua
0898563258280.000
340.000
Sim So Dep Mobifone 0898563258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63258 MobifoneĐặt Mua
0899041398290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0899041398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41398 MobifoneĐặt Mua
0898826498290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898826498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 826498 MobifoneĐặt Mua
0898814798290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898814798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14798 MobifoneĐặt Mua
0898813498290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898813498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 MobifoneĐặt Mua
0898802398290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898802398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02398 MobifoneĐặt Mua
0896702368290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896702368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02368 MobifoneĐặt Mua
0896705768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896705768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05768 MobifoneĐặt Mua
0896710768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896710768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0768 MobifoneĐặt Mua
0896721768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896721768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 721768 MobifoneĐặt Mua
0896731768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896731768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0896703768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896703768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03768 MobifoneĐặt Mua
0896710368290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896710368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0368 MobifoneĐặt Mua
0896730768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896730768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 MobifoneĐặt Mua
0896705368290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896705368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705368 MobifoneĐặt Mua
0896720768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896720768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20768 MobifoneĐặt Mua
0896702768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896702768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 MobifoneĐặt Mua
0896708268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896708268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 MobifoneĐặt Mua
0896721268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896721268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 721268 MobifoneĐặt Mua
0896731568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896731568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31568 MobifoneĐặt Mua
0896705268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896705268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705268 MobifoneĐặt Mua
0896705968290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896705968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5968 MobifoneĐặt Mua
0896713168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896713168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713168 MobifoneĐặt Mua
0896713568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896713568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 MobifoneĐặt Mua
0896726068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896726068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896732168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896732168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2168 MobifoneĐặt Mua
0896702568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896702568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2568 MobifoneĐặt Mua
0896709068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896709068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896735268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896735268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5268 MobifoneĐặt Mua
0896736068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896736068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6068 MobifoneĐặt Mua
0896713268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896713268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13268 MobifoneĐặt Mua
0896730068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896730068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 730068 MobifoneĐặt Mua
0896730268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896730268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 730268 MobifoneĐặt Mua
0896703168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896703168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03168 MobifoneĐặt Mua
0896715168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896715168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 MobifoneĐặt Mua
0896715268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896715268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0896718068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896718068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718068 MobifoneĐặt Mua
0896723268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896723268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 723268 MobifoneĐặt Mua
0896725268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896725268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 725268 MobifoneĐặt Mua
0896716068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896716068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896729068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896729068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896732568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896732568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32568 MobifoneĐặt Mua
0896702168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896702168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0896702968290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896702968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02968 MobifoneĐặt Mua
0896730968290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896730968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30968 MobifoneĐặt Mua
0896731268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896731268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31268 MobifoneĐặt Mua
0896738068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896738068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 MobifoneĐặt Mua
0896703568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896703568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03568 MobifoneĐặt Mua
0896710568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896710568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10568 MobifoneĐặt Mua
0896712068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896712068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896720068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896720068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720068 MobifoneĐặt Mua
0896728068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896728068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896703268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896703268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0896710068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896710068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0068 MobifoneĐặt Mua
0896719068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896719068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896720568290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896720568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0896723068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896723068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896725168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896725168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 MobifoneĐặt Mua
0896731068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896731068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31068 MobifoneĐặt Mua
0896703068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896703068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703068 MobifoneĐặt Mua
0896721068290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896721068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0896710268290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896710268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710268 MobifoneĐặt Mua
0896705168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0896705168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0899502768290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0899502768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 MobifoneĐặt Mua
0899154168290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0899154168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154168 MobifoneĐặt Mua
0898708848290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898708848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708848 MobifoneĐặt Mua
0898290378290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898290378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0898290108290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898290108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0108 MobifoneĐặt Mua
0898290508290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898290508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 MobifoneĐặt Mua
0898290978290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898290978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 MobifoneĐặt Mua
0898290178290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0898290178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0178 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 089 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 089 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 089 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 089 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Đức Kiên
Đặt sim: 08422...43
Vào lúc: 22:56 19/6/2021

Phạm Văn Bảo
Đặt sim: 08663...39
Vào lúc: 22:52 19/6/2021

Lê Văn Lực
Đặt sim: 03964...91
Vào lúc: 22:50 19/6/2021

Nguyễn Diệp Hồng
Đặt sim: 08629...46
Vào lúc: 22:47 19/6/2021

Nguyễn Diệp Thơ
Đặt sim: 08826...62
Vào lúc: 22:44 19/6/2021

Nguyễn Đức Thái
Đặt sim: 08836...68
Vào lúc: 22:40 19/6/2021

Trần Thị Chi
Đặt sim: 08844...60
Vào lúc: 22:37 19/6/2021

Trần Tường Nhiên
Đặt sim: 09315...79
Vào lúc: 22:35 19/6/2021

Ngô Duy Long
Đặt sim: 09685...66
Vào lúc: 22:32 19/6/2021

Trần Duy Bảo
Đặt sim: 03214...89
Vào lúc: 22:28 19/6/2021

Ngô Nhã Thơ
Đặt sim: 08898...98
Vào lúc: 22:25 19/6/2021

Nguyễn Chí Huy
Đặt sim: 09631...76
Vào lúc: 22:22 19/6/2021

Phạm Cát Thơ
Đặt sim: 09717...96
Vào lúc: 22:19 19/6/2021

Lê Văn Thi
Đặt sim: 08836...76
Vào lúc: 22:17 19/6/2021

Nguyễn Văn Việt
Đặt sim: 08941...70
Vào lúc: 22:14 19/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333