sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0983 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0983*000 » Tam hoa 0983*111 » Tam hoa 0983*222 » Tam hoa 0983*333 » Tam hoa 0983*444 » Tam hoa 0983*555 » Tam hoa 0983*666 » Tam hoa 0983*777 » Tam hoa 0983*888 » Tam hoa 0983*999 »
Tứ quý 0983*0000 » Tứ quý 0983*1111 » Tứ quý 0983*2222 » Tứ quý 0983*3333 » Tứ quý 0983*4444 » Tứ quý 0983*5555 » Tứ quý 0983*6666 » Tứ quý 0983*7777 » Tứ quý 0983*8888 » Tứ quý 0983*9999 »
0983*6868 lộc phát » 0983*8686 lộc phát » 0983*6886 lộc phát » 0983*8668 lộc phát » 0983*7979 thần tài » 0983*3939 thần tài » 0983*7878 ông địa » 0983*3838 ông địa » 0983*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0983542918240.000
290.000
Sim So Dep Viettel 0983542918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983081498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983081498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983417158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0983417158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983698548270.000
320.000
Sim So Dep Viettel 0983698548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698548 ViettelĐặt Mua
0983451848280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0983451848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 451848 ViettelĐặt Mua
0983136438280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0983136438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0983820458280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0983820458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 820458 ViettelĐặt Mua
0983617258290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0983617258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17258 ViettelĐặt Mua
0983963418290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0983963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63418 ViettelĐặt Mua
0983714648290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0983714648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4648 ViettelĐặt Mua
0983942808290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0983942808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42808 ViettelĐặt Mua
0983072718320.000
380.000
Sim So Dep Viettel 0983072718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0983834408320.000
380.000
Sim So Dep Viettel 0983834408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0983965478320.000
380.000
Sim So Dep Viettel 0983965478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0983279008320.000
380.000
Sim So Dep Viettel 0983279008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279008 ViettelĐặt Mua
0983648058330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0983648058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983659808340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983659808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9808 ViettelĐặt Mua
0983581398340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983581398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81398 ViettelĐặt Mua
0983471448340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983471448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 ViettelĐặt Mua
0983041908340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983041908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 ViettelĐặt Mua
0983956718340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983956718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0983704308340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983704308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04308 ViettelĐặt Mua
0983786108340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0983786108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0983539058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983539058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983034628380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983034628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983064628380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983064628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64628 ViettelĐặt Mua
0983033418380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983033418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0983035748380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983035748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0983293448380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983293448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 293448 ViettelĐặt Mua
0983425008380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0983425008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0983485948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983485948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 ViettelĐặt Mua
0983553498390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983553498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53498 ViettelĐặt Mua
0983302538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983302538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2538 ViettelĐặt Mua
0983391038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 ViettelĐặt Mua
0983265398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983265398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65398 ViettelĐặt Mua
0983419848390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983419848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0983901418390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983901418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 901418 ViettelĐặt Mua
0983981738390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983981738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0983969948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983969948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0983970178390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983970178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970178 ViettelĐặt Mua
0983902128390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983902128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02128 ViettelĐặt Mua
0983087358390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983087358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 ViettelĐặt Mua
0983590278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983590278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 ViettelĐặt Mua
0983079748390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983079748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79748 ViettelĐặt Mua
0983487408390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983487408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0983994758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983994758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0983461448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983461448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983602208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983602208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02208 ViettelĐặt Mua
0983291428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983291428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0983197028390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983197028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97028 ViettelĐặt Mua
0983307958390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0983086178390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983086178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 086178 ViettelĐặt Mua
0983390918390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983390918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0983172778390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983172778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0983166278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983166278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0983614948390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983614948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983358218390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983358218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58218 ViettelĐặt Mua
0983174458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0983174458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 174458 ViettelĐặt Mua
0983385298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0983385298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0983695098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0983695098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95098 ViettelĐặt Mua
0983749128410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0983749128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 ViettelĐặt Mua
0983542158420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0983542158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 ViettelĐặt Mua
0983304458420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0983304458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304458 ViettelĐặt Mua
0983063238420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0983063238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63238 ViettelĐặt Mua
0983312498420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0983312498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0983667608420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0983667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0983644008440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983644008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44008 ViettelĐặt Mua
0983849148440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983849148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 849148 ViettelĐặt Mua
0983725598440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983725598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0983404538440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983404538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4538 ViettelĐặt Mua
0983413358440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983413358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0983262448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983262448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0983327158440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983327158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0983330158440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983330158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0983200448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983200448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00448 ViettelĐặt Mua
0983093378440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983093378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0983945298440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983945298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945298 ViettelĐặt Mua
0983260358440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983260358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0983176848440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983176848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76848 ViettelĐặt Mua
0983634298440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983634298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0983061848440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983061848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0983134228440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983134228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134228 ViettelĐặt Mua
0983110638440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983110638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0638 ViettelĐặt Mua
0983803128440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983803128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03128 ViettelĐặt Mua
0983320938440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983320938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20938 ViettelĐặt Mua
0983163328440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983163328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0983675748440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983675748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 675748 ViettelĐặt Mua
0983320758440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983320758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320758 ViettelĐặt Mua
0983481218440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0983481218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81218 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0983 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0983 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0983 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0983 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Anh
Đặt sim: 08896...19
Vào lúc: 21:55 15/6/2021

Lê Văn Long
Đặt sim: 08547...76
Vào lúc: 21:52 15/6/2021

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 08884...18
Vào lúc: 21:49 15/6/2021

Phạm Đức Hiếu
Đặt sim: 03277...78
Vào lúc: 21:46 15/6/2021

Nguyễn Chí Ken
Đặt sim: 09620...29
Vào lúc: 21:43 15/6/2021

Phạm Chí Hung
Đặt sim: 03235...97
Vào lúc: 21:40 15/6/2021

Nguyễn Văn Hiền
Đặt sim: 08982...70
Vào lúc: 21:37 15/6/2021

Nguyễn Minh Vinh
Đặt sim: 09641...71
Vào lúc: 21:35 15/6/2021

Hoàng Minh Dũng
Đặt sim: 08813...86
Vào lúc: 21:32 15/6/2021

Nguyễn Duy Quang
Đặt sim: 09113...55
Vào lúc: 21:29 15/6/2021

Nguyễn Văn Ninh
Đặt sim: 03248...36
Vào lúc: 21:26 15/6/2021

Trần Minh Khang
Đặt sim: 08849...49
Vào lúc: 21:23 15/6/2021

Trần Đức Tân
Đặt sim: 08831...75
Vào lúc: 21:20 15/6/2021

Lê Thị Thy
Đặt sim: 08262...33
Vào lúc: 21:16 15/6/2021

Nguyễn Chí Phong
Đặt sim: 09621...31
Vào lúc: 21:14 15/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333