sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969517428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969517428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0969891308240.000
290.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969891308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 891308 EvnĐặt Mua
0969094228240.000
290.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969094228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 EvnĐặt Mua
0969594398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969594398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0969221148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969221148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 EvnĐặt Mua
0969326058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969326058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26058 EvnĐặt Mua
0969327518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969327518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969415948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969415948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969750048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50048 EvnĐặt Mua
0969475808280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969475808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75808 EvnĐặt Mua
0969590798280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969590798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90798 EvnĐặt Mua
0969741748280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969741748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1748 EvnĐặt Mua
0969734138280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969734138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34138 EvnĐặt Mua
0969435508280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35508 EvnĐặt Mua
0969154048280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969154048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 EvnĐặt Mua
0969746208280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969503708280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969503708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 503708 EvnĐặt Mua
0969731018280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969731018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731018 EvnĐặt Mua
0969776458280.000
340.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969776458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969634238290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969634238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969983028290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83028 EvnĐặt Mua
0969218028290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969218028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18028 EvnĐặt Mua
0969357308290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969357308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57308 EvnĐặt Mua
0969774148290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0969557698290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969557698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7698 EvnĐặt Mua
0969397728290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969397728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97728 EvnĐặt Mua
0969431158290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969431158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 EvnĐặt Mua
0969925848290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 925848 EvnĐặt Mua
0969530178290.000
350.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969530178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 530178 EvnĐặt Mua
0969452528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969452528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52528 EvnĐặt Mua
0969723698310.000
370.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969723698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969596538320.000
380.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969596538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969607498320.000
380.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969607498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07498 EvnĐặt Mua
0969017598320.000
380.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969017598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0969531108340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969531108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0969711598340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969711598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 711598 EvnĐặt Mua
0969841398340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969841398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969822348340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969822348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 822348 EvnĐặt Mua
0969560508340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969560508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0969828408340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969828408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 EvnĐặt Mua
0969750908340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0969752218340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0969837538340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969837538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 EvnĐặt Mua
0969774128340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774128 EvnĐặt Mua
0969843648340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43648 EvnĐặt Mua
0969752708340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 EvnĐặt Mua
0969752718340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2718 EvnĐặt Mua
0969750918340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969774408340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 EvnĐặt Mua
0969790208340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969790208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0969183658340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969183658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83658 EvnĐặt Mua
0969448378340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969448378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969345298340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969345298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 345298 EvnĐặt Mua
0969098928340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969098928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969456448340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969456448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969787708340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969787708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969042558340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969042558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 042558 EvnĐặt Mua
0969226548340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969842408340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969842408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2408 EvnĐặt Mua
0969843508340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43508 EvnĐặt Mua
0969983948340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 983948 EvnĐặt Mua
0969514878340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 EvnĐặt Mua
0969586308340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 586308 EvnĐặt Mua
0969423618340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969423618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3618 EvnĐặt Mua
0969023398340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969023398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3398 EvnĐặt Mua
0969925818340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 EvnĐặt Mua
0969041228340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969041228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969471178340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0969289748340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969289748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9748 EvnĐặt Mua
0969305548340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969305548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969392048340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969392048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969858208340.000
410.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969858208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858208 EvnĐặt Mua
0969348458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969348458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48458 EvnĐặt Mua
0969632458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969632458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969351498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969351498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0969741878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969741878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 EvnĐặt Mua
0969205458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969205458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969325058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969325058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 EvnĐặt Mua
0969443098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969443098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 443098 EvnĐặt Mua
0969923848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969923848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3848 EvnĐặt Mua
0969930848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30848 EvnĐặt Mua
0969446058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446058 EvnĐặt Mua
0969580448360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969580448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 EvnĐặt Mua
0969675418360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969675418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75418 EvnĐặt Mua
0969034498370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969034498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34498 EvnĐặt Mua
0969865908370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969865908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5908 EvnĐặt Mua
0969704378370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969704378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969056138370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969056138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6138 EvnĐặt Mua
0969521278370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969521278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1278 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Chí Tân
Đặt sim: 09719...33
Vào lúc: 22:56 14/6/2021

Phạm Văn Quân
Đặt sim: 09799...12
Vào lúc: 22:52 14/6/2021

Lê Đức Anh
Đặt sim: 08590...89
Vào lúc: 22:49 14/6/2021

Nguyễn Minh Quốc
Đặt sim: 08638...40
Vào lúc: 22:46 14/6/2021

Ngô Chí Kiên
Đặt sim: 08299...91
Vào lúc: 22:43 14/6/2021

Trần Kiều Hồng
Đặt sim: 03994...31
Vào lúc: 22:40 14/6/2021

Lê Thị Nhân
Đặt sim: 08377...69
Vào lúc: 22:37 14/6/2021

Trần Duy Kiên
Đặt sim: 08356...53
Vào lúc: 22:34 14/6/2021

Huỳnh Văn Ninh
Đặt sim: 09188...55
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Nguyễn Nhã Nhân
Đặt sim: 08479...84
Vào lúc: 22:28 14/6/2021

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 09036...80
Vào lúc: 22:25 14/6/2021

Lê Minh Sang
Đặt sim: 09638...65
Vào lúc: 22:23 14/6/2021

Phan Văn Khải
Đặt sim: 08883...58
Vào lúc: 22:19 14/6/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08218...40
Vào lúc: 22:17 14/6/2021

Lê Văn Ninh
Đặt sim: 08541...29
Vào lúc: 22:13 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333