sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0942 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0942*000 » Tam hoa 0942*111 » Tam hoa 0942*222 » Tam hoa 0942*333 » Tam hoa 0942*444 » Tam hoa 0942*555 » Tam hoa 0942*666 » Tam hoa 0942*777 » Tam hoa 0942*888 » Tam hoa 0942*999 »
Tứ quý 0942*0000 » Tứ quý 0942*1111 » Tứ quý 0942*2222 » Tứ quý 0942*3333 » Tứ quý 0942*4444 » Tứ quý 0942*5555 » Tứ quý 0942*6666 » Tứ quý 0942*7777 » Tứ quý 0942*8888 » Tứ quý 0942*9999 »
0942*6868 lộc phát » 0942*8686 lộc phát » 0942*6886 lộc phát » 0942*8668 lộc phát » 0942*7979 thần tài » 0942*3939 thần tài » 0942*7878 ông địa » 0942*3838 ông địa » 0942*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0942193488240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942193488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942831088240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942831088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1088 VinaphoneĐặt Mua
0942067488240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942067488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 067488 VinaphoneĐặt Mua
0942172088240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942172088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942394088240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942394088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942601788240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942601788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 601788 VinaphoneĐặt Mua
0942736488240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942736488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736488 VinaphoneĐặt Mua
0942754088240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942754088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54088 VinaphoneĐặt Mua
0942684298240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942684298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 VinaphoneĐặt Mua
0942301508240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942301508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 VinaphoneĐặt Mua
0942971768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942971768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942918068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942918068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0942912768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942912768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942863068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942863068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 VinaphoneĐặt Mua
0942861768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942861768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0942847768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942847768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847768 VinaphoneĐặt Mua
0942836068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942836068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942819768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942819768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942805068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942805068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 VinaphoneĐặt Mua
0942802068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942802068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 VinaphoneĐặt Mua
0942792068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942792068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 792068 VinaphoneĐặt Mua
0942787328240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942787328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87328 VinaphoneĐặt Mua
0942781068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942781068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942670468240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942670468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942653068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942653068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942620768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942620768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20768 VinaphoneĐặt Mua
0942547068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942547068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 VinaphoneĐặt Mua
0942544068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942544068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0942541068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942541068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41068 VinaphoneĐặt Mua
0942538068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942538068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38068 VinaphoneĐặt Mua
0942531468240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942531468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 531468 VinaphoneĐặt Mua
0942531068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942531068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 VinaphoneĐặt Mua
0942513068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942513068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 513068 VinaphoneĐặt Mua
0942503068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942503068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03068 VinaphoneĐặt Mua
0942501468240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942501468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 501468 VinaphoneĐặt Mua
0942475698240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942475698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0942441068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942441068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0942402068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942402068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02068 VinaphoneĐặt Mua
0942380768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942380768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942374768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942374768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942331768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942331768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942318468240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942318468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0942217068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942217068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942150068240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942150068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942064468240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942064468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0942054468240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942054468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 054468 VinaphoneĐặt Mua
0942031768240.000
290.000
Sim So Dep Vinaphone 0942031768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0942167798260.000
310.000
Sim So Dep Vinaphone 0942167798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 167798 VinaphoneĐặt Mua
0942690458280.000
340.000
Sim So Dep Vinaphone 0942690458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 690458 VinaphoneĐặt Mua
0942184588290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942184588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 184588 VinaphoneĐặt Mua
0942913078290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942913078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13078 VinaphoneĐặt Mua
0942743078290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942743078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3078 VinaphoneĐặt Mua
0942671078290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942671078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71078 VinaphoneĐặt Mua
0942470488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942470488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70488 VinaphoneĐặt Mua
0942436088290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942436088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 436088 VinaphoneĐặt Mua
0942184788290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942184788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942462028290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942462028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62028 VinaphoneĐặt Mua
0942468058290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942468058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68058 VinaphoneĐặt Mua
0942481158290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942481158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481158 VinaphoneĐặt Mua
0942370608290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942370608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70608 VinaphoneĐặt Mua
0942103238290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942103238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03238 VinaphoneĐặt Mua
0942106388290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942106388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0942110178290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942110178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110178 VinaphoneĐặt Mua
0942102378290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942102378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2378 VinaphoneĐặt Mua
0942105088290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942105088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05088 VinaphoneĐặt Mua
0942106188290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942106188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6188 VinaphoneĐặt Mua
0942108858290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942108858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0942110318290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942110318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0318 VinaphoneĐặt Mua
0942524328290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942524328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0942362298290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942362298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 362298 VinaphoneĐặt Mua
0942445698290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942445698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445698 VinaphoneĐặt Mua
0942963068290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942963068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963068 VinaphoneĐặt Mua
0942130408290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942130408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 VinaphoneĐặt Mua
0942492978290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942492978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2978 VinaphoneĐặt Mua
0942630858290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942630858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0858 VinaphoneĐặt Mua
0942416068290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942416068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0942095068290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942095068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 095068 VinaphoneĐặt Mua
0942005238290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942005238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0942886958290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942886958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86958 VinaphoneĐặt Mua
0942959488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942959488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59488 VinaphoneĐặt Mua
0942945488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942945488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945488 VinaphoneĐặt Mua
0942895788290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942895788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 895788 VinaphoneĐặt Mua
0942831788290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942831788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942745488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942745488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 745488 VinaphoneĐặt Mua
0942732488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942732488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32488 VinaphoneĐặt Mua
0942730488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942730488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942705488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942705488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705488 VinaphoneĐặt Mua
0942578488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942578488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942437488290.000
350.000
Sim So Dep Vinaphone 0942437488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37488 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0942 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0942 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0942 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0942 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Kim Ðào
Đặt sim: 08949...93
Vào lúc: 21:55 15/6/2021

Trần Đức Hung
Đặt sim: 03926...22
Vào lúc: 21:52 15/6/2021

Trần Duy Khôi
Đặt sim: 08560...19
Vào lúc: 21:50 15/6/2021

Lê Duy Khang
Đặt sim: 08865...76
Vào lúc: 21:47 15/6/2021

Phan Kim Nhi
Đặt sim: 08854...28
Vào lúc: 21:44 15/6/2021

Phan Chí Hậu
Đặt sim: 09159...71
Vào lúc: 21:41 15/6/2021

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 08981...29
Vào lúc: 21:38 15/6/2021

Ngô Duy Hiếu
Đặt sim: 08846...12
Vào lúc: 21:34 15/6/2021

Phạm Minh Anh
Đặt sim: 03955...72
Vào lúc: 21:32 15/6/2021

Nguyễn Minh Khôi
Đặt sim: 08891...78
Vào lúc: 21:29 15/6/2021

Trần Minh Khang
Đặt sim: 08830...16
Vào lúc: 21:25 15/6/2021

Trần Chí Hậu
Đặt sim: 08838...23
Vào lúc: 21:23 15/6/2021

Phan Duy Cương
Đặt sim: 08884...83
Vào lúc: 21:20 15/6/2021

Nguyễn Cát Thư
Đặt sim: 08918...27
Vào lúc: 21:16 15/6/2021

Lê Đức Hiếu
Đặt sim: 08535...16
Vào lúc: 21:14 15/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333