sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Gmobile » Đầu Số 099 Gmobile »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 099*000 » Tam hoa 099*111 » Tam hoa 099*222 » Tam hoa 099*333 » Tam hoa 099*444 » Tam hoa 099*555 » Tam hoa 099*666 » Tam hoa 099*777 » Tam hoa 099*888 » Tam hoa 099*999 »
Tứ quý 099*0000 » Tứ quý 099*1111 » Tứ quý 099*2222 » Tứ quý 099*3333 » Tứ quý 099*4444 » Tứ quý 099*5555 » Tứ quý 099*6666 » Tứ quý 099*7777 » Tứ quý 099*8888 » Tứ quý 099*9999 »
099*6868 lộc phát » 099*8686 lộc phát » 099*6886 lộc phát » 099*8668 lộc phát » 099*7979 thần tài » 099*3939 thần tài » 099*7878 ông địa » 099*3838 ông địa » 099*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0994873268280.000
340.000
Sim So Dep Gmobile 0994873268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3268 GmobileĐặt Mua
0995080448290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995080448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 080448 GmobileĐặt Mua
0996901958290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996901958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 1958 GmobileĐặt Mua
0996921958290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996921958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 21958 GmobileĐặt Mua
0996931958290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996931958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 1958 GmobileĐặt Mua
0996941958290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996941958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 941958 GmobileĐặt Mua
0996951958290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996951958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 951958 GmobileĐặt Mua
0995200278290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995200278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00278 GmobileĐặt Mua
0995200768290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995200768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0995200858290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995200858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0996677258290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996677258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677258 GmobileĐặt Mua
0996677508290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996677508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 GmobileĐặt Mua
0996677618290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996677618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677618 GmobileĐặt Mua
0996677628290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996677628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7628 GmobileĐặt Mua
0996027068290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996027068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27068 GmobileĐặt Mua
0996034768290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996034768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034768 GmobileĐặt Mua
0996035768290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996035768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035768 GmobileĐặt Mua
0996032768290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996032768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 GmobileĐặt Mua
0995040968290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995040968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40968 GmobileĐặt Mua
0995041068290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995041068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 041068 GmobileĐặt Mua
0996029168290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996029168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9168 GmobileĐặt Mua
0995344068290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995344068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 GmobileĐặt Mua
0995342768290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995342768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 GmobileĐặt Mua
0995375968290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995375968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375968 GmobileĐặt Mua
0995376068290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995376068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 GmobileĐặt Mua
0995852068290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995852068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52068 GmobileĐặt Mua
0995343828290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995343828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0995343848290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995343848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 343848 GmobileĐặt Mua
0995343538290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995343538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 343538 GmobileĐặt Mua
0995343588290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995343588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 GmobileĐặt Mua
0995343738290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995343738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 GmobileĐặt Mua
0995343988290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995343988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 GmobileĐặt Mua
0995344188290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995344188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 344188 GmobileĐặt Mua
0995851878290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995851878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 GmobileĐặt Mua
0993142778290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0993142778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 142778 GmobileĐặt Mua
0996421288290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996421288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 421288 GmobileĐặt Mua
0996323788290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996323788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 GmobileĐặt Mua
0996442878290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996442878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 442878 GmobileĐặt Mua
0996443188290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996443188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3188 GmobileĐặt Mua
0996965288290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 GmobileĐặt Mua
0996965318290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65318 GmobileĐặt Mua
0996965328290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 965328 GmobileĐặt Mua
0996965378290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 965378 GmobileĐặt Mua
0996965398290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65398 GmobileĐặt Mua
0996965408290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 GmobileĐặt Mua
0996965508290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 GmobileĐặt Mua
0996965528290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65528 GmobileĐặt Mua
0996965538290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5538 GmobileĐặt Mua
0996965548290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65548 GmobileĐặt Mua
0996965628290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 GmobileĐặt Mua
0996965658290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5658 GmobileĐặt Mua
0996965748290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 GmobileĐặt Mua
0996965788290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 GmobileĐặt Mua
0996965798290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 GmobileĐặt Mua
0996965828290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65828 GmobileĐặt Mua
0996965848290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 GmobileĐặt Mua
0996965948290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0996965948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 GmobileĐặt Mua
0995965628290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995965628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 GmobileĐặt Mua
0995965948290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995965948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 GmobileĐặt Mua
0995966408290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995966408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 GmobileĐặt Mua
0995966458290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995966458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66458 GmobileĐặt Mua
0995967748290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995967748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67748 GmobileĐặt Mua
0995967758290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995967758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0995963518290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995963518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963518 GmobileĐặt Mua
0995963548290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995963548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 GmobileĐặt Mua
0995965208290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995965208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5208 GmobileĐặt Mua
0995965218290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995965218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 965218 GmobileĐặt Mua
0995965238290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995965238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 GmobileĐặt Mua
0995962978290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2978 GmobileĐặt Mua
0995962988290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62988 GmobileĐặt Mua
0995963008290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995963008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 GmobileĐặt Mua
0995962648290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62648 GmobileĐặt Mua
0995962938290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2938 GmobileĐặt Mua
0995963048290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995963048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63048 GmobileĐặt Mua
0995963278290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995963278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 GmobileĐặt Mua
0995962528290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62528 GmobileĐặt Mua
0995962548290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 GmobileĐặt Mua
0995962808290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962808 GmobileĐặt Mua
0995962818290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2818 GmobileĐặt Mua
0995961758290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995961758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 GmobileĐặt Mua
0995962048290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0995962048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962048 GmobileĐặt Mua
0997339878290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997339878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 GmobileĐặt Mua
0997340038290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 GmobileĐặt Mua
0997340048290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340048 GmobileĐặt Mua
0997340058290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 GmobileĐặt Mua
0997340068290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340068 GmobileĐặt Mua
0997340178290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40178 GmobileĐặt Mua
0997340188290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 GmobileĐặt Mua
0997340198290.000
350.000
Sim So Dep Gmobile 0997340198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40198 GmobileĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 099 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 099 là của mạng Gmobile.

