sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0933 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0933*000 » Tam hoa 0933*111 » Tam hoa 0933*222 » Tam hoa 0933*333 » Tam hoa 0933*444 » Tam hoa 0933*555 » Tam hoa 0933*666 » Tam hoa 0933*777 » Tam hoa 0933*888 » Tam hoa 0933*999 »
Tứ quý 0933*0000 » Tứ quý 0933*1111 » Tứ quý 0933*2222 » Tứ quý 0933*3333 » Tứ quý 0933*4444 » Tứ quý 0933*5555 » Tứ quý 0933*6666 » Tứ quý 0933*7777 » Tứ quý 0933*8888 » Tứ quý 0933*9999 »
0933*6868 lộc phát » 0933*8686 lộc phát » 0933*6886 lộc phát » 0933*8668 lộc phát » 0933*7979 thần tài » 0933*3939 thần tài » 0933*7878 ông địa » 0933*3838 ông địa » 0933*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0933231498200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0933231498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 MobifoneĐặt Mua
0933569158240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0933569158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0933314528240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0933314528 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 14528 MobifoneĐặt Mua
0933717348240.000
290.000
Sim So Dep Mobifone 0933717348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7348 MobifoneĐặt Mua
0933144808290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933144808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 MobifoneĐặt Mua
0933569818290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933569818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9818 MobifoneĐặt Mua
0933770358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933770358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70358 MobifoneĐặt Mua
0933772418290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933772418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 772418 MobifoneĐặt Mua
0933775478290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933775478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5478 MobifoneĐặt Mua
0933778148290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933778148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0933187758290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933187758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87758 MobifoneĐặt Mua
0933201498290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933201498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 201498 MobifoneĐặt Mua
0933201948290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933201948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 MobifoneĐặt Mua
0933221348290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933221348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 MobifoneĐặt Mua
0933221528290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933221528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 MobifoneĐặt Mua
0933402308290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933402308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2308 MobifoneĐặt Mua
0933445748290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933445748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 MobifoneĐặt Mua
0933446318290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933446318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46318 MobifoneĐặt Mua
0933446708290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933446708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446708 MobifoneĐặt Mua
0933449758290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933449758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0933450218290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933450218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50218 MobifoneĐặt Mua
0933450358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933450358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50358 MobifoneĐặt Mua
0933451748290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933451748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0933453178290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933453178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3178 MobifoneĐặt Mua
0933453648290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933453648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53648 MobifoneĐặt Mua
0933457548290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933457548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 457548 MobifoneĐặt Mua
0933457808290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933457808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57808 MobifoneĐặt Mua
0933552548290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933552548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0933819158290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933819158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 819158 MobifoneĐặt Mua
0933804098290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933804098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0933706308290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933706308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06308 MobifoneĐặt Mua
0933701908290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933701908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 701908 MobifoneĐặt Mua
0933503658290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933503658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0933968748290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933968748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968748 MobifoneĐặt Mua
0933931358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933931358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 931358 MobifoneĐặt Mua
0933264818290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933264818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 MobifoneĐặt Mua
0933562448290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933562448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62448 MobifoneĐặt Mua
0933610928290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933610928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610928 MobifoneĐặt Mua
0933835298290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933835298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35298 MobifoneĐặt Mua
0933898128290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933898128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 MobifoneĐặt Mua
0933013518290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933013518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 MobifoneĐặt Mua
0933060218290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933060218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 060218 MobifoneĐặt Mua
0933769758290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933769758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 769758 MobifoneĐặt Mua
0933109918290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933109918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0933516958290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933516958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 516958 MobifoneĐặt Mua
0933586928290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933586928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0933586798290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933586798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 586798 MobifoneĐặt Mua
0933860918290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933860918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60918 MobifoneĐặt Mua
0933709198290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933709198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09198 MobifoneĐặt Mua
0933765758290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933765758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 MobifoneĐặt Mua
0933582998290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933582998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2998 MobifoneĐặt Mua
0933040358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933040358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 MobifoneĐặt Mua
0933453448290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933453448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53448 MobifoneĐặt Mua
0933262278290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933262278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 262278 MobifoneĐặt Mua
0933265318290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933265318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65318 MobifoneĐặt Mua
0933941008290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933941008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 941008 MobifoneĐặt Mua
0933101428290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933101428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 MobifoneĐặt Mua
0933837108290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933837108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37108 MobifoneĐặt Mua
0933510658290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933510658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0933736598290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933736598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736598 MobifoneĐặt Mua
0933037618290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933037618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0933829738290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933829738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29738 MobifoneĐặt Mua
0933380948290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933380948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 380948 MobifoneĐặt Mua
0933033608290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933033608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 MobifoneĐặt Mua
0933480358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933480358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 480358 MobifoneĐặt Mua
0933523448290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933523448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0933702808290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933702808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 MobifoneĐặt Mua
0933198728290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933198728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8728 MobifoneĐặt Mua
0933786718290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933786718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86718 MobifoneĐặt Mua
0933679358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933679358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 679358 MobifoneĐặt Mua
0933815328290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933815328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15328 MobifoneĐặt Mua
0933621528290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933621528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0933837758290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933837758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37758 MobifoneĐặt Mua
0933105128290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933105128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0933912798290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933912798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912798 MobifoneĐặt Mua
0933712528290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933712528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712528 MobifoneĐặt Mua
0933083728290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933083728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 083728 MobifoneĐặt Mua
0933587208290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933587208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0933010358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933010358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10358 MobifoneĐặt Mua
0933079728290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933079728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9728 MobifoneĐặt Mua
0933756938290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933756938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0933721528290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933721528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 721528 MobifoneĐặt Mua
0933108518290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933108518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0933267618290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933267618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0933892318290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933892318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 892318 MobifoneĐặt Mua
0933567218290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933567218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 567218 MobifoneĐặt Mua
0933170628290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933170628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70628 MobifoneĐặt Mua
0933841518290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933841518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41518 MobifoneĐặt Mua
0933918358290.000
350.000
Sim So Dep Mobifone 0933918358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918358 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0933 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0933 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0933 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0933 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Minh Huy
Đặt sim: 09388...70
Vào lúc: 21:56 15/6/2021

