sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0964 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0964*000 » Tam hoa 0964*111 » Tam hoa 0964*222 » Tam hoa 0964*333 » Tam hoa 0964*444 » Tam hoa 0964*555 » Tam hoa 0964*666 » Tam hoa 0964*777 » Tam hoa 0964*888 » Tam hoa 0964*999 »
Tứ quý 0964*0000 » Tứ quý 0964*1111 » Tứ quý 0964*2222 » Tứ quý 0964*3333 » Tứ quý 0964*4444 » Tứ quý 0964*5555 » Tứ quý 0964*6666 » Tứ quý 0964*7777 » Tứ quý 0964*8888 » Tứ quý 0964*9999 »
0964*6868 lộc phát » 0964*8686 lộc phát » 0964*6886 lộc phát » 0964*8668 lộc phát » 0964*7979 thần tài » 0964*3939 thần tài » 0964*7878 ông địa » 0964*3838 ông địa » 0964*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0964923748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964923748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964925048200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964925048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0964773648220.000
260.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964773648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 773648 EvnĐặt Mua
0964241578240.000
290.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964241578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1578 EvnĐặt Mua
0964015498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964015498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0964207598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964207598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964782598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964782598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0964370908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964370908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964752658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964752658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52658 EvnĐặt Mua
0964254898280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964254898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 EvnĐặt Mua
0964541338280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964541338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 EvnĐặt Mua
0964160128280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0964154958280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964154958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4958 EvnĐặt Mua
0964499148280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964499148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 499148 EvnĐặt Mua
0964514098280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964514098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14098 EvnĐặt Mua
0964693108280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964693108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964129948280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964129948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 EvnĐặt Mua
0964714918280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14918 EvnĐặt Mua
0964237408290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 EvnĐặt Mua
0964186728290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86728 EvnĐặt Mua
0964953498290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964953498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 EvnĐặt Mua
0964596048290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964596048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 596048 EvnĐặt Mua
0964980218290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964980218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80218 EvnĐặt Mua
0964765348290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964765348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 EvnĐặt Mua
0964663058290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964663058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63058 EvnĐặt Mua
0964597248290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964597248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0964439808290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39808 EvnĐặt Mua
0964720718290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964720718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 EvnĐặt Mua
0964527078290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964527078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 EvnĐặt Mua
0964752078290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964752078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 EvnĐặt Mua
0964796758290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964796758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6758 EvnĐặt Mua
0964715058290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964715058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15058 EvnĐặt Mua
0964204218290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964204218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04218 EvnĐặt Mua
0964979418290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964979418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0964786018290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964786018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86018 EvnĐặt Mua
0964434598290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964434598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964439278290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39278 EvnĐặt Mua
0964468408290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964468408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964434248290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964434248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 434248 EvnĐặt Mua
0964459228290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964459228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 459228 EvnĐặt Mua
0964706848290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964706848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0964741228290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964741228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41228 EvnĐặt Mua
0964814838290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964814838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 814838 EvnĐặt Mua
0964983328310.000
370.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964983328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0964170098320.000
380.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170098 EvnĐặt Mua
0964969028330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964969028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 969028 EvnĐặt Mua
0964319958330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964319958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319958 EvnĐặt Mua
0964803108330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964803108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 EvnĐặt Mua
0964353698340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964353698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964197808340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964197808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197808 EvnĐặt Mua
0964017858340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964017858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17858 EvnĐặt Mua
0964251038340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964251038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251038 EvnĐặt Mua
0964690618340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964690618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90618 EvnĐặt Mua
0964710048340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964710048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710048 EvnĐặt Mua
0964349698340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964349698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9698 EvnĐặt Mua
0964158038340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964158038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0964967398340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964967398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967398 EvnĐặt Mua
0964187478340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964187478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87478 EvnĐặt Mua
0964256098340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964256098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6098 EvnĐặt Mua
0964670448340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964670448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70448 EvnĐặt Mua
0964419878340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964419878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9878 EvnĐặt Mua
0964542358340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964542358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42358 EvnĐặt Mua
0964388028340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964388028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0964844398340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964844398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 844398 EvnĐặt Mua
0964859948340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964859948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 859948 EvnĐặt Mua
0964264558340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964264558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964273418340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964273418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73418 EvnĐặt Mua
0964093418340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964093418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964294408340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964294408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964041708340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964041708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964160748340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60748 EvnĐặt Mua
0964463548340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964463548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0964126548340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964126548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0964017808340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964017808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964034818340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964034818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34818 EvnĐặt Mua
0964725128340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964725128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0964715358340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964715358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5358 EvnĐặt Mua
0964854238340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964854238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4238 EvnĐặt Mua
0964902128340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964902128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 902128 EvnĐặt Mua
0964170958340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0964721938340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964721938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0964190138340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964190138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0964738048340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964738048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38048 EvnĐặt Mua
0964680498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964680498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0964195358340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5358 EvnĐặt Mua
0964889308340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964889308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0964339018340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964339018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 339018 EvnĐặt Mua
0964839008340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964839008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9008 EvnĐặt Mua
0964806218340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964806218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6218 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0964 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0964 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0964 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0964 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Khang
Đặt sim: 08985...77
Vào lúc: 21:56 20/6/2021

Nguyễn Tường Thi
Đặt sim: 08874...11
Vào lúc: 21:52 20/6/2021

Phạm Đức Ninh
Đặt sim: 08851...93
Vào lúc: 21:50 20/6/2021

Trần Đức Huy
Đặt sim: 03210...20
Vào lúc: 21:47 20/6/2021

Phạm Văn Thi
Đặt sim: 08834...78
Vào lúc: 21:44 20/6/2021

Lê Minh Hoàng
Đặt sim: 08256...76
Vào lúc: 21:41 20/6/2021

Trần Chí Quốc
Đặt sim: 09042...44
Vào lúc: 21:37 20/6/2021

Ngô Ngọc Nhàn
Đặt sim: 03217...20
Vào lúc: 21:34 20/6/2021

Nguyễn Văn Lợi
Đặt sim: 08927...29
Vào lúc: 21:31 20/6/2021

Nguyễn Minh Long
Đặt sim: 08531...47
Vào lúc: 21:29 20/6/2021

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 09832...90
Vào lúc: 21:26 20/6/2021

Trần Văn Thế
Đặt sim: 09035...32
Vào lúc: 21:22 20/6/2021

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 08960...91
Vào lúc: 21:19 20/6/2021

Nguyễn Minh Hiền
Đặt sim: 09675...51
Vào lúc: 21:17 20/6/2021

Trần Chí Hùng
Đặt sim: 08457...83
Vào lúc: 21:13 20/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333