Danh sách sim số đẹp 099 của mạng Gmobile giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 099 Gmobile 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Đức Khang
Đặt sim: 03997...47
Vào lúc: 22:55 19/6/2021

Phạm Thị Nhiên
Đặt sim: 08489...50
Vào lúc: 22:53 19/6/2021

Lê Đức Tùng
Đặt sim: 03925...72
Vào lúc: 22:50 19/6/2021

Hoàng Duy Nam
Đặt sim: 03994...10
Vào lúc: 22:46 19/6/2021

Lê Đức Quân
Đặt sim: 08299...85
Vào lúc: 22:43 19/6/2021

Hoàng Đức Nguyên
Đặt sim: 08823...66
Vào lúc: 22:41 19/6/2021

Nguyễn Minh Hiển
Đặt sim: 03922...52
Vào lúc: 22:38 19/6/2021

Nguyễn Trung Khôi
Đặt sim: 08699...68
Vào lúc: 22:34 19/6/2021

Nguyễn Minh Khoa
Đặt sim: 09164...18
Vào lúc: 22:32 19/6/2021

Lê Văn Kiên
Đặt sim: 09159...84
Vào lúc: 22:29 19/6/2021

Ngô Minh Hậu
Đặt sim: 08958...18
Vào lúc: 22:25 19/6/2021

Hoàng Duy Ken
Đặt sim: 08841...28
Vào lúc: 22:22 19/6/2021

Trần Minh Toàn
Đặt sim: 09824...89
Vào lúc: 22:19 19/6/2021

Trần Duy Khánh
Đặt sim: 09884...24
Vào lúc: 22:16 19/6/2021

Trần Minh Hưng
Đặt sim: 08818...91
Vào lúc: 22:14 19/6/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333