sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967638408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967638408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38408 EvnĐặt Mua
0967113608220.000
260.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967113608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967165208240.000
290.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967165208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65208 EvnĐặt Mua
0967959528240.000
290.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967959528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59528 EvnĐặt Mua
0967982498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967982498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0967215948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967215948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967318508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0967804908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967804908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0967830728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967830728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 EvnĐặt Mua
0967394758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4758 EvnĐặt Mua
0967104098280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104098 EvnĐặt Mua
0967093798280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967093798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967935298280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967935298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 EvnĐặt Mua
0967376448280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 EvnĐặt Mua
0967876948280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967876948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0967732428280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967732428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732428 EvnĐặt Mua
0967751308280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967751308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51308 EvnĐặt Mua
0967365738290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967365738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5738 EvnĐặt Mua
0967682778290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967682778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 682778 EvnĐặt Mua
0967009728290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967009728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09728 EvnĐặt Mua
0967173318290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967173318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3318 EvnĐặt Mua
0967394908290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967863518290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967863518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0967921348290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0967946938290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967946938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0967610378290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967223148290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967223148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3148 EvnĐặt Mua
0967310828290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967310828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310828 EvnĐặt Mua
0967718218290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967718218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8218 EvnĐặt Mua
0967855428310.000
370.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967855428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0967166648330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967166648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0967401338330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967401338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967615328330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967615328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967532918330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967532918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0967036598340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967036598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36598 EvnĐặt Mua
0967605128340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967605128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967727608340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967727608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27608 EvnĐặt Mua
0967857808340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967857808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0967097058340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967097058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0967125798340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25798 EvnĐặt Mua
0967631478340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967631478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0967941008340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967941008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 941008 EvnĐặt Mua
0967394008340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394008 EvnĐặt Mua
0967857498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967857498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857498 EvnĐặt Mua
0967608798340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967608798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0967816698340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967816698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6698 EvnĐặt Mua
0967794958340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967794958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0967981758340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967981758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1758 EvnĐặt Mua
0967989258340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967989258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967081448340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967081448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967724158340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967724158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24158 EvnĐặt Mua
0967047818340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967047818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967357498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967357498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57498 EvnĐặt Mua
0967505478340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967505478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0967789538340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967789538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 789538 EvnĐặt Mua
0967295098340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967295098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95098 EvnĐặt Mua
0967154598340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 EvnĐặt Mua
0967256498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967545098340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967545098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 EvnĐặt Mua
0967318498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967389318340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967389318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967525298340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967525298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0967942088340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967942088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 942088 EvnĐặt Mua
0967836908340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967836908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36908 EvnĐặt Mua
0967980158340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967980158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80158 EvnĐặt Mua
0967264908340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64908 EvnĐặt Mua
0967791608340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967791608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967915408340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967915408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15408 EvnĐặt Mua
0967072328340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967930308340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967930308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930308 EvnĐặt Mua
0967118458340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118458 EvnĐặt Mua
0967312898340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 312898 EvnĐặt Mua
0967401378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967401378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0967147658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967147658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147658 EvnĐặt Mua
0967298058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967298058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298058 EvnĐặt Mua
0967831038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967831038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 EvnĐặt Mua
0967484778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967484778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 EvnĐặt Mua
0967534058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967534058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 EvnĐặt Mua
0967276058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967276058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76058 EvnĐặt Mua
0967952058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967952058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0967452378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967452378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967680538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967680538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 680538 EvnĐặt Mua
0967128458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967128458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28458 EvnĐặt Mua
0967054738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967054738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 054738 EvnĐặt Mua
0967759848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967759848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59848 EvnĐặt Mua
0967512848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967512848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2848 EvnĐặt Mua
0967704658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967704658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4658 EvnĐặt Mua
0967748728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967748728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748728 EvnĐặt Mua
0967241248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967241248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1248 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Hùng
Đặt sim: 08894...13
Vào lúc: 22:56 14/6/2021

Ngô Thị Ðào
Đặt sim: 08526...48
Vào lúc: 22:53 14/6/2021

Trần Duy Nam
Đặt sim: 08855...67
Vào lúc: 22:49 14/6/2021

Nguyễn Duy Nguyên
Đặt sim: 08943...65
Vào lúc: 22:47 14/6/2021

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08548...73
Vào lúc: 22:44 14/6/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 09765...28
Vào lúc: 22:41 14/6/2021

Hoàng Thị Linh
Đặt sim: 03935...98
Vào lúc: 22:38 14/6/2021

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08876...53
Vào lúc: 22:35 14/6/2021

Ngô Đức Hiển
Đặt sim: 08830...33
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Ngô Văn Khôi
Đặt sim: 03283...25
Vào lúc: 22:28 14/6/2021

Trần Văn Sơn
Đặt sim: 09763...58
Vào lúc: 22:25 14/6/2021

Ngô Minh Anh
Đặt sim: 09696...28
Vào lúc: 22:22 14/6/2021

Phạm Chí Hiếu
Đặt sim: 08366...39
Vào lúc: 22:20 14/6/2021

Trần Thị Bình
Đặt sim: 03961...54
Vào lúc: 22:17 14/6/2021

Lê Minh Long
Đặt sim: 09855...59
Vào lúc: 22:14 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333