Ngô Duy Khương
Đặt sim: 08289...19
Vào lúc: 21:53 15/6/2021

Hoàng Duy Việt
Đặt sim: 08412...16
Vào lúc: 21:50 15/6/2021

Ngô Trung Vũ
Đặt sim: 08469...66
Vào lúc: 21:46 15/6/2021

Ngô Thị Nhiên
Đặt sim: 09063...64
Vào lúc: 21:43 15/6/2021

Ngô Văn Khang
Đặt sim: 08879...58
Vào lúc: 21:41 15/6/2021

Nguyễn Minh Đăng
Đặt sim: 08570...38
Vào lúc: 21:37 15/6/2021

Trần Chí Anh
Đặt sim: 08489...79
Vào lúc: 21:35 15/6/2021

Trần Minh Hoàng
Đặt sim: 08578...28
Vào lúc: 21:31 15/6/2021

Huỳnh Văn Hảo
Đặt sim: 09367...37
Vào lúc: 21:29 15/6/2021

Phạm Thị Nhàn
Đặt sim: 09653...64
Vào lúc: 21:25 15/6/2021

Ngô Chí Tuyên
Đặt sim: 09069...53
Vào lúc: 21:23 15/6/2021

Nguyễn Thị Vân
Đặt sim: 08215...20
Vào lúc: 21:19 15/6/2021

Nguyễn Duy Tùng
Đặt sim: 09013...15
Vào lúc: 21:17 15/6/2021

Ngô Chí Huy
Đặt sim: 08369...22
Vào lúc: 21:14 15/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333