sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973647058240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0973647058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0973284798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973284798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973638498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973638498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0973884698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973884698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973247318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973247318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973908148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973908148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0973379598270.000
320.000
Sim So Dep Viettel 0973379598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79598 ViettelĐặt Mua
0973071598280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973071598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973260958280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973260958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973175748280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973175748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0973744058280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973744058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0973175708280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973175708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75708 ViettelĐặt Mua
0973204138280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973204138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04138 ViettelĐặt Mua
0973971098280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0973971098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973529208290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0973112508290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973112508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 ViettelĐặt Mua
0973650138290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973650138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50138 ViettelĐặt Mua
0973174948290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973174948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973663018290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973663018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3018 ViettelĐặt Mua
0973904138290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973904138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04138 ViettelĐặt Mua
0973109848290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0973109848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0973200628330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0973200628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 ViettelĐặt Mua
0973671698340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973671698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973243508340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973243508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 ViettelĐặt Mua
0973890378340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973890378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973124598340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973124598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 124598 ViettelĐặt Mua
0973894758340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973894758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0973176798340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973176798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973404478340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973404478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4478 ViettelĐặt Mua
0973166538340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973166538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166538 ViettelĐặt Mua
0973215448340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973215448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 215448 ViettelĐặt Mua
0973860448340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973860448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0973310138340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973310138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0973752378340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973752378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0973010048340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973010048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0973953918340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973953918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 ViettelĐặt Mua
0973628018340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973628018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0973781398340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973781398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973251508340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973251508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0973774208340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973774208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74208 ViettelĐặt Mua
0973499948340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973499948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0973159098340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0973159098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973214458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973214458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973329458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973329458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329458 ViettelĐặt Mua
0973941338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973941338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1338 ViettelĐặt Mua
0973391038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0973961778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973961778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973047958360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973047958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47958 ViettelĐặt Mua
0973047758360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973047758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973751298360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973751298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 751298 ViettelĐặt Mua
0973064498360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973064498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0973463538370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0973463538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0973981478380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973981478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0973149938380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973149938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49938 ViettelĐặt Mua
0973494708380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973494708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494708 ViettelĐặt Mua
0973293138380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973293138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 293138 ViettelĐặt Mua
0973437598380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973437598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437598 ViettelĐặt Mua
0973356008380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973356008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 356008 ViettelĐặt Mua
0973267448380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973267448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973943448380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973943448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43448 ViettelĐặt Mua
0973491808380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973491808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0973140098380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973140098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40098 ViettelĐặt Mua
0973641598380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973641598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 641598 ViettelĐặt Mua
0973720858390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973720858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20858 ViettelĐặt Mua
0973724068390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973724068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24068 ViettelĐặt Mua
0973038358390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973038358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0973040558390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973040558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973612158390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973612158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0973496808390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973496808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496808 ViettelĐặt Mua
0973537478390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973537478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537478 ViettelĐặt Mua
0973144358390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973144358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 ViettelĐặt Mua
0973547088390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973547088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0973150828390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973150828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0828 ViettelĐặt Mua
0973664808390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973664808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0973707528390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973707528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07528 ViettelĐặt Mua
0973192538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973192538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973399438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973399438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 ViettelĐặt Mua
0973590238390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973590238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0238 ViettelĐặt Mua
0973814548390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973814548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4548 ViettelĐặt Mua
0973822708390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973822708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0973824318390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973824318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 824318 ViettelĐặt Mua
0973829978390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973829978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973906418390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973906418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0973909308390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973909308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 ViettelĐặt Mua
0973790058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973790058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0973208758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973208758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973231058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973231058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 231058 ViettelĐặt Mua
0973098508390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973098508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 ViettelĐặt Mua
0973430608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973430608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Chí Tân
Đặt sim: 09719...33
Vào lúc: 22:56 14/6/2021

Phạm Văn Quân
Đặt sim: 09799...12
Vào lúc: 22:52 14/6/2021

Lê Đức Anh
Đặt sim: 08590...89
Vào lúc: 22:49 14/6/2021

Nguyễn Minh Quốc
Đặt sim: 08638...40
Vào lúc: 22:46 14/6/2021

Ngô Chí Kiên
Đặt sim: 08299...91
Vào lúc: 22:43 14/6/2021

Trần Kiều Hồng
Đặt sim: 03994...31
Vào lúc: 22:40 14/6/2021

Lê Thị Nhân
Đặt sim: 08377...69
Vào lúc: 22:37 14/6/2021

Trần Duy Kiên
Đặt sim: 08356...53
Vào lúc: 22:34 14/6/2021

Huỳnh Văn Ninh
Đặt sim: 09188...55
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Nguyễn Nhã Nhân
Đặt sim: 08479...84
Vào lúc: 22:28 14/6/2021

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 09036...80
Vào lúc: 22:25 14/6/2021

Lê Minh Sang
Đặt sim: 09638...65
Vào lúc: 22:23 14/6/2021

Phan Văn Khải
Đặt sim: 08883...58
Vào lúc: 22:19 14/6/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08218...40
Vào lúc: 22:17 14/6/2021

Lê Văn Ninh
Đặt sim: 08541...29
Vào lúc: 22:13 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333