sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 098 Viettel » Đầu Số 0989 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0989*000 » Tam hoa 0989*111 » Tam hoa 0989*222 » Tam hoa 0989*333 » Tam hoa 0989*444 » Tam hoa 0989*555 » Tam hoa 0989*666 » Tam hoa 0989*777 » Tam hoa 0989*888 » Tam hoa 0989*999 »
Tứ quý 0989*0000 » Tứ quý 0989*1111 » Tứ quý 0989*2222 » Tứ quý 0989*3333 » Tứ quý 0989*4444 » Tứ quý 0989*5555 » Tứ quý 0989*6666 » Tứ quý 0989*7777 » Tứ quý 0989*8888 » Tứ quý 0989*9999 »
0989*6868 lộc phát » 0989*8686 lộc phát » 0989*6886 lộc phát » 0989*8668 lộc phát » 0989*7979 thần tài » 0989*3939 thần tài » 0989*7878 ông địa » 0989*3838 ông địa » 0989*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0989164528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0989164528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64528 ViettelĐặt Mua
0989794718270.000
320.000
Sim So Dep Viettel 0989794718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 ViettelĐặt Mua
0989546458280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0989546458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 546458 ViettelĐặt Mua
0989441608280.000
340.000
Sim So Dep Viettel 0989441608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 441608 ViettelĐặt Mua
0989951738290.000
350.000
Sim So Dep Viettel 0989951738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0989921208310.000
370.000
Sim So Dep Viettel 0989921208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 ViettelĐặt Mua
0989565148330.000
400.000
Sim So Dep Viettel 0989565148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0989522498340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989522498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0989561428340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989561428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61428 ViettelĐặt Mua
0989412498340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989412498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412498 ViettelĐặt Mua
0989217648340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989217648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0989436718340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989436718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 ViettelĐặt Mua
0989877208340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989877208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0989490848340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989490848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90848 ViettelĐặt Mua
0989813048340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13048 ViettelĐặt Mua
0989205418340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989205418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 ViettelĐặt Mua
0989570528340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989570528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0989287648340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989287648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0989006038340.000
410.000
Sim So Dep Viettel 0989006038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06038 ViettelĐặt Mua
0989485928380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0989485928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485928 ViettelĐặt Mua
0989742328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0989742328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42328 ViettelĐặt Mua
0989684008380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0989684008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989147448380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0989147448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989287308380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0989287308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87308 ViettelĐặt Mua
0989467098380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0989467098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0989571258390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989571258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71258 ViettelĐặt Mua
0989007438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989007438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07438 ViettelĐặt Mua
0989762208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989762208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0989954378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989954378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0989540448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989540448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40448 ViettelĐặt Mua
0989059738390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989059738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9738 ViettelĐặt Mua
0989910758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989910758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0989064278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989064278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0989499148390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989499148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 499148 ViettelĐặt Mua
0989374758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989374758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374758 ViettelĐặt Mua
0989257508390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989257508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 257508 ViettelĐặt Mua
0989654058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989654058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989936478390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989936478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0989759378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989759378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0989304278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989304278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304278 ViettelĐặt Mua
0989304038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989304038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04038 ViettelĐặt Mua
0989308048390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989308048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308048 ViettelĐặt Mua
0989005128390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989005128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005128 ViettelĐặt Mua
0989169028390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989169028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69028 ViettelĐặt Mua
0989329758390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989329758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0989197498390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989197498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97498 ViettelĐặt Mua
0989441308390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989441308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1308 ViettelĐặt Mua
0989507748390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989507748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7748 ViettelĐặt Mua
0989932278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989932278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 932278 ViettelĐặt Mua
0989423808390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989423808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23808 ViettelĐặt Mua
0989738418390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989738418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989970328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989970328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989144318390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989144318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4318 ViettelĐặt Mua
0989322498390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989322498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0989494128390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989494128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 ViettelĐặt Mua
0989056508390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989056508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056508 ViettelĐặt Mua
0989046378390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0989046378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46378 ViettelĐặt Mua
0989362498410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0989362498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 362498 ViettelĐặt Mua
0989831598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0989831598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0989740208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0989740208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0208 ViettelĐặt Mua
0989344758420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0989344758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44758 ViettelĐặt Mua
0989304178420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0989304178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0989150358420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0989150358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 ViettelĐặt Mua
0989411728440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989411728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0989117148440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989117148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989116758440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989116758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0989576948440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989576948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 ViettelĐặt Mua
0989406238440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989406238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0989584908440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989584908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84908 ViettelĐặt Mua
0989785208440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989785208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5208 ViettelĐặt Mua
0989104718440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989104718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 ViettelĐặt Mua
0989472218440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989472218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72218 ViettelĐặt Mua
0989249448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989249448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0989507348440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989507348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07348 ViettelĐặt Mua
0989930548440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989930548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930548 ViettelĐặt Mua
0989459248440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989459248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989254198440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989254198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4198 ViettelĐặt Mua
0989202498440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989202498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0989806218440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989806218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0989377048440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989377048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989563608440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989563608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0989061348440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989061348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 ViettelĐặt Mua
0989872318440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989872318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0989166378440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989166378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6378 ViettelĐặt Mua
0989208438440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989208438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0989669408440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989669408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0989762958440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989762958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0989971848440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989971848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0989769378440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0989769378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9378 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0989 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0989 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0989 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0989 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Trung Sơn
Đặt sim: 08274...56
Vào lúc: 22:55 14/6/2021

Nguyễn Kiều Trang
Đặt sim: 03221...73
Vào lúc: 22:52 14/6/2021

Hoàng Duy Tuân
Đặt sim: 08666...44
Vào lúc: 22:50 14/6/2021

Hoàng Đức Khôi
Đặt sim: 08695...51
Vào lúc: 22:47 14/6/2021

Nguyễn Duy Huỳnh
Đặt sim: 08856...73
Vào lúc: 22:44 14/6/2021

Lê Duy Hưng
Đặt sim: 09011...18
Vào lúc: 22:41 14/6/2021

Huỳnh Chí Hùng
Đặt sim: 08666...60
Vào lúc: 22:37 14/6/2021

Hoàng Trung Anh
Đặt sim: 09150...82
Vào lúc: 22:35 14/6/2021

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08350...17
Vào lúc: 22:31 14/6/2021

Nguyễn Cát Bình
Đặt sim: 08918...23
Vào lúc: 22:28 14/6/2021

Hoàng Đức Đăng
Đặt sim: 09192...63
Vào lúc: 22:26 14/6/2021

Huỳnh Minh Long
Đặt sim: 03244...87
Vào lúc: 22:23 14/6/2021

Huỳnh Văn Khang
Đặt sim: 08685...78
Vào lúc: 22:20 14/6/2021

Nguyễn Duy Long
Đặt sim: 08472...84
Vào lúc: 22:16 14/6/2021

Nguyễn Đức Khang
Đặt sim: 09739...46
Vào lúc: 22:13 14/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333