sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09682912984.500.000
5.400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968203758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968203758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03758 EvnĐặt Mua
0968032748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968032748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 032748 EvnĐặt Mua
0968089718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968089718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 089718 EvnĐặt Mua
0968371058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968371058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 371058 EvnĐặt Mua
0968275708270.000
320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968275708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0968471558280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968471558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 EvnĐặt Mua
0968087538280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968087538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087538 EvnĐặt Mua
0968740178280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968740178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0968962948280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968962948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968924458280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968924458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4458 EvnĐặt Mua
0968582108280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968582108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82108 EvnĐặt Mua
0968502418280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968502418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 502418 EvnĐặt Mua
0968206738290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968206738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06738 EvnĐặt Mua
0968295508290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968295508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0968649318290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968467038290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968467038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67038 EvnĐặt Mua
0968248628300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968248628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248628 EvnĐặt Mua
0968984518310.000
370.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968984518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968231018340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968231018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 231018 EvnĐặt Mua
0968060458340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968060458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0968156348340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56348 EvnĐặt Mua
0968843498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968843498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 843498 EvnĐặt Mua
0968499008340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968499008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 499008 EvnĐặt Mua
0968334028340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968334028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334028 EvnĐặt Mua
0968794808340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968794808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0968174398340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968174398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968483008340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968483008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0968106498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0968835498340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968835498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968497548340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968856448340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968856448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0968476248340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968476248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476248 EvnĐặt Mua
0968035958340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968035958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0968351698340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968351698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51698 EvnĐặt Mua
0968690248340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968690248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968810598340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968810598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0968841848340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968841848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41848 EvnĐặt Mua
0968369518340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968369518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 EvnĐặt Mua
0968342818340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968342818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2818 EvnĐặt Mua
0968657098340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968657098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57098 EvnĐặt Mua
0968221758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968221758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1758 EvnĐặt Mua
0968042958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968042958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 042958 EvnĐặt Mua
0968301498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968301498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 EvnĐặt Mua
0968291808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0968851548370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968851548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0968375008370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968375008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75008 EvnĐặt Mua
0968913498370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968913498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968417718370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968417718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17718 EvnĐặt Mua
0968351278380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968351278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51278 EvnĐặt Mua
0968724718380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968724718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24718 EvnĐặt Mua
0968024518380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968024518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4518 EvnĐặt Mua
0968962538380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968962538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62538 EvnĐặt Mua
0968259008380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968259008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968052638380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968052638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52638 EvnĐặt Mua
0968951158380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968951158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0968218098380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968218098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0968057818390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968057818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968072278390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968072278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072278 EvnĐặt Mua
0968364008390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968364008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4008 EvnĐặt Mua
0968843008390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968843008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968735958390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968735958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 EvnĐặt Mua
0968810308390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968810308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968426348390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968426348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0968005498390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968005498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968683758390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968683758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0968689528390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968689528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 689528 EvnĐặt Mua
0968760828390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968760828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60828 EvnĐặt Mua
0968411058390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968411058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 411058 EvnĐặt Mua
0968047648390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968047648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47648 EvnĐặt Mua
0968432798390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968432798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0968698418390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968698418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968529808390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968529808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968274098390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968274098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74098 EvnĐặt Mua
0968366018390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968366018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66018 EvnĐặt Mua
0968971858390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968971858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 EvnĐặt Mua
0968401138390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968401138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01138 EvnĐặt Mua
0968521438390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968521438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0968505048390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968505048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 EvnĐặt Mua
0968437978390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968437978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37978 EvnĐặt Mua
0968049958390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968049958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49958 EvnĐặt Mua
0968193508390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968193508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0968259708390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968259708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59708 EvnĐặt Mua
0968653208390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968653208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0968762308390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968762308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62308 EvnĐặt Mua
0968691348390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968691348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0968739658390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968739658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0968786018390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968786018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 EvnĐặt Mua
0968701848390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968701848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Trung Sơn
Đặt sim: 08274...56
Vào lúc: 22:55 14/6/2021

Nguyễn Kiều Trang
Đặt sim: 03221...73
Vào lúc: 22:52 14/6/2021

Hoàng Duy Tuân
Đặt sim: 08666...44
Vào lúc: 22:50 14/6/2021

Hoàng Đức Khôi
Đặt sim: 08695...51
Vào lúc: 22:47 14/6/2021

Nguyễn Duy Huỳnh
Đặt sim: 08856...73
Vào lúc: 22:44 14/6/2021

Lê Duy Hưng
Đặt sim: 09011...18
Vào lúc: 22:41 14/6/2021

Huỳnh Chí Hùng
Đặt sim: 08666...60
Vào lúc: 22:37 14/6/2021

Hoàng Trung Anh
Đặt sim: 09150...82
Vào lúc: 22:35 14/6/2021

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08350...17
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Nguyễn Cát Bình
Đặt sim: 08918...23
Vào lúc: 22:28 14/6/2021

Hoàng Đức Đăng
Đặt sim: 09192...63
Vào lúc: 22:26 14/6/2021

Huỳnh Minh Long
Đặt sim: 03244...87
Vào lúc: 22:23 14/6/2021

Huỳnh Văn Khang
Đặt sim: 08685...78
Vào lúc: 22:20 14/6/2021

Nguyễn Duy Long
Đặt sim: 08472...84
Vào lúc: 22:16 14/6/2021

Nguyễn Đức Khang
Đặt sim: 09739...46
Vào lúc: 22:13 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333