sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0981 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0981*000 » Tam hoa 0981*111 » Tam hoa 0981*222 » Tam hoa 0981*333 » Tam hoa 0981*444 » Tam hoa 0981*555 » Tam hoa 0981*666 » Tam hoa 0981*777 » Tam hoa 0981*888 » Tam hoa 0981*999 »
Tứ quý 0981*0000 » Tứ quý 0981*1111 » Tứ quý 0981*2222 » Tứ quý 0981*3333 » Tứ quý 0981*4444 » Tứ quý 0981*5555 » Tứ quý 0981*6666 » Tứ quý 0981*7777 » Tứ quý 0981*8888 » Tứ quý 0981*9999 »
0981*6868 lộc phát » 0981*8686 lộc phát » 0981*6886 lộc phát » 0981*8668 lộc phát » 0981*7979 thần tài » 0981*3939 thần tài » 0981*7878 ông địa » 0981*3838 ông địa » 0981*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0981051308240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0981051308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 051308 ViettelĐặt Mua
0981647598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981647598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 647598 ViettelĐặt Mua
0981536758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981536758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0981564248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981564248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564248 ViettelĐặt Mua
0981701328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981701328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 ViettelĐặt Mua
0981758018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981758018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758018 ViettelĐặt Mua
0981471908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981471908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981537548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7548 ViettelĐặt Mua
0981647328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981647328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0981658418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981658418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8418 ViettelĐặt Mua
0981931028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981931028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1028 ViettelĐặt Mua
0981264348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0981264348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64348 ViettelĐặt Mua
0981718398270.000
320.000
Sim So Dep Viettel 0981718398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0981948608270.000
320.000
Sim So Dep Viettel 0981948608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981259308280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981259308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59308 ViettelĐặt Mua
0981074808280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981074808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 074808 ViettelĐặt Mua
0981420848280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981420848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20848 ViettelĐặt Mua
0981057398280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981057398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57398 ViettelĐặt Mua
0981657298280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981657298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657298 ViettelĐặt Mua
0981085448280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981085448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981549938280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981549938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 549938 ViettelĐặt Mua
0981514038280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981514038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981954348280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981954348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981429008280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981429008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981072148280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0981072148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072148 ViettelĐặt Mua
0981326448290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981326448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26448 ViettelĐặt Mua
0981352738290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981352738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2738 ViettelĐặt Mua
0981396758290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981396758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396758 ViettelĐặt Mua
0981747928290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981747928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981757408290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981757408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 ViettelĐặt Mua
0981400428290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981400428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0428 ViettelĐặt Mua
0981257318290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981257318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7318 ViettelĐặt Mua
0981029758290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981029758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0981015738290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981015738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0981704858290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981704858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04858 ViettelĐặt Mua
0981715808290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0981715808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0981592948310.000
370.000
Sim So Dep Viettel 0981592948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2948 ViettelĐặt Mua
0981317498320.000
380.000
Sim So Dep Viettel 0981317498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0981965348330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0981965348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0981366548330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0981366548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 366548 ViettelĐặt Mua
0981897218330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0981897218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981767318330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0981767318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0981317528330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0981317528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0981647558340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981647558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7558 ViettelĐặt Mua
0981062698340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981062698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981727698340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981727698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0981743798340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981743798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0981081348340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981081348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981426538340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981426538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981275098340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981275098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75098 ViettelĐặt Mua
0981593798340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981593798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 593798 ViettelĐặt Mua
0981484278340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981484278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981051458340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981051458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1458 ViettelĐặt Mua
0981830248340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981830248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830248 ViettelĐặt Mua
0981734858340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981734858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34858 ViettelĐặt Mua
0981519318340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981519318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 519318 ViettelĐặt Mua
0981270938340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981270938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0938 ViettelĐặt Mua
0981654098340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981654098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 ViettelĐặt Mua
0981125448340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981125448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0981374778340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981374778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0981059528340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981059528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981667108340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981667108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0981713158340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981713158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0981910178340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981910178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0981475048340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981475048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 475048 ViettelĐặt Mua
0981986728340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981986728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0981740998340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981740998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40998 ViettelĐặt Mua
0981552798340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981552798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981533698340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981533698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0981947018340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981947018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981205458340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981205458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 205458 ViettelĐặt Mua
0981466938340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0981466938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981602318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981602318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0981715058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981715058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0981488058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981488058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88058 ViettelĐặt Mua
0981409758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981409758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0981421138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981421138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0981184598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981184598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0981545448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981545448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0981376358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981376358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376358 ViettelĐặt Mua
0981389348360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0981389348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89348 ViettelĐặt Mua
0981077918370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981077918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77918 ViettelĐặt Mua
0981972258370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981972258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 972258 ViettelĐặt Mua
0981704298370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981704298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04298 ViettelĐặt Mua
0981266308370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981266308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 266308 ViettelĐặt Mua
0981142698370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981142698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42698 ViettelĐặt Mua
0981849228370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981849228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49228 ViettelĐặt Mua
0981907538370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981907538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 ViettelĐặt Mua
0981081598370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0981081598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0981 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0981 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0981 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0981 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Đức Khương
Đặt sim: 08232...51
Vào lúc: 21:55 20/6/2021

Phan Văn Thái
Đặt sim: 09121...96
Vào lúc: 21:52 20/6/2021

Lê Ngọc Thảo
Đặt sim: 09816...18
Vào lúc: 21:50 20/6/2021

Trần Chí Linh
Đặt sim: 03271...11
Vào lúc: 21:47 20/6/2021

Lê Chí Luân
Đặt sim: 08932...15
Vào lúc: 21:43 20/6/2021

Nguyễn Thị Hoa
Đặt sim: 08447...27
Vào lúc: 21:41 20/6/2021

Trần Cát Hồng
Đặt sim: 09761...43
Vào lúc: 21:38 20/6/2021

Trần Thị Linh
Đặt sim: 08558...39
Vào lúc: 21:35 20/6/2021

Trần Minh Anh
Đặt sim: 09385...11
Vào lúc: 21:32 20/6/2021

Ngô Duy Vũ
Đặt sim: 08967...26
Vào lúc: 21:28 20/6/2021

Ngô Diệp Linh
Đặt sim: 03963...87
Vào lúc: 21:25 20/6/2021

Phạm Duy Bảo
Đặt sim: 03942...62
Vào lúc: 21:22 20/6/2021

Nguyễn Đức Vinh
Đặt sim: 09033...40
Vào lúc: 21:19 20/6/2021

Ngô Thị Chi
Đặt sim: 09029...80
Vào lúc: 21:16 20/6/2021

Nguyễn Đức Thuận
Đặt sim: 09838...11
Vào lúc: 21:13 20/